Liialt vähesed inimesed mõtlevad detailselt oma rahalistele asjadele ja lasevad kõigel lihtsalt libiseda

Depressioonihaige kogeb süü- ja väärtusetusetunnet, elutüdimust, tema uni on häiritud, mälu halveneb, isu alaneb ja teda vaevavad enesetapumõtted. Kiirlaen isiku tuvastamine, luutar.ee. Ent arstid ja psühhiaatrid kogevad oma igapäevapraktikas, et alati see siiski nii lihtne ei ole. Vanemaealiste puhul tuleb depressiooni haigestumise juures esile tuua eelkõige kognitiivset ehk tunnetuslikku defitsiiti, mis võib luua lausa pseudodementsuse pildi - inimene paistab intellektuaalselt taandarenenuna. Sarnased teemad: Filtreeri luuletuse pikkust: lll.

HORISONT - inimene, loodus, universum - Loodusajakiri

. Liialt vähesed inimesed mõtlevad detailselt oma rahalistele asjadele ja lasevad kõigel lihtsalt libiseda. Depressioonil on niisiis hulk põhjusi - kõige enam tuleb aga rõhutada sotsiaalsete suhete tähtsust. Nagu kogu elu ja iga haigus, allub ka depressioon arengu seaduspärasustele. Kas agressiivsus ümbritseva suhtes võtab endale kindla koha süütunde asemel, sellele võib ainult aeg vastuse anda. Liialt vähesed inimesed mõtlevad detailselt oma rahalistele asjadele ja lasevad kõigel lihtsalt libiseda. Depressioonil on muidugi ka mitmesuguseid ealisi ja soolisi iseärasusi. Kõrge vanus toob kaasa ohu kogeda depressiooni korral ka meelepetteid. Seetõttu vajab ta ka psühholoogilist tuge. Meeleolu alanedes väheneb sageli ka kontsentratsioonivõime, inimene tunneb jõuetust ja väsib kergesti, tema enesehinnang alaneb ja eneseusaldus väheneb. Näiteks väga halva hinde saanud laps võib meeleolu languse korral kaevata kõhuvalu üle või tunda vastumeelsust kooli suhtes, mis võib viia koguni koolist puudumisteni. Näib, et tänapäeval on südamevalu asemele tulnud raev, mis suunatud endast väljapoole - agressiivsus.

Abitu käitumine hakkab arenema seetõttu, et depressiivne inimene tajub, et ta ei kontrolli enam sündmuste kulgu ning tunneb, et tal puudub võime midagi omalt poolt mõjutada. Ta otsis interneti teel laenupakkumisi ja leidis kiirautolaenu lehekülje, kust sai uue auto ostmiseks vajaliku laenusumma kiiresti ning suurema peavaluta. Nagu teada, on depressiooni olulisemateks tunnusteks alanenud meeleolu, pessimistlik suhtumine tulevikku, huvide ja elurõõmu kadumine, aktiivsuse vähenemine. Lastel esineb meeleolu languse korral kõige enam just psühhosomaatilisi ja käitumuslikke häireid. Abitustunne on ka üks tegur, mis soodustab ettemääratusse, saatusesse ja musta maagiasse uskumist. Paljud inimesed arvavad, et depressiooni on kerge ära tunda. Tähelepanekud näitavad, et alanenud meeleolu muudab inimese pikapeale järeleandlikuks ja sõltuvaks. Kindlasti esineb vanemaealistel depressioonihaigetel rohkesti väsimustunnet ja kehalisi häireid ning ka haiguslikku muretsemist oma tervise pärast. Nagu juba eespool märgitud, ei ole depressiooni alati lihtne esmasilmapilgul avastada, sest mõnigi inimene püüab oma masendust naeratava maski taha peita ning sageli on depressiooni liitlasteks ka ärevus, ärrituvus ja rahutus. Ta on vähetaiplik, ei suuda kohaneda ümbritsevaga ja ei saa sellest aru. Kindlasti tuleb rõhutada, et depressioon võib olla ka üheks oluliseks põhjuseks, miks õppeedukus hakkab langema. Palju inimene ise suudab oma tuju juhtida, oleneb kindlasti temast endast, aga ka toetavast keskkonnast, mis aitab kergemini ületada meeleolu madalseisu ja hoiduda haigestumisest. Kui paar sajandit tagasi domineeris depressiooni korral süütunne - inimene tundis südamevalupiina oma eksimuste pärast, siis nüüd on see harv nähtus. Statistika näitab, et psühhosomaatilisi hälbeid esineb poistel ligikaudu kolm korda rohkem kui tütarlastel ja seega peaks poistesse suhtuma erilise tähelepanelikkusega.

Artikkel ‹ Rubriik - Vikerkaar

. Näoilmes peegeldub tihti kurbus, ta poos on n-ö longus, sageli tuleb ette nuttu ja ohkamist. Väliselt on depressiivne inimene miimikavaene, kõneleb vaikse häälega ja on sõnaaher, ta liigutused ja kõne on aeglased

Märkused