Lemmiklooma pidamisel on sama oluline loomale aktiivse elu tagamine

Loomapidaja on kohustatud välistama lemmiklooma ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimaluse. Loomaomanik saab kontrollida registris looma olemasolu, sisestades interneti otsingusse , leheküljel avaneb lahter kiibinumbri lisamiseks ning kui Teie kontaktid ilmuvad pärast otsingu kinnitamist ekraanile on lemmik õiges registris.

Nõuded koera pidamisel -

. Lemmiklooma saab registreerida üleriigilise lemmikloomaregistriga seotud lemmikloomaregistris riigiportaali www.eesti.ee kaudu.

Lemmikloomad - Haapsalu Linnavalitsus

. Konkreetselt on välja toodud lemmiklooma omaniku kohustused.

Jõhvi valla lemmikloomade registri asutamine ja pidamise.

. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja koera või kassi tagasi nõuda, kui ta tasub looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Vallakodanikele on lemmiklooma registreerimine registrisse tasuta. Registris saab vaadata seal olevaid andmeid ning parandada kontaktandmeid. Jalutusrihmata avalikus kohas on lubatud viibida vaid teenistuskoeral teenistusülesannete täitmisel. Koera tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas ja vajadusel ka suukorvistatult, tagades kaaskodanike ja teiste loomade ohutuse.

Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskiri > Lemmikloom.

.

Lemmiklooma on keelatud hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ning vaimseid kannatusi, põhjustada lemmiklooma hukkumist või panna toime muud lemmiklooma suhtes lubamatut tegu. Lemmiklooma pidamisel on sama oluline loomale aktiivse elu tagamine. Määruse kehtetuks tunnistamine Tallinna linna koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks. Lemmiklooma pidamisel on sama oluline loomale aktiivse elu tagamine. Jalutusrihmata avalikus kohas on lubatud viibida vaid teenistuskoeral teenistusülesannete täitmisel •ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koertel, kes on kandmisvahendis. Koera või kass omanik kannab täit vastutust oma lemmiklooma poolt tekitatud varalise või tervisliku kahju korral, kui see tuleneb käesoleva eeskirja rikkumisest. Avalikus kohas koera või kassiga liikudes tuleb tagada inimeste ja loomade ohutus. Kasse on lubatud ühistranspordis vedada kandmisvahendis, mis ei ohusta looma tervist ja on põgenemiskindel. Tänapäeva kiirlaenupakkujad kasutavad taotlejale krediidihinnangu andmiseks palgatõendi asemel tema pangakonto väljavõtte analüüsi, kus on kohe näha inimese reaalsed laekumised ja väljaminekud. Riigiportaali saab igaüks siseneda ID-kaardi või oma internetipanga paroolidega. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse koer või kass üle uuele omanikule või hukatakse. Hulkuvate loomade äraviimine hoiupaika toimub ainult kooskõlas Tapa Vallavalitsusega. Mis intressiga kodulaen, minuraha.ee. Koera pidamisel tarastatud või muul moel eraldatud territooriumil on loomapidaja kohustatud paigaldama temale kuuluva territooriumi sissepääsu juurde või piideaiale koera olemasolust teatava hoiatussildi. Territoorium peab olema piiratud nii, et lemmikloom sealt omal tahtel välja ei pääseks v.a vaktsineeritud, nõuetekohaselt registreeritud ja märgistatud ning steriliseeritud kass. Kvaliteeti ja suurepärast kogemust kinnitab ka 90% kliendirahulolu. Juhul, kui olete Tapa valla kodanik ja Teil puudub võimalus looma ise registrisse kanda, aitame Teil toimingud teostada vallavalitsuses  vastuvõtuaegadel. peab Tapa vallas koer kandma märgistusena tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatud mikrokiipi, mis kannab kordumatut registreerimisnumbrit. Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koertel, kes on kandmisvahendis. Lemmiklooma on lubatud pidada hoones ja piiratud territooriumil selle omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Tapa vallas elavad koerad ja kassid tuleb registreerida Tapa valla lemmikloomade registris, mis kuulub kohalike omavalitsuste lemmikloomaregistri hulka

Märkused