Laenuvõtjad ehk finantseeringut vajavad eraisikud kasutavad ühisrahastust, et leida laen soodsamatel tingimustel kui seda võiks saada mujalt

Tehtud investeeringud on kaitstud reserv- või tagatisfondiga, millest tehakse investoritele väljamakseid, kui mõni laen läheb hapuks. Enamik ühisrahastuse laene on ilma tagatiseta eraisiku laenud, ent suurimaid summasid laenatakse ettevõtetele. Pakkumisi tehakse üksikisikutele, äridele ja heategevusorganisatsioonidele. Pärast laenutaotluse esitamist ja finantseeringu täitumist kantakse raha taotleja pangakontole üldiselt ühe tööpäeva jooksul, soodsate olude kokkulangevusel isegi nädalavahetusel. ✔ Uute laenajate- ja investorite leidmine: turundus, et tagada platvormi likviidsus ja väljastatavate laenumahtude kasv portaalis. Need eraisikult eraisikule laenamise platvormid on loodud, et ühendada laenusoovijad laenupakkujatega ning hõlbustada asjalike inimeste rahavoogude majandamisega seotud toiminguid. Võid sellel silma peal hoida lihtsas raamatukeses või elektroonilises dokumendis.: Sama – jälgi tagasimaksegraafikut ja vaata, et laen saaks makstud. Seal võiks olla ära toodud laenu summa, intress ja tagasimaksegraafik.: Sama – laen antakse välja. Teiste erinevate ühisrahastusplatvormidega saab soovi korral lähemalt tutvuda alltoodud viidete kaudu. Tehtud investeeringud ei ole mitte kuidagi riigi poolt tagatud nagu seda on pangadeposiit- ja hoius. Laenu intressimäär võib olla seatud ka vahendaja ehk ühisrahastusportaali poolt – siis kasutatakse sobiva intressimäära leidmiseks laenuvõtja krediidianalüüsi. Laenuandjale on eeliseks potentsiaalselt kõrgem tootlus kui raha hoidmine hoiusel või teiste investeerimisvõimaluste kasutamine. Inimestevaheliste laenude vormidena võib veel välja tuua väikelaenud, kiirlaenud, refinantseerimislaenud, kommerts- ja kinnisvaralaenud, tagatisega antud ärilaenud, liisingu ja faktooringu. Öösiti pangaülekandeid ei tehta. Portaalidega liitumine on lihtne ning investeerimisega saab alustada väga väikeste summadega. Inimestevaheliste laenude vahendajad pakuvad oma teenuseid enamasti ainult interneti vahendusel ja neid kutsutakse ühisrahastusportaalideks.

Võid lastega ka investeeringut ja laenu arutada, rääkida probleemidest, mis läks hästi ja mis halvasti ning lisada info nende laenuporftelli. Võlgnevused ja laenumaksed haukavad iga kuu palgast suure summa, mistõttu tuleb nende probleemidega tegeleda võimalikult kiiresti. Vahel on halbadele laenudele ka tagasiostugarantii, nii et probleemsete laenudega pole vaja ise tegeleda. Riigipoolne kaitse Ühisrahastuses valivad investorid ise, kas laenata raha väiksema riskiga taotlejale madalama intressiga või kõrgema riskiga taotlejale suurema intressiga ning seadusandlus käsitleb ühisrahastuses laenamist kui investeeringut. Laenuperiood 3 kuud kuni 5 aastat. Hapuks läinud laenude kompenseerimiseks kogutakse vahendeid ka tagatisfondi, millest makstakse laenuandjale, kui laenusaaja ei suuda laenu tagasi maksta. Perekonna nõukogu võib “taotlejale” pakkuda välja tagasimaksegraafiku, kuid selle võib koostada ka ühiselt.: Pere otsustab ühiselt, kas laen on väärt investeering või mitte. . Ühisrahastuse eelised ja kriitika Laenuvõtjale võiks üheks peamiseks inimestevahelise laenude suureks eeliseks olla vahel pakutav soodsam intress kui traditsioonilised turul tegutsevad pangad pakkuda suudavad. : Lapsel on millekski raha vaja ja ta tõstatab teema perekonna koosolekul suuliselt või kirjalikult näiteks tahvlil.

Uudised ja teated | Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

. Laenuvõtjad ehk finantseeringut vajavad eraisikud kasutavad ühisrahastust, et leida laen soodsamatel tingimustel kui seda võiks saada mujalt. Investoritel on aga ühisrahastuse kaudu võimalik teenida kõrgemat tulu kui pankade säästmis- või investeerimistooteid kasutades. Oma laenuportfelli võib hallata ise või lasta portaalil raha automaatselt laenutaotlustesse suunata. ✔ Pakkuda online investeerimisplatvormi: võimaldada laenuvõtjatel kaasta laenuandjaid ning investoritel leida ja finantseerida laene, mis vastavad nende nõuetele. ✔ Päringu tegemine registritesse: maksehäirete kontroll kehtivate maksehäirete olemasolu kohta maksehäireregistris ja pangakonto väljavõtte analüüs. Tagatisega laene pakutakse vahel luksusvara nagu ehted, kellad, vanaaegsed autod, kunstiteosed, ehitised, lennukid- ja muu ettevõtte vara tagatisel. Laen protsendita, paku laenu üksikisikute vahel.

Ametlik registreerimisagent Eestis - LEI kood kätte mõne.

. ✔ Juriidilise poole eest hoolitsemine: laenulepingute sõlmimine ja muu seaduslik pool, et laenajad ja investorid ei peaks nende asjadega ise tegelema. Väljastatavate laenude intressimäära võivad kehtestada laenuandjad ise, kes nn “targupidi enampakkumise” kaudu madalaima pakkumise tegemisel omavahel konkureerivad. Ühisrahastusportaalid suudavad opereerida madalamate kulutustega kui traditsioonilised finantsasutused. Ühisrahastuseks nimetatakse kaasaegseid veebiportaale, mis tegelevad inimeselt inimesele laenude vahendamisega. ✔ Laenude teenindamine: suhtlemine kliendiga, kasutajatoe pakkumine ja tagasimaksete kogunemine maksetega hilinejatelt või võlglastelt. Intressimäärad ja nende arvutamise metoodika on ühisrahastuse platvormidel erinevad. Siiski, nagu ka igasuguste teist liiki investeeringute puhul, säilib ühisrahastuses investeerides risk kaotada osa või kogu oma investeeritud kapitalist. Laps selgitab, milleks tal raha vaja on ja kui palju. Seetõttu saavad finantseeringu otsijad ühisrahastusest raha laenata paindlike ja turutingimustele vastavate intressimääradega. Erinevalt hoiusest on siin muidugi risk raha kaotada. Laenuvõtjad ehk finantseeringut vajavad eraisikud kasutavad ühisrahastust, et leida laen soodsamatel tingimustel kui seda võiks saada mujalt. Krediidirisk Ühisrahastuse laenud meelitavad ligi laenuvõtjaid, kes oma musta plekiga krediidiajaloo- või selle üldise puudumise tõttu traditsioonilise pangalaenu saamiseks ei kvalifitseeru. ✔ Maksete vahendamine: laenuvõtjatele raha krediteerimine ning tagasimaksete tegemine investoritele ehk hoolitsemine rahaliste tehingute eest. ✔ Laenutaotleja identifitseerimine: kliendile isikutuvastuse tegemine, tema pangakonto, töökoha ja sissetuleku hindamine ning kinnitamine. Maksimaalse laenusumma ülempiir sõltub kliendile määratud krediidiskoorist. Laene saab kasutada igasuguseks otstarbeks, sealhulgas olemasolevate finantskohustuste refinantseerimiseks või näiteks sõiduki soetamiseks. ✔ Arendada krediidimudeleid: optimiseeritud automaatsete lahenduste leidmine laenutaotlustele vastamiseks ja laenude hinnastamiseks

Märkused