Küsi soovituskiri oma ülemuselt, kolleegidelt, klientidelt, tarnijatelt – kellelt iganes

Igal maal on omad kombed Kui kandideerite töökohale välismaal, uurige kohalikelt, tööturuameti nõustajatelt või internetist, milline on sealne soovituskirjatava. Harva ütleb keegi sellest ära, ent ennekõike on see elementaarne viisakus. See on kasulik eelkõige teile endale, sest nii saate valida, kellega uus tööandja tõenäoliselt kontakteerub. Lisaraha teenimine ühisrahastuse kaudu on see võimalik?. Kindlasti mõjub hästi ka see, kui mõnel soovitajatest on silmapaistev positsioon ja teda tuntakse laiemalt. See peaks olema pigem lühike ja asjakohane kui pikk ja jutustav, täis lõbusaid juhtumeid ning kirjeldusi teie kangelaslikkusest. Soovituskirju võiks olla üks või paar, paksul pakil ei ole mõtet. Küsi soovituskiri oma ülemuselt, kolleegidelt, klientidelt, tarnijatelt – kellelt iganes. Küsi soovituskiri oma ülemuselt, kolleegidelt, klientidelt, tarnijatelt – kellelt iganes. Näiteks on Eestis kombeks piirduda väheste soovitajatega ning loetleda need CVs, samas lisatakse USAs CV-le eraldi dokumendina pikk soovitajate nimekiri. Välismaale siirdudes on kasulik varuda Eestist kaasavõetavad soovituskirjad kohalikus keeles. Selliste inimeste arvamust aktsepteeritakse rohkem. Paremal juhul võiksid nad olla suhelnud teiega eri positsioonides: ülemus, kolleeg, alluv. Nii saab uus tööandja teist võimalikult mitmekülgse pildi. Kui olete oma tuttavaid eelnevalt hoiatanud, ei taba teie kohta tulevad küsimused neid ootamatult ning nad on teie suhtes positiivsemalt häälestatud. Tõenäoliselt on seda kergem ja odavam saada Eestis kui mujal. Siiski võiksid ka negatiivsed omadused olla esitatud positiivses võtmes. Inglise või vene keele puhul on see lihtsam, teiste keelte puhul aga võite vajada notariaalselt kinnitatud tõlget. Soovituskiri kajastab teie töökäitumist ja töösse puutuvaid iseloomujooni..

Soovitajad ja soovituskirjad: kes, mis ja milleks.

. Ainsagi plekita kiidulaul ei kõla usutavalt, seepärast mainib hea soovituskiri nii positiivseid kui ka negatiivseid omadusi. Notariaalne tõlge on küll kulukas, ent see väljaminek võib ennast ära tasuda. Kindlasti tuleks enne inimeste soovitajana mainimist nende käest küsida, kas nad on sellega nõus.

Soovituskiri | Tartu Ülikool

. Samuti annab loa küsimine neile võimaluse valida, milliseid enda kontaktandmeid nad nõustuvad levitama. Küllaltki sageli püüavad tööotsijad enda CVd siluda, et näidata ennast võimalikult soodsas valguses. Teine, ehkki võib-olla mitte samavõrd meeldiv põhjus taustauuringuks on soov kontrollida, kas teie kirjeldus oma varasemast tööelust vastab ka täiel määral reaalsusele. Mõne ameti puhul on kohane ka kooli karjäärinõustaja või psühholoogi soovitus. Ehkki vahel võib personalitöötaja pöörduda samas asutuses ka mõne teise inimese, näiteks isikliku tuttava poole, piirdutakse sageli siiski viidatud soovitajatega.

Seetõttu peab tööandja paratamatult olema ettevaatlik. Nii ei küsita teie kohta iseloomustust just selt ainsalt kolleegilt, kellega te juhtumisi läbi ei saanud - või kelleltki, kes teab teid ainult kuulujuttude järgi. Seda on mõistlik küsida endise töökoha otseselt ülemuselt. Kui te alles alustate oma karjääri, sobivad soovitajateks kõrg- või kutsekooli õppejõud

Märkused