Kuivõrd paindlikud on laenusummad ja teised tingimused?

Eks neil selles mõttes oli keeruline ka, et nad ju ei teadnud, mis valdkonnas või millist pakkumist me lõpuks ootame. 13 rahalist otsust, mis teevad sind pidevalt vaesemaks. Samas võib tööandja jaoks olla sobiv paindlikkus, kui töötajad on valmis ületunde tegema.

Põhimõtteliselt enamik Eesti tugevaid tegijaid osales ja valiku tegemine oli keeruline, aga valisime siiski kolm pakkujat järgmisesse etappi välja. Lepingulist paindlikkust on töökohaväline paindlikkus. Esimeses etapis hindasime ettevõtete varasemat kogemust, nende portfooliot ja muid tingimusi. Näiteks nende kaasatud meedia-agentuur, MediaBrokeri osa oli pakkumises väga tugev. Kui näiteks üliõpilasele sobib õhtune tööaeg, on see tema jaoks paindlikkus, pereinimesele ei pruugi aga selline tööaeg üldse sobida ja tema mõistes ei ole see paindlik. Me omakeskis vaatasime pakkujate varasemalt tehtud kampaaniaid, kogemusi finantsvaldkonnas ja võrdlesime, kelle n-ö käekiri paremini meile sobib. Töökorralduse paindlikkusest rääkides on oluline ka kulude pool ehk finantsiline paindlikkus, mida võib vaadata erinevatel tasemetel ja mis näitab, kuivõrd paindlikud on tööjõukulud muutuvate olude suhtes. Seega ei ole ükski töövorm automaatselt paindlik, vaid me saame rääkida töökoha aja-, koha- ja sisulist ehk funktsionaalset paindlikkust. Paindlikkus on suhteline mõiste ja seda võib vaadata tööandja või töövõtja poolt. Kindlasti ei tohtinud olla maksejõuetust ja tasumata makse.Huvilisi oli meil päris palju. Riigile kuuluva ettevõttena tahtsime, et kampaania oleks küll tore, aga samas oleks meie suhtlusintelligentne. Paindlikkus võib esineda ka tavapärase töö puhul, mida tehakse argipäeviti, kaheksa tundi päevas, reeglina tööandja ruumides ja määramata tähtajaga. Palusime agentuuridel saata enda tutvustused ja mõned oma kampaaniad, mis nad varasemalt teinud olid. Panime neile ka kirja oma nägemuse sihtrühmadest ja peamistest sõnumitest.

Mis oleks kui läheks aastaks Ameerika Ühendriikidesse õppima?

. Sms laen, kust saada laenu kui on maksehäired. Allikas: Targa töö WiKi Paindlikkusest töökorralduses rääkides, tuleks eristada mõisteid "paindlik töökorraldus" ja "paindlikud töövormid". Näiteks tavapärases lepingus, kus tööaeg, töökoht ja töö sisu on täpselt fikseeritud, võib paindlikkus esineda mitteformaalselt, individuaalse kokkuleppena. Järgmises etapis sõlmisime kolme välja valitud ettevõttega kõigepealt konfidentsiaalsuslepingud ja seejärel nad said juba info, miks me seda kampaaniat teeme ja millised on meie ootused. Ega me ise ka võib-olla ei osanud väga palju oodata, sest me ju ei andnud mingeid proovitöid teha esimeses faasis. Sel momendil, kui me hanke välja kuulutasime, olid meil väga konkreetsed info avalikustamise piirangud ja me ei tohtinud avalikult rääkida sellest, et Tallinna Sadam läheb börsile.Hanke pidime tegema seega mitmes etapis. Välja otsitud andmebaasist "" Seotud lood:   Meie sooviks oli selgitada laiemalt, et aktsiate ostmine ei ole ainult finantsvaldkonnas tegutsevate inimeste teema või kitsamale ringile mõeldud asi, vaid sellest saavad osa võtta kõik inimesed. Kui töötaja jaoks on mugav paindlikkus tööaja alguse paindlikkus, siis tööandja jaoks ei pruugi see nii olla.

Reformierakond | Parem tulevik!

. Töökoha paindlikkuse puhul on küsimuseks, kas töötaja saab vajadusel või soovi korral töötada väljaspool tööandja ruume või territooriumit, näiteks kodus, kaugtöökeskuses, satelliitbüroos või mujal. Eristada võib ka töökoha välist ehk lepingulist paindlikkust. Lepingulises ehk töötingimuste paindlikkuses on eristatud formaalset ja mitteformaalset paindlikkust. Seejuures parandada ka Tallinna Sadama mainet.Riigiettevõttena tuli teil koostööpartnerite leidmiseks teha riigihange. Kuivõrd paindlikud on laenusummad ja teised tingimused. Tegime neile päris põhjaliku ülevaate, kus me siis sõnastasime tööülesande ja mida me soovime saada. Esimene etapp oli umbisikuline, kus me ütlesime, et Tallinna Sadamal on plaanis reklaamikampaania, aga milles see täpsemalt seisneb, ei saanud me potentsiaalsetele partneritele öelda. Töökoha ajapaindlikkus näitab, kuivõrd saab töötaja mõjutada oma töötamise alguse ja lõpu aega, käia töölt vajadusel ära, võtta vabu tunde või päevi ette töötatud aja eest, rääkida kaasa töögraafiku koostamisel jms. Neist kõigil kolmel olid üsna head portfooliod

Märkused