Kuidas saavutada finantsiline vabadus?

Põhjuseid on mitu - küll ei taheta panna ülemust ebameeldivasse olukorda, küll kardetakse äraütlemist. Ka tõsine töörassimine ei pruugi kaasa tuua loodetud palgatõusu. Märgi ära erilised saavutused ja töövõidud. Enamus märkimisväärsetest palgakõrgendustest on pikaajalise organiseeritud kampaania tulemus, mitte verbaalne mustkunst arenguvestlusel.

Kuulutused - Tartu Postimees

. Kuidas saavutada finantsiline vabadus.

Seetõttu ongi tööandjad tihti õndsas teadmatuses töötaja rahulolematusest - kuni lahkumisavalduse esitamiseni. Loomulikult on ohte, mida vältida, kuid mida varem Sa nende suunas teele asud, seda rutem oled neist möödas ning teel oma peaeesmärgi poole. Tegelikult on raha küsimine sellest aspektist lähenedes kasulik nii Sulle kui Su tööandjale. Alati on võimalik latti allapoole lasta, ära aga kunagi haara esimesest Sulle tehtavast pakkumisest  - tavaliselt on võimalik seda ülespoole tingida. Ning nagu muude asjadega elus, muutuvad ka kõnelused rahast seda valutumaks, mida rohkem ollakse harjunud seda tegema. › Pea oma edusammude üle arvestust. Võidad, kaotad või jääd viiki - läbirääkimiste lõppedes püsti tõustes naerata, ulata sõbralikult käsi ning täna vestlusele kulutatud aja, tähelepanu ning saavutatud kokkuleppe eest. Internetis avaldatud materjalide põhjal CV Keskus. Tavaliselt sulatab see jää ning viib sõbralike palgakõnelusteni. Kuidas saavutada finantsiline vabadus. Ja siiski peavad kõik ärimaailmas midagi saavutada-püüdjad õppima seda tegema elegantselt, rahulikult ning heatahtlikult. › Ära rõhuta, et Sa vajad palgakõrgendust. Nii elementaarne, kui see ka pole, jääb asi enamikul inimestest tegemata. Kui Su ülemus on nõus, et väärid kõrgemat palka, aga ei saa seda Sulle hetkel võimaldada, palu lisakoolitust, liikmestaatust erialaühingus või mõnda muud soodustust. Loo moraaliks on - ära anna alla! Tee kannatlikult oma tööd, veenmaks juhatajat, et Sa ka tegelikult väärid keskmisest suuremat palgakõrgendust. Pikemas perspektiivis annab see taktika Sulle juhataja näol võimsa toetaja tippjuhtkonna mõjutamiseks. Küsi, mida peaksid tegema, et rohkem teenida. › Kui Sa ei saa soovitud palgakõrgendust, uuri välja, millal võiksid seda oodata.

Tulemuslik värbamine: kuidas saavutada vastastikune.

. Uurimused on näidanud, et naised küsivad kõrgendust isegi harvemini kui mehed. Texase Ülikooli karjäärinõustaja Natalie Eldridge'i sõnul ei küsi naised palka juurde sel lihtsal põhjusel, et nad lihtsalt ei tule selle peale.

. Pealegi kärbib madal inflatsioon enamuse palgakõrgendustest viieprotsendiliseks. Ja start! Jättes nüüd kõhklused kõrvale, ei ole tõesti praegusest hetkest paremat aega viisaka palgakõrgenduse saamise ettevalmistamiseks. Lisaks on võimalik tasuda iga kuu üksnes intressisumma kasutatud krediidisumma kohta, mis tähendab, et krediitkaardi omamine ei tekita suuri igakuiseid kulusid. Särava ja dramaatilise enesemüügi-rünnaku võid heaga unustada. Nimeta kõrgeim summa, mille kohta suudad tõestada, et oled seda väärt. Juhtugu mistahes, Sina jää viisakaks ja ametlikuks. Põhjenda hoopis, miks Sa seda väärid. Kuigi palgalimiit võib olla täis, on ehk vabu ressursse koolituseelarves või ülemuse enda eelarves. Kuid ka sellise meeldiva stsenaariumi puhul jääb võtmesõnaks kannatlikkus - enamikes firmadest toimub palgapoliitika ülevaatamine reglementeeritult, mis piirab juhatajate vabadust võimaldada palgakõrgendust ka väga väärtuslikele töötajatele. Juhul, kui oled veendunud, et Sinu töö tuleks ümber klassifitseerida, räägi sellest kõigepealt firma personaliosakonnaga, kuid ole valmis visaks võitluseks, mis selle ettepanekuga kaasneb. › Näita oma tegevusega välja, et soovitud palgatõusu ka väärid. Aga olgem ausad - diskussioonid rahast asuvad kõikidel enesekehtestusskaaladel kindlalt ebamugavustsoonis. Sea pigem eesmärgiks töö rentaablus ning horisondil terendav palgatõus. Koonda oma tähelepanu sooritustele/projektidele/oskustele/tööharjumustele, mida just tema väärtustab - nimelt see motiveeribki palgatõusu.. Ideed peab istutama juhataja pähe osade kaupa ning pikema aja jooksul. Kui Sul kulub tegevusele, mis teistel töötajatel tuleb mängeldes, palju aega ja vaeva, võidakse Sinu pingutusi ju hinnata, ent kindlasti mitte kohese palgakõrgendusega. Kuigi ühekordsed karjääri- ja rahateemalised vestlused ülemusega võivad üpris hirmutavad tunduda, on nad vähem ärevusttekitavad, kui kuuluvad kindla osana teievahelisse suhtlusesse. Vastupidi - võid hoopis kaotada pinna jalge alt. Kui Sa aga ei küsi, eeldatakse automaatselt, et oled oma palgaga rahul. Mõte: "Jaan väärib tõesti korralikku palgakõrgendust" peab jõudma Sinu peast selle pähe, kes Su palgatšeki allkirjastab. Karjääri- ja rahateemalised vestlused ülemusega on väga olulised - tegelikult lausa parim viis vastastikuste ootuste paikapanemiseks. Rõhuta palgakõrgenduse sümboolset tähendust. Kavandades oma kampaaniat, pea silmas järgmist: Õnnestumise tõenäosus on suurem, kui sead eesmärgi olemasoleva hindamis-/kompensatsioonisüsteemi piiridesse, mitte ei ürita saavutada enda suhtes erandi tegemist.

Kuidas saavutada pulmadeks tippvorm? | Naisteleht

. Kui Su meetodid on Su ülemuse jaoks liiga pealetükkivad, ei pruugi Sa ihaldatut iial saavutada. Kuigi nad enda arvates võivad olla palgakõrgendust väärt, ei taha nad seda küsima minna. Siinkohal tasub meenutada, et ainuüksi Sinu enda veendumusest, et palgatõusu väärid, ei piisa selle saavutamiseks. Kahjuks on see isik aga suure tõenäosusega pigem selle mõtte vastu - on ju tema leivaks kulude kontroll, mitte keskmisest suuremate palgakõrgenduste heakskiitmine ning soovitamine. Uurimused kinnitavad, et kõrgematesse juhtimistasanditesse mittekuuluvaile on võtmeküsimusteks karjäärivõimalused, töötasu ja austus - teemad, mida on enamikul inimestest raske tööandjaga arutada. Juhi tähelepanu oma töö tähtsusele. Uuri välja, millist metoodikat kasutab Sinu tegevuse hindamiseks ülemus. Kui Sul on informatsiooni selle kohta, et teised tööandjad maksavad sama töö eest rohkem, võid Sa seda ülemusele mainida. Loomulikult jääb alati võimalus, et ülemuse vallandamine ongi parim lahendus kõikidele probleemidele. Korda seda tegevust nii kaua, kui oled sajaprotsendiliselt rahul sellega, mida ja kuidas Sa ütled. Lihtsam on liikuda positsioonile, mis juba on kõrgemalt klassifitseeritud. Tõhus ja järeleproovitud meetod valmistumisel ülemusega kõnelemiseks. Tõmba neile tähelepanu, kus see on võimalik:  "Täiustasin meie arvete laekumise süsteemi ja parandasin sellega firma likviidsust." või "Jõudsin pangaga kokkuleppele madalamate intresside suhtes, mis omakorda vähendab meie maksukoormust." › Küsi palgakõrgendust. Nimetatud vastuolu leevendamine nõuab pühendumist ja kannatlikkust ning on mitmeastmeline protsess

Märkused