Kuidas kirjutada avansi taotlus vabas vormis, ebaseaduslikult kasutatud raha intress

Me ei soovita mugandit „barbeküü“ ega lühendit BBQ.Teatris on. Sõnas on üks.Sõna fotokollaaž on kahe -i ja kahe -ga. See on 'osaliselt suruõhuga täidetud reguleeriv veemahuti'.Sõna lõpus on kaks -d. Oskuskeeles on täpsem.Liitsõnas on täiendosa kursiivis, täiend- ja põhisõna vahel on sidekriips. Eesti tekstis on see sõna kaldkirjas. on 'mahlajäätis', selles tähenduses pole õige „sorbee“.Võib kasutada sõna ergonoomika, aga ka. Itaaliakeelne tsitaatsõna tähendab 'kiiresti, elavalt'. Kui neid kasutatakse eesti liitsõnades, läheb vaja sidekriipsu: ~ , ~. Eesti keeles kasutatakse sõna , mitte „friteerima“. Džinni-vermutikokteil on väikese algustähe ja kahe -ga:. Veel paremad on sõnad grillmarinaad ja. Kirjutage ja.Sõna friseesalat on kokku. Seda hääldatakse [ušu].Õige on , mitte „makeronid“.Ainsuse nimetavas ja omastavas käändes on õige , osastavas faksiimilet, mitmuse osastavas on faksiimileid. Eestikeelses tekstis tuleb seda kasutada tsitaatsõnana. Keelenõuandjad on kõik küsimused registreerinud elektroonilisse andmebaasi. Kuidas kirjutada avansi taotlus vabas vormis, ebaseaduslikult kasutatud raha intress. Sõna mirabellimoos on kokku.Farmaatsiaterminid ja paratsetamool on mugandatud ja väikese tähega.Põhja-Aafrikas kasutatav toidunõu on , mida hääldatakse [tadžiin]. Sõna lõpus on üks , ainsuse omastav on , mitmuse omastav sigarettide.Õige on kirjutada.Sõna lõpus on üks.Õige on kirjutada spaaseadmed. ÕS annab seletuse 'kuum viinerisai'. Seda hääldatakse [pasha], mitte [paša]. Me ei soovita sõna „immobilaiser“.Puuvaigust saadav tahke aine on , mitte „kamfol“.Sõna arahhiseõli on kahe -ga. Seda hääldatakse [graan prii].Pressitud kurrustik rõival on. Väärad on „potensiaal“ ja „potensiaalne“.Sõna me eesti keeles ei muganda.

EKI keelenõuanne

. Selles sõnas on rõhk peal. Ainsuse osastav on , mitmuse omastav. Libeeria kohvipuu saadus on. Sõna tuleb kirjutada kursiivis, sest see on tsitaatsõna. Botaanikas on spargelkapsas.On olemas Kirde-Siberi rahvas. Prantsuse sõnu käänatakse eesti tekstis ülakomaga, nt maitsvad 'id,. Kongo kohvipuu saadus on. Võimalik on kirjutada ka kohanimetäiendiga La Mancha juust. Vt ka Eesti Keele Instituudi kohanimeandmete lehelt http://portaal.eki.ee/knab maailma maade nimede tabel.Nimest saab tuletada elanikunimetuse venezuelalane, aga mugandatud nimest Venetsueela nimetuse venetsueellane.Aafrika riik on , mööndav on ka. ÕS eelistab ladinalähtest kuju. Seejuures jäetakse märkimata kõige loogilisem – ja kõige mõistetavam – põhjus, miks laenudega nihu läheb ning keegi peaks üldse sõbrale laenamata jätma: ta on lootusetu juhtum. Õige on kirjutada ja intervjueeritav. Plisseed tegema on plisseerima, mitte „pliseerima“.Sõnas psühhiaatria on kaks -d.Väljendit Saalomoni otsus kasutatakse ootamatu, kuid targa ja õiglase otsuse kohta. ei ole kohanimi, vaid lähtub hispaania sõnast 'mäestik, mäeahelik'. Sõna „arveblank“ ei ole korrektne.Kirjutage , mitte „spa-mõnud“.Hariliku taralõnga vili on taralõnga mari. Seda käänatakse ülakomaga, nt. Sõna lõpus on.Sõna „mudeleerima“ pole õige. See on tsitaatsõna, mida käänatakse ülakomaga, nt.

Sõna magistriõpe sünonüüm on magistrantuur.Sõna puravikukonsomee on kokku. Sellest tööandmebaasist on välja valitud korduvad ja olulised küsimused ning neid avalikkuse jaoks toimetatud. Kirjutage kokku: jõuluglögi. Sportmängu kirjutame eesti keeles tsitaatsõnana.Sõnas on kaks -d, sõnas üks. Andmebaasis on küsimusi liigitatud sisu põhjal õigekirjutus-, vormi-, lausestus- jm küsimusteks. Mõni kiirlaenukontor võib enne laenu väljastamist pensionäri käest andmete kinnitamiseks pensionitõendit küsida. KeelenõuvakkSiit võite leida vastuseid küsimustele, mida on meile esitanud teised keelehuvilised. Levinum tuletis on karamelline.Sõnas on üks.Kirjutage või. on 'idamaine karastusjook vürtsidega maitsestatud puuviljamahlast ja suhkrust; pähklimaiustus'. on kitsevillasall.Sõna tähendab 'elukutseline kriminaalkurjategija'. Liigitus on kohati küllaltki üksikasjalik ja etteantud valdkondadesse on tegelikke küsimusi sageli keeruline rühmitada. Võõrsõna on peenutsev, sõnakujud ja argikeelsed. See -liitega tuletis on saadud Saksamaa kohanimest Neandertalist.Kirjutage kartuligalett ja speltagalett, mitmuses kartuligaletid ja speltagaletid.Kohupiimast lihavõttetoit on. Abonementi ei ole soovitatav kasutada tähenduses 'laenutusosakond'. Sidekriipsu selles sõnas ei ole.Majandustermin on , mitte „damping“. Sõnas müügikonsultant on kaks -d, mitte kolm. Esimene sõna tuleb vormistada tsitaatsõnana.Kirjutage tsitaatsõnana:.Inglise sõna annab ÕS mugandatud kujul:. Eesti tekstis tuleb seda sõna kasutada kui tsitaatsõna, nt seesütlev kääne on.Kapriisne olek on , mitte „kapriisus“.Itaaliakeelsed makaroninimetused , ja on eesti tekstis kursiivis. Hispaania keeles kirjutatakse kõik need kahe -iga: , , , , ,. Tsitaatsõna käänatakse ülakomaga, nt kiitis rikkalikku ’d. Muidugi ei saa sellist süsteemi kasutada iga eseme soetamisel, kuid on mõistlik partneriga kokku leppida teatud süsteem või reeglid, mida ühiselt järgite. Odavad laenud, otsin kiiresti laenu. Esimene tähendab 'korrelatsiooni viima', teine 'korrelatsioonis olema'. Palume arvestada, et tegemist on algselt tööandmebaasiga, mistõttu mõni kirje võib sisaldada ebaolulist lisateavet ega pruugi olla lõpuni arusaadav. Nimetus , mis tuleb eesti tekstis kirjutada tsitaatsõnana, tähendab 'munasegutäidisega soolane pirukas'. Kuidas kirjutada avansi taotlus vabas vormis, ebaseaduslikult kasutatud raha intress. a „Väikesest õigekeelsuse sõnaraamatust“.Sõna 'nabapluus' on kahe -ga.Toidunimetus on kursiivis, nt. Neid sõnu käänatakse ülakomaga, nt , valmistasime 't

Märkused