Kui veebilehel on andmed korrektselt kirjas ning leidsid ka info kogu tellimuse töötlemise toimingu kohta, võid rahumeeli ostuga jätkata

Vastava soovi korral tuleb muuta oma veebilehitseja seadeid. Sellest lähtuvalt toome välja põhimõtted, mis käsitlevad kliendi isikuandmete kogumist, kasutamist, talletamist, edastamist ja avaldamist ning on kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Isikuandmed võivad sisaldada nime, telefoninumbrit, e-maili, aadressi ja muid andmeid. Me ei jälgi individuaalsete inimeste käitumist ja liikumist meie veebilehel.

Kiire Internet - Elektrilevi

.

MEELDETULETUS: Kuidas otsida enda kohta tööstaaži andmeid.

. Veebilehitsejal on õigus küpsiste kasutamine ära keelata. Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida ta külastab. Kumbki teist ei saa elada nö eraldi elu, kui asi puudutab rahaasju – see viib varem või hiljem tülideni. Seetõttu nimetataksegi ühisrahastust passiivseks tuluks – see ei taga kindlasti tulu paari kuuga, ent võib paari aasta jooksul mitmekordistada panustatud raha.

Rongid kaardil | Elron

. Juhul kui Kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Isikuandmete kogumine ja kasutamine Isikuandmetena käsitleme andmeid, mis on isiku poolt antud vabatahtlikult ning kinnitatud kirjaliku nõusolekuga. Rahvastikuregistri andmed ehk üleüldised andmed isiku kohta. Kui veebilehel on andmed korrektselt kirjas ning leidsid ka info kogu tellimuse töötlemise toimingu kohta, võid rahumeeli ostuga jätkata. TNC ei levita, edasta, muuda ega kasuta mõnel muul mitte ettenähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul kui kliendiga ei ole vastavat kokkulepet või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel www.aki.ee/et/kupsised. Nii tööraamatute kogumine kui pensionireform ei puuduta juba täna pensionil olevaid inimesi. Isikuandmeid kasutame vaid selleks ettenähtud eesmärgil, milleks on klientidele värskeima turuinfo edastamine uudiskirjade, igakuiste turuülevaadete, parimate pakkumiste ning muu TNC tegevusega seotud info jagamine.

TNC jätab endale õiguse vajadusel muuta privaatsuspoliitika üldtingimusi.

PRIVAATSUSPOLIITIKA ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUSE.

. See info aitab meil oma kodulehekülge ajakohastada ja muuta info Teile paremini kättesaadavamaks. Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused Meile oma andmeid edastades ning meie veebilehte kasutama asudes, olete tutvunud meie põhimõtete ja tingimustega ning nendega nõustunud

Märkused