Kui sul pole ka kindlat eelarvet, võivad asjad kiiresti kontrolli alt väljuda ning sa ei pruugigi mõista, kuivõrd palju sa tegelikult poes kulutad

Aga nagu eelpool kirjutasin, mitte keegi võõras ei oska öelda, kas üle miinimumi elatise nõue on põhjendatud või mitte. Väga tõenäoliselt ütleb kohtunik sellise jutu peale, et palk väike jne., et üksikul meesterahval on palju lihtsam omale tasuvamat tööd otsida, kui kahe lapsega naisel. Veebisaidile tuleb sisse logida oma e-posti aadressi ja salasõnaga. Niisama lihtsalt jutu peale kohus miinimumist suuremaid summasid välja ei nõua. Talveriideid näiteks igakuiselt ei osta. Kohus on sellest võrdsusest päris tihti kõrvale kaldunud, kui isa on oluliselt paremini materiaalselt kindlustatud, kui ema. Lapsed peavad ka millestki söönud ja kaetud saama, ei pea ema üksi nende ülalpidamisse panustama.

Millistest kohtadest saab Tartus pakendita kaupa osta? - Suletud ring

. Ise olen üliõpilane, tööl ei käi ja saan õppetoetust. Elatise nõudmisel ei olegi kunagi soovitav nõuda mingit kindlat summat, kui tegemist on nagunii miinimumiga. Kui soovid üle miinmumi, siis pead jah tsekkidega tõestama, et lapse vajadused on suuremad. Sest seal oli kirjas kindel summa mis ei muutu aga lapsed kasvanud ja ajad muutunud. Kuna vanematel on oma laste suhtes võrdsed õigused ja kohustused, on elatis mõeldud katma pooled lapsele tehtud kulutustest. Raamatupidamise foorum ei ole küll see koht, mis selles küsimuses mingeid otsuseid vastu võtaks ja kinnitaks, mis on mõjuvad põhjused ja mis mitte. Värskeid uudiseid saad jälgida ka Euroopa Parlamendi sotsiaalmeediakanalite kaudu: Leheküljel on viga / lehekülg ei tööta korralikult. Kuidas lähedastele raha laenata?. Võid vabalt ise kokku kirjutada. Selle üle otsustab ikka kohus esitatud tõendite põhjal. Kohus võib väga vabalt mõista isalt välja tunduvalt suurema osa lapse kuludest, kui isa sissetulekud on oluliselt suuremad. Kaardiga võib koguda boonuspunkte ning lunastada preemiaid. Aga kas emal on alust suuremat elatist nõuda, seda ei oska küll keegi võõras öelda. Kui ta tilgutab eelneva kuu lõpuks summa täis siis kes seda keelata saab. Lisaks on Sinu profiilis kirjas ka see, mitu inimest on Sinu kaudu üleskutsega ühinenud. Ja lapsele võib täiesti vabalt rohkem kuluda. Eriti kui tegemist on näiteks puudega lapsega, kellel on palju erivajadusi. Elatise eesmärk Lapsega koos elav vanem peab elatist kasutama lapse huvides. Kui sul pole ka kindlat eelarvet, võivad asjad kiiresti kontrolli alt väljuda ning sa ei pruugigi mõista, kuivõrd palju sa tegelikult poes kulutad. Kui aga kohus on elatise välja mõistnud kindlas summas, siis selle suurendamiseks tuleb uuesti kohtusse pöörduda. Elatise minimaalseks määraks on pool miinimumpalgast.

Meie Honbu Dojo trennid – JKA Eesti

. Ja elatise võla puhul võib ära võtta kõik kuni poole miinimumpalgani. Kui isa teenib korralikult ja lapsel on mingid kulukad erivajadused, siis võib küll alust olla. Kui sul pole ka kindlat eelarvet, võivad asjad kiiresti kontrolli alt väljuda ning sa ei pruugigi mõista, kuivõrd palju sa tegelikult poes kulutad. Ei pea ilmselt kordama üle seda, et eduka suhte alustala on ausus. Me anname Sulle ka e-kirjades regulaarselt teada, kui mitu inimest on tänu Sinule üleskutsega liitunud. Lootsin et äkki saan mingit infot siin, vabandan kui küsimus lollina kõlas. Polegi nagu lapse kulude põhine. Aga siis soovitaks lasta otsusesse kirja panna, et elatis on seadusega ettenähtud miinimum. Võlg on võlg ja elatise ainus erinevus on see, et seda nõuet täidab kohtutäitur esimeses järjekorras. Eks siis kohus vaatab, mida ta arvestab ja mida mitte. Oluline on ju ka see, kuidas on organiseeritud emal ja isal omavahel lapsele riiete ostmine, trennirahade maksmine, lasteaiamaksu tasumine jne jne. Ja see, kas lapse emaga oldi abielus, elati lihtsalt koos või eostati laps üheöösuhte tagajärjel, ei oma elatise määramisel mitte mingit tähtsust. Suurendamiseks tuleb pöörudda uuesti kohtusse. Küll siis kohus vaatab, mis on mõjuvad põhjused ja mis mitte. Siis ei ole vaja edaspidi igakord uuesti kohtusse pöörduda. Põhjendus on, et laps käib emaga reisil ja peab kandma a`la cucci-muccit. See on mingi laialt levitatud loll müüt. Elatise suurus ja selle jagamine, määramine, kättesaamine jne. ei puutu kuidagi raamatupidamisse.

- leia sekspartner kohe

. panustab last kasvatav ema nagunii oluliselt rohkem. Kui nõuad miinimumelatist, siis ei ole midagi tõestada vaja.

Soovitav on siis hagiavalduses ka märkida, et soovite elatist vähemalt miinimumi ulatuses, et see tõuseks edaspidi automaatselt. Väga armas muidugi, et raamatupidajaid kõiketeadjateks peetakse, aga ilmselt oleks palju mõistlikum selliste küsimustega juristide poole pöörduda. Kui sa praegu maksta ei saa, hakkab kogunema võlg ja maksad siis kui rohkem teenima hakkad. Aga kui otsuses on kirjas miinimumelatis, siis tõuseb automaatselt. Kui isa teenib oluliselt rohkem, siis võib kohus vabalt mõista isalt palju suurema elatise välja. Tavaliselt on selleks sise- või välisministeerium. Meie riik ega ametkonnad seda teha ei suuda ilmselgelt ei viitsigi selle probleemiga tegeleda. Kohtu otsuse ajal olid lapsed alles sõime ealised nüüd teismelised. Seaduse tõlgendamisel ja seisukohtade kujundamisel tuleks lähtuda ennekõike Riigikohtu vastavatest lahenditest. Elatis on justnimelt lapse kulude põhine ja kui nõutakse miinimumist suuremat elatist, siis tuleb need kulud ka dokumentidega tõestada. Pole sellises olukorras olnud. Õnneks on neid piisavalt ja Riigikohus on selles osas väga konkreetse seisukoha kujundanud. Kui ema nõuab rohkem kui miinimum, siis peab nõue olema dokumentidega tõestatud. Ei tee siin ei kohus ega kohtutäitur mitte midagi, kui ametlikku vara ega sissetulekut pole. Tsekid peaks olema pikema perioodi peale ja siis jagatakse need kuude peale, sest igakuiselt kulud ilmselt erinevad

Märkused