Kui su sisimas peitub selline tunne, peaksid sa seda järgima ning ei tohiks lasta end kõigutada millelgi muul, seda aga üksnes siis, kui lisaks emotsioonidele teed otsuse ratsionaalselt

Meie aga ei taha tihtipeale meie jaoks ebamugavate inimestega tegemist teha. Meenub lugu ühest noorpaarist, kes tuli kirikuõpetaja jutule, et õpetaja neid laulataks. Kui inimene ei ohverda, ei anna teise inimese pärast, siis see ei ole armastus. Me ei saa jääda lapskristlasteks igavesti. Aga kui ma sain meheks, jätsin ma kõrvale väeti lapse kombed. Praegu me näeme aimamisi nagu peeglist, siis aga palgest palgesse. Kui su sisimas peitub selline tunne, peaksid sa seda järgima ning ei tohiks lasta end kõigutada millelgi muul, seda aga üksnes siis, kui lisaks emotsioonidele teed otsuse ratsionaalselt. Ja kui me ka kogu oma vara ära jagaksime ja isegi oma ihu annaksime põletada ja seda kõike Jeesuse nimel, kuid kui meil kõige selle juures ei ole armastust, ei ole meis ühtigi ning me ei saavuta midagi. Ta ei jäta meelde paha, tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. Maarja Kangro ja Tauno Vahteri novellid. Kui kristlane õpib Jumalat tundma, siis õpib ta ka armastama. „Aga taotlege suuremaid armuande! Ja ma näitan teile veel ülevama tee.

Kogu Me Lugu!

. Keegi võib öelda, et ta armastab oma sõpra, kuid tegelikult saab ta ka ise sellelt sõbralt tuge ja head tuju. Need inimesed on meile justkui võõrad ning meil ei ole mingisugust lähedust nende võõraste inimestega. Lapsekingades armastus, see on ohvrimeelsuseta armastus, mis kusagil salajas mõtleb lõpuks ikkagi enese heaolule. Kui näeme, et me ei oska õigesti armastada, siis tuleb seda õppida. Ka abielusuhetes võib armastus kustuda, kui ühel hetkel selgub, et abikaasa ei vasta ootustele. Kui su sisimas peitub selline tunne, peaksid sa seda järgima ning ei tohiks lasta end kõigutada millelgi muul, seda aga üksnes siis, kui lisaks emotsioonidele teed otsuse ratsionaalselt. Tuleb välja, et Püha Vaimu ande on võimalik kasutada nii, et nendel puudub igasugune väärtus. Tarbimislaen kinnisvara tagatisel. Peale selle on Jumala jaoks olnud oluline, et minu ja selle inimese teed ristuksid. Meie ülesanne on armastada.

Teaduslikult tõestatud! Inimesed, kes vestlevad iseendaga on.

. Apostel ütleb, et kui vaimuandidega koos pole armastust, siis on need annid väärtusetud. Isekus lammutab, armastus aga ehitab. Paulus kirjutab samuti: „Praegu me näeme aimamisi nagu peeglist, siis aga palgest palgesse. Tol  korral vaimulik tundis oma südames, et noortel tuleb veel oodata, jõuda oma armastuses selgusele. Selline armastus liidab meid kokku, see toob meid üksteisele lähemale. Ja nii armastades suudame ka keerulist inimest näha Jumala kordumatu loominguna. Jeesus on armastanud, sest inimene vajab seda armastust. Siiski just nendele inimestele peaksime pöörama kõrgendatud tähelepanu. Aga võib ka juhtuda, et me õpime armastama alles siis, kui on võib-olla juba hilja. Jumal otsustas tema luua siia maailma. Teine inimene, ükskõik missugune ta on, on Jumala loodud. Ossip Mandelštami, , Philip Grossi, Andrus Rõugu luuletused. Armastus aga ei ütle iialgi, nüüd mulle aitab. Aga juba praegu õpetab meile Jumala Sõna, et ajalikele asjadele on vastukaaluks usk, lootus ja armastus. See peaks meid tegema valvsaks. Kui me ka räägiksime inglite keeli ja teaksime kõiki saladusi ja kui meil oleks kogu usk. Jumal ootab meilt, et me, olles läbinud kristlase lapsepõlve, jätaksime kõrvale väeti lapse kombed. Paulus kirjutab: „Kui ma olin väeti laps, siis ma rääkisin nagu väeti laps, mõtlesin nagu väeti laps, arutlesin nagu väeti laps. Seetõttu kirikuõpetaja esitas noormehele küsimuse: „Kui te lähete sinu armsamaga mootorrattaga sõitma ja teete kohutava avarii ning selle avarii tulemusena jääb sinu kallim eluks ajaks halvatuks, invaliidiks ja see kõik juhtub enne pulmi. Aet Kuusiku ja Jüri Kolgi kehasõnastik. Lapsekingadest tuleb välja kasvada. Ja see inimene on loodud minust teistsuguseks põhjusega ning saab just oma eripära tõttu täita siin maailmas sellist ülesannet, mida mina ise iial teha ei saaks. Credit24. Lapse vastand on täiskasvanu, kelle ellu ei kuulu enam ebaküpsus. Lapsepõlv on oluline osa elust, kuid ühel hetkel tuleb sellest välja kasvada. Me kipume armastama siis, kui meid armastatakse; kui sellest lisandub väärtust ka meie elule. Paulus kirjutab: „Ma tean ju, et minus – see tähendab minu loomuses – ei ole head. Jumala armastuse tõttu saab inimeses uuesti tulla esile see algselt kavandatud jumalanäolisus. Ohvrimeelsus teise inimese pärast on märgiks tõelisest armastusest. Meie usk on usk Jeesusesse Kristusesse. Taevas õpime ka ennast lõpuks täielikult tundma, uuel viisil. Jeesus suri nii meie kui nende pärast.

Võib-olla ei peaks küsimused olema alati nii dramaatilised. Ta ei jäta meelde paha, tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Jumal näitab meile läbi meile ebamugavate inimeste, et me tegelikult ise ei suuda mingist piirist alates inimest võtta vastu tõelise armastusega. On oluline ära tunda, kui väliselt ilusa armastuse puhul on tegelikult tegemist hoopis peene, armastuseks ümberriietatud egoismiga. Nii võib lapsevanem öelda, et ta armastab oma lapsi ja seda öeldes tuletab neile meelde, et nad teda vaatama tuleksid, kuid sisimas võib siin peituda soov, et lapsed tema eest hoolitseksid. See, mida me teeme, peab olema tehtud armastuses. Iga inimene vajab armastust, et järele mõelda, tunnetada ära oma olukord, et meelt parandada ja saada uueks looduks, et temasse tuleks elu. Meie armastus saab alguse sellest, et Jumal on meid enne armastanud hoomamatu, piiritu armastusega. Osa vaimulikult täiskasvanu olemisest on suutlikkus ohvrimeelselt armastada. Sest meie jaoks vastumeelset inimest on Kristus armastanud juba enne, kui see inimene sündis. Meie loodame sellele, mida Jeesus Kristus tegi oma ristisurma ja ülestõusmise läbi. Nii mõnigi kord oleme valmis kuulutama, õige õpetuse eest seisma, püüame olla igati ustavad Jumalale, oleme tulihingelised teatud küsimustes, kuid kui seda kõike ei ümbritse armastus, siis on meie vaev tühine. Me ei tohi armastada ainult neid, kes meile ette ei jää, kes meid ei sega elada. Tähtis on, et väljastamisest ei oleks möödunud liiga kaua aega (antud juhul 3 kuud). Nii kaval on olnud kurja töö. Vaadakem inimeste peale, keda kohtame oma elus, kes on osa meie elust. Vahel me tõesti õpime selliseid inimesi armastama, kui möödub teatud aeg. Selline armastus liidab meid kokku. Joosep Susi ja jalgpallist. Armastus on alati ohverdav. Jeesus ise on armastanud seda inimest, minnes surmani, pealegi ristisurmani. Aga meie elus on ka inimesi, keda me kuidagimoodi seedime, kellest me tegelikult lugu ei pea. Alles taevas me näeme kõike nii, nagu see tegelikult on. Vilja Kiisler Sveta Grigorjevast, Mehis Heinsaarest, Joonas Sildrest, Triinu Pakk Maylis de Kerangalist, Katre Talviste Kaia Sisaskist. Paulus kirjeldab meile seda ülesehitavat armastust: „Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople, ta ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu. Laen… Monefit laenud: mobiilne krediidiliin uus… Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu laenud: kinnisvaralaen… Creditstar laenud: kiirlaen & personaalne…

Märkused