Kui su elektritarbimine on niigi madal, aga tunned nagu elektri hind oleks liialt kõrge, võid vahetada elektrimüüjat

Mõista laenu saamise tingimusi Mõned laenu väljastamise kriteeriumid on üldised: sul peab olema elukoht Eestis ja pead olema vähemalt 18 aastat vana. Andmete prognoosimisel soovitame olla realistlikud, kuna nõutava elektrointensiivsuse saavutamata jäämisel tuleb järgmisel aastal tasuda soodusaktsiisimääraga maksustatult tarbitud elektrienergialt täiendavat aktsiisi. Juhul, kui ühel aastal jääb nõutav elektrointensiivsus saavutamata, tuleb järgmisel aastal tasuda soodusaktsiisimääraga maksustatult tarbitud elektrienergialt täiendavat aktsiisi. Elektrointensiivsust saavad prognoositavate andmete alusel arvutada tegevust alustavate ettevõtete kõrval ka juba tegutsevad ettevõtjad.

Kuidas kodus elektroonikaseadmete elektrikulu mõõta.

. Elektrointensiivsuse arvutamine eelnenud majandusaasta andmete alusel I. Kui su elektritarbimine on niigi madal, aga tunned nagu elektri hind oleks liialt kõrge, võid vahetada elektrimüüjat. Sama oluline on hoida ka näiteks uksed suletuna.

Kuidas hoida rohkem raha kokku majapidamiskuludelt -

. Soodusaktsiisimääraga maksustatud elektrienergia eesmärgipärast kasutamist kontrollib Maksu- ja Tolliamet. Soovitused enne taotlemist Soovitame hoolikalt tutvuda aktsiisisoodustuse tingimustega ning veenduda, kas ettevõte üldse liigitub soodustuse saajate hulka.

Aktsiisivabastuse luba on ilma koguseliste piiranguteta elektritarbimisele ning luba kehtib tähtajatult eeldusel, et ettevõte on elektrointensiivne ning täidab ATKEAS-es sätestatud nõudeid ja kohustusi. Enne dokumentide koostamist ja esitamist soovitame hoolikalt tutvuda aktsiisivabastuse loa taotlemise tingimustega ja dokumentidele esitatavate nõudmistega. Kui su elektritarbimine on niigi madal, aga tunned nagu elektri hind oleks liialt kõrge, võid vahetada elektrimüüjat. Aktsiisi osaliseks tagastamiseks tuleb ettevõtjal esitada Maksu- ja Tolliametile taotlus koos vajalike lisadokumentidega. Elektrointensiivsuse arvutab ettevõte ise, kuid arvutused ja nende alusandmed kontrollib sõltumatu vandeaudiitor. Menetluse tähtaeg võib pikeneda näiteks juhul, kui esitatud on vaid osa kohustuslikest dokumentidest või kui esitatud dokumendid on puudulikud, mistõttu tuleb taotlejal esitada vajalikud lisaandmed ja parandused. Nii elektrienergia kogumaksumus kui lisandväärtus tuleb arvutada vastavalt ATKEAS-es sätestatud korrale. Mõlema soodustuse saamiseks tuleb taotleda eraldi aktsiisivabastuse load. Potentsiaalse teenimisprotsendi kõrval tuleb aga arvestada iga laenu pahupoolt – laenud, mida ei maksta tagasi. Elektrointensiivsus Üheks olulisemaks soodusaktsiisimääraga maksustatava elektrienergia tarbimise õigust andvaks aluseks on ettevõtja elektrointensiivsus, mis näitab elektrienergia kogumaksumuse osakaalu protsentides loodud lisandväärtusest. Sõltumatu vandeaudiitori aruande võib anda ka ettevõtjat tavapäraselt auditeeriv sõltumatu vandeaudiitor. Luba on vajalik nii võrguettevõtjalt soetatava elektrienergia tarbimiseks kui ka omatoodetud elektrienergia ja otseliini kaudu edastatud elektrienergia tarbimiseks soodusaktsiisimääraga. Elektrointensiivne ettevõte Soodusaktsiisimääraga maksustatavat elektrienergiat on õigus tarbida ainult ettevõttel, mis täidab elektrointensiivsuse tingimused ja millel on kehtiv energia aktsiisivabastuse luba. aastal tarbitud tavaaktsiisimääraga maksustatud elektrienergialt. Omatoodetud elektrienergia Võrguväliselt tarbitud elektrienergia II. Energia aktsiisivabastuse luba Energia aktsiisivabastuse luba annab elektrointensiivsele ettevõttele soodusaktsiisimääraga maksustatava elektrienergia soetamise ning tarbimise õiguse, lubasid väljastab Maksu- ja Tolliamet.

Mikrotootja elektritarbimine - Ehitusfoorum

Märkused