Kui saad asjade müügiga teenida juurde kas või mõnikümmend eurot, on see juba suur erinevus

võib jagada kaheks: igapäevacoaching ja süvacoaching. Olin just hiljuti Californias läbi teinud coaching’u koolituse ja saanud NLP-coach’i kvalifikatsiooni. Et aidata Margusel leida teed oma eesmärkide saavutamisele, palusin tal kõigepealt analüüsida iseennast. “Peaksin leidma uusi kliente ja kaks korda rohkem töölisi rendile saatma.” Samas vaimus jätkasime veel tükk aega, kuniks sai paika konkreetne eesmärk ja tähtaeg. Sellega kujundab ta ettevõtte kultuuri. Analüüsisime ettevõtte tugevusi ja nõrkusi, arutasime strateegilisi suundi, suutsime tuvastada ettevõtte tuumkompetentsid ja sündis kolmest punktist tegevuskava nende edasiarendamiseks. Sageli juhtub, et kui juhile esitada avatud küsimusi tema põhiprobleemi lahendamiseks, siis ei oska ta lahendusi leida. Euroopas on ta kõige tugavamalt kanda kinnitanud Suurbritannias ja Saksamaal. “Ei saa aru, millega ta tegeleb. Huvitaval kombel tuli sellest protsessist välja uus soov: „Tahaks olla teel mingi eesmärgi poole”. Arvan, et veel kaks korda niipalju, kui täna” naeratas mees. Väga lihtne on oma mõtetega ummikusse sattuda. Siis küsisin, kas sellisest visualiseerimisest võiks olla abi, et fookust paremini sättida. Kuna olen üle kolme aasta tegelenud juhtimiskoolitustega ja mõttetalgute modereerimisega, siis leppisime Margusega kokku, et viin juhtkonnaga läbi eesmärkide seadmise töötoa. Vivus Kreditex, kus kiirelt raha saada. Mu intuitsioon ütles, et siin võib olla tegelik teema peidus. “Ega ma ju tegelikult ei tea, mis asju Indrek ajab. Samuti tutvusin raamatu „The Coaching Secret – how to be an exceptional coach” autori Andrew Machoniga, kellest sai mu hea sõber ja mentor. Küsisin, kas ta pole mõelnud mõne uue põneva tegevuste peale. Plaan oli meil kahekesi kohtuda. Näiteks häirivat teda väga, kui liikluses keegi vahele trügib. “Eks nad võiks paremad olla.” vastab mees. “Mees on täiesti muutunud. Hea coach oskab kuulata kõigi meeltega ja Reinu puhul tunnetasin kohe, et tema poolt esimesel kohtumisel esitatud probleemide puhul ei toetanud neid ei tema hääletoon ega kehakeel. “See on rendil olevate töötajate arv kuude kaupa” ütles Indrek. Soovin, et inimesed ise otsustaks, seaks eesmärke” vastas Margus. Oli tunda, et teised meeskonnaliikmed püüdsid vältida eriarvamuste tekkimist. Järgmisel kohtumisel küsisin, kuidas on läinud ja sain vastuseks: “Mõned asjad on paika loksunud.” Palusin täpsustada ja selle peale võttis mees kotist läpaka ja avas uhkelt exceli tabeli. Temale omaselt püüdis ta seda eesmärki saavutada läbi juhtkonnaliikmete küsitluse ja nendepoolse initsiatiivi. Samas, õhus oli tunda pinget ja väljaütlemistes oldi vaoshoitud. Ta silmad säravad, kui ta räägib visioonist saada tööstusharu arengut kujundavaks  ettevõtteks. Viisin jutu ettevõtte tulemustele ja avaldasin Margusele nende eest tunnustust.  Ütlesin: “ Margus, Sa ütled, et teie juhtkonnas puudub ühtsustunne ja motivatsioon ei ole see, mis võiks. Palju olulisem on hoida kõik meeled valla ja märgata signaale, mis võivad viia muutusteni. Indrek vaatas ja kuulas seda skeptilisel ilmel. Mul aitab Margust mõista oma varasem kogemus analoogse etteõtte juhtimisest. Huvitav olukord! Tavapäraselt loob tegevjuht sellistes olukordades pretsedendi ja võtab vastu konkreetsed otsused. Reinu elumuutus tekitas minus väga mõnusa enesetunde. Süvenesime Indreku töö sisusse, uurisime, millised ajaröövlid tema tööpäevad pikaks teevad. Meie kohtumise edasine käik oli huvitav. Mõju hindamine ettevõttele aitab otsustada, kas see investeering on otstarbekas. Olen oma coachingupraktikas leidnud, et selline rollimäng on mõjus kahel põhjusel. Minuga võttis ühendust Margus, kes on ühe metallitöö tootmisettevõtte tegevjuht. Hinda, milline peaks olema eduka coachingu mõju ettevõttele Professionaalne coaching on kallis teenus. Palusin tal istuda ümber teisele tooilile, kujutada endale ette, et ta on nüüd Raul ja et tema vastas oleval toolil istub Indrek. Eneseotsingud ja uued tuttavad juhtisid mind erakooli Tervilik Mina kolmeaastasele psühhoteraapia kursusele. Edu kolmandaks eelduseks on coachi kogemused ja oskused.

Kogusin end üllatusest ja ütlesin: “Siin on info natukene viltu läinud. „Ma ei oska ju midagi muud, kui ainult teisi kamandada,” vastas mees. Pakkusin, et aja ja energia säästmiseks on kaks võimalust.   Ikka see Excel! Indrekuga juhtus nii, et ühel kohtumisel võtsin paberilehe ja hakkasin teda küsitlema klientide arvu ja väljarenditud töötajate kohta. Indrek hakkas kliente j’rjestama nii, et need jääks tee äärde ja saaks mitu tükki korraga “ära lahendada”. Seejärel hakkasin Rauli rollis olevat meest küsitlema, mida ta Indreku kohta öelda võib ja kuidas tema tegemisi hindab. “Indrek oskab hästi suhteid luua ja hoida. Kui saad asjade müügiga teenida juurde kas või mõnikümmend eurot, on see juba suur erinevus. Ta on saanud endale lubada asju, mida on soovinud, ja olnud pikka aega abielus, lapsed on juba läinud oma teed.

Kuidas käib ettevõtte alt investeerimine? - Kristi investeerib

. Iga selline juhtum tekitab pika diskussiooni ja ajaraiskamise. Uurisin kõigepealt, mida tema uus töö endast täpsemalt kujutab, ja siis tahtsin näha tema koostatud elu tasakaaluratast. Samas, et olla heaks teejuhiks tuleb uskuda oma kliendi tahtesse, võimetesse ja järjekindlusse oma otsuseid ellu viia. Kuna juhi isikuomadustest ja oskustest sõltub väga suurel määral ettevõtte tulemuslikkus, siis on edukate coachide töö väga hinnatud ja kõrgelt tasustatud. Näen teda vaid aeg-ajalt kontoris. Tahaks, et tal oleks rohkem töötajaid välja renditud, aga see pole õnnestunud. Tundsin, et me tiirutame ühe koha peal ja progressi ei ole. Kaks juhti on vene rahvusest ja nõukaaegse kogemusega vanema generatsiooni esindajad. Kogenud juht ja praegune coach räägib Directori suvenumbrites, milliste juttudega tema juurde tullakse.* Sellest on möödas pea kaks aastat, kui kohtusin Telliskivi loomelinnaku F-hoone kohvikus korrektses ülikonnas härrasmehe Reinuga. Vahest osutuvad need nii veenvaks, et ta jääb neid ise uskuma. Ratas näitas ootuspäraselt madalat rahulolu oma tööga ja ülejäänud osas oli päris hästi tasakaalus. Kuna tegelen juhtide coachinguga, siis on mul võimalus õppida oma kliente sügavamalt tundma. Inimesele on omane teise inimesega mitte nõustuda ja tänu sellele hakkab ta sellise küsimuse puhul oma tegevust õigustavaid argumente otsima. Palusin tal oma tulevikku visualiseerida, kuid ka sealt ei tulnud midagi väga veenvat välja. Ta vastas, et oli lootus küll saada teda kaasa mõtlema, kuid teda oma mõttestampidest ikkagi välja ei saanud. Peatselt andis see ka tulemusi ja rendile antud töötajate arv hakkas kasvama. Margusel on julgust olla tema ise, ei püüa olle keegi teine ega kedagi kopeerida! Minu kui coachi jaoks on oluline järgmine küsimus kuidas saan ma Margust aidata oma eesmärkide saavutamiseks meeskonda paremini motiveerida ja liita. Usun, et ettevõtte edukus sõltub suurel määral ettevõtte juhist, kelle järgi alluvad oma tegemisi seavad. Igapäevacoachingu puhul on initsiatiiv coachijal ja eesmärk on teist inimest põhjalikumalt järele mõtlema panna. Nüüd aga olen saavutanud stabiilsuse ja seiklen pigem oma klientide põnevates maailmades. Saad seda kasutada kriisiolukorras ilma, et peaksid võtma olukorra lahendamiseks laenu. On proovitud küll rakendada Kirkpatriku või Phillipsi koolituse tulemulikkuse mõõtmise meetodeid, kuid hinnangud on paratamatult suures osas subjektiivsed. Rääkis, et teeb pikki päevi, sõidab mööda Eestit ringi ja lahendab probleeme. Korraldasin talle pikema ristküsitluse, et tema kindlana paistnud veendumusse mõrasid lüüa. Lisaks on suureks abiks sügavamad teadmised psühholoogias ja coachingumetoodikate valdamine. Tegime ajurünnakut, kust ja kuidas uusi kliente leida. Coachingu olemus Minu viimased kolm aastat juhtide on viinud äratundmiseni, et olemuse saab kokku võtta kahe sõnaga – SELGUSE LOOMINE. Uued teadmised avasid võimaluse süveneda inimeste rikkasse sisemaailma ja seetõttu proovisin kätt psühhoteraapias. Peagi aga mõistsin, et paarisuhete ja pereprobleemidega tegelemisel jääb midagi olulist minu jaoks puudu. Sageli juhtub, et inimene on kinni jäänud oma probleemidesse ja kaotanud silmist oma töö positiivse poole. Samas, tema jutust kostis läbi ka pettumusenoot. Olen coaching’u enda jaoks kokku võtnud kahe sõnaga – „selguse loomine”. Kohtu vähemalt kolme kandidaadiga Personaalsel kohtumisel on intuitsioon tihti hea abimees täienduseks faktiinfole. Kiire krediit Viivus, BigBank Narva. Peagi aga tundsin, et minu teadmised on liiga pinnapealsed ning mõni kuu hiljem olin juba Californias coaching’u intensiivkursusel. Edusammud olid aga visad tulema. “Tabelile saab ruute juurde tekitada. Tema aga ajab asju omamoodi. Nõrkustena märkis ta liigset leebust ja järeleandlikkust, konfliktide vältimist ja täpselt määratlemata vastutusi meeskonnas. Sinna olid joonistatud kasvava pikkusega tulbad ja ei ühtegi teksti ega kommentaari. Tegelikult mulle ju meeldib inimestega kontaktis olla ja midagi reaalset ära teha. Tõsi, mul tekkis mõtteid, võiks ta võiks oma tegemisi paremini korraldada, aga olen õppinud end vaos hoidma ja oma mõtteid läbi küsimuste testima. Kuid ülejäänud meeskonnale mõjus seminar hästi, sest tekkis selgem arusaamine, kuhu ja kuidas edasi liikuda. Palu valitud coachidel läbi viia proovicoachingu seanss Eduka coachingu eelduseks on usaldus coachi ja coachitava vahel. Ma ei üritanudki analüüsida, kas või kui palju selles minu osa oli, sest lõplikku tõde niikuinii teada ei saa. Juba homme on ees kohtumine ühe rendifirma keskastme juhiga, kes ei ole rahul oma ettevõtte töökorraldusega ja kellega omakorda pole rahul ettevõtte tegevjuht. Hiljuti kohtusingi juhiga, kes muutis minu suhtumist eeltoodud stereotüüpidesse. Selle protsessi tulemusena sündis rida väikeseid aga olulisi muutusi. Selline küsitlus kestis mõnda aega ja siis jätsin selle teema laagerdama, sest tihti on hea käivitada inimesel mõtteprotsess ja jätta sees siis alateadvuse tasandil edasi kerima, ilma koheste järelduste väljapressimiseta. Huvitav oli meest jälgida! Alles see oli, kui ta rääkis, et tema aeg on ümber saanud ja et ta midagi erilist ei oska teha. “Ma annan inimesele tegematajätmise korral uue võimaluse ja siis veel ühe ja veel ühe” ütles ta. Ja tulemused ei jää kolleegide omadele sugugi alla” kostis Raul. Olen järest rohkem seda meelt, et ainult küsimustel põhinev metoodiliselt puhas coaching ei pruugi olla tulemuslik. Tema alateadvus teab, mida ta tegelikult vajab ja coachi ülesanne on ta igapäevarutiinist välja tuua ning suunata parimaid lahendusi otsima. Järgmisel kohtumisel pärast seminari küsisin Marguselt, kas sain õigesti aru, et seminari peamine eesmärk oli mõjutada Valentinat. Eesmärk oli välja selgitada, kas tal võiks coaching’ust olla abi oma probleemide lahendamisel. Süvacoaching on pikaajaline ja personaalne programm, mis kestab tavapäraselt pool aastat kuni aasta. Viimastel aastatel on ta muutumas järjest populaarsemaks ka Eestis, kus teadlikkus on siiski veel tagasihoidlik. “Ülemus saatis mu loengule,” vastas mees. Ta rääkis, et töötoa tulemusena tegeleb juhtkond aktiivselt ettevõtte pähiväärtuste arutamisega, kuid samal ajal ei saa lihtsaid asju paika. Nüüd oli ta aga õhinas, nagu äsja kooli lõpetanud noormees. Seepärast on coachi roll aidata tal leida uusi vaatenurki ja otsida teid probleemi tuumani. See on inimene, kes tunneb oma isikupära ja kes teadlikult toetub oma tugevustele ning leiab teid, kuidas oma nõrkusi kompenseerida. Uuri coachikandidaatide tausta ja klientide tagasisidet Siin aitavad Internet, kolleegide kogemused ja telefonikõne coachilt saadud referentsidele. Korraga mõistsin, et Margus on suurepärane näide “autentsest juhist”. Praegu otsibki ta aktiivselt oma meeskonda täiendust ja on valmis muutusteks. Näiteks resoluutset reageerimist töödistsiplini rikkumistele või korralagedusele tootmistsehhides. Ja seda hoolimata Marguse pehmest juhtimisstiilist. Hoolimata sellest, et enamus meeskonnaliikmeid on eestlased, on töökeeleks vene keel. “Annab motivatsiooni” kostis ta. Kui saad asjade müügiga teenida juurde kas või mõnikümmend eurot, on see juba suur erinevus. Joonistasin selle põhjal graafiku. Et Margus tulemuslikult coachida, tundsin vajadust näha tema meeskonde töösituatsioonis tegutsemas. Viriseb, et just temale sattuvad keerulised kliendid ja kehvad töötajad, kelle jamade klaarimisele läheb palju aega”.

Vikipeedia:Üldine arutelu – Vikipeedia

. Raske valik Õige coachi valik on keeruline ülesanne, sest turul on palju teenusepakkujaid, kuid nende töö kvaliteet on väga erinev. Selline lähenemine ei tekita inimeses vastuseisu ja võimaldab tal iseenda seest selgust otsida.. Valiku teeb raskeks ka tulemuse mõõtmise keerukus. Seda ei saa ta aga endale lubada, sest töö juures on probleemid ja ta tahab olla oma töötajatele kogu aeg kättesaadav. Isikuomadustelt on väga olulised soov aidata, võime jääda tahaplaanile ja oskus mitte nõu anda. Järgmise nädala kolmapäeva pärastlõunal astus minu kabineti uksest sisse energiline mees. Läbi isikutuvastus vastavalt laenupakkuja nõuetele ning kinnita leping. Andsin talle siis kodutööks oma elu tasakaaluratta täitmise, mis koosneb hinnangutest oma tervise, suhete, materiaalsete asjade, töö jms kohta. Planeeris igasse nädalasse konkreetsed ajad uute klientide läbihelistamiseks.

INterjöör

. Proovisin uurida rattal esitatud hinnangute tagamaid, aga oli tunda, et Reinul oli raske keskenduda. esitab talle väljakutseid, suunab teda asjadele teise nurga alt vaatama ning aitab selgust luua. Ja siis avastasin enda jaoks juhtide coaching’u, mis võimaldab tegeleda nii inimeste juhtimise kui ka juhi isiksuse arengu ning tööväliste teemadega. Ettevõtte juhtkonna seitsmestst liikmest koosnev Marguse meeskond on märkimisväärselt kirju.   Ülemus kahtlustab Küsitlesin teda veidi tema töö ja tegemiste kohta ja siis küsisin otse: “Kuulsin, et ülemus pole Sinuga eriti rahul. Igale kohtumisele järgnes “kodutöö”, milleks oli Indreku poolt välja pakutud ideede kohene äraproovimine oma töös. edu sõltub sellest, kui suur on coachitava soov ja kui palju ta pühendub protsessile. Seepärast ei taga sertifikaadi ettenäitamine veel kvaliteeti. Kuna me oleme ehitatud selliselt, et teiste nõuandeid omaks ei taha võtta, siis peab veenva tulemuse saavutamiseks juhtima oma vestluskaaslase mõttetegevust läbi küsimuste, metafooride ja elust toodud näidete

Märkused