Kui oled veendunud, et suudad laenusumma õigeaegselt iga kuu tagasi maksta, on tarbimislaen hea lahendus, mis aitab rahakitsikusest üle saada

Nii jääb meile, pensionikogujatele, rohkem raha pensioniks. See tähendab lihtsalt, et jagad oma raha maailma suurimate ettevõtete aktsiate ja valitsuste võlakirjade vahel. Teeme koostööd rahandusministeeriumi, riigikogu rahanduskomisjoni ja Uue eakuse rahvakoguga, et aidata teha paremaid seadusi. Tuleva pensionifondid keskenduvad pikaajalisele tootlusele ja ei muretse lühiajaliste kõikumiste pärast.

Cafe Sofia – Toitlustamine & Peoteenindus – Armas väike.

. Depoopank kinnitab iga tehingu fondi varaga. Pensionifondi tuleks vahetada kohe kui selgub, et sinu fondi investeerimisstrateegia on vastuolus sinu pikaajalise kogumise põhimõtetega. Liitumistasu on maksnud kõik Tuleva liikmed – see on iga omaniku panus meie ühise ettevõtte arenduskulude katteks. Pensionikoguja ise ei pea riski maandamiseks raha mitme fondi vahel laiali jagama. See tähendab, et omanike poolt on alati surve hoida kulud võimalikult madalal. Kui turgudel on madalseis ja sa näed ajalehtedes hirmutavaid pealkirju, võib tekkida kiusatus pidurit tõmmata, aga sel ajal on eriti tähtis järjekindlalt indeksifondis jätkata.” Turud on tsüklilised – tõusule järgneb alati langus ja langusele tõus. Pensionikogujate raha hajutatakse maailma edukaimate ettevõtete aktsiate vahel, sest see on tõestatult toonud valdavale osale maailma investoritest parima tulemuse. Kõik Eesti inimesed võivad saada Tuleva pensionifondi kliendiks – selleks ei pea liikmeks astuma. Sellega kasvab tema osalus Tuleva omakapitalis ja see osalus teenib omakorda tulu. Sellepärast valib enamik inimesi maailmas täna just passiivse investeerimisstrateegia. Enamik meist on veel mitukümmend aastat pensionifondi osakute ostjad, mitte müüjad. Pensioniks kogumine on sinu tuleviku jaoks üks tähtsamaid asju ja pensionisüsteem on kahjuks päris keeruliseks tehtud – ära kõhkle küsimast. Tundub uskumatu, aga tõsiasi on, et keskmiselt ainult veerand pankade fondide valitsemistasust läheb pensionifondi vara eest hoolitsemisele. Tihti ei pruugi pikendatud garantii tuua oodatud lisandväärtust. Edasi on tarvis eelkõige kannatust, et kursil püsida ja mitte kuulata pangatellerite hirmutusi ega müügimeeste meelitusi. Nagu ettevõtlustuluga ikka – see sõltub sellest, kui hästi meie ühisel ettevõttel läheb. Pika aja vältel on see igal ajaloo perioodil osutunud paremaks kui valdava osa fondijuhtide turu ajastamisega saadud tulemused. Kui sa ei ole juba netipangas fondi vahetanud, saad pärast liikmeks astumist kohe Tuleva veebikoju ID-kaardi või mobiil-ID abil sisse logida ja suunata oma II samba Tuleva pensionifondi. Tuleva ei tegele ennustamisega ega püüa turgu üle kavaldada, vaid investeerib faktide põhjal. Minevik pole tuleviku garantiiks, aga vähemalt seni on ajalugu näidanud, et pikaajaline investor ei pea turgude tõusu- ja langustsüklite pärast muretsema. Boonus kantakse liikme isiklikule kapitalikontole Tulevas. Maailmas on seda küsimust palju uuritud ja on leitud, et need inimesed, kes püüavad turgu ajastada, kipuvad ostma just siis, kui turud on tipus ja müüma siis, kui turud on põhjas. Ajalooline statistika näitab, et fondi kulumäär on kõige parem ennustaja pikaajalise tootluse osas.

Sisselogimine - LHV

. Kõigi Eesti pensionifondide riskid on seaduse nõudeid järgides hästi hajutatud. on Tuleva fondide depoopank. Ja kindel on ka see, et mitte keegi ei tea, millal see juhtub. Isegi, kui saad esialgu iga kuu kõrvale panna 5 eurot, on see hea algus, mis garanteerib, et tulevikus ei pea sa laenude poole kohe pöörduma, vaid võid kasutada sääste. Kindlasti ei tohiks fondi vahetada sellepärast, et panga müügimees haaras sul kaubanduskeskuses varrukast või et sa ei jaksanud aja kokkuhoiu mõttes pealetükkivale pangatellerile vastu vaielda. See on üks põhjus, miks ka Eesti pensionifondide tulemused on seni maailmaturgude keskmisele alla jäänud. Tuleva idee on, et inimesed ise koguvad koos oma tuleviku jaoks raha, jättes kõrvale nii palju vahemehi ja lisakulusid kui võimalik – mida rohkem meid on, seda soodsam on meil tänu kaasaegsetele tehnoloogiatele koos investeerida. Kui sa ei ole täna veel otsustanud, kas tahad Tuleva liikmeks saada, võid lihtsalt valida Tuleva pensionifondi. Vaata asjale niipidi: maailmaturgude langus tuleb. Pea meeles, et turgude langus ei ole sinu jaoks tingimata halb uudis. Kui oled veendunud, et suudad laenusumma õigeaegselt iga kuu tagasi maksta, on tarbimislaen hea lahendus, mis aitab rahakitsikusest üle saada. Iga pensionifondi valitsemisel on püsikulud, mis fondi mahu kasvades proportsionaalselt kahanevad. Seega kogu raha maksimaalse aktsiate osakaaluga ehk agressiivses fondis. Meie käivitasime Tuleva fondivalitseja, mis juhib Tuleva pensionifonde. Teisisõnu: kui Tuleva fondid kasvavad, langeb valitsemistasu veelgi. Ja kui turgudel tulevad jälle paremad ajad, siis on sul rohkem osakuid, mille väärtus kasvab. Seega, mida rohkem inimesi toob oma vara Tuleva pensionifondi, seda odavamalt saame oma vara eest hoolitseda. Lisaks on pensionikoguja kõigis pensionifondides kaitstud fondivalitseja äririski eest. Ettevõtetel AS LHV Pank, AS LHV Finance ja AS LHV Varahaldus on õigus salvestada kõiki neile sidevahendite teel antud korraldusi ja muud suhtlust ning kasutada vastavaid salvestisi antud korralduste või muude toimingute tõendamiseks. Lühiajalise riski maandamine oleks kulukas ja vähendaks meie, pensionikogujate võimalust saavutada pensioniks võimalikult hea tootlus oma varale. Sinu palgast läheb iga kuu väike summa pensionifondi ja kui turul on parasjagu halvad ajad, saad selle eest rohkem fondiosakuid kui headel aegadel. Veebilehte ja sellel sisalduvat informatsiooni kasutades nõustud eeltoodud tingimuste ja veebilehe kasutustingimustega. Kui sul on pensionieani jäänud rohkem kui kümme aastat, siis me soovitame järgida kogumisel kahte põhimõtet: Kogu pensioni maksimaalse oodatava tootlusega varaklassis. Meie Tulevas usume passiivsesse investeerimisse. Liikmed saavad omanikutulu Igal aastal arvestame liikmeboonust kõigile liikmetele, kes on oma II samba vara toonud Tuleva pensionifondidesse. Seetõttu ei vähenda vara jagamine mitme fondi vahel sinu riski. Kui suudad hoiduda kiusatusest lühiajaliste kõikumiste põhjal otsuseid teha ja kõrvale põigelda sind peibutavate müügimeeste ja manitsevate pangatellerite eest, saavutad maailmaturu keskmise tootluse. Kogu pensioni võimalikult madalate kuludega fondis, sest mida madalamad kulud, seda paremad eeldused on, et sulle koguneb pensioniks rohkem raha. Tuleva liikmeks astudes toetad meie ühiste eesmärkide teostamist: Esiteks, me plaanime tulevikus teha ka parema vabatahtliku pensionifondi ja luua muid võimalusi pikaajaliseks investeerimiseks, et koos oma tuleviku jaoks raha koguda. Kõige paremini kaitsed ennast siis, kui sa ei teegi midagi, vaid püsid kindlalt madalate kuludega fondis läbi turgude tõusude ja languste. Kui need kulud miinimumi viia, siis ei olegi tegelikult raske nii palju soodsamate kuludega fondi teha. Kõigi Eesti pensionifondide tulemused on jäänud seni turu keskmisele alla, sest fondijuhid on olnud mõnikord liiga julged või teinekord liiga ettevaatlikud. Kui soovid, võid hiljem liikmeks astuda. Täpselt nii nagu panga enda fondide puhul. Vaheta fondi, kui sinu pensionifondi valitsemistasu pole sulle sobiva strateegiaga fondidest Eesti soodsaimate seas. Vähemalt minevikus on alati nii olnud.

Vanade fondivalitsejate eesmärgiks on teenida pensionikogujate pealt võimalikult palju valitsemistasu, sest nende omanikud – pangad, soovivad teenida võimalikult suurt kasumit. Enne finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvu teenuse tingimustega või küsi lisainfot. Liitumistasu on ühekordne – edasi midagi maksta pole vaja. Kui sul on jäänud pensionini vähem kui kümme aastat, oleks sul mõistlik kaaluda võlakirjafondi, mille oodatav pikaajaline tulu on küll väiksem, aga mille osakute väärtus kõigub samuti vähem. Meie pensionikogujale on suurima oodatava tootlusega varaklass aktsiad. Aga pead arvestama sellega, et riskivabu investeeringuid pole ja riski vähendada ilma ilma tootlusest loobumata pole kahjuks võimalik. Oled finantsteenuseid pakkuvate ettevõtete AS LHV Pank, AS LHV Finance ja AS LHV Varahaldus veebilehel.. Kui valid Tuleva pensionifondi, saad Tuleva. Tuleva ei kuluta raha kallitele reklaamikampaaniatele, lühiajaliste riskide maandamisele ega müügimeeste armeedele. Maailma suurima fondivalitseja Vanguard-i asutaja Jack Bogle soovitab: “Pane raha madalate kuludega indeksifondi ja ära piilu.” Maailma üks edukamaid investoreid Warren Buffett soovitab: “, eriti halbadel. See võib olla otstarbekas juhul, kui sul on pensionini jäänud vaid loetud aastad. Investeerimisfonde, mis investeerivad passiivselt, nimetatakse indeksifondideks. See töötab sinu kasuks, aga ainult eeldusel, et sa ei hüple pensionifondidest sisse-välja, püüdes “gaasi anda” ja “pidurit vajutada”. Kui Tuleva areneb, meie fondide maht kasvab ja loome uusi investeerimistooteid, teenib ühistu kasumit ja kasumi jagame liikmete vahel, nii nagu põhikirjas kokku lepitud. Nii on riskid kenasti hajutatud. Kui astud ka Tuleva liikmeks, saad Tuleva kaasomanikuks. Riiklik tagatisfond kaitseb kõigi pensionifondide investoreid halvima vastu, kui fondivalitseja süül peaks tekkima kahju. Tänaseks on maailma juhtivate majandusteadlaste uuringud ja väärtpaberiturgude ajalugu näidanud, et see toimib. Noteeringud on viivitusega. Paljud püüavad turgude kõikumisi ette ennustada, aga enamasti see ei õnnestu – ka mitte professionaalsetel investoritel. Kui sinu fond ei hoia sinu raha võimalikult suures ulatuses aktsiates, vaheta fondi. Et valida Tuleva pensionifond, ei pea sa midagi maksma – hakkad hoopis kohe tänu madalale valitsemistasule raha kokku hoidma. Mida kõrgem kulu, seda madalam tootlus ja vastupidi. Kaardiga saab tasuda ostude eest internetis ning teha ka viipemakseid. Võlakirjafondi valimist võid kaaluda ka juhul, kui sa oled väga tundliku närvikavaga inimene ja turgude lühiajalised kõikumised valmistavad sulle elu häirivaid kannatusi. Teiseks, Tuleva tõi Eestisse kaasaegsed, madalate kuludega indeksifondid. Kunagi oli see radikaalne idee, mis sai mitmele autonoomselt mõtlevale rahanduseksperdile elutööks: näiteks Burton Malkiel, Jack Bogle ja Nobeli preemia laureaat William Sharpe. Tuleva on nimelt ühistuline ettevõte, mille omanikud on Tuleva liikmed. Pensioni kogudes oled sa pikaajaline investor. Täna läheb maailmas enamus rahast just sellistesse pensionifondidesse, sest ajalugu on tõestanud, et mida madalamad kulud, seda parem pikaajaline tootlus. Need kulutused meile, pensionikogujatele, väärtust ei loo. Pankade müügimehed ja tellerid meile seda ei ütle, sest nende tööandjatele on kasulikum, kui inimesed jätkavad pensioni kogumist vanades, kõrge valitsemistasuga fondides. Kui sul on küsimusi Tuleva laiemate eesmärkide, ühistu toimimise või liikmeks saamise kohta, vaata siia. Kui ei soovi, siis seda kohustust kellelgi pole. Süsteemi kõige esimesel astmel saab iga kulutatud euro pealt 5 punkti. Tuleva hoiab kulud väga madalal ja panustab ainult pensionikogujatele väärtust loovatele tegevustele, sest mida kõrgem pensionifondi valitsemistasu, seda vähem raha koguneb meile pensioniks. Fondide tulemusi saad võrrelda Pensionikeskuse leheküljel – selleks ei pea investeerima mitmesse fondi. Seega, kogu raha maksimaalse aktsiate osakaaluga ehk agressiivse strateegiaga pensionifondis. Teiseks, me võitleme selle eest, et Eesti pensionisüsteem saaks tulevikus kasulikum eelkõige meile, Eesti inimestele, mitte pankadele ja kindlustusseltsidele. Sinu raha turvalise hoidmise tagavad lisaks Tuleva oma sisereeglitele ja riskihalduse protseduuridele veel kolm asja: Finantsinspektsioon andis Tuleva fondivalitsejale tegevusloa ja valvab, et meie igapäevane tegevus vastaks igati nõudmistele. Tee omale selgeks pikaajalise kogumise põhitõed ja otsusta, milline on sinu strateegia. Esiteks, Tuleva pensionifondide valitseja kuulub inimestele, kes ka ise neis oma tuleviku jaoks raha koguvad

Märkused