Kui oled eelarvega sotid sirgeks saanud pead mõtlema raha hoiustamisele

Sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksed kõigilt eelnevatelt tasudelt sõltumata nende maksmise ajast. Kui renti makstakse perioodiliselt iga kuu eest järgmisel kuul, oleks erinevus rendi kogusummas ainult juhul, kui aasta jooksul muutub rendimakse suurus. Sel juhul pead sa eraldi arvutama kokku toiduained, hügieenitarbed ja muud ostud, et saaksid märkida üles, kui palju oled kulutanud ühele või teisele kategooriale.Kui soovid oma elu pisut hõlpsamaks teha, võid kasutada eelarve tegemiseks arvuti abi. Arvesta eelarves säästudegaIgas eelarves peaks olema üks sektsioon ka säästudele.   Erinevus võrreldes kassapõhise eelarvega: Kassapõhise eelarve puhul oleks kulu kajastatud bürootarvete eest tasumise hetkel, mis võib erineda nende soetamise hetkest. Kui asutus võimaldab töötajatele olulisel määral puhkusepäevade õiguse edasilükkamist järgmistesse aastatesse, võib tekkida vajadus puhkusetasu kohustuste muutust eraldi prognoosida. Väheväärtuslikuks varaks loetakse vara soetusmaksumusega alla põhivara arvele võtmiseks kehtestatud piirmäära. Kui renti makstakse perioodiliselt samas kuus, võrdub kassapõhine eelarve tekkepõhise eelarvega.   Erinevus võrreldes kassapõhise eelarvega: Olulisi erinevusi regulaarselt makstavate töötasude osas esineb tõenäoliselt harva. Igal juhul prognoositakse eelarves mitterahalistest kuludest amortisatsioonikulu ja ka müüdava põhivara jääkväärtust eeldusel, et eelarves on prognoositud põhivara müügist saadav tulu. Katuse vahetus suurendab oluliselt hoone kasulikku eluiga, mistõttu seda loetakse parenduseks ning kajastatakse investeeringute eelarves. Kui sa ei ole päris kindel, jälgi oma pangaülekandeid, kus peaksid kindlasti nähtuma majapidamisele kuluvad summad.Ära unusta ka majapidamistarbeid nagu koristusvahendid jms. Kulude prognoosimisel tuleb lähtuda teenuste osutamise või kaupade saamise hetkest, mitte nende eest tasumise hetkest.

Tööjõukuludeks on töötajatele makstavad palgad, lisatasud, preemiad, puhkusetasud, erisoodustused ja muud hüvitised ning nendega kaasnevad sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksed. Arve kuupäev ja selle tasumise kuupäev ei mõjuta vastava kulu kajastamise hetke. Ideaalis tuleks raha panna kõrvale kaheks otstarbeks: hädaolukordadeks ja üldisteks säästudeks.Hädaolukordade fond tähendab rahasummat, mida saad kasutada siis, kui tekib mõni kiireloomuline ettenägematu väljaminek, näiteks külmik läheb rikki ja tuleb osta uus. Kui oled eelarvega sotid sirgeks saanud pead mõtlema raha hoiustamisele.   Erinevus võrreldes kassapõhise eelarvega: Kassapõhise eelarve puhul sõltuks rendikulu suurus rendimaksete ajastusest. Kuigi kodune raamatupidamine võib tunduda esmapilgul üsna hirmutav väljakutse ning sooviksid selle parema meelega edasi lükata, on oluline võtta oma rahakoti üle kontroll. Võid ka neid muuta nii nagu heaks arvad – mall on loodud eesmärgiga aidata sul nö ots lahti teha ning alustada eelarvestamist pisut lihtsamalt.Nagu näed ka sellest mallist, ei pea eelarve olema keeruline. Investeeringuid ei loeta tekkepõhise eelarvestamise mõistes kuludeks. Osa bürootarvetest võetakse kasutusele kohe, osa vastavalt vajadusele kas sama või järgneva aasta jooksul. Seega vahe võrreldes kassapõhise eelarvega on netosummas võrdne järgmisel aastal väljamakstavate eelarveaasta kulude ja eelmise aasta eest eelarveaastal makstavate kulude vahega. Eelarve loomisel pole ei õiget ega vale meetodit!Eelarve loomise ABCEelarve loomisel pea meeles ühte olulist tõsiasja: ole enda vastu aus.   Seinte värvimine ja tapeedi vahetamine loetakse remondikuluks ning kajastatakse majanduskulude eelarves. Selle hulka kuulub ka toit, kuna paratamatult ei ole võimalik seda sendi täpsusega kindlaks määrata. Kõige lihtsam ja käepärasem meetod on Exceli tabeliprogramm, kuhu on väga lihtne sisse kanda kõik kulud ja tulud ning vaid paari hiireklõpsuga kõik kokku arvutada. Vahel võivad nende kahe vahel piirid muutuda pisut häguseks, kuna isegi vajaduste kategooria puhul on suur hulk soove. Eelarve täitmise aruandes kajastatakse kulu vastavalt varude tegelikule kasutamisele ja maha kandmisele. Õpi eristama soove vajadustestNagu eelmises punktis mainitud, peaksid sa eristama eelarves vajadusi ja soove. Kui soovid, võid alati eelarvesse teha ka ridu juurde ning lisada endale sobivaid elemente.Teistelt vahelehtedelt leiad lihtsad tabelid selleks, et jooksvalt kirja panna igakuiseid kulutusi. Juhul, kui maksumäärad muutuvad, tuleb seda arvesse võtta nende eelarvestamisel. Nii saad näha täpselt, kui palju on sul vaba ruumi juhul, kui peaksidki ootamatult arsti külastama.Üldiselt saab jaotada väljaminekud neljaks:Majapidamiskuludena arvesta kõiki koduga seonduvaid kulusid. Kuigi vee, elektri ja kütte summasid on keeruline hinnata, võid arvesse võtta mitme kuu keskmise summa. Eelarve võtab arvesse ka teadaolevaid või prognoositavaid palga- ja töötajate arvu muutusi. Kulusid, investeeringuid ja rahalise väljaminekuga finantseerimistehinguid nimetatakse käesolevas juhendis kulutusteks. Üldine säästufond on mõeldud lihtsalt selleks, et igaks juhuks hoida veel pisut lisaraha ning koguda seda jätkuvalt isegi siis, kui vahel tuleb ette ootamatuseid.  Koondamistasud, kui need on eelarve koostamise ajaks teada või prognoositavad.   Kulude eelarve on limiteeritud lähtudes eelarve liigist. Väheväärtuslik vara Majanduskuludeks loetakse ka väheväärtusliku vara soetamist – vastavat kulu kajastatakse vara soetamise hetkel. Kui saad lisaraha, pane see kõrvale ja ära arvesta seda eelarvesseKui peaksid saama üllatusliku boonuse või mingi muu lisaraha, mida sa eelarvesse arvestanud juba ei ole, ära arvesta seda ka pärast summa saamist. Kuna eelarve on arvestuslik, siis tegelikus eelarve täitmises kajastuvad allahindlused samuti kulumi koosseisus. Kaasa kogu pere eelarve loomisesseKui sul on abikaasa, lapsed või elad kellegagi koos, tasuks eelarvet planeerida ühiselt. Majandustegevusest saadud tulu korral tekib limiit tulu kajastamisel ja toetuste korral laekumisel, erandina välistoetuste ja kaasfinantseerimise korral ka sildfinantseeringu avamisel. Kuigi ülevaatus ja hooldus- ning remonditööd ei ole igakuised väljaminekud peaksid pikas perspektiivis arvestama ka nende kuludega.Pea meeles, et pole hea arvestada kulusid liiga optimaalselt, sest äkilise väljamineku korral võid jääda hätta. Kui sa oled aga pikka aega elanud sama elustiiliga ning sul ei ole hiljuti juurde tekkinud uusi kulutusi, võid ka arvutada kokku aasta läbilõike.Ükskõik, milline lahendus sulle sobib, eelarve on väga personaalne teema. Kuigi kütust on keeruline täpselt kalkuleerida võid arvestada oma keskmise kütusekuluga ning mõelda, kui palju tavaliselt ringi liigud autoga.Sellele lisaks on vaja mõelda kindlustusmaksetele, ülevaatusele, hooldustöödele, rehvivahetusele ja parkimisele. Enne kohustused, siis lõbuKui oled põhivajadused eelarves katnud, arvesta järgmisena oma finantskohustustega. Arvesta sellega, et kõik kuud pole samasugusedOn selge, et mõnel kuul tuleb arvestada näiteks kindlustusmakse, pühade ja sünnipäevade või kas või kooli alguse kuludega.   Majandamiskulusid eelarvestatakse lähtudes eelarveklassifikaatori ja SAPi kontoplaaniga sätestatud eelarve kontode struktuurist ja detailsusastmest. Sinna hulka kuulub vesi, elekter, küte, prügi ja olenevalt sinu elukohast võivad sinna kuuluda ka halduskulud. Oluline on sellega algust teha ning jälgida oma väljaminekuid. Muid aset leidvaid tegevuskulusid eelarvestatakse lähtudes nende tõenäolisest toimumise ajast, sõltumata sellest, millal nende eest tasutakse.

Oled rahaasjades ebamõistlik? 9 trikki, kuidas saada sotid.

. Eelarve peaks peegeldama võimalikult täpselt su elustiili, ent sissetulekut arvutades ära kindlasti ümarda seda suuremaks ning ära lisa oletuslike summasid.

Sotid selgeks | SOTID SELGEKS | Parim viis meelelahutuseks

. Juhul, kui sul on suvila või mõni muu kinnisvaraobjekt, mida haldad igakuiselt, peaksid arvestama ka selle paiga kuludega.Olenemata elukohast on transpordikulud paratamatud. Näiteks: sul on toidupoe tšekk, millel on kirjas erinevad toiduained, hügieenitarbed ning paar köögitarvikut. Pane see lihtsalt kõrvale, näiteks hoiukontole ja unusta selle olemasolu. Boonuspunktid arvestatakse ümber rahaks vääringuga 1000 punkti = 1 €. Kui oled otsustanud, et soovid luua eelarve, peaksid esmalt koguma kokku kõik oma ühe kuu tšekid, kviitungid, arved ja pangaväljavõtted.   Erinevus võrreldes kassapõhise eelarvega: Võimalikke erinevusi võib tekitada intressimaksete tasumise ajastus. Pikaajalised lepingud Pikaajaliste teenuse osutamise lepingutega kaasnevat kulu tuleb jagada perioodide vahel, mil vastavat teenust saadakse. Erinevus võrreldes kassapõhise eelarvega: Võimalikke erinevusi võib tekitada arvete eest tasumise ajastus. Omatuludest sõltuvaid kulusid ei tohi eelarvestada suuremas summas, kui on eelarvestatud tulusid, millest nende finantseerimine sõltub.   Kuna bürootarvete soetamise ja kasutuselevõtmise vahel ei ole enamasti pikaajalist viivitust, ei pea neid kajastama varuna ning neid kajastatakse kuluna soetamise momendil.   Põhivara täiendavaid allahindlusi, sh nende mahakandmisel tekkivat täiendavat kulumit ei eelarvestata. Eelarvestatud amortisatsioonikulu on arvestusliku iseloomuga, mitte piirav. Kõige kindlam on sissetulekuna võtta arvesse su kindel palk ning muud igakuiselt kindlasti laekuvad tasud. Põhivara parendusteks loetakse tehtud töid väärtusega alates põhivara soetamise piirmäärast, mida kasutatakse tulevikus rohkem kui ühe aasta jooksul. Nii saad pidevalt silma peal hoida, kui palju raha on kuu jooksul juba mingile kategooriale kulunud. Ära jäta lõbu ja meelelahutust väljaIgas eelarves peaks olema üks nö “teen, mida tahan selle rahaga” kategooria. Arvesta kõigepealt kõige tähtsamate kategooriategaToit, kodu, riided ja transport – need neli vajadust peaksid olema alati esmajärjekorras kaetud. Esimesel vahelehel, nimega “Igakuine eelarve”, saad panna paika eeldatavad summad, mis ühe või teise kategooria peale kuluvad, samuti saad arvestada eelarves juba säästude ja muu taolisega. Ebaregulaarsete kulude prognoosimisel võib muuhulgas lähtuda eelmiste aastate kogemusest, võttes samas arvesse vahepeal toimunud arenguid. Juhul, kui liigud peamiselt ühistranspordiga, peaksid arvestama eelarves kuukaardi vm tasuga, millega arvestad tavaliselt igakuiselt. Auto omamine toob kaasa kindlasti rohkem kulutusi ning seega peaksid arvestama kõigi võimalike kuludega. Isegi, kui tahad raha võimalikult palju säästa, ei saa keegi elada nii, et kõik lõbustused on elust välistatud

Märkused