Kui miski läheb valesti, pole kedagi teist võimalik süüdistada

Eks laste pärast muretseda on vaja. Pere on väike, aga suur skandaal, kõlab ühes vanas laulusalmis. See on olnud nii juba üle aasta. Kui naine näitab näpuga mehele ja ütleb, et see on tema probleem, siis on viimasel väga keeruline perele taas lähemale tulla. Hirm, et ta pole järjekindel ja usaldusväärne. Seepärast pole ma oma üheksa-aastast tütart rohkem kui paari trenni-hobiringi pannud. On vaja parasjagu ausust ja julgust tunnistamaks, et asjad pole hästi, et see faas on raske. Usaldamatus teeb just vastupidist – meie maailm kahaneb, kui püüame partnerit kontrollida või ennast allutada teise tahtele. Me näeme olukorda läbi oma “luupide ja filtrite” süsteemi, ja meie partneril on asjale teine vaade. Ehk on abiks, kui räägid ülejäänud perega läbi, öeldes, et sel perioodil pakud neile tähelepanu vähem, et pühenduda rohkem sellele lapsele. Ma ei jaksa seda kunagi osta;. Armukadeduse juured on inimese sisemises ebakindluses ja hülgamishirmus.

Aktsepteerige, et praegu on teie suhtes raskusi, kuid tunnistage samuti, et hoolite teineteisest ja lastest ning vaja on lihtsalt paremini mõista, mis neid konfliktideni viivaid olukordi tekitab. Püüdke temaga riided varakult välja valida. Minu katsed meest „äratada“ pole tulu toonud, tema võimetus vastupidi justkui süveneb. See omadus on olnud evolutsiooniliselt oluline, parandades võimalusi ohtude keskel ellu jääda. Ka meie lapsed kaklevad palju, ilmselt halva eeskuju mõjul. Vanemate suhe mõjutab läbisaamist lastega ja see omakorda laste omavahelisi suhteid. Võibolla püüame kontrollida oma partnerit, et ta ei leiaks kedagi paremat ega jätaks meid maha. Arutlen siin nelja suhetes levinud kari üle, mis tähelepanuta jätmisel võivad hävitada armastuse: usalduse puudumine, mahategemine, süüdistamine ja eraldumine. Sageli maskeeritakse tegelik, haavatav tunne teise tundega, näiteks vihaga. Me partner ei pruugi teha midagi valesti. Lihast loobumine võib olla ka reaktsioon vägivallale. Tüli võib tekkida mõttetust pisiasjast. Igal juhul on see nagu sülle kukkunud võimalus saada oma lapse kohta rohkem teada, parandada temaga suhteid, saada lähedasemaks. Toome selgust ja tõmbame pildi avaramaks ajakirja EMA hea sõbra, Londonis tegutseva rahvusvaheliselt tunnustatud kliinilise psühholoogi ja pereterapeudi Renos Papadopoulose abil. Kontrolli puudumine tekitab ebakindlust. Süü otsimine paneb inimesed kaitseseisundisse, enda käitumist õigustama, vasturünnakule või eemalduma. Anna vabaks asjad, mida Sa ei saa kontrollida.

Aeg parandab haavad. (kui kõik läheb valesti 3. osa.

. Aita teda õhtuste rituaalidega, nagu näiteks soe piim, vanniskäik, muinasjutuaeg. Mahategemine ja kriitika on halvustavad kommentaarid partneri välimuse, ligitõmbavuse, iseloomu või kompetentsuse kohta. Ent see ei ole maailma lõpp. Kui miski läheb valesti, pole kedagi teist võimalik süüdistada. Need tunded kogunevad ja käärivad mõlemas, sageli allasurutuna, mõjutades igapäevaelu kvaliteeti. Püüa korraldada elu nii, et ta ei väsiks üleliia. Väga palju oleneb sellest, kuidas vanemad olukorra lahendavad. Muidugi on olemas toredaid saateid, arvutimänge ja infoallikaid, mis võivad rikastada, aga ekraani taga istumine võiks olla ajaliselt piiritletud ning tasakaalustatud füüsilise aktiivsuse, loovate tegevuste ja suhtlemisega. Emotsionaalne distants võib panna mõlemat partnerit kahtlema selles, kas tema vajadused saavad selles suhtes kunagi täidetud. Võib-olla on vaja määratleda, mis käitumine on Sulle vastuvõetamatu ja teha selles osas kokkuleppeid. Võib olla ei alanud suhe mitte ühiste väärtuste pinnalt, vaid pigem seetõttu, et teises nähti midagi ihaldusväärset, mis endal puudu. Alustuseks on hea olla perega mitu nädalavahetust järjest koos, toredalt ja üksteisele keskendunult aega veetes. Hea uudis on see, et ka kaua kogunenud tundekogumitega saab tegeleda, probleeme saab lahendada ja käitumismustreid muuta. Ehkki teoorias võib mu mees olla musterisa, ei suuda ta tegelikkuses neile pühenduda, lapsed ajavad teda oma tähelepanuvajadusega pigem närvi. Igas suhtes on tõusud-mõõnad, ei saa olla nii, et lapsed on meiega ainult kuskil seal ülemises registris. Aitäh! Telli ajakiri EMA siit! Iga suhe on erinev. Kui nad töötavad enda kallal ja liiguvad edasi, võivad nende lapsed sellest võita lõpuks rohkem kui need, kelle vanemad pole kunagi teineteise peale häält tõstnud. Ei ole nii, et selle mehe geenides või temperamendis on mingi tahk, mis takistab tal luua tugevat sidet oma järglastega. Murest ongi hea kellegagi rääkida. Eriti, kui tunneme, et meie sügavaimad tunded ja vajadused jäävad partneri tähelepanuta. Kuigi Lev Tolstoi kirjutas, et “kõik õnnelikud perekonnad on üksteise sarnased, iga õnnetu perekond on isemoodi õnnetu,” on ka lahkukasvamistes sarnast… Suhte muutmine nõuab julgust, mustrite märkamist ja enda panuse tunnistamist. Lahendust on vaja otsida koos. Iga kord, kui oleme jälle oma kahe koolieelikust lapse kuuldes õiendanud, kahetseme seda hiljem mõlemad. “Meil on mehega kaks last, kolme- ja viieaastane. Läbirääkimise koht on seegi, mil määral läheb laps üle taimetoidule. Paarid ei väljenda üksteisele oma tundeid ja vajadusi, ei räägi sellest, mis neile kõige tähtsam on. Tähtis on märgata oma täitmata vajadusi ja koos partneriga leida viise, kuidas nendega toime tulla. Süüdistamine on mingi halva tulemuse eest vastutuse panemine partnerile. Näiteks on peres liiga palju agressiooni. Kui sul on seoses laste kasvatamise või peresuhetega mure ja oled valmis seda meiega jagama, kirjuta märksõnaga „terapeut“ meiliaadressile [email protected] Sellisel juhul väärib iseseisvuse deklaratsioon austust. Näiteks võib juhtuda, et mida rohkem on suhtes harmooniat ja armastust, seda rohkem pannakse seda ka proovile. Partnerid võivad hakata elama lahusolevaid elusid, suheldes ainult logistika ja kohustuste pinnalt. Ärgu lapsed aga muretsegu, te armastate neid erimeelsustele vaatamata. Siis võib küll öelda, et lapsed on saanud kahjustada. Kui nende tunnetega ei tegele, hävitavad need lõpuks suhte. Armastus tähendab väärtustamist, mitte pidevat vigadele keskendumist.. Ja tegelikult saab vanem end kaasata ka lapse üksiolemisse. On suureks abiks, kui te kaasaga ühiselt püüate olla teadlikud, mõista kriisi, nii et oskaksite oma raamistikus selle kuhugi paigutada ja siis edasi liikuda, olles kogemuse võrra rikkamad. Kui miski läheb valesti, pole kedagi teist võimalik süüdistada. Olen täheldanud, et kõige kiiremini rahuneb ta siis, kui olen temaga vaikselt omaette.” Jutust joonistub välja, et tütrel on vaja rohkem tähelepanu, aega sinuga, sügavamat kontakti. Kui miski läheb valesti, on meile omane otsida vea põhjust ja see parandada. Vigade paranduseks ei piisa sõnadest või žestidest – isa viib lapsi veekeskusse või ostab uusi asju –, lapsed tahavad TUNDA, et MÕLEMAD vanemad hoolivad neist. Ilma turvalise kontaktita pole usaldust, ja ilma usalduseta kaotame võime olla mängulised ja spontaansed. Seksuaalse läheduse taastamiseks on vaja selle olulisust tunnistada ja näha seksi mõlema partneri vajaduste täitmisena. Usaldamatusest saab isetäituv ennustus, pannes meid käituma viisil, mis partnerit vihastab ja eemale tõukab. Haavade parandamiseks, mis on tekkinud kõrvalsuhetest, sõltuvustest või teistest eraldatuse, kontrolli ja ebastabiilsuse viisidest, on sageli abi teraapiast. Tülitsemist ei pea võtma kui midagi fataalset, vaid kui võimalust ja arusaamist, et suhe vajab rohkem tähelepanu ja aega. Üle kõige aga püüa luua temaga kvaliteetsemat sidet, teie oma aega. Kritiseerimine võib olla lapsepõlveperest õpitud käitumismuster. Kiirlaen digiallkirjaga, tagat iseta laenud. Õpi olema hetkes täistähelepanuga kohal. Lapsed ei pruugi osata väljendada oma tundeid teisiti kui keelduda söömast liha, mille saamiseks on loom ära tapetud. Väga oluline on siin jätta äärmuslikult reageerimata, pole vaja keelata ega takka kiita! Tasub kindlasti välja uurida, miks taimetoitlus last huvitab, stiilis „see tundub hea idee, räägime lähemalt“. Põhjuse ehk süü leidmine partneris ja katse seda parandada loob tunde, et meil on rohkem kontrolli oma elu üle. Need, kel on probleeme usaldamisega või kes pelgavad hülgamist, võivad mahategemist kasutada selleks, et teine ei oleks küllalt enesekindel, et end kehtestada või lahkuda. Või lausa kahtlemine teise väärtusmaailmas. Ekraani küljes kinni olek piirab tema arengut, mitte ei avarda, vähendab teistega läbikäimist jne. Distants hakkab suurenema ja läheduse kriis paisuma nagu veerev lumepall. Ja ikka on ühiseid jooni selles, miks me suhtes kannatame. “Me sõneleme elukaaslasega palju, kuigi hoolime teineteisest. Paariteraapia võib olla abiks hävitavate käitumismustrite märkamisel ja uute suhtlemisviiside õppimisel. Tülisid kogenud lapsed võivad olla isegi tugevamad. Vanemal on vaja süveneda lapse hinge, et mõista põhjust. Inimesed, kes on kogenud kaotust, hoolimatust või vägivalda, võivad tunda end ohustatuna lähedusest ja vältida nii enda kui teiste tundeid. “Olen alati mõelnud, et last ei tohiks huviringidega liialt koormata ja tal võiks jääda ka niisama olemise aega. Kuidas prioritiseerida vajadusi ja soove. Näiteks rääkides, et nii nagu neil on sõpradega vaidlusi, on seda ka emal-isal. On vaja julgust ja tahet muutuda, loobuda harjumuspärastest mustritest. Pead oluliseks, et tütar oleks tegus, see toetab tema vaimset ja füüsilist arengut, ja samas pole tal hea olla liiga hõivatud, laps vajab ka vaba, struktureerimata aega. Kisa võib võtta kui sümptomit, seepärast ära tegele ainult sümptomi kõrvaldamisega, vaid püüa tütrega tekitada päriselt tugevam side. Üks või mõlemad võivad otsida oma vajaduste rahuldamiseks teisi viise – vanemarolli ületähtsustamine, keskendumine tööle, kõrvalsuhe või alkoholi või muu aine kuritarvitamine.

Kui midagi on valesti | mehelt

. Kindlasti võiks mõelda, kuidas kompenseerida olukorda lastele. Kasu on ka ühe või mõlema partneri individuaalteraapiast, et tegelda usaldamatuse, emotsionaalsete traumadega, hirmudega või liigtugevate kaitsetega. Tekib ka küsimus, kuidas leida tasakaalu oma ambitsioonide ja lapse vajaduste vahel. Naisel võib olla teataval määral ju õiguski, kuid näpuga näitamine ei aita probleemi lahendada. Autor: Hede Kerstin Luik Allikas: www.holistika.ee. Kui isa hakkab end lastest lahti ühendama, lõdvendavad ka lapsed sidet temaga. Paku talle näiteks kolm varianti, mille vahel valida. Usalduse puudumine võib olla tunne, et ta pole minuga aus või varjab midagi

Märkused