Krediidivõimekuse kontrolli tegemiseks kasutatakse tänapäeval peamiselt internetipankade kontoväljavõtteid ja päringuid avalikesse ning ettevõttesisestesse maksehäirete inforegistritesse

Kohtulik võlgade sissenõudmine Esindame klienti kohtuhagide ja maksekäsu avalduste esitamisel ning vajadusel kohtus. Teenuse hinnastus ja Tellija poolt Kreedixile volikirjaga antavate volituste maht lepitakse iga nõude osas eraldi omavahel kokku.

.

Creditinfo Eesti AS | Krediidiinfo

. Käenduseta laenud, koos maksehäiretega laen. Ennetustöö üks osa on nõuet analüüs ja krediidijärelevalve, et selgitada välja arve hilinemise põhjused, olgu selleks siis halb maksedistsipliin, tõsised majanduslikud raskused või on ettevõte hülgamine probleemidest vabanemiseks.  Võlgnikega tegelemine. Koondame probleemsete ettevõtete vastu nõudeid, samuti aitame juurutada krediidipoliitikat, krediidikahjude vähendamiseks, finantsriskide maandamiseks ja töötame välja ….

Võlglased | Kreedix

. Toimiva krediidipoliitika võtmeteguriks on ennetus ehk ettevõtete eel- ja järelkontroll – krediidikahjudest tulenevate finantsriskide maandamisel on samaväärse tähtsusega  ettevõtete krediidivõimekuse esmakordne hindamine ning edasine monitooring. Krediidivõimekuse kontrolli tegemiseks kasutatakse tänapäeval peamiselt internetipankade kontoväljavõtteid ja päringuid avalikesse ning ettevõttesisestesse maksehäirete inforegistritesse. Suurimad vead, mida krediidijuhtimises tehakse, on liiga hiline reageerimine ja kaootiline tegevuskava. Kohtutoiminguid viib läbi kas jurist või vandeadvokaat. Edukas Eesti Ettevõte. Edukas Eesti Ettevõte tunnistus on tugeva ettevõtte maine garantii, mis on tõend firma kõrgest reitingust, panusest Eesti majanduse arengusse ning ausasse ärikultuuri.

Märkused