Krediidiskoori parandamiseks ei ole oluliselt palju võimalusi

Seetõttu pakume Teile selle probleemi lahendamiseks kahte võimalust. Püsikliendilepingu sõlmimine on lihtne! Püsikliendileping on Teie ettevõtte jaoks mugavja soodne. Krediidiskoori parandamiseks ei ole oluliselt palju võimalusi. Mida täpsem on info, seda lihtsam on laenu saada. Paraku pole nende kasutusmugavus kõige parem või on info hulk nii suur, et tervikpildi kokku panemine võtab kaua aega. Meie kogutud info aitab Teil teha paremaid krediidiotsuseid ja  distsiplineerida oma võlglasi.

Tavakasutajad saavad liituda kord nädalas ilmuva uudiskirjaga, kus on info nädala jooksul meie andmebaasi lisatud juriidilistest isikutest võlglaste kohta. aastal arendas OÜ Krediidiregister välja seotud isikutest lähtuvad skooringmudelid juriidiliste isikute krediidireitingu määramiseks. Avalikke andmebaase, mida selleks kasutada, on mitmeid: äriregister, kinnistusraamat, võlgnevuste kohta infot koguvad/edastavad andmebaasid, Ametlikud Teadaanded, Kohtulahendite register jne.

Soodne finantseerimine kasutatud autodele

. . Praktika näitab, et suurema osa krediidikahjudest põhjustavad pikaajalised partnerid, kelle tausta peale esmast kontrolli piisavalt ei jälgita. Tavakasutajale tasuta kuvatava info hulk on piiratud, täisinfot sisaldav päring on tasuline. Kui sõlmite püsikliendilepingu, siis kord kuus edastab portaali haldav Krediidiregister OÜ Teile arve kasutatud teenuste eest. Meie andmebaasis olevat infot saate vaadata nii lepingulise kliendina kui tavakasutajana. Juhul kui peaksid andma asjadele kunagi juriidilise käigu, on kehtiv leping kohtus raudkindel. Registreerige end kasutajaks siin ja seejärel allkirjastame lepingu. Tavakasutajana on Teil vaadatava info hulk piiratud või peate enne iga päringut selle eest tasuma. Meie püsikliendina saate Te automaatselt teate, kui Teie poolt seiresse lisatud ettevõttega midagi juhtub – tekib võlg, avalikustatakse info Ametlikes Teadaannetes, ilmub kohtulahend, toimub muudatus ettevõtte andmetes vm.

-

Märkused