Krediidiinfo ja taustakontroll – miks ja millal?

Lisaks toidule vajab lemmikloom ravi ja vaktsiine.

» RKM Solution – Juriidiline abi ja nõustamine, õigusabi

. Krediidiinfo ja taustakontroll – miks ja millal. Krediidiinfo ja taustakontroll – miks ja millal. Järelmaksu plusspoolel on üks eriline omadus: järelmaksuga saab võtta laenu ainult mingi teatud ostu tegemiseks ja seda otse müügikohas, kes on partnerluses järelmaksupakkujaga. Praktika näitab, et suurema osa krediidikahjudest põhjustavad pikaajalised partnerid, kelle tausta peale esmast kontrolli piisavalt ei jälgita. Kui sõlmite püsikliendilepingu, siis kord kuus edastab portaali haldav Krediidiregister OÜ Teile arve kasutatud teenuste eest. Laenulepingu sõlmimisest tulenevad kohustused on ainuke tagatis, mida krediidiettevõte kliendilt ootab. Püsikliendilepingu sõlmimine on lihtne! Püsikliendileping on Teie ettevõtte jaoks mugavja soodne.

Esileht - Car Bank

. Remondilaen aitab kodu korda teha.

Enne laenamist kontrolli oma andmeid Krediidiinfo.

. Registreerige end kasutajaks siin ja seejärel allkirjastame lepingu. aastal arendas OÜ Krediidiregister välja seotud isikutest lähtuvad skooringmudelid juriidiliste isikute krediidireitingu määramiseks. Tavakasutajale tasuta kuvatava info hulk on piiratud, täisinfot sisaldav päring on tasuline. Avalikke andmebaase, mida selleks kasutada, on mitmeid: äriregister, kinnistusraamat, võlgnevuste kohta infot koguvad/edastavad andmebaasid, Ametlikud Teadaanded, Kohtulahendite register jne. Seetõttu pakume Teile selle probleemi lahendamiseks kahte võimalust. Meie andmebaasis olevat infot saate vaadata nii lepingulise kliendina kui tavakasutajana. Meie kogutud info aitab Teil teha paremaid krediidiotsuseid ja  distsiplineerida oma võlglasi. Meie püsikliendina saate Te automaatselt teate, kui Teie poolt seiresse lisatud ettevõttega midagi juhtub – tekib võlg, avalikustatakse info Ametlikes Teadaannetes, ilmub kohtulahend, toimub muudatus ettevõtte andmetes vm. Paraku pole nende kasutusmugavus kõige parem või on info hulk nii suur, et tervikpildi kokku panemine võtab kaua aega. Tavakasutajana on Teil vaadatava info hulk piiratud või peate enne iga päringut selle eest tasuma. Tavakasutajad saavad liituda kord nädalas ilmuva uudiskirjaga, kus on info nädala jooksul meie andmebaasi lisatud juriidilistest isikutest võlglaste kohta

Märkused