Krediidihinnangu andmiseks kasutavad ettevõtted andmebaase, kust tehakse päring laenuvõtmise tiheduse ning tagasimaksete laekumise osas

Kampaania korraldaja on AS Creditinfo Eesti. Kokkuvõte sündmustest iga nädal – saadame Teile iganädalase raporti, kus näete lühikokkuvõtet Teie kliendiportfellis toimunud sündmustest. Eripakkumine on kättesaadav. ASil Creditinfo Eesti on õigus edastada kampaania tellimisvormis märgitud  juriidiliste isikute kontaktandmetele toodete ja teenuste osutamisega seonduvaid pakkumisi. On oluline mõista kohe alguses, kui kulukaks laen võib tegelikult kuluda, enne, kui võtad endale kukile liiga kalli laenu. Raporti tellimine toimub ainult tellimisvormi kaudu ning tellimuse saadame kümne minuti jooksul Teie poolt märgitud e-posti aadressile.

Krediidihinnangu raport -

. Meie soov on, et ettevõtjad saaksid teha kiiresti õigeid krediidiotsuseid, kasvatada käivet, hoida võlgnevused kontrolli all ning vältida ebameeldivaid olukordi, mis võivad tekkida eelneva kontrolli puudumise tõttu. « » Krediidihinnangu Kaupade või teenuste krediidiga müümisel lasub ettevõtjal alati risk, et raha nende eest jääb saamata. Sellise riski maandamiseks ja müügimahtude maksimeerimiseks on oluline põhjalik informeeritus nii olemasolevate kui uute klientide kohta. Krediidihinnangu teenuse raames analüüsime igapäevaselt Teie kliendiportfelli. Teenust juhib meie krediidihaldur, kes lisaks ettevõttes toimuvate muutuste jälgimisele annab omapoolsed soovitused ettevõtte krediteerimiseks. Palgapäevast palgapäevani elamine on stressirohke ja keeruline ning ei saa salata, et sellest välja murdmine ei ole sugugi lihtsam. Meie krediidihaldur vaatab kogu olulise informatsiooni läbi ja otsustab, kas programmi poolt tehtud ettepanekud kinnitada või mitte. Tasumine toimub AS Creditinfo Eesti poolt esitatava arve alusel. Krediidiinfo päeva kampaaniaraport: „Krediidihinnangu raport“ on tasuta kampaaniatoode, mida saab tellida www.e-krediidiinfo.ee keskkonnas kõikide Eesti ettevõtete kohta. Mugav ülevaade kogu portfellist – kõiki portfellis olevaid ettevõtteid näeb ka nimekirjana ja saab eksportida csv failina. Selleks tuleb otsida ettevõte, avada selle ettevõtte detailvaade ning klõpsata detailvaate alajaotusel Krediidihinnang, kus saab teenust tellida ning vajadusel lõpetada. Antud valdkonna rõhk lasub põhjalikul riski- ja kriisianalüüsil. Krediidihinnangu andmiseks kasutavad ettevõtted andmebaase, kust tehakse päring laenuvõtmise tiheduse ning tagasimaksete laekumise osas. Alajaotuses „Raportid“ on esimesel positsioonil tasuta kampaaniaraport nimega Eripakkumise eesmärk on anda ettevõtjatele vaba võimalus tutvuda Krediidihinnangu raporti sisuga ning teha sellest järeldused vastavalt oma hinnangutele.

Tegemist on Creditinfo rahvusvahelise grupi traditsioonilise ühisüritusega, mille eesmärk on juhtida ettevõtjate tähelepanu koostööpartneri maksevõimelisuse kontrollimisele. Rohkem infot kohta leiate Creditinfo kodulehelt. Tellitud kampaaniaraport saadetakse kümne minuti jooksul tellimuse esitamisest tellimisvormis märgitud e-posti aadressile. Kiire reageerimine sündmustele – meie krediidihaldur jälgib Teie portfelli ja vajadusel korrigeerib hinnanguid. Julgustamaks ettevõtjaid rohkem tähelepanu pöörama oma koostööpartneri maksekäitumisele, oleme Krediidiinfo Päeva puhul välja pannud eripakkumise, mille raames on ettevõtjatel täna võimalus E-Krediidiinfost. Hinnad ei sisalda käibemaksu. Vajadusel lisab omapoolsed kommentaarid. Krediidihinnangu andmiseks kasutavad ettevõtted andmebaase, kust tehakse päring laenuvõtmise tiheduse ning tagasimaksete laekumise osas. Kampaaniaraporteid saab tellida ainult tellimisvormi kaudu.

Krediidihinnangu teenus | Creditinfo Eesti AS

.

Märkused