Korteriühistu laen: kõik, mida peaksid teadma ühistuna laenamisest

Korteriühistu laen: kõik, mida peaksid teadma ühistuna laenamisest. Lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole kõigist häältest nende korteriomanike poolt, kellele kuulub üle poole selle kinnisasja kaasomandi osadest. Kui laenuandja pole laenust kirjalikult loobunud, siis pole raamatupidajal mingit alust laen tulusse kanda. Auto põhivarana arvele, siis loomulikult tuleb hakata amortisatsiooni arvestama ja igakuiselt erisoodustuse makse maksma. See ei ole esimene mure, mis tekkinud. Esitasin pangast väljavõte, kui on näha et ise kandsin pangaautomatist raha. Raamatupidajal ei ole mingit õigust seda kajastada tuluna, kui talle on selgitatud, et see raha on laenatud. Korteriühistu laen: kõik, mida peaksid teadma ühistuna laenamisest. Korteriühistut lõpetava majanduskava kehtestamise määruse peale võib määruskaebuse esitada ka korteriomandit koormava piiratud asjaõiguse omaja. tema teeb kanded ja kui need kulud ei ole etetvõtlusega seotud, sisi lisandub sulel lihtsalt maksukohustus erisoodustusmaksude näol.. Ja ebapädeva töö eest saadud raha nõua ka talt tagasi. On vaja sõidupäeviku pidada, ammortisatsiooni arvutada jne. Antud juhul on teemaalgataja selgelt öelnud, et firma sai sõbralt laenu ja see tuleb nüüd tagastada. Eelmisel aastal raamatupidaja ei aktsepteerinud ega autoga seotud kulud. Firma võib vabalt olla kahjumis, kui omakapital ei muutu seeläbi negatiivseks. Minu raamatupidaja tegi aruanne kus pani see X summa "Muud äritulude" rida ning ütleb, et firma ei pea kellelegi midagi tagastama ja kui muudab kasumiaruanni, siis seal tuleb kahjum, kasumi asemel, mis et tohi olla. Negatiivse omakapitali nõuetele vastavusse viimiseks tuleb leida muu moodus. Intress alates 18% aastas. Kui sinu ettevõte hakkab tulu teenima, saad investoritele tagastada nende raha koos intressidega. Kui tuttav andis ettevõttele laenu ja samal aastal loobus selle sissenõudmisest, siis laen kui kohustis bilansis ei kajastu. Oma auto osakapitali sissemakseks ja registreerimine firma nimele, seda ei pea vormistama raamatupidaja, vaid osanik ise registrites. Ei kujuta ette raamatupidajat, kes teab, et tegu on laenuga ja kajastab raha laekumist seejärel tuluna. Sellisel juhul laske tal oma käkk ära parandada. Sa võid olla kõige parem töötaja maailmas ning võid kuu jooksul teha tohutult tööd, kuid keegi ei tasusta sind – peale sinu enda. Aga enne nõua talt, et parandagu oma käkk ära. Tundub, et firma on niigi kahjumis, siis kõik need lisanduvad kulud vaid suurendavad kahjumit.

Osakapital eurodeks -

. Ma seletasin talle, et pean raha praegu tagasi maksma ja raha firmas olemas.

Korteriühistu - laen -

. Sai laenu ja nüüd tahab tagasi maksta.

aasta aruanne -

. Saadud laen: D Raha K Laenukohustis Laenust loobumine: D Laenukohustis K Muud äritulud Laenu tagasimakse: D Muud äritulud/ Muud ärikulud K Raha Kaire. Pigem usun, et siin on tegu kommunikatsioonihäirega. Kui põhikirja säte on vastuolus seadusega, kohaldatakse seaduses sätestatut.

Kui esitad aasta-aruande, milles omakapital on alla lubatud määra, saadab Äriregister teatise. Nüüd kui maksta tagasi võib tekkida selle summa võrra kahjum. “Üldkoosoleku otsus on juriidiline dokument, mistap tuleb hoolitseda selle eest, et koosolek oleks korrektselt läbi viidud. Esindaja osavõtt üldkoosolekust ei võta korteriomanikult õigust osaleda üldkoosolekul. Kui praeguseks on kõik korras, siis piisabki, kui saadate vastuseks viimase bilansi ja mingit probleemi polegi. Eelmisel aastal et tahtnud ta et ma kandsin oma auto firma nimele omakapitaaliks. Ta ei küsinud, pani tuluks. Organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Teil tekkis selle summa võrra kasum. Ma küsisin, kui pank annab laenu ja ma ei tegastanud aasta lõppus ning raha pole, siis tema loogika pärast pank peab oma nõudmisest ka loobuda. Keegi tagastamist ei loobunud. Me ei tea, mis oli ülekandes kirjas ja kas oli ikka ka laenuleping olemas jne jne. Küllap Elizaveta vastab millalgi, kui tahab. Seega soe soovitus palun suhtle rohkem oma raamatupidajaga ja rääkige ikka asjad selgeks ning küsi ikka jooksvalt nõu enne, kui miskit teed, sest aastas korra pabereid nähes on ikka raske kuidagi asju, mis pole seaduslikud seaduslikeks teha. Laen ei ole ei tulu ega kulu. Me ju ei tea seda, mis info tegelikult omanikult raamatupidajani jõudis selle x summa ettevõttesse saabumise ajal.

Mittetulundusühinguõigus -

. Pärast kinnistamisavalduse saamist edastab kinnistusraamatu pidaja avalduse korteriühistute registri pidajale. Kui praegu veel pole omakapital vastavuses seadusega, siis lihtsalt kirjutad, mida teha plaanid ja jälle on kõik korras. Kui ka muutub, ei saa raamatupidaja otsustada, et just laen tuleb kajastada tuluna – see pole üldse tema otsustada. Rakvere luutar, krediidiotsus laen. Ramatupidaja vastus oli et sellega kaasneb liiga palju lisategevusi, mis on mõttetu ja toovad rohkem kahju, kui kasu. Seega teema algatajal tuleks ikka lahti rääkida ka see, kas ülekande tegi ikka see sõber või hoopis tema ise, mis oli ülekande slegitus ning kas aja mis täiendatavt infot ja dokumente raha laekumisel ta oma raamatupidajale jagas. Laen kajastatakse laenuna. Ja vaevalt et korrektne laen on kajastatud ärituluna ning ei pea tagasi maksma. Summa sain sularahana ja ise panin pankaautomaatis arvele. “See kujutab endast enamust korteriomanikest ja sellele enamusele peab omakorda kuuluma suurem osa kaasomandi mõttelistest osadest ehk korterite suurusest. Raamatupidaja sai aru, et need vahendid on laenatud, aga ütleb et tuleb loobuda minu kohustuse täitmisest, muidu tulevad probleemid. juuksuriga ja kõik sulas sissemaksed loeti käibeks… ------– Ise ka nüüd oletad lambist 🙂 Kirjas oli, et ei loetud käibeks. Selle info põhjal ei saa kuidagi väita, et raamatupidajal on kahjumi vältimiseks õigus laen tulusse kirjutada ja öelda, et firma ei peagi kellelegi midagi tagastama. Ta ütleb, et kasumiaruande ei saa negatiivseks olla, ehk kahjum. Korteriühistu registrikaardi võib sulgeda pärast korteriühistu likvideerimist.

Märkused