Kõrgema taseme krediitkaardid garanteerivad kasutajale lausa VIP-laadse kohtlemise, mis on kindlasti suureks eeliseks teiste krediiditoodete ees

Tähistab andmebaasi kirjutuskaitstuna, et keelata mis tahes uuendused.

KUTSESTANDARD -

. MaxScanRows Skannitavate ridade arv, kui seadistatakse olemasolevatele andmetele toetudes veeru andmete tüüp.

See suvand kehtib kõigi andmeallikate kohta, mis kasutavad Microsoft Accessi draiverit. ImplicitCommitSync Määrab, kuidas väljaspool tehingut teostatud muudatused andmebaasi kirjutatakse. Just MMG kuldmedal meestel on väga ihaldatud paljude riikide, eriti USA sportlaste poolt ja seda on väga raske võita võrreldes teiste MMG medalitega. Kõrgema taseme krediitkaardid garanteerivad kasutajale lausa VIP-laadse kohtlemise, mis on kindlasti suureks eeliseks teiste krediiditoodete ees. Eeltoodud skeemi kohaselt annab näiteks ka üks MM kuld eelise suurema arvu muude medalite ees madalamatelt tasemetelt. Tagatisega laenude puhul võib piirmäär olla kõrgem ning samuti ei anta laenu siis, kui taotleja oleks laenu tagasimaksmise lõpuks 75-aastane. Piirangutest väljapoole jääv arv annab veateate.

- Kasvaja ravi

. UserCommitSync Määrab, kas Microsoft Accessi draiver teostab konkreetsed kasutaja määratletud tehingud asünkroonselt. Kasutaja saab harude arvu suurendada, kui andmebaasis on palju tegevust. Kasutage selleks, et sisestada Accessi draiverile kohandatud nimi. ExtendedAnsiSQL Ühendusstringi atribuudid. PageTimeout Ajavahemik sekundikümnendiku täpsusega, mille jooksul kasutamata leht puhvrisse jääb. See väärtus on algselt seatud valikule „Jah“, mis tähendab, et Microsoft Accessi draiver ootab lõpuleviimiseks kooskõlastusi sisemises / täielikus tehingus. „MS Access“ rakendusele Microsoft Access. Selle väärtuse seadistamise valikule „Ei“ võib tuua kaasa ettenägematud tehingu tagajärjed mitme kasutajaga keskkonnas. MaxBufferSize Sisemise puhvri suurus kilobaitides, mida Microsoft Access kasutab andmete edastamiseks kettale ja kettalt.

Jalgrattatreenerite taseme- ja täiendkoolitused – EJL

. See seadistab sama suvandi nagu Puhvri suurus dialoogikastis Seadistamine. Taustaharude arv, mida mootor kasutab. Vaikevalikuks on „Jah“, mis tähendab, et Microsoft Accessi draiver ootab lõpuleviimiseks kooskõlastusi kasutaja määratletud tehingus.

Märkused