Konkreetse pakkumise krediidikulukuse määr sõltub laenatava summa suurusest ja perioodist ning on välja toodud laenupakkuja tooteinfo leheküljel koos laenunäidisega

eur-lex.europa.eu Specific fo and technological changes may cause individual prices to increase or decrease significantly and independently of each other. Püsikliendi kaardi taotlused on saadaval ka meie reisibüroodes. Kui Kaupmees on valinud mTasku kassamooduli oma olemasolevasse kassasüsteemi üheks osaks, kohustub Kaupmees tagama kassasüsteemi kasutamise Lepingu kehtivuse ajal. Konkreetse pakkumise krediidikulukuse määr sõltub laenatava summa suurusest ja perioodist ning on välja toodud laenupakkuja tooteinfo leheküljel koos laenunäidisega. Kasutamaks Kaupade müümisel Tarbijatele konkreetsete Makseviisi pakkujate makseviise, tuleb Kaupmehel iseseisvalt sõlmida eraldi lepingud vastavate Makseviisi pakkujatega. eur-lex.europa.eu Wa specific co be awardtracting authority shall invite either all candidates entered on the list or only some of them, on the basis of objective and non-discriminatory selection criteria specific to that contract, to submit a tender. Konkreetse makseviisiga seonduvad küsimused kohustub Kaupmees iseseisvalt lahendama vastava Makseviisi pakkujaga. Nendel juhtudel ei saa me garanteerida kliendi jaoks sobiva lahenduse saavutamist ega teenusepakkujalt mingiks konkreetseks tähtajaks vastuse saamist. Samuti palume alati enne pakkumise küsimist reisikonsultanti teavitada püsikliendi kaardi olemasolust. Baltic Toursi üldiste müügitingimustega. Maksetehing – Kõik Tarbija tehingud Kaupmehe Kaupade ostmiseks, mis on sooritatud Telia mobiilirakenduse mTasku vahendusel kasutades konkreetse Makseviisi pakkuja makseviisi. Mobiilirakendus mTasku – Telia poolt välja töötatud mobiilirakendus, mille abil on muu hulgas võimalik sooritada maksetehinguid, isikukoodi põhist või personaliseeritud kliendikaardi kasutamist ning elektroonilise mKviitungi arhiveerimist. eur-lex.europa.eu According to the complainant, the set-aside premium and the conversion aid are but two elements of a single aid scheme designed to reduce the quanet. IATA reisibüroona on Baltic Toursil õigus müüa ja vormistada lennupileteid lendudele üle kogu maailma. eur-lex.europa.eu In the telecommunica, specific prk likewise aim at resolving access problems in the first place at a decentralised, national level, with a further possibility for conciliation at Community level in certain circumstances. lennupileteid, autorenti vms. Teenus – Telia poolt Kaupmehele pakutav teenus, millega Telia vahendab Kaupmehele mobiilirakenduse mTasku kaudu pakutavat Makseviisi Kaupade eest tasumiseks ja Tarbija maksete vastuvõtmiseks. Telia tagab Kaupmehele üksnes mTasku kassamooduli infrastruktuuri nõuetekohase toimimise. mTasku Kliendikaart – Kaupmehele pakutav lisaväärtusteenus, mille abil võimalik mobiilirakendust mTasku kasutavatele Tarbijatele realiseerida boonussüsteem või mida võib Tarbija nõusolekul kasutada personaalse meedia- ja lisamüügikanalina. mTasku kassamooduli lisatakse üksnes sellised Makseviisi pakkujate makseviisid, mille kasutamises on Kaupmees vastava Makseviisi pakkujaga kokku leppinud ja üksnes sellised Kaupmehe lisaväärtusteenuseid, mille lisamises on Kaupmees Teliaga kokku leppinud. Tarbija identifitseerimiseks Maksetehingu tegemisel või mTasku Kliendikaardi tuvastamisel kohustub Kaupmees paigaldama oma kassasüsteemile või selle lähedusse NFC märgise/QR koodi kleebise. europarl.europa.eu However, I think that we must continue to make strenuous efforts to offer Serbia a European perspective, including for the sake of its people, co specific offerfor example, visa facilitation and further visa liberalisation. Kaupmehe õigused ja kohustused Kaupmehel on õigus müüa Tarbijale Kaupu ja müüdud Kaupade eest Tarbijaga arveldada Telia mTasku kassamooduli kaudu. Telia õigused ja kohustused Telial on õigus blokeerida Kaupmehe juurdepääs mTasku kassamoodulile ilma Kaupmehe eraldi taotluseta, kui Telial tekib kahtlus, et õigustamata isikutel on saanud võimalikuks mTasku kassamooduli kasutamine. Kaup – Kaupmehe poolt Tarbijatele müüdavad kaubad või teenused. Tarbija – mistahes füüsiline või juriidiline isik, kes ostab Kaupmehe pakutavaid Kaupu, kasutades selleks Telia mobiilirakenduse mTasku kaudu kättesaadavaks tehtud Makseviisi pakkuja makseviisi. Lisaks avalikele ja kokkuleppelistele hindadele pakume oma klientidele koostöös suuremate lennufirmadega erihindu ka grupireiside puhul. Kaupmees teenindab iseseisvalt Tarbijat ja lahendab Tarbija pretensioone seoses müügiprotsessiga ja müüdavate Kaupadega. Teenuse raames tehtavate konkreetse maksetega seotud küsimused või pretensioonid kohustub Kaupmees lahendama iseseisvalt vastava Makseviisi pakkujaga või Tarbijaga.

Kallaste Talu- Turismitalu & Holiday resort

. Konkreetse pakkumise krediidikulukuse määr sõltub laenatava summa suurusest ja perioodist ning on välja toodud laenupakkuja tooteinfo leheküljel koos laenunäidisega. Samas oleme alati valmis pakkuma oma professionaalseid teadmisi ja abi sobivaima lennupileti ostmisel! Kliendi huvides otse teenusepakkujaga suhtlemine on võimalik vaid erikokkuleppel ja peale teenustasude hinnakirjajärgse konsultatsioonitasu tasumist.

Riigiportaali kasutustingimused

. mTasku kassamooduli kaudu tehtava maksetehingu korral on Tarbijal võimalik salvestada oma mTasku mobiilirakendusse mKviitung. Paljud ettevõtted on otsustanud investeerida pigem euroriikidesse ning Euroopa Liidu siseselt, kuna ühtne valuuta tagab soodsad tehingud ning mugava arveldamise. eur-lex.europa.eu Pakkumiste ja osalemistaotluste laekumise tähtaegu kindlaks määrates võtavad ostjad arvihankelepingu keerukustamiseks vajalikku aega, ilma et see piiraks käesoleva artikliga sätestatud miinimumtähtaegade kohaldamist. Kassasüsteemi tarnija – Kaupmehe olemasoleva kassasüsteemi pakkuja ning selle hoolduse eest vastutaja. Telia kohustub tagama enda vastutusalas oleva teenusloogika toimimiseks vajaliku infrastruktuuri häireteta töö. NFC märgis/QR kood kleebis – Telia poolt toodetud kleebis, mille abil on võimalik Tarbijat Maksetehingu tegemiseks või mTasku Kliendikaardi tuvastamiseks mobiiltelefoni kaudu identifitseerida. Kaupmees kohustub ilma Tarbija eraldi nõusolekuta mitte koguma, töötlema või muul viisil kasutama muuks otstarbeks kui Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks Tarbijate telefoninumbreid või muid Teenuse osutamise raames Tarbijate kohta saadud andmeid. Telia kohustub mTasku kassamooduli raames Kaupmehele pakkuma üksnes mTasku kassamooduli infrastruktuuri,. Lendamine on tegelikult lihtne! Mõisted mTasku kassamoodul – Kaupmehe poolt kasutatavasse Kassasüsteemi tarnija poolt lisatud Telia tarkvara. Makseviisi pakkuja – Telia ja/või kolmandast isikust makseteenuse pakkuja, kelle pakutav makseviis on tehtud kättesaadavaks mobiilirakenduses mTasku. Kaupmees vastutab Tarbija ees Kaupmehe poolt müüdud Kaupade kvaliteedi eest ja muude asjaolude eest, mis võivad Kaupmehel seoses Kaupade müügiga tekkida. Liitudes mTasku kassamooduliga kohustub Kaupmees järgima üksikasjalikult Telia infotehnoloogilist turvapoliitikat. Kaupmees ei pea kooskõlastama Teliaga mTasku kassamooduli kaudu arveldatavate teenuste nomenklatuuri ja hinnakirja. Arvestada tasub seda, et enamik lennukompaniisid kuulub mõnda lennukompaniide ühendusse ning püsikliendi kaardiga kogute punkte ka teiste samasse ühendusse kuuluvate kompaniide lendudelt.

- Juhiga rent

. Hooldustööde ajal esineda võivaid häired ei loeta Teenuse rikkeks ning etteteavitatud hooldustöödele kulunud aega ei loeta Teenuse rikke kestuse hulka. mKviitung – mobiilmakse sooritamise järgselt Tarbija mTasku rakendusse edastatav virtuaalne sooritatud ostude nimekiri ehk elektrooniline kviitung. reisitõrkekindlustus, millele saab juurde osta lisakaitset. Ostmine Online’ist on kliendile soodsam kui kasutades reisikonsultandi abi hinnapakkumise saamisel. Juhul kui makseterminal antud funktsionaalsust ei võimalda, saab Telia enda poolt Kaupmehele pakkuda vastavat kleebist, mis sisaldab nii NFC tag-i kui ka QR-koodi.

Kaupmees vastutab kõigi tema poolt mTasku kassamooduli kasutamisest ja sellele juurdepääsu võimaldamisest tulenevate tagajärgede eest. europarl.europa.eu Kaebuse esitaja sõnul kujutavad maa tootmisest kõrvaldamise hüvitis ning ümberkorraldusabi endast vaid kahte ühtse abisüsteemi elementi, mille eesmärk on vähendada t. Baltic Tours avanud Lennupiletite broneerimiskeskuse, kus on saadaval paljude erinevate soovitud sihtkohta lendavate kompaniide lennupiletid.

Äriklient - mTasku

Märkused