Kõikvõimalikud avaused tähendavad lihtsalt seda, et sinu küttearve on märksa suurem igal talvel, kui see võiks tegelikult olla madalam

Suurendamaks keemilist vastupidavust võetakse kasutusele järjest täiustatud tooraine pinnatöötluse meetmeid. Kraana puudumisel tuleb paanid ükshaaval koormast serviti maha tõsta. Pikemal ladustamisel järgida tsinkpaanide ladustamise reegleid – paanid tuleb üksteisest eraldada ja tekitada õhuvahe. Vett satub katusele sademetena või tormide ajal tuulte kantud rajuhoogudena. Tsink kui metall niiskuse mõjul ja “õhupuuduses” tekitab enda pinnale “valge rooste”, mis otseselt ei kahjusta materjali omadusi, kuid muudab tooted visuaalselt ebameeldivaks. Kontrolli, kas kõik tellitud ja saatelehel olevad kaubad on kätte toimetatud. Viljakehade toksilisuse kohta ei oska liiki määramata midagi öelda, kuid seente teisaldamisel soovitan kindlasti kasutada kummikindaid. Kindlasti võin väita, et tegemist pole majavammiga ja neist seentest jagu saamiseks oleks vajalik kõrvaldada toitaineallikas. Kõikvõimalikud avaused tähendavad lihtsalt seda, et sinu küttearve on märksa suurem igal talvel, kui see võiks tegelikult olla madalam. Samalaadne kahjustus tekib ketaslõikuriga lõikamisel ka pleki lõikeservadel. Paanid on üldjuhul tehases kokku pakitud ja kraana ning raamiga hõlpsalt tõstetavad. Kevadel ja sügisel aga toimima õigesti olukorras, kus külm ja sula vahelduvad.  Katusekatte alla paigaldatakse aluskattekile, mis juhib kas katusekattest läbitunginud veed või kondentsveed katusekatte alt välja, kas siis vihmaveesüsteemi või lihtsalt räästasse. Vajadusel korrigeeritakse kogu konstruktsiooni. Soovitav on paane transportida pealtlaetava kraanaga autoga. Kuigi toetused ei kõla väga positiivse lahendusena, tasuks uurida ka võimalusi toimetulekutoetuse saamiseks. Paanide vajaduse arvutavad tootjad või müüjad vastavalt katuse kujule ja mõõtudele. Tekkinud pinnakatte kahjustused ja lõikeservad võib katta parandusvärviga, kuid mitte kasutada aerosoolvärve! Foto. Abiks on hilisem ülevärvimine. Paane tuleb kaitsta otseste sademete eest ja vältida vee ja niiskuse kogunemist paanide vahele. Kontrollitakse harjade, viilude, neelude sirgust. Töö käigus tuleb jälgida turvavahendite kasutamist. Tekkinud pinnakatte kahjustused ja lõikeservad võib katta parandusvärviga, kuid mitte kasutada aerosoolvärve! Tööohutus. Nende põhjustatud korrosioon mõjub katusekattematerjalidele erineval viisil. Fotod: Liiga pikast ladustamisest tekkinud kahjustused Paanide töötlemine ja ettevalmistused paigalduseks. Võimalikest vigastustest tuleb viivitamatult informeerida kauba müüjat ja teha sellekohane märge vigastuste ja puuduste ulatusest saatelehele. Defektset toodet ei tohi kasutada! Ladustamine. Katusekatte valikul on oluline jälgida minimaalse katusekalde nõudeid: Kauba vastuvõtmine. Katuse ilmastikukindlus saavutatakse õigesti valitud materjalide ja hästi läbimõeldud konstruktsioonidega. AS Toode poolt tootele antav garantii kehtib paigaldusjuhendikohaselt paigaldatud toote korral. Paanide töötlemine ja ettevalmistused paigalduseks. Kergendamaks katusel liikumist ja kaitsmaks katusekatet, varustatakse katused sageli katuseredelite- ja sildadega. Kiviprofiili korral eenduva räästajoone olemasolul tuleb arvestada nn. Katusekate peab vastu pidama katusel tehtavad hooldustööd. Katuse väljanägemine oleneb katuse kujust, kaldest, materjalist, värvitoonist.  Sel on kogu maja välimuses täita nii tähtis osa, et katuse kui kogu maja ja elukeskkonna väljendaja üks osa peab järgima rangeid juhendeid. Profiilpleki kasutamisel katusekattena esinevad peaaegu alati kaod, mis sõltuvad katuse geomeetrilisest kujust. Kõige olulisem on aluskatuse tasapinnalisus. Kasutage alati töökindaid, pehme kummitallaga jalanõusid ja paksemaid riideid. Aluskatte korrektne paigaldus harjal. Ärge kunagi püüdke pidurdada libisemahakkavat paani paljaste kätega! Katuse mõõtmine. Kõikvõimalikud avaused tähendavad lihtsalt seda, et sinu küttearve on märksa suurem igal talvel, kui see võiks tegelikult olla madalam. Hoolimata järjest vastupidavamatest materjalidest ei saa rääkida “hooldusvabast” katusest. Ketaslõikurist lennanud sädemete mõjul tekkinud kahjustus umbes pool aastat peale paigaldust. Pinnale jäänud puru hakkab roostetama ja võib kahjustada paani pinda. Selles räästaosas on soovitav tellida kiviprofiili paanid ühe kivipikkuse jagu pikemad või lasta AS Toode müügiinseneril vajalik paanipikkus täpselt arvutada. Kiirlaen mis ei nõua kontoväljavõtet, kuidas arvestada intressidelt tagasisaadav raha. Vaid veidi üle nädala veebruarikuises kliimas kinnises pakis seisnud tsingitud terasplekk. Katusekate peab olema igasuguste tingimuste korral tihe. Profiilpleki paanid toodetakse ja tarnitakse konkreetse katuse jaoks soovitavalt õiges pikkuses ja koguses. Mistahes katusetahu geomeetrilise kuju korral tuleb kontrollida selle tasapinnalisust. Seetõttu esitatakse kasutatavatele materjalidele ja paigaldustöödele väga kõrgeid nõudmisi. Siinkohal tuleb vältida paanide hõõrdumist teineteise vastu, paane tõstetakse, mitte ei tõmmata! Paani teravad lõikeservad võivad vigastada alumise paani viimistletud pinnakatet. Paane võib lõigata tikksae, plekikääride või käsistantsiga. Talvel peab katusekate tõkestama lume juurdepääsu allpool paiknevatesse tarinditesse. tehakse objektil paigalduse käigus. Praktilisem ja otstarbekam on planeerida katusele regulaarsed hooldustööd, mille abil saab katuse eluiga märgatavalt pikendada. Esmapilgul tundub, et tegemist võib olla kanalisatsioonilekkega, kuid võin eksida. Katusega seonduv lahendatakse enamasti koos maja fassaadiga. Katus kulub ja vananeb samuti nagu teisedki hoone osad. Värv- ja plastikkattega paane võib suletud pakis tihedalt ladustada kuni neli nädalat. Järjest on kasvanud õhu saastatus ja sellega seotud keemilised koormused. Paigaldusjuhend on minimaalsete nõuete kogum, mis tagab toodetele esitatud eesmärkide täitmise. Metallist katusekatete puhul peab kasutama aluskatet, mis takistab kondentsvee imbumist katusealusesse konstruktsiooni ning kaitseb sadevete eest ehituse käigus ja hiljem. Harjapleki kuju on näitlik, samalaadne lahendus toimib nii sirge, kumera vm.kujuga harjapleki korral. Määrdunud paane võib puhastada majapidamises kasutatavate puhastusvahenditega, lahusteid ja teisi tugevatoimelisi kemikaale kasutada ei tohi. Proovige puhastada pinnad korralikult orgaanilistest ainetest. Kõigile neile koormustele peab katusekate vastu pidama. Aluse kõlblikkust kontrollitakse enne katte paigaldamist, oluline on kontrollida ristkülikulise katusetahu korral selle täisnurksust. Aluskate jääb sarikate vahele kas vabalt või tõmmatakse pingule, järgida tuleb aluskatte tootja paigaldusjuhendit. Tsingitud paane ei tohi ladustada välitingimustes tihedas pakis mitte üle ühe nädala. Aluskatte, roovituse, distantsliistu ja sarika paiknemine Roovitus. Müüja esitab keerukama katuse korral paanijaotused graafiliselt. „Eenduva räästa probleem“ kiviprofiilidel. Mitte mingil juhul , kuna lõikamisel tekkivad sädemed kahjustavad paani kaitsekihti ja tekitavad lõikeservades korrosiooni!  Paanide töötlemisel tekkinud terasepuru tuleb hoolikalt puhastada harja abil. Paanide tõstmisel jälgige, et ise ja teised abilised ei satuks paanide alla. Ka korduv sademete trummeldamine annab tugeva dünaamilise koormuse. Üldised nõuded aluskatusele. Paanid toodetakse alati ristkülikulise põhiplaaniga, kaldlõiked tehakse paigaldamise käigus. Seda tüüpi seente eosed pole enamasti tervisele ohtlikud. Aluse vead ja puudused tuleb likvideerida.Vanade katuste puhul kontrollitakse katusekonstruktsiooni üldist seisundit – kandevõimet, kinnitust müüridele, niiskuskahjustuste ulatust. Talvel peab katusekate tõkestama lume juurdepääsu allpool Ilmastikukindlus. Paanid toimetatakse kliendile tellitud pikkustes. Tekkivad jäägid peavad olema vaid lõigetega paanid, terveid paane ei tohi korrektsete arvutuste korral pärast tööde lõppu järele jääda. Katte ja aluskatte vaheline osa puhastatakse ehitusjärgsest prahist – saepuru, metallipuru. Kõikvõimalikud kaldlõiked, läbiviikude avaused jms. Sama olulised on praktilised juhendid pisikahjustuste likvideerimiseks. Sõltuvalt katusemeistri kogumusest võib mitmeid sõlmi lahendada teisiti, kui selline lahendus tagab samamoodi katusele esitatavad nõuded

Märkused