Kõiki kaardiomanikke teenindatakse alati eelisjärjekorras

Moodul on ühildatud Taavi majandustarkvara tööajaarvestusega. Baltic Tours kinnitab, et tal on olemas vastavasisulised lepingud kõigi ettevõtetega, kes on nimekirja kantud, eeldusel, et nimekiri ei ole vanem kui kaks kuud. FoxSec Net+/A läbipääsusüsteemi tarkvara The main software is located in the server, which enables to use the system in different work places. The hardware of the system is connected to the server through data transfer cable or computer network. koostada tööaja raporteid, kasutades tööajaarvestus moodulit. blokeerida ja aktiveerida külaliste kaarte. Kui on laen pankas kas on voimalik lisada, french loans to russia. Kord määratud töögraafikuid genereerib moodul ise automaatselt edasi. Raporti andmed saab eksportida Exceli tabelisse. Süsteemi töökoht ei vaja eraldi arvutit, võib kasutada olemasolevat, mis annab kliendile võimaluse samaaegselt tegeleda igapäevaste toimingutega. Baltic Tours ei vastuta materiaalse või moraalse kahju eest, mille võib põhjustada soodustuse mitteandmine ettevõtte poolt, kes on soodustuste andjate nimekirjas. Süsteemi riistvara on ühendatud serveriga andmeedastuskaabli või arvutivõrgu kaudu. Vahetuste ja töögraafikute arv ei ole piiratud. Tarkvaral on olemas lihtne sündmuste filtreering, mille abil on võimalik kuvada ekraanil ja exportida faili html formaadis. Tööaja raportis tuuakse andmed iga töötaja kohta vabalt valitud ajavahemiku kohta välja tabeli kujul kuupäevaliselt ja/või summeeritult.

Tarkvaral lihtne struktuur ja help fail teeb programmi kergesti õpitavaks ja kasutajasõbralikuks. Tööaega registreeritakse kas ustest liikumise või spetsiaalsest registraatorist sisestatud andmete järgi. Baltic Tours jätab endale õiguse objektiivsetel põhjustel muuta boonusprogrammi ülesehitust ja kliendikaardi omanikele antavaid soodustusi ning kohustub kõiki kaardiomanikke sellest informeerima. The work place of the system does not need a separate computer; an existing one can be used that gives a client a chance to handle simultaneously everyday activities. Töögraafik koosneb kindla korra järgi vahelduvate vahetuste tsüklist. Kõiki kaardiomanikke teenindatakse alati eelisjärjekorras. Moodulil on ka üks releeväljund, mille saab ära kasutada näiteks garaažiukse avamiseks. vajadusel teha lahti ja sulgeda uksi. Tarkvara kasutajakeel on tõlgitav ja valitav valmisolevate keelemoodulite vahel: eesti ja inglise. Kliendikaardi taotluse saate täita kõikides meie büroodes. Kliendikaart toimetatakse taotlejale posti teel. Teated häirest väljastatakse monitorile koos helisignaaliga. Tahad minna reisile? Reisilaen tuleb appi. blokeerida ja aktiveerida töötajate kaarte. Samuti on võimalus esitada kliendikaardi taotlus käesoleva lehekülje lõpus. Süsteemi tarkvara on kasutajasõbralik ja lihtsa struktuuriga, mis tagab selle kiire omandamise ja kergesti kasutatavuse.. blokeerida ja aktiveerida lifti lubatud korruseid. Kõik häireteated säilitatakse arvuti kõvakettal x ajaks vastavalt tellija soovile. Kasutaja saab valvestada nii valvealasid kui ka üksikuid valvetsoone, jälgida turvatsoone ning otsida arhiivist sündmuseid. sisestada ja muuta tööaegu ja läbipääsurežiime. Põhitarkvara asub serveris, mis võimaldab kasutada süsteemi erinevatel töökohtadel

Märkused