Kõik, mida eelarvestamine tegelikult tähendab, on sinu kulude ja tulude ülevaade

Teenusepakkujatele, sealhulgas sõiduki ostu-müügi, tehnilise hoolduse, rehvivahetuse, kütusemüügi, hädaabiteenuse ja teistele teenusepakkujatele, samuti Rentesti tugiteenuste osutajatele, eesmärgiga pakkuda ja osutada isikule parimaid teenuseid. Privaatsuspoliitikas selgitame, kuidas me isikuandmeid kaitseme ja töötleme ning millised on meie ja meie klientide ning veebilehe külastajate õigused ja kohustused. Ligipääs isikuandmetele on ainult nendel töötajatel, kellele on see tööülesannete täitmiseks vajalik. Milleks me isikuandmeid kasutame Rentest kasutab isikuandmeid sõidukite rendi- ja muude kliendiga sõlmitud lepingute täitmiseks. Klient tähendab isikut või tema esindajat, kes kasutab Rentesti teenuseid. Kuidas me isikuandmeid kaitseme Teeme parimaid pingutusi andmete turvalisuseks ja kaitseks. rentest.ee külastajate tegevuste, veebilehe kaudu päringute saatjate ja pakkumiste küsijate suhtes. Külastaja tähendab isikut, kes külastab Rentesti veebilehte või tunneb huvi Rentesti teenuste vastu. Kuidas ja mille alusel me isikuandmeid kogume Rentest saab isikuandmeid, kui isik külastab veebilehte, esitab veebilehe kaudu päringuid, küsib pakkumisi ja sõlmib rendi- või muu lepingu. Sõidukiga seotud isikute andmeid saab Rentest ka Maanteeametilt. Isikul on võimalik anda Rentestile nõusolek elektrooniliste ja muude personaalsete, turunduspakkumiste saamiseks, nõusolekut mitte anda või nõusolek tagasi võtta, teatades sellest Rentesti veebilehel olevatel kontaktidel.

Täisteenusrent ärikliendile -

. Küpsised võimaldavad kasutaja edaspidi veebilehele sisenedes ära tunda, teha kindlaks tema huvid ja eelistused, analüüsides tema valikuid ja pakkuda talle selle alusel paremaid kasutustingimusi, edastada veebilehe kaudu pakkumisi ja reklaame. Leping tähendab rendi- või muud Rentesti poolt sõlmitud lepingut. Kaitseme isikuandmeid rangete turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglitega, kasutades andmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid. Isik tähendab klienti, kliendiga seotud isikut või külastajat. Küpsised ei ohusta veebilehe seadet. Nõuda automatiseeritud töötlemisel põhinevate otsuste tegemise lõpetamist. Sõiduki kasutajate andmed saab Rentest sõiduki rentnikult või tema esindajalt. Kliendiga seotud isikul on õigus pöörduda eelnevate nõudmistega Rentesti poole kliendi teadmisel. Kasutades nimetatud teenuseid ja võimalusi, nõustute privaatsuspoliitika andmetöötluse põhimõtetega. Isik võib meiega igal ajal veebilehel olevatel kontaktidel ühendust võtta, et teatada kirjalikult oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada ja nõusolek tagasi võtta. Veebileht tähendab veebilehte www.rentest.ee Teenused tähendavad Rentesti rendi- või muud teenust. Muud isikuandmed, mida Rentest võib mõistlikus ulatuses ja vajalikus koosseisus lepingu täitmiseks töödelda. kliendiga seotud isiku nõudmise korral tema andmed kustutada, kuid sellisel juhul ei ole Rentestil võimalik jätkata kliendile teenuse osutamist. Laenud töötutele, kiirlaen 30 €. Andmed tähendavad Isiku isikuandmeid, mis saavad Rentestile teatavaks seoses Kliendi poolt Rentesti teenuste kasutamisega või nende vastu huvi tundmisega.

Andmete kustutamise korral ei ole Rentestil sõiduki renditeenuse osutamine võimalik. Inimestevaheliste laenude vahendajad pakuvad oma teenuseid enamasti ainult interneti vahendusel ja neid kutsutakse ühisrahastusportaalideks. Klient on sõiduki rentnik, rentniku esindaja või Rentestiga lepingu sõlminud isik. Andmete kaitse oleme reguleerinud Rentesti töötajate sisemiste andmekaitse eeskirjadega. Andmete töötlemise aluseks on isiku nõusolek, leping või seadus. Kõik ainsuses nimetatud Mõisted on kohalduvad ka mitmusele. Rentest on sõlminud teenusepakkujatega lepingud isikuandmete reeglite täitmise ja kaitse tagamiseks, olles ise vastutav nende poolt isikuandmete nõuetekohase töötlemise eest. Rentest ei töötle andmeid kauem, kui on vajalik. Nimetatud meetmetega on kaetud ITinfrastruktuuri, arvuti- ja sidevõrkude, tehniliste seadmete, töötajate, büroode ja informatsiooni kaitse, eesmärgiga tagada ajakohane tase andmete lekke ja kadumise vältimise riskide maandamiseks ja ohtude ennetamiseks. Kõik, mida eelarvestamine tegelikult tähendab, on sinu kulude ja tulude ülevaade. Küpsised salvestatakse veebibrauseri failikataloogi seadme kõvakettale. Rentest kasutab küpsiseid selleks, et isik ei peaks uuesti veebilehele sisenedes või uuesti Rentesti elektroonilist lahendust kasutades sisestama juba eelnevalt sisestatud andmeid. Rentest võib kombineerida erinevate teenuste osutamisega kogutud andmeid, kui need on kogutud samal eesmärgil.

Kivimaja reaalne m2 ehituse hind? - Ehitusfoorum

. Millised kliendi ja muu isiku õigused me isikuandmete töötlemisel tagame Saada Rentestilt teavet tema andmete töötlemise ulatuse, toimingute ja kasutamise kohta; Nõuda Rentestilt andmete kasutamise lõpetamist, andmete parandamist ja kustutamist. Privaatsuspoliitika on Rentesti kõigi lepingute, sh rendilepingute osaks ning kehtib ka kõigi meie veebilehe www

Märkused