Kõige esimene ja kõige olulisem samm on eelarve loomine ning selle järgimine

Juba aasta pärast käis esimene maailmasõda ning Estonia võeti kasutusele sõjaväehospidalina, majas hakkas tegutsema apteek ning kontserdisaali seati sisse õigeusu kirik. „Hamleti“ etendus seevastu olevat meelitanud teatri rahvast täis ning ka laupäevaõhtusel „Aastaaegadel“ oli kontserdisaal täiesti välja müüdud. aastal esimesena eesti laval plastilist dekoratsiooni. ESTONIA TEATRI ARHIIV Igal õhtul pärast eesriide sulgumist on taas killuke teatrist muutunud ajalooks. Venestamisvaimus keelas aga kuberner Korostovets eestikeelsed kõned. Kostüüme kombineerisid näitejuht ja näitlejad ise. Soomlaste projektis tõstab fassaadi rütm esile sümmeetria ja klassikalise traditsiooni väärtusi, pidulikkust lisavad poolsambad. Coop Panga pangakaart. Tunnustati maali detailsete motiivide kaudu edasi antud üldideed ning figuuride rakursi käsitlemise oskust. Pärast sõda rajas Voldemar Haas koos Natalie Meiga ERKIs teatrikunstnike osakonna, ühendades seni eraldi seisnud kostüümi- ja lavakujunduse ühte loojasse ning tagades nii täiusliku kunstilise terviku. AVAMISPIDUSTUSTE RIIETUS Esimene maailmasõda jaotas kümnendi kaheks täiesti erinevaks, enne- ja pärastsõjaaegseks ühiskonnaks. märtsi õhtul sai tabamuse ka Estonia hoone. Kunstnikud valis välja tollane Kultuuriministeerium, kelle jaoks paistsid Okas, Kits ning Sagrits silma loomingulise produktiivsuse ja kvaliteedi poolest. Justkui hea enne jäi ajaloolise väärtusega nurgakivi ootama talveaia valmimist, kus see on teenitud aukohal siiani kõigile külastajatele nähtav. Selline süsteem ei võimaldanud mõistagi kunstilist tervikut. aastal jätkasid tema tööd teised ajaloohuvilised näitlejad – Albert Üksip ja Hugo Laur. Saalide puhul pidas Kotli otstarbekaks jääda esialgse lahenduse juurde, ent interjöör kaotas oma kaunid juugendlikud jooned ja muutus klassitsistlikult rangemaks. aastal esietendus Eduard Tubina „Kratt“. Paljude teiste hulgas hukkusid ooperisolist Karl Viitol, teatri õmbleja Amalie Kotkas ning kaastöölised Salme Eesmaa ja Jüri Luubert. Estonia Seltsi tegevusaruandest võib lugeda: “Mitmed näitlejad jäid haigeks, nii et selle tõttu etenduse õhtud ära pidid jääma. Modellide vähesuse tõttu on teosesse aga põimunud ka mitmed estoonlased. Üks puudutatuist, Ants Laikmaa, avaldas „Päevalehes“ avaliku kirja, milles ta „Tabamata ime“ etendust nimetas tsirkuseks ja näitlejaid, kes kaasa tegid – „moraalilisteks kaabakateks“. Shakespeare’i „Hamleti“ etendus teatri- ja pidusöök kontserdisaalis. aastal märgati kivi prügiauto koorma hulgas. ESTOONLASTE HIIGLASEAEVASTUS Estoonlaste üheks eripärasemaks tunnuseks on ühine hüüe „kriuh-va-tšiuh“, mis tuuakse kuuldavale tähtsamate ürituste puhul elagu-hüüete järel koos reipa jalalöögiga vastu maad. Dekoratsioone täiendati vastavalt tema äranägemisele vajalike detailidega või maaliti üle, mistõttu on nende autorlust raske tuvastada. „Aida“ dekoratsioon kujutas endast maalitud dekoratsiooni võimsat triumfi, mis pälvis õigustatult tolle aja teatrikriitika kiitva hinnangu ning hämmastas vaatajat oma tõetruuduse ja plastilisusega. Soomlaste Lindgreni ja Lönni projekt tundus odavam, venelaste Vassiljevi ja Bubõri oma oleks saanud ehitada aga järk-järgult. Estonia sisekujundus oli õrn ja delikaatne. aastal viidi sõjaeelne Estonia arhiiv Toompeale, riiklikku keskarhiivi ning teatri- ja muusikamuuseumi. aasta lõpus taas oma tegevust alustanud ning pöördus rahva poole üleskutsega teatrit kõikvõimalikul moel etenduste korraldamisel abistada. Chicago maailmanäitusel pidas ameeriklane Charles Pavey Weizenbergi skulptuuri samaväärseks Milo Venusega. Kitzbergi draamaga „Tuulte pöörises“ ja Endla „Libahundiga“, siis Estonia oli sunnitud murdma traditsiooni avada eesti teatrihoone algupärandiga. Lea Tormis on märkinud, et võrreldes aasta varem Vanemuises etendunud „Kratiga“ oli Estonia lavastus müstiline, rõhutatud oli eelkõige üleloomulikke elemente ning ballettmeister Rahel Olbrei kasutas Eesti olustiku edastamiseks rohkesti lavalist rahvatantsu. Sajand tagasi rahva annetuste toel ehitatud kauni kultuuritempli üle on põhjust uhkust tunda. Nende ehitamist dikteeris aga tungiv vajadus saada hoone korrashoiuks sissetulekuid. Nad võtnud kutse muidugi vastu. Neil olnud aga niisugune omavaheline kokkulepe, et nad säärastel pidusöökidel ei jäta kuuldavale toomata „hiiglase aevastust“. See imiteering õnnestus mul nii tabavalt, koguni hämmastavalt tõetruult, et sellest tekkis seltskondlik skandaal. Uues projektis ei olnud enam äri- ega restoraniruume, samuti kuulusid likvideerimisele senised turulaoruumid hoone keldrikorrusel. Tegemist on ilmselt Eesti kuulsaima rahva annetuste abil rajatud hoonega. Me näeme, et iseloom on peaaegu ikka kooskõlas välimusega. Pärast Weizenbergi surma jäid ka temale endale kuulunud skulptuurid kunstniku viimase soovi kohaselt muuseumile. Küllaltki rikkaliku söögipoolise kõrval anti aga joodavat üsna kasinasti. Eesti Kunstimuuseumi peadirektori ja Aivar Mäe vahel on kokkulepe nende kipskoopiate valmistamiseks teatrile. Erilisi raskusi valmistas valgustusaparatuuri seadeldis, mis „streikis“ esietendusel kaks tundi. Aastate kaupa on teatri sisemine korraldus jätnud paljugi soovida. Kuigi arhitekte kammitses range kokkuhoiunõue, juhinduti ehitusel ometi ennekõike kvaliteedist ja lahenduse ilust. aastal toimunud pommitamist kaotasid paljud tallinlased oma kodud, ent kibedaid pisaraid valasid nad hoopis Estonia nukrate varemete ees. Siiani täitumata unistusele pühendati ka MI saade. Kõige esimene ja kõige olulisem samm on eelarve loomine ning selle järgimine. Koosolekul põhjustas tõsiseid lahkhelisid äriruumide kavandamine hoone turupoolsele küljele.

ABC King - ABC King on alati Sinuga

. Arhitekt püüdis konkursi tingimustest lähtuvalt säilitada hoone Estonia puiestee poolse fassaadi ilmet, ülejäänud fassaadide puhul aga lubas endale vabadust Lindgreni-Lönni aegseid ideid edasi arendada ning selle tulemusena muutus nende ilme põhjalikult. Laupäeval ja pühapäeval näis publik suuremalt jaolt maalt ja teistest linnadest sisse sõitnud olevat ning uudistanud juba hommikust peale suurte salkadena uut maja. Ta hakkas igale lavastusele looma spetsiaalseid, lavateose sisule ja ideele vastavaid lavapilte, tõrjudes kõrvale senised kombineeritavad põhidekoratsioonid. Selle aja moodi iseloomustas lopsakas siluett ning ideaaliks oli küps naine, nn Gibsoni tüdruk. Nii mõnigi sai seesuguse ketserliku idee peale väga vihaseks – äri rüvetavat kunstitemplit. Veelgi enam vajab ooperiteater head akustikat, mida olemasoleva maja rekonstrueerimisel enam parandada ei saa.

PS4 VR õudukas + Youtube | HyperTowni sooduskood: HTNymph

. Esietenduste ajal ei liikunud dekoratsioonide aparaat korralikult ning järgmistel etendustel lühenes näiteks viietunnine „Hamlet“ teksti kärpimata pea kahe tunni võrra. Enne laemaali teostust töötati ühiselt läbi varasemad ideed ja materjalid, misjärel valmis lõplik kavand. Detsembris kuulutas ENSV Kunstidevalitsus välja teatri- ja kontserdihoone taasehituse ideekavandite kinnise võistluse, mille tulemusel langes projekti valmistamise ülesanne arhitekt Alar Kotlile. Üks leer leidis, et kehval talupojarahval ei sobi edvistada, teised aga rõhutasid, et kui oleme jaksanud püstitada toreda maja, siis peame ka sellekohaselt nooblilt riietuma. Suurejoonelise avamise programmis oli veel C. Natalie Mei: „Kostüümi ülesanne ei seisa mitte selles, et demonstreerida ajaloolist või moodsat riietust. Kahjuks ei täida sõnateatrile mõeldes ehitatud hoone kõiki muusikateatri nõudmisi. /…/ Järgmisel päeval kohtusin ma „Estonia“ varemete ees inimesi, kes nutsid. Peterburist pärit ning sealse haridusega kunstniku tulek ei parandanud siiski märgatavalt valitsenud olukorda. Vaidlus lõppes sellega, et enamik ilmus kohale oma parimas piduriides, ainult mõni üksik vastaline jäi oma arvamuse juurde, kandes halli või pruuni protestiriietust. Viivitust kasutati meelsasti uue teatrihoone luksuse imetlemiseks. Pilk jääb peatuma kõrgetel tiheda ruudustikuga akendel ning lavakarpi rõhutavatel katustel, mille jaoks on arhitekt inspiratsiooni ammutanud ilmselt hiina pagoodidelt. Sellele vaatamata on tegemist ainulaadse teosega eesti maalikunsti ajaloos, mis on silmapaistvaks näiteks pärastsõjaaegsest temaatilisest monumentaalmaalist ja omaaegsest interjöörikujundusest. aastal sai kujur loa paigutada oma teosed Kadrioru lossi põhjatiiva teisele ja kolmandale korrusele. Teose erilisust eesti maalikunstis rõhutab asjaolu, et tegemist on kolme autori - Evald Okase, Elmar Kitse ja Richard Sagritsa monumentaalse ühistööga. Seejuures järgiti rangelt tugeva perspektiivse koondumisega barokse laemaali printsiipe, mis tekitas justkui mulje teatrisaali optilisest jätkust. Estonia laemaalist kirjutas Alisson Kruusmaa. Kunstnik Nymani kavandite järgi maaliti alles dekoratsioone ja lõpetati hoone sisemisi töid. Päevalehes kirjutati, et „Arturi ja Anna“ etendustel oli rahvast hõreda võitu ning „Hansu ja Greete“ ajal pool põrandat täitsa tühi. Õhtutualettide juurde kanti sulgede ja kalliskividega peapaelu. Viimase ettekanne näis arvustaja meelest puuduliku harjutamise pärast veidi liimist lahti olevat. aastal eraldas linnavalitsus Estonia seltsile tasuta krundi Saksa teatri ja turuplatsi kõrvale. Eesti mütoloogia kujutamiseks sai ta otseselt tõuget kohtumistest F. See kuuldus liikus kulutulena suust suhu, kuni siis tuligi korraldus – kõik varjendist välja! See oligi kõige raskem, sest väljas oli ilm sootuks pöörane – paiskus vastu uskumatult palju tolmu, suitsu, tuld, klaasipuru, katusetükke ning minna polnud ka kuhugi. Kahjuks ei ole kultuurivahetuste raames jõudnud Eesti publikuni mitmed suurepärased lavastused üksnes põhjusel, et need ei mahu meie lavale ära. aastal Estoniasse rõivastusala juhatajana tööle asunud „Pallase“ kasvandik Natalie Mei. Nimelt on kompositsioon jagatud temaatiliselt neljaks süžeeliseks lõiguks, mis käsitlevad Nõukogude armeesse kuulunud Eesti Laskurkorpuse triumfi, põllumajandust, rahva rõõmupidu ning tööstust ja kalandust. Valisime viimase tee, sest teame juhtumust, kus kogu seltskond tagasi astus õige mõõduka arvustuse pärast. Suurema summa taotlemisel on vajalik ka kõrgema sissetuleku olemasolu ning seetõttu võib vahel tarbimislaenu taotlemine olla keerulisem kui kiirlaenu taotlemine. Naerualusena tundis end ka „Päevalehe“ väljaandja G. Krigerile hakatud pakkuma pulbreid ja arstimeid ja päritud, kas tal sageli sellised hood peal käivad. Coop pangakaardiga tasumisel on varustuse laenutus tasuta. Senisest rohkem hakkas lavakujundusele rõhku panema seltsi uus aktiivne liige Andres Pert. Kriuh-va-tšiuh, Estonia maja! TEATRI ARGIPÄEV UUES MAJAS Töö „Estonia“ teatris ei tohi tunduda tööna, vaid loomisrõõmuna, iluks üldsusele. aastal toimus Estonia seltsi erakorraline peakoosolek, kus komisjoni esimees J. Seejuures sai määravaks ka autorite ideeline sobivus ja võimutruudus nõutud teemade käsitlemisel. Marmorkujude kipskoopiad hakkavad ehtima Valget saali. Kutselise teatritegevuse alguses valmistasid Estonia teatri dekoratsioone erinevate võimetega kunstnikud, mistõttu oli tase väga ebaühtlane.. Daamide tualetipalavik levis lõpuks ka härrade hulka ning isegi ajalehes puhkes tuline vaidlus, kas ballile peaks ilmuma frakis või kõlbab minna harilikus pintsakus. Lähtunud küll klassitsismi ideedest, oli Weizenberg siiski rahvuslikult meelestatud, mistõttu leidub tema tööde hulgas ka eestlasi kujutavaid ja Eesti-ainelisi teoseid: „Kalevipoeg“, „Linda“, „Koit“ ja „Hämarik“. Ei tee ta taldrikulekoputusest väljagi. Kõne all oleval juhul olid aga kõik trupiliikmed omavahel kokku leppinud, et veavad Krigerit alt. Tasapinnale maalitud gigantne sfinks, võimsad sambad ja egiptuse tempel oma stiilsete seinamaalidega harmoneerusid Verdi muusikaga. augustil ära peetud, ent „Hamlet“ ning „Hänsel ja Gretel“ tulid kiirustamise tõttu ettekandmisele ilma tehnilise proovita. Viimaselt võib lugeda, et pidusöögist osavõtjaile serveeriti lai valik hõrgutisi: külm eine, kanaleem pasteediga, „Wäina“ lõhekala wähja kastega ja wõiga, looma küpsis rohelisega, linnu küpsis wärske kompoti ja salatiga, jäätis, kohwi. Nagu dekoratsioonide puhulgi, kasutati nn funduskogu, mida aja jooksul täiendati ostude teel.

Kasutati Saksamaal levinud fundus- ehk põhidekoratsioonide süsteemi ning sageli telliti dekoratsioone Saksamaalt ja Peterburist või laenati Tallinna saksa teatrilt. Teatavasti soovis ka Poeet Juhan Liiv kogu hingest kaasa aidata maja valmimisele, et tal aga raha annetada polnud, lootis ta ehituse heaks jätta oma riided. aastal oma seitsmekümnendat juubelit. Kuberneri poolt alla kirjutatud otsuses oli aga öeldud, et selle tingimuseks on teatrimaja valmimine kümne aasta jooksul. Sellest jutustusest saigi alguse „Estonia“ iseäralik aevastamistava. Samal ajal, kui Estonia maja täitis avamiseelne sagin ja ärevus, kees töö ka kõigis Tallinna õmblustöökodades ja –tubades, sest lähenevatel uue maja pidustustel tahtis iga daam kanda ka uut kleiti.

MA TULIN SIIA VAHVLITE PÄRAST! // Maailmarändur Vicky: BRÜSSELIS

. aastal valminud juugendklassitsistlik Estonia teatri hoone oli suurim tolleaegses Tallinnas. Legendid kõnelevad, et Estonia arhiiv olnud väga rikkalik ja huvitav ning selles valitsenud mõnus õhustik. Kostüüm ei pea olema väärtus omaette, vaid ta peab kui rakuke teiste rakukeste seas lavastuse üldkehas täitma neid funktsioone, mis koos teiste teguritega aitavad läbi viia lavastuse ideed. Tähtsa sündmuse puhul toimus kontsert, mille avalooks oli Heino Elleri sümfooniline poeem „Koit“. LEGEND LIIVI PINTSAKUST Estonia teatri- ja kontserdimaja on ilmselt Eesti kuulsaim hoone, mis annetuste abil rajatud. Jakobsoni „Artur ja Anna“, J. aasta augustis toimunud suurejooneliste avamispidustuste juurde pöördumist heidame põgusa pilgu ka MAJAEHITUSEGA SEOTUD ARGIPÄEVALE. Ent juba avahooajal uues hoones lahvatas esimene teatriskandaal, mis muutis pingeliseks ka suhted näitlejate ja publiku vahel. Sageli juba välimus üksi iseloomustab inimest. Niisiis kõneldi veel mitu päeva hiljem, et „Estoniast“ hüppas välja kurat ise. Ilumaailma kõrgeim tehnoloogia Oleme üks vähestest kliinikutest Euroopas, kus on kõige täiuslikumad tehnoloogiad ja uusimad lasersüsteemid. Lisaks kohalikule ajakirjandusele avaldati võistlustingimused Venemaa, Soome, Saksamaa ja Prantsusmaa ajalehtedes. Soomlaste projektis on eelistatud universaalset kunstikeelt. Ka bankett toimus nii rahvarikkana, et hiiglaslikud lauad täitsid saali. Ja saanud ühe asekuberneri käest kutse õhtusöögile. Kõik tegelased koos publikuga suunati teatri keldris olevatesse varjenditesse. Nii teatri- kui ka kontserdisaali klassitsismi rangust tasakaalustas osalt juugendi voolav joon, osalt rahvuslikest eeskujudest inspireeritud plastiline dekoor. Et ka rahvas saaks oma tuleviku teatriga tutvuda, pandi projektid pritsimaja saalis välja, kus oli tänu samal ajal toimunud põllumajandusnäitusele palju uudistajaid. Teatri- ja kontserdimaja avamise puhul kinkis skulptor August Weizenberg oma kaks kauneimat marmorkuju - “Koidu” ja “Hämariku” –, mis hakkasid ehtima Punast saali. Trupp rännanud kord Siberis. Neis valitsevat klassitsismi rangust tasakaalustas osalt juugendi voolav joon, osalt rahvuslikest eeskujudest inspireeritud plastiline dekoor. Kogenud käega on visandatud siseruumid, kus otstarve on nutikalt seotud avaruse ja suurejoonelisusega. Lisaks esteetilistele probleemidele põhjustab ruumipuudus raskusi lavalviibijate täieliku ohutuse tagamisel. Lisaks eelnes töö modellidega, kes poseerisid kunstnikele vastavalt rahvariietes või sõjaväemundrites. aastate teisest poolest alustas Estonia lavaelu kajastavate materjalide taaskogumist täiesti tühjalt kohalt noodikogujana töötanud Ly Jaansoo. Nüüd tahame tarvidust mööda jälle teatrist kirjutada.“ Teatri juhatuse korraldus Paul Pinnale juba teisel etendusel imiteerimine lõpetada vaigistas ärritunud publikut, skandaal vaibus tasapisi ning jäi ainsaks selletaoliseks vaba Eesti teatri ajalukku. Asukoht kesklinnas Asume mugavalt ligipääsetavalt Tallinna kesklinnas Tornimäel, kohe Stockmanni vastas. Juubilari paremini tundmaõppimiseks jagas Rahvusooper Estonia arhiivitar Piret Verte killukesi maja pikast ja kirevast ajaloost

Märkused