Kodukulude katmine laenu abil on väga populaarne ja igati kasulik mõte, kui sul on võimalik laenumaksetega kenasti toime tulla

Aga minu küsimus puudutab probleemi, millega te olete tänu oma abikaasale kindlasti kursis. Mitte keegi ei kujuta ette, et te lähete poodi ja maksate kõigepealt leiva eest sellele, kelle ruumides pagar leiba küpsetab, ja seejärel maksate pagarile tema töö ja jahu eest. Me otsime praegu võimalust, et käivitada need iseenesest absoluutselt mõistlikud tulevikku suunatud investeeringud. Küllap me usume kõik, et kui me avame turu, siis tootmishinna puhul on kauges perspektiivis turuhind ikkagi kõige õiglasem. See on väga loomulik tegevus. Esimees Ene Ergma Palun, kolleeg Kadri Simson, esimene täpsustav küsimus! Kadri Simson Lugupeetud peaminister! Nii mind kui ilmselt ka paljusid teisi Eesti inimesi paneb muretsema, et sotsiaalminister ütleb, et tal pole praegu läbirääkimisteks pädevust. Esimees Ene Ergma Ja nüüd kaks kohapeal registreeritud küsimust. Seega on vastutusvaldkonnad õigusaktides väga selgelt fikseeritud ja ma soovitan kõigil, kellel on mingisugused kõhklused-kahtlused vastutajate osas, tutvuda õigusaktidega. Täna me räägime nendest metsadest, mida Riigimetsa Majandamise Keskus peaks majandama ja mis peaks tooma Eesti rahvale ja riigile maksimaalselt kasu, nii nagu ka riik seda soovib. Tõepoolest, mitmed tervishoiutöötajate ettepanekud puudutavad lisaraha leidmist tervishoidu. Võõr- ja omakapitali proportsioonid majanduses on ammu läbi räägitud teema. Seda raha, ma arvan, ei ole meie teiste eluvaldkondade töötajad nõus eelarvest loovutama.Siin on palju muidki ilusaid ettepanekuid, näiteks soovitakse, et Eesti rahastaks tervishoidu Euroopa Liidu keskmisel tasemel protsendina SKT-st. Ükski võlausaldajatgest ei taha kliendiks inimest, kelle profiil viitab täitmata jäetud lubadustele. Minu ühemõtteline seisukoht on, et ei tuleks. Sellised laenud on kõige riskantsemad ja kõige parem oleks neid mitte kasutada. Praegu me näeme, kuidas see on EAS-i, Eesti Energia, Tallinna Sadama ja Eesti Raudtee puhul õnnestunud. Ei, meie ettekujutus on selline, et me peaksime raiskamise ära lõpetama. See on olnud algusest peale sulaselge petukaup. Aga loomulikult, mida rohkem on seda kaubandust, seda parem on meie positsioon investeeringuteks, ja ma usun, et ka tarbijale on see kõige parem. Esimesele küsimusele vastates te soovitasite tutvuda õigusaktidega. Kõige selle tagajärjel on valitsus viinud riigiettevõtte arvelduskonto sisuliselt nullini. Laenukapitaliga saab finantsvõimekust suurendada, mis on täiesti loomulik. Kuna ta ei tohi võtta turult laenu, siis ta võtab selle riigikassast ja maksab aasta lõpus tagasi. Ma ei näe võimalust kusagilt seda raha ära võtta. Teisel juhul aga võib nõue olla nii jõuline ja tugev, et ehitatakse liiga palju ja seda, mis maksumaksja raha eest ehitatud on, tegelikult ei kasutata. Ma leian, et riigieelarvest ei ole mitte ainult kulumid kaetud, vaid on väga suures osas kinni makstud ka haiglavõrgu investeeringud. Me täidame oma lepingut valijaga. Nemad said küll aru, et see tähendab ka summade vähenemist igakuisel arvel, mille nad koju saavad. Meil kõigil tasub praegu meenutada, mis olid need otsused, mis üldse võimaldasid haigekassal reserve säilitada kogu selle ülemaailmse finantskriisi ajal. On veel mitu ettepanekut, näiteks tõsta töövõimetushüvitiste maksmine haigekassast välja. Kui tegemist pole olnud siduva lepinguga, kui tegemist on olnud lepinguga, millest võib ka taganeda, siis ei tohiks selliste lepingute olemasolu automaatselt tähendada seda, et on rikutud ergutava mõju nõuet. Need on tohutult suured summad. Minu arvates tasub seda pidada suhteliselt mõistlikuks.Praxise uuring – pean ausalt tunnistama, et see on mul vist kahe silma vahele jäänud, mis ettepanekuid Praxis võis teha. Kui pangal on andmed, mis näitavad, et teie finantsolukord on paranenud, on võimalik, et teie soovile tullakse vastu. Palun! Austatud minister! Tõepoolest, poolteist aastat tagasi te majandus- ja kommunikatsiooniministrina juhtisite oma erakonna kampaaniat "Kodukulud alla!". Aga nüüd teie küsimuse juurde. Ei, börsile viimise ideed ei ole. Palun, kolleeg Urve Palo! Lugupeetud peaminister! Kasutan võimalust ja küsin ka EAS-i kohta. Kui poliitikud äriühingute juhtimises ei osaleks, siis võiks arvata, et nendes äriühingutes ei taotleta ka mingite avalike eesmärkide saavutamist ja äriühingute ülim eesmärk ongi pelgalt kasumi maksimeerimine. Minu looduslik, looduskaitseline taust on pigem tugevam, aga ma loomulikult ei pane metsa majandamist kuidagi pahaks – nagu teiegi. Selleks on nii või teisiti Euroopa Liidu üsna lai konsensus, et sinna investeerida. Et inimesed oleksid pidanud täpsemalt lugema valimisprogrammi, kus on kirjas, et te pidasite silmas kõigest KredExi instrumente. Aga see ei ole küll ülim eesmärk mets ära asfalteerida. Projektide arv lahkneb seetõttu, et aruanded on esitatud eri aegadel. Olen minagi seda Eesti Arstide Liidu ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu kirja lugenud ning tean neid ettepanekuid tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse tagamiseks. Esimees Ene Ergma Nüüd kaks kohapeal registreeritud küsimust. Esimees Ene Ergma Palun, kolleeg Karel Rüütli, teine täpsustav küsimus! Karel Rüütli Hea minister! Loomulikult ei ole võimalik kõiki metsi kuivendada ja igale poole ei ole võimalik teed teha. Uusi hooneid on riik praegu  ehitanud. Esimees Ene Ergma Suur tänu, härra minister! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise.

Kulude katmine laenuga? -

. Ma muidugi väga loodan, et see nüüd kohe jõuab ka Riigikogu saali, aga arutelu nii turuosaliste, muude huvilistega kui ka valitsuses on olnud konstruktiivne. Riik lihtsalt käitub "pangana", kuna RMK juriidilise vormi tõttu tegelik pank ei saa RMK-le laenu anda. Samas, kui jälgida läbirääkimisi streikijatega, siis mulle on jäänud mulje, et sotsiaalministri pädevus ei luba tal arstidele üht või teist lubada, ta ütleb, et peab seda veel täpsustama jne. Seda küsitakse siin saalis tänavu juba õige mitmendat korda. Nii et ma tõesti siin probleemi ei näe. Ei ole kahtlust, et ainult omakapitali hoidmine on väga kallis ja ka mõttetu. Te ise kuulute nende hulka, kes mõtlevad metsast kui eelkõige majandamise vahendist. Rõõmustada, muidugi, selle üle ei tasu, sest igal keelul on oma põhjus. Aga kirja kohta tervikuna tuleb muidugi öelda, et selles esitatud nõudmised ei ole Eesti rahvale võimetekohased.

Kinnisvara tagatisel laen | Coop Pank

. See tähendab, et kui praegu on tervishoiuteenus lihtsalt maksuvaba käibega, siis tulevikus oleks võimalik igasuguste muude kulude puhul nõuda maksuametilt makstud käibemaks tagasi. Amortisatsioonisummasid saab kasutada ka selleks, et kui hoone on osaliselt  amortiseerunud, siis saab selle taastada. Seesama töövõimetushüvitiste maksmise kohustuse panek ettevõtjale ongi sisuliselt haigekassa jaotamata tulemi allikas. Muidugi mõista tulude suurendamine, võlgade katmine, sissetulekute korrapärasus ja muud finantsilisele stabiilsusele suunavad tegurid võivad võlausaldajale näidata, et tegu pole enam võlgnikuga, kuid sellest ei piisa. Metsa majandatakse küll, ja päris hästi majandatakse. Kui vastavad tõele ülikooli kliinikumi tehtud uuringu andmed, on soome ja rootsi keelt õppivate tudengite osakaal väga suur. Küsisin, kas ei oleks aeg, et peaminister võtab valitsuse tasemel vastutuse endale. Ma loodan, et see on ka tulevikus niiviisi, et andekust premeeritakse heade tööpakkumistega.Nüüd küsimus, kas hooneid tuleks käsitleda tervishoiu üldisest süsteemist lahus olevana, rahastada neid eraldi allikatest. See ei ole mõistlik, see ei ole otstarbekas ja see ei lähtu mitte mingisugusest majandusloogikast.

Andres Herkel: kuidas saavad kaks vasaktiiva parteid olla.

. Võtke see programm punktide haaval välja ja vaadake, kas me oleme seda täitnud või mitte. Selline peaaegu et karm käsk anti EAS-ile aasta tagasi, kuna auditi koostajatele näis, et tegemist võib olla süsteemse veaga. Aga kuna RMK-l juriidiliselt puudub võimalus normaalseks majandustegevuseks, mis peaks ühel majandusorganisatsioonil olema, siis ta optimeerib võõr- ja omakapitali vahekorda. Päris kindlalt kinnitatud need kahtlused pole. Te tegelete lihtlabase propagandaga, mille peale ma ausalt öeldes ei tahaks eriti saali aega kulutada. Sotsiaaldemokraadid on selleks mitu ettepanekut teinud. Seda tuleb minu arvates pidada päris heaks stardiks. Nii et ärme sellest väga suurt numbrit teeme. Raba on minu jaoks lemmikkooslus üldse, kogu maailmas ei ole olemas midagi ilusamat. Esimene teeb ettepaneku, et tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse tagamine oleks otseselt sotsiaalministri vastutusala ja et nii peaks selle sõnastama ka valitsus. Küllap te teate väga paljusid inimesi, kes selle asjaga tegelevad. Tuleb aru saada, et kõik sõltub sellest, millist elustiili inimene viljeleb. Seetõttu pane kirja kõik väljaminekud ning tee sissekanded võimalikult kiiresti peale väljamineku tegemist, et summa ei ununeks. Ma olen selle kohta küsinud mitmetelt teie valijatelt ja teie toetajatelt. Sama on ka võlausaldajatega, kuid olukorra ulatus ja tagajärjed on palju ulatuslikumad. Nende jaoks, kellel on stabiilsed sissetulekuallikad, kes püüavad end igal viisil ülespoole töötada ja kes hoolsalt planeerivad enda eelarvet, kiirlaenu võtmine ning tagasi maksmine ilmselt probleemi ei tekita. võib laenu saada, kui tal on vara, mida pantida, näiteks auto või kinnisvara. Kodukulude katmine laenu abil on väga populaarne ja igati kasulik mõte, kui sul on võimalik laenumaksetega kenasti toime tulla. Aga ma saan aru, et teie lepingu täitmine tähendas suures osas seda, et inimesed lihtsalt renoveerivad oma raha eest oma majad ära. Raha on ikkagi investeeritud sinna, kuhu on lubatud investeerida, ja mingisugust raiskamise või kuriteo sooritamise kahtlustust minu teada pole olnud ei ajakirjanikel ega ka audiitoritel. Selles ei ole mingit pattu, kui Eesti rahvas saab metsast tuge. Ei ole ainult kasum eesmärk. Me oleme seda arutanud siin saalis ja teie olete arutanud seda ka saates "Foorum". Ma usun, et seetõttu on paljud valijad tulnud hoopis teie toetajaskonnast meie omasse. Kui juba võlausaldaja näeb inimesel, kes püüab raskendatud rahalises olukorras laenu võtta, negatiivseid märke, siis peaks ka inimene ise neid märkama. Ma kutsuksin ka teid üles kaasa aitama, julgustama inimesi seda tegema, sest me teame, et inimeste üldine hoiak on ettevaatlik. Kindlasti ei rääkinud ma "Foorumi" saates naiivselt. Ka minul endal on au elada renoveeritud kortermajas. Aitäh, head kolleegid, küsimuste esitamise eest! Aitäh, lugupeetud peaminister ja ministrid, küsimustele vastamise eest! Infotund on lõppenud. Ma rääkisin, et teie erakonna peasekretär ei võtnud vaevaks valimiskampaania ajal meie valimisprogrammi lugeda ja mängib teadmatut. Jälgi elektrikasutamist ettevaatlikumalt, näiteks vaheta lambipirnid välja säästlikumate vastu ja ära hoia elektriseadmeid järel siis, kui neid ei kasutata. Päris viimases faasis projektide läbivaatamise koormus EAS-is kahaneb kõvasti, sest investeeringuotsused on juba langetatud. Just nimelt seda maaparandust püütakse tagasi pöörata. Muidugi, ma võiksin unistada veel suuremast kokkuhoiust selles osas, aga me peame arvestama ka majanduslikku reaalsust, tehtud investeeringuid jne. Alustame kolleeg Mailis Repsist. Nüüd käib tervishoiutöötajate streik neljandat nädalat ning meieni on jõudnud Eesti Arstide Liidu ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu ettepanekud. Te ütlesite, et tulete varsti siia eelnõuga, mis vähendab rohetasusid. Rahandusminister Jürgen Ligi See kõlab ikka natukene kohutavalt, et metsast peaks saama maksimaalset majanduslikku kasu.

5 olukorda, mil on laenu võtmine õigustatud -

. Seaduse järgi on EAS-i nõukogu liikmete nimetamine majandusministri ülesanne ja vastutusala. Dividendide või omanikutulu väljavõtmine RMK-st on igati loomulik asi. Sellest eelnõust on juba iidamast-aadamast juttu olnud. Erandina võib mainida olukorda, kus inimesel pole töökohta, kuid tal on mõned ametlikud sissetulekud ning negatiivse krediidiajaloo põhjus on mõni väike ja ammune rikkumine. Ka enda arvet vaadates näen, et ma lihtsalt maksan sama suure summa pangale. Ja kui me avasime turu ettevõtjatele, kelle tarbimismaht on suurem kui kaks gigavatt-tundi aastas, siis esitati ka siin saalis, ma mäletan, tohutult palju ideid, et lükkame edasi. Probleem on aga komplitseeritud ja ma loodan, et Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus leiab sellele niisuguse lahenduse, et ettevõtted ei kannata. See ei ole olnud meie eesmärk. Esimees Ene Ergma Palun, kolleeg Rainer Vakra, esimene täpsustav küsimus! Rainer Vakra Lugupeetud peaminister! Eelduse kohaselt on teid peaministrina aegsasti ja põhjalikult informeeritud EAS-is valitsevast segadusest. See jutt tundus mulle nii sümpaatne, et ma tõesti raske südamega hääletasin teie umbusaldamise poolt. aastast Euroopa Liidu energiatõhususe investeeringud. Aga mul on selline küsimus kodukulude kohta. Ma olen nõus, et maju tuleb soojustada, maju tuleb renoveerida ja selleks tuleb ka laenu võtta. Te olete väitnud, et tegelikult selle lepingu sisu on hoopis see, et meil on üleriigiline üllas eesmärk majad renoveerida.

Mailis Reps Austatud peaminister! Kindlasti me oleme kõik väga rõõmsad selle üle, et meie haiglavõrk saab järk-järgult renoveeritud. Palun, kolleeg Rainer Vakra! Rainer Vakra Lugupeetud minister! Ma tuleksin tagasi selle kurikuulsa lepingu juurde, mille te sõlmisite valimiste ajal oma heade toetajatega, lubades kodukulud alla viia. Ja kui meil on riigile kuuluvad äriühingud, mille omamise kaudu me taotleme ka mingisuguste avalike funktsioonide täitmist, siis otse loomulikult peavad ka poliitikud äriühingute nõukogudes osalema. Palun, kolleeg Kajar Lember! Kajar Lember Hea minister! Ma tuleksin tagasi selle eelarvetriki juurde. Ning aina paremini on nad ka valvatud, siin ei ole midagi kurta. Auditis soovitati: tegutsege, otsige viga, viige läbi terviku analüüs. Võimalik, et aastate möödudes muutub inimene võlausaldaja silmis maksuvõimeliseks kliendiks. Las seda metsa majandatakse! Kui vaadata RMK-st väljavõetavat tulu, siis see on praegu tunduvalt väiksem kui paari aasta eest, kui teie uus erakond kuulus valitsuskoalitsiooni. See on tõsiasi, et meie noored inimesed saavad meditsiiniõpingute ajal juba alates kolmandast kursusest väga häid tööpakkumisi mujal. Meil on jäänud õige vähe sellest vahendite kogumahust projektidega katmata

Märkused