Kodukindlustus on vajalik, kuid see võib olla ka väga kallis

Hüvitame kahju, mille põhjuseks on torm; kindlustatud esemele tormi tõttu langenud puu või muu ese; rahe või rüsijää. Teatud esemete kindlustusväärtus on nende kindlustusjuhtumieelne turuväärtus. Hüvitame nii pikselöögist tekkinud kahju kui ka lühisest ja ülepingest tulenevad elektrihäirete tagajärjel tekkinud kahjud.

BTA Kindlustus

. Samuti hüvitame kindlustatud esemeks olevale ehitisele tekkinud kahju, mille põhjuseks on selle osade vargus. . Hüvitame kahju, mille põhjuseks on vara tahtlik rikkumine või hävitamine kolmanda isiku poolt.

Kodulaen · LHV

. Hüvitame kahju, mille põhjuseks on tulekahju, tahm, suits või tulekustutusvesi, pikselöögi otsetabamus, plahvatus, sh lõhkekeha plahvatus, piloteeriva õhusõiduki, selle osade või laadungi allakukkumine. Rajatised on eraldi ehitised, mis ei ole hooned. Swedbanki kodukindlustus hüvitab Teile kahju näiteks järgmiste õnnetuste korral: Taastame tulekahju tagajärjel hävinud kodu. Kui tuule kiirust pole võimalik kindlaks määrata, peetakse tormiks tuult, mis on tekitanud kindlustuskoha ümbruses laitmatus seisukorras olevatele ehitistele või esemetele kahju. Ridaelamuboksi puhul on kindlustatud siseviimistlus ja ridaelamuboksi piires asuvad hoone olulised osad kuni naaberboksi siseviimistluseni. Lisaks hüvitame kindlustatud esemeks oleva ehitise klaaspinna purunemise kahju omavastutust rakendamata. Küsi pakkumist Külasta veebilehte. Hüvitame kahju, mille põhjuseks on murdvargus, st vara vargus sissemurdmise teel, röövimine või vandalism.

Hüvitame kindlustatud esemele tekkinud kahju, mille põhjuseks on torm, sademed või veekogu üleujutus. Lisaks hüvitatame sissemurdmise, röövimise või selle katse käigus lõhutud või rikutud hoone piirdekonstruktsioonide või nende osade taastamiseks vajalikud kulud. Koduga toimunud kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse Sulle kodu taastamisega seotud kulud. Koduse vara varguse, röövimise või kahjustumise korral hüvitame selle remontimise kulud või samaväärse eseme taassoetamise kulud. Me ei küsi esemete nimekirja. Samuti loetakse tormikahjuks kindlustatud eseme selliseid kahjustusi, mis said tekkida üksnes tormi tagajärjel. Hüvitame kahjud sõltumatult tuule ja tormi tugevusest. Kodukindlustus on vajalik, kuid see võib olla ka väga kallis. Koduse varaga toimunud kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse Sulle remondikulud või taassoetamise kulu. Kodukindlustus on vajalik, kuid see võib olla ka väga kallis. Tutvuge piirangutega tingimustes. Torustiku leke ja üleujutus. Vajadusel saad abi ka meie konsultantidelt. Hüvitame ilma omavastutust rakendamata lukuvahetuse ja uute lukkude soetamise kulud, kui võti või luku avamise kood võeti kindlustusvõtja või tema volitatud isiku valdusest ära sissemurdmise või röövimise käigus. Kindlustusväärtus Ehitise kindlustusväärtus, ehk taastamisväärtus, on ehitise endisele kujule taastamise maksumus. Koduse vara kindlustusväärtus on koduse vara hulka kuuluvate esemete uuena taassoetamise väärtus. Vastutuskindlustus Vastutuskindlustusega olete kaitstud juhul, kui Teie või Teie pereliikmete poolt on tekitatud kahju teistele isikutele. Koduse vara kindlustamisel saab valida summa, mille ulatuses kodune vara on kindlustatud. Eluhoone või hooneosa kindlustus sisaldab ka rajatiste kindlustuskaitset. Ajutise elukoha üürikulu Hüvitame ajutise elukoha üürikulu ning sinna ja tagasi kolimise kulu peale kindlustusjuhtumit, mis muutis kindlustatud kodu elamiskõlbmatuks. Samuti hüvitame saamata jäänud üüritulu, kui kindlustatud esemeks olev väljaüüritud eluruum on kindlustusjuhtumi tagajärjel muutunud elamiskõlbmatuks. Free credit report online, sms laen maksehäirega. Kindlustusjuhtumiks võib olla näiteks esemete purunemine kukkumise tagajärjel, kodutehnika mehaaniline rike või rike üle- või alapinge tagajärjel või hoone tehnosüsteemide purunemine. Võid valida just need, mis tunduvad sulle vajalikud. Kindlustuskaitse kehtib ka väljaspool kodu üle Eesti. Hüvitame uputusest tekkinud kahjud. Kodune vara Koduse vara kindlustusega on kaitstud hoone või korteri omanikule või seal alaliselt elavatele isikutele kuuluvad asjad nii kindlustuskohas, kui kaasavõetuna. Peale tekitatud kahju hüvitatakse vajaduse korral ka nõude tõrjumiseks ja kindlustatu õiguste kaitseks vajalikud õigusabikulud. Kindlustuskaitse liigid Kindlustuskuskaitse liike, mida saad valida, on erinevaid

Märkused