Kirjuta üles täpne summa, see, kuidas sa selle summani jõuad ning mis ajaks

Taganemisavaldusse pane kirja lepingu number, avaldus lepingust taganemise ja krediidi ennetähtaegse tagastamise kohta, kuupäev ja oma allkiri. Seadus annab Sulle muid õigusi ja kohustusi.

Krediidiandjal on õigus saada ennetähtaegse tagastamise eest mõistlikku hüvitist. Võid küsida ka andmeid, millest summa koosneb. Lahendusena võib kõne alla tulla Maksepuhkuse kasutamine, krediidigraafiku pikendamine, et vähendada kuumakseid; või kompromissi leidmine maksmisele kuuluva täpse summa ja maksetähtaja osas vastavalt Sinu ja krediidiandja võimalustele. Lepingueelne teave peab olema Sulle üle antud või saadetud Sulle enne lepingu sõlmimist.

Suhted - Saatus

. Sinu krediidiandja peab andma Sulle koopia Sinu krediidilepingu dokumentidest. Hinnakirja muudatustest teavitab krediidiandja sind esimesel võimalusel. Tarbijakaitseametile saad esitada infopäringu, kaebuse ehk avalduse vaidluse lahendamiseks või teabenõude tarbijakaitseameti tarbijate teeninduskeskkonna kaudu. Kui toimid kaalutletult ja nutikalt, ei pea sa ka kartma laenusummasid. Kirjuta üles täpne summa, see, kuidas sa selle summani jõuad ning mis ajaks.

Teadustekst – Vikipeedia

. Kirjuta üles täpne summa, see, kuidas sa selle summani jõuad ning mis ajaks. Peaksid kõigepealt krediidiandjaga rääkima. Näiteks, Krediidikonto lepingu tingimuste muutmisest peab krediidiandja sind teavitama vähemalt kaks kuud ette. Lepingust taganemiseks esita krediidiandjale kirjalik lepingust taganemise taotlus postiaadressil või e-posti aadressil. Igal ajal saad oma krediidi kohta andmeid vaadata Sving iseteenindussüsteemis. Samuti pead LUGEMA OMA LEPINGUT väga hoolikalt. Kui allkirjastad lepingu elektroonselt, peab krediidiandja saatma Sulle koopia lõplikust lepingust. Juhul, kui sul on juba mitmeid laenukohustusi ning isegi maksete ümber organiseerimise teel ei ole võimalik mahutada makseid oma eelarvesse, on üks variant laenu refinantseerimine. Ennetähtaegseks tagastamiseks esita krediidiandjale avaldus, kuhu pane kirja: lepingu number, avaldus ennetähtaegse tagastamise kohta ja ennetähtaegse tagastamise päev, kuupäev ja oma allkiri. Krediidiandja võib võla sissenõudmise delegeerida inkassoettevõttele ja siis lisanduvad võlale ka menetluskulud. Sul on alati õigus pöörduda oma õiguste välja selgitamiseks ja nende kaitseks Tarbijakaitseameti poole või kohtusse. Kui soovid lepingu jooksul teist koopiat oma lepingust, kirjuta sellest krediidiandjale. Sa saad lepingu lõpetada, kui tagastad lepingu alusel sulle välja makstud krediidi ja kogunenud intressi ja vajadusel muud tasud, kui sellised on lepinguga kokku lepitud. Pea meeles, et krediidiandja ei või nõuda maksega hilinemise eest trahvi. Krediidiandjal ei ole õigust võtta krediidilepingust taganemise eest tasu. Enne lõpliku otsuse tegemist mõtle hoolikalt kõikidele detailidele. Arutage ja vaadake, kas jõuate kokkuleppele. Tasu krediidiandjale summa, mis on vajalik krediidilepingu alusel Sinu kasutuses oleva krediidi põhiosa ja intressi tasumiseks päeval, millal soovid oma lepingut lõpetada. Sinult nõutav intress sõltub Sinu kasutuses olevast põhisumma suurusest ja ajast, kui kaua seda kasutad.

Maire Raadik, Tegusõnade kokku- ja lahkukirjutus - Eki

.

Töölepingu lõppemine - Tööinspektsioon

. Krediidiandja võib lepingu üles öelda, kui oled pikemat aega jätnud krediidimaksed tasumata

Märkused