Kinnisvarahindade pidev tõusmine muudab aga selle investeeringu tegemise üsna keeruliseks, mistõttu pööratakse ikka ja jälle pilk üürimise poole

sisimas, millal on nende jaoks õige aeg osta oma kodu või millal tasuks jätkata üürimist. Kinnisvaraarenduse suured kasumid ja näiline lihtsus meelitavad arendustegevust proovima seni teistel aladel tegutsenud inimesi ning see on ainuke tõsine oht Eesti kinnisvaraturu arengule. Nende eesmärk on tuua inimeseni töökindel teenus ning aidata saavutada oma partnerite eesmärgid. Spekulantide all on mõeldud edasimüümise eesmärgiga korterostjaid, kelle tegevus hindade pideva kasvu tagajärjel ilmselt lähitulevikus hakkab taanduma. Enam ei ehitata ühe projekti raames ühte või kahte kortermaja, lähiaastatel kujundavad Eesti kinnisvaraturgu mahult oluliselt suuremad arendusprojektid. Teiselt poolt lisandub turule eelpool nimetatud “esimese” korteriostjate toel laenukliente, kes müües oma olemasoleva korteri ja lisaks võttes pangalaenu, saavad osta kõrgema hinnaga kinnisvara, eelistatult uusi kortereid. Samas võib eeldada, et kiires läbimüügis mängisid suurt rolli just spekulandid. Kuid kindlasti jäävad paralleelselt alles ka väiksemamahulised arendusprojektid. Tulles veelkord tagasi kinnisvara turu ja kinnisvara hindu mõjutavate teguriteni, peab lisaks eelpool nimetatud korteriostjate ringile mainima ka välismaalastest ostjate osakaalu kasvu ja spekulantide tegutsemist turul. “korteriostjate ring” on kinnisvaraturu peamine hinnatõusu mootor. soodsaim väikelaen, millega katta omafinantseeringu osa. Juba mitmel viimasel aastal räägitakse kohe-kohe saabuvast kriisist Eesti kinnisvaraturul. Paraku aga tähendab see, et kodu ostmiseks võetakse õlule kaks suurt laenukohustust, mille tasumine võib osutuda üle jõu käivaks. Samas, kui eraklientide jaoks laenutingimused oluliselt halvenevad, ei pikene mitte ainult müügiperioodid, vaid ka nõudlus kahaveb, mistõttu kannatavad eeldatavalt ka suuremad arendajad. Kinnisvarahindade pidev tõusmine muudab aga selle investeeringu tegemise üsna keeruliseks, mistõttu pööratakse ikka ja jälle pilk üürimise poole. Võib kindlalt väita, et nii uute kui ka vanade korterite viimase aasta-poole suur hinnatõus on mõjutatud ka maa ehk korterelamu kruntide suurest hinnatõusust. Üks suurimaid karuteeneid, mida saab endale noorena teha, on vastutustundetult võetud kiirlaen. Korterelamu maa hinnad tõusevad kindlasti ka järgmistel aastatel. Kolmas tegur müügi alustamise edasilükkamiseks on asjaolu, et arendajad saavad pankadelt aina soodsamaid finantseerimistingimusi ning seetõttu ei ole vaja vähemalt suurematel arendajatel ehituse finantseerimiseks toetuda esimeste müüdud korterite ettemaksudele. Kinnisvaraturu kõrgseis, laenamise populiseerumine ja lihtsustumine loovad olukorra, kus turule lisandub palju uusi laenukliente – pangalaenuga kinnisvaraostjaid, kes on üldjuhul noored varem kinnisvara mitteomanud inimesed. Vanemate korterite hindade kujunemisel on peale nõudluse ka teisi põhjuseid. Kinnisvarahindade pidev tõusmine muudab aga selle investeeringu tegemise üsna keeruliseks, mistõttu pööratakse ikka ja jälle pilk üürimise poole. Oluliseks ostueelistuseks on kujunemas tervikliku elukeskkonna loomine. Turg on jätkuvalt väga aktiivne, eelmiste aastatega võrreldes suurenenud uute korterite pakkumisest hoolimata ei ole nõudlust suudetud rahuldada. Välismaalastest ostja jaoks on oluline eelkõige korteri asukoht, hinnal on üldjuhul väiksem tähtusus – enamjaolt ei ole hind ostuotsuse tegemisel määrav, mistõttu ka hindade edasise tõusmise korral jäävad eeldatavalt välismaalastest korteriostjad turule püsima. Ruben Gornischeff atesteeritud kinnisvarakonsultant Uus Maa Kinnisvarabüroo. Samas on täna enamus turul kaubeldavast kinnisvarast siiski vanemad korterid, mistõttu on vanemate korterite hinnatase arendajatele omakorda orientiiriks uute korterite hindade määramisel. Viimased mõjutavad turu käitumist eriti Tallinna kesklinna korterite müügihindade ja müügiperioodi kujunemisel. Juba täna koostatakse mitmel pool Tallinnas ja lähialadel detailplaneeringuid, kus ühe projekti raames ulatub korterite arv ka üle tuhande. Esiteks ei ole enne ehituse alustamist ja ka ehituse algfaasis, suurenenud konkurentsi tingimustes, müük kuigi edukas. Kinnisvaraarendusele ning uute korterite hindadele kujunemisele on siin artiklis rohkem tähelepanu pööratud, sest uued ehitatavad korterid on hinnavedajaks ka vanemate korterite osas. Teiseks on viimasel aastal hinnad tõusnud kohati kuude lõikes, mis arendajate jaoks soosib kortereid müüa võimalikult ehituse lõppjärgus.

Kuna uute korterite pakkumine Tallinnas ja lähialadel on oluliselt suurenenud, lähtub ostja väga paljudest kriteeriumidest – alustades asukohast ning lõpetades viimistlusest. Kui viimastel aastatel on kinnisvaraarendajad pendeldanud Tallinna kesklinna ja äärelinna vahel, siis täna töötavad kraanad nii kesklinnas, äärelinnas, kui ka linnalähialadel. Samuti on inimesed muutunud julgemaks või õigem oleks öelda et harjunud laenama. Kinnisvaramulli lõhkemisest kirjutavad ajalehed ning on hoiatanud erinevad arvamusliidrid. Turule siseneb pidevalt uusi laenukliente sooviga soetada turu madalaima hinnaklassiga korter ning samas ka suuremate võimalusega ostjaid, kelle sooviks on korter uues majas. Turul on kujunenud olukord, kus detailplaneeringu koostamise võtavad arhitektid ette vaid juhul, kui saavad hiljem ka hoonele projekti koostada. aastal laenutingimusi soodsamaks muutnud – intressimäärad on veelgi alanenud, samuti nõuded palga ja omafinantseeringu osas. Tihti on küsitavad müügihinnad määratud pakkujate suva alusel – ikka veel on oma korterit müües või maaklerile müüki andes kombeks lähtuda nn.

(PDF) Hipsterkultuur Eesti kaasaegse kultuuri väljal. Ajaleht.

. Kinnisvarahindade pidev tõus ning eestlaste üha suurenev laenukoormus annavad sellele ka tõsist mõtlemis- ning kõneainet, kuid siiski ei saa rääkida kinnisvaramulli lõhkemisest ka lähema aasta jooksul. Lisaks peab uute ja vanade korterite hinnavahe olema selgelt tuntav ja eristatav. Lisaks peab märkima, et kui kahe-kolme viimase aasta jooksul mõjutasid turgu just konkreetsed projektid ning ostuotsus tehti tihti mitte valiku, vaid valiku puudumise tõttu, siis täna on olukord vastupidine. Kesklinna piirkonnas on müügiperioodi pikenemine tingitud mõnel juhul ka lihtsalt kõrgemast müügihinnast. Turgu mõjutab nõudlus – kui korterituru kõige madalama hinnaklassi korteritele on nõudlus, on nõudlus ka kõigi teiste hinnaklassi korteritele. Pidevalt suurenev ehitusmaht viib üles lisaks ehitushinnale ka ehitus ja projekteerimise hinnad. Lisaks mõjutab kinnisvaraturgu ja ostjate ringi ehitushindade tase – ehituse kallinedes uued korterid paratamatult kallinevad, tirides kaasa ka vanemate korterite hinnad.. Selliste uute laenuklientide võimalused on minimaalsed, mistõttu peavad nad ostuvalikul lähtuma eelkõige odavast hinnast. Samuti on laenusumma suurendamine võimalik laenamisel koos kaastaotlejaga, mis veelgi suurendab nõudlust uutele korteritele. Sama on märgata, kui vaadata pikema kinnisvaraturuga riikide praktikat, kus on tavaks saanud, et kortermajad ehitatakse enne müügi alustamist valmis ning korteriostja saab käega katsuda, mida ostab. Viimase aasta jooksul on maa väärtuse kasv olnud väga kiire, seda eelkõige aktiivsetes kinnisvaarenduspiirkondades, kus hinnad on tõusnud kordades. Odava hinna all on siinkohal mõeldud turu madalamat hinnaklassi, mitte konkreetse korteri madalat turuhinda. Nimetatu põhjal on võimalik kirjeldada lihtsalt ka hindade muutumise, antud juhul tõusmise, põhjuseid. Suuremate, juba aastaid turul tegutsenud kinnisvaraarendajate tööd pangalaenutingimuste halvenemine eeldatavalt ei häiri. Eelnevate aastate nõudlustrend, mis oli kord kesklinnas kord äärelinna-linnalähialal, on asendunud ühtlase nõudlusega üle linna. Spekulantide tegevusest on kinnisvaraarendajad aru saamas, mistõttu, võtta endale varasemalt spekulantidele voolanud raha, tõstetakse hindu veelgi enam. Samas on hinnatase igal pool sarnane, erinedes veidi vaid kasutatavatest ehitusmaterjalidest, mahtudest, ehitus- ja kliimatingimustest tulenevalt.

Üürimine vs kinnisvara ostmine: kumb on mõistlikum.

. Korterite hinnad saavad kasvada vaid nõudluse toel, nõudluse muutus on aga tugevalt seotud pankade eluasemelaenu tingimustega. Nõudluse suurenemine loob eelduse kinnisvara arendustegevuse laienemiseks – arendusprojektid muutuvad mahult suuremaks ning kinnisvaraarendusega tegeleb üha rohkem isikuid. Kodu ostmine on tõepoolest üks elu suurimaid väljaminekuid ja investeeringuid, seega puhtalt emotsioonide ajendil seda otsust teha ei tohiks. Lisaks ei soov projekteerijad ja arhitektid väiksemaid töid ette võtta, mis tõstab veelgi hindu ja pikendab tähtaegu. Kui siiani on arendajad korterid müüki paisanud juba enne ehituse algust, siis täna, kui pakkumine on suurem, ei ole seda mõtet teha. Kahjuks on siin negatiivseks teguriks asjaolu, et klient ei saa valida korteri siseviimistlust. Samas võib kindlusega väita, et tulevikus üha suurenev valik kinnisvara pakkumiste näol ja karmistuv konkurents loovad eelduse kvaliteedi kasvuks. Sarnaselt kinnisvaraturuga on väga aktiivne ka ehitusturg, mis on tõusule viinud ehitushinnad. Lisaks mõjutavad konkreetses asukohas kinnisvara väärtust teised pakkumised samas asukohas, aga ka sarnased pakkumised võrreldavates asukohtades. Paljud noored pered seisavad varem või hiljem silmitsi küsimusega, kas osta päris oma kodu või üürida korterit edasi. Kui su sisimas peitub selline tunne, peaksid sa seda järgima ning ei tohiks lasta end kõigutada millelgi muul, seda aga üksnes siis, kui lisaks emotsioonidele teed otsuse ratsionaalselt

Märkused