Kes usub, et rikkaks pole võimalik saada, ei saagi selleks kunagi, sest ta ei hakka isegi selle nimel pingutama

. Kui Tuleva liige sureb, makstakse kogunenud liikmekapital tema pärijatele. Kui Tuleva liige soovib ühistust lahkuda, makstakse kogunenud liikmekapital talle välja. Et valida Tuleva pensionifond, ei pea sa midagi maksma – hakkad hoopis kohe tänu madalale valitsemistasule raha kokku hoidma. Tulundusühistu liikmelisusega ei saa kaubelda – kellelgi pole võimalik osalusi kokku ostes ettevõtte üle kontrolli saavutada. Tuleva võitleb kõrgete valitsemistasude ja pensionifondide varjatud kulude vastu, et meie, Eesti inimesed, saaksime raha koguda endale, mitte pankadele. Seega, täna saad sa Tulevast kasu, kui tood oma pensionivara Tuleva II samba pensionifondi. Tuleval on ka üks tütarettevõte – meie pensionifonde valitsev aktsiaselts Tuleva Fondid. Praegu on ta Tuleva fondijuht. Jaak Roosaare Jaak Roosaare on investor ja Rikkaks Saamise Õpiku autor. Tema kireks on, et asjad saaksid tehtud õigesti ja täpselt. Ja meil kõigil on õigus oma varade juhtimises kaasa rääkida, sõltumata sissetuleku suurusest või sellest, kui palju me oleme juba jõudnud säästa. Boonus kantakse liikme isiklikule kapitalikontole Tulevas. Indrek Kasela Indrek Kasela on ettevõtja ja investor. Tööandjad kontrollivad alati referentse ning need võivad tohutult suurendada sinu võimalusi töökoht endale saada. Annika on pikaajaliselt juhtinud tähelepanu murekohtadele Eesti ühiskonnas ning aidanud neile lahendusi leida. Jaak pühendab oma aega sellele, et arendada eestlaste finantsteadlikkust, et inimesed teeksid paremaid finantsotsuseid ja läbi selle saaksid nautida paremat elu. Sellega kasvab tema osalus Tuleva omakapitalis ja see osalus teenib omakorda tulu. Sandor Liive Sandor Liive kirg on energiasektoris. Maarja Kangro ja Tauno Vahteri novellid. Tuleva idee on, et inimesed ise koguvad koos oma tuleviku jaoks raha, jättes kõrvale nii palju vahemehi ja lisakulusid kui võimalik – mida rohkem meid on, seda soodsam on meil tänu kaasaegsetele tehnoloogiatele koos investeerida. Kristo Käärmann Kristo Käärmann on Transferwise’i asutaja. Kirsti on spetsialiseerunud finantsvaldkonna regulatsioonidele, aidates kliente selgete ja korrektsete lahendustega finantstehingutes ning on ka üks Tuleva juriidilistest nõustajatest. Kõik Eesti inimesed võivad saada Tuleva pensionifondi kliendiks – selleks ei pea liikmeks astuma. Olles näinud ebaefektiivsust finantssektoris, aitab Kristo teha revolutsiooni raha liikumises, tehes valuutavahetust üle maailma lihtsamaks, selgemaks ja läbipaistvamaks. Meie käivitasime Tuleva fondivalitseja, mis juhib Tuleva pensionifonde. Tuleva tulundusühistu liikmed ehk omanikud on pensionikogujad ise. Oma kogemusi ja teadmisi kasutab Heikko olles Tuleva fondide siseaudiitoriks. Lähemalt uurides avastas ta, et sama ebaõiglaselt on pangad käitunud sadade tuhandete inimeste rahaga. Rain Rannu on tehnoloogiaettevõtja ja investor, Fortumo ja Mobi asutaja. Liitumistasu on maksnud kõik Tuleva liikmed – see on iga omaniku panus meie ühise ettevõtte arenduskulude katteks.

Kohad internetis, kust leiad tasuta sõnaraamatuid - Digitark

. Allani kireks on kodanikuühenduste arendamine, olles aidanud käivitada nõukogu esimehena SA Vaba Lava. Esimese sammuna käivitasime Tuleva II samba pensionifondid. Allan Kaldoja Allan Kaldoja tegeleb ettevõtlusega. Ühistu jagab kasumit vastavalt liikme panusele ühistu majandustegevusse, mitte selle alusel, kes kui palju aktsiaid omab. Henrik Karmo Henrik Karmo tegutseb igapäevaselt investorina. Kadi Lambot Kadi Lambot on arst, kes on olnud mitmete suurettevõtete juht. Edasi teeme oma liikmete jaoks täiendava vabatahtliku pensionifondi ja tulevikus otsime ka muid jätkusuutlikke ja tulusaid võimalusi pikaajaliseks investeerimiseks. Priit tegeleb igapäevaselt sellega, et aidata suurendada taastuvenergia tootmist.  Tuleva Fondid AS valitseb Finantsinspektsiooni tegevusloa alusel Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi ja Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifondi. Tulundusühistu on ettevõtlusvorm nagu ka näiteks aktsiaselts. Veljo kireks on uued tehnoloogilised lahendused, ning tema ettevõtted aitavad luua paremaid mobiilseid teenuseid, nii maksesüsteeme kui autentimist. Mall Hellam Mall Hellam juhib Avatud Eesti Fondi. Vilja Kiisler Sveta Grigorjevast, Mehis Heinsaarest, Joonas Sildrest, Triinu Pakk Maylis de Kerangalist, Katre Talviste Kaia Sisaskist. Mall keskendub oma tegevuses sellele, et Eesti oleks rohkem avatud ja salliv, et ühiskonnas toimuks sisuline debatt oluliste küsimuste üle ning et meil oleks tõeliselt tugev kodanikuühiskond. Liikmed saavad omanikutulu Igal aastal arvestame liikmeboonust kõigile liikmetele, kes on oma II samba vara toonud Tuleva pensionifondidesse. Taavi Lepmets Taavi Lepmets tegutseb investorina. Triinu Tombak Triinu Tombak tegeleb finants- ja ärinõustamisega. Indrek omab pikaajalist ettevõtluskogemust suurettevõtetest ning on lisaks sellele tegus ka kultuurivaldkonna arendamises. Nagu ettevõtlustuluga ikka – see sõltub sellest, kui hästi meie ühisel ettevõttel läheb. Sandor on pikaajaliselt juhtinud Eesti Energiat ning tegeleb uute lahenduste toomisega energiasektorisse. Loit omab pikaajalist kogemust finantssektoris ning aitab läbi ühisrahastuse viia kokku investoreid ning kinnisvaraarendajaid, et selle läbi arendada eesti investorkultuuri ja arendada ligipääsu kapitalile.  Igal Tuleva liikmel on ühistu üldkoosolekul üks hääl. Suuna pension Tulevasse Kui sinu II sammas pole juba Tuleva pensionifondi suunatud, saad seda kohe mugavalt teha. Tuleva on nimelt ühistuline ettevõte, mille omanikud on Tuleva liikmed. Kui sa ei plaani pensioni teise või kolmandasse sambasse raha koguda või sa ei plaani seda teha Tuleva fondides, on Tuleva juhatusel õigus sind vajadusel liikmete seast välja arvata. Heikko Mäe Heikko Mäe on audiitor.

Vikerkaar

. Selline võimalus tagab, et valdav osa Tuleva liikmetest ehk omanikest oleks alati ise Tuleva investeerimisfondide kliendid – nii ei teeni omanikud tulu klientide pealt, vaid koos nendega. Tõnu omab rahvusvahelist kogemust finantssektorist, on vedanud arendusprojekte ning juhtinud investeeringuid. Kadi usub, et meditsiinisüsteem vajab terviklikke ning kliendisõbralikke lahendusi ning töötab selle nimel olles Vähiliidu, Terve Eesti SA, Tartu Ülikooli SA nõukogu liige. Kirsti Pent Kirsti Pent on partner FORT advokaadibüroos. Taavet Hinrikus Taavet Hinrikus on Transferwise’i asutaja. Priit Lepasepp Priit Lepasepp on nõunik Nelja Energia AS-is. Meil pole eemalseisvaid investoreid, vaid me kasvatame ise oma vara koos. Teiseks, me võitleme selle eest, et Eesti pensionisüsteem saaks tulevikus kasulikum eelkõige meile, Eesti inimestele, mitte pankadele ja kindlustusseltsidele. Taavet usub lihtsatesse, selgetesse ja läbipaistvatesse lahendustesse, ning aitab igapäevaselt muuta raha liikumist ja valuutavahetust kõikidele paremaks ja mugavamaks. See, mida ta seal nägi, oli talle shokk. Henrikul on laiapõhjaline kogemus erinevate investeerimisettevõtete üles ehitamisel ja investeerimisstrateegiate loomisel. Taavi on omandanud kogemusi varajases faasis tehnoloogia investeeringute tegemisel alates eelmisest sajandist, ning üritab selles vallas uusi elamusi otsida ka tänapäeval. Ta helistas Tõnule ja nad otsustasid tegutsema asuda. Täna tegutseb ta partnerina sõnumiagentuuris Akkadian. Kristo Käärmann ja Taavet Hinrikus Tuleva asutajad II sammas: Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond Maailma üks edukaimad idufirmasid Transferwise sündis samasugusest frustratsioonist nagu Tulevagi. Kui valid Tuleva pensionifondi, saad Tuleva. Gerd Laub on Funderbeami juriidiline nõustaja. Laenuintress aastas kalkulaator, maksimaalne intressimäär. Tuleva liikmena pole sa ainult oma pensionifondi klient, vaid ka kaasomanik. Tuleva liikmeks astudes toetad meie ühiste eesmärkide teostamist: Esiteks, me plaanime tulevikus teha ka parema vabatahtliku pensionifondi ja luua muid võimalusi pikaajaliseks investeerimiseks, et koos oma tuleviku jaoks raha koguda. Esimeste liikmete tasudest tegime vajalikud kulutused, et koguda Tuleva algkapital, tutvustada Tulevat laiemale avalikkusele ning ette valmistada kõik vajalik meie ühise fondivalitseja käivitamiseks ja Finantsinspektsioonilt tegevusloa taotlemiseks. Indrek Neivelt Indrek Neivelt on Pocopay asutaja. Kõige olulisem erinevus on, et tulundusühistus on otsuste tegemisel igal liikmel täpselt üks hääl – aktsiaseltsis on suuraktsionäri hääl suurema kaaluga kui väikeaktsionäri hääl. Gerdi taust on õiguse valdkonnas, ta on spetsialiseerunud finantsettevõtete nõustamisele ning aitab lahendada keerukaid probleeme finantstehnoloogia vallas. Daniel Vaarik Daniel on pühendanud oma karjääri sellele, et inimesteni jõuaksid paremad ja selgemad sõnumid, mille põhjal olulisi otsuseid teha. Indrek on olnud juhtivrollis Hansapangas ja teistes suurtes finantsinstitutsioonides ning kasutab nüüd oma teadmisi paremate ja lihtsamate makselahenduste loomiseks. Tulevikus plaanime käivitada ka Tuleva vabatahtliku pensionifondi ja muid pikaajalise investeerimise tooteid. Aet Kuusiku ja Jüri Kolgi kehasõnastik. Kui Tuleva areneb, meie fondide maht kasvab ja loome uusi investeerimistooteid, teenib ühistu kasumit ja kasumi jagame liikmete vahel, nii nagu põhikirjas kokku lepitud. Annikale oli selge, et midagi tuleb ette võtta. Liikmed valivad ühistu nõukogu, kes omakorda kinnitab ametisse juhatuse. Praegusel hetkel võib teda leida AS-i Harju Elekter nõukogust ning mõttekoja Praxis nõukogust. Põhimõtteliselt küll – meil on liikmeid, kes toetavad Tuleva eesmärke ja soovisid nende saavutamisele liitumistasu makstes kaasa aidata. Transferwise-i võitleb varjatud tasude vastu, mida pangad võtavad rahavahetuse ja rahvusvaheliste maksete eest. Natukese aja pärast kiikas Indrek siiski huvi pärast internetipangas oma pensionikontole. Liitumistasu on ühekordne – edasi midagi maksta pole vaja. Raini kireks on ettevõtlus ja uute ideede välja töötamine, talle meeldivad projektid, mida ilma temata ei oleks. Indrek kuulas algul Tõnu viisakalt ära ja ütles, et nojah, eks ta ole; kahjuks endal pole aega appi tulla. Kes usub, et rikkaks pole võimalik saada, ei saagi selleks kunagi, sest ta ei hakka isegi selle nimel pingutama. Ossip Mandelštami, , Philip Grossi, Andrus Rõugu luuletused. Kui astud ka Tuleva liikmeks, saad Tuleva kaasomanikuks. Indrek Neivelt Tuleva asutaja II sammas: Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond Indrek Neivelt oli üks esimesi, kellele Tõnu Pekk paremate pensionifondite loomise ideest rääkis. Lisaks on ta ka üks Tuleva juriidilistest nõustajatest. Tuleva ühistu liidab siiski eelkõige neid inimesi, kes soovivad koos oma tuleviku jaoks raha koguda, sest me suudame pankadest vahemehi kõrvale jättes seda ise efektiivsemalt teha. Korduvad küsimused Tuleva on ühistuline varahaldusettevõte, mille eesmärgiks on kasvatada oma liikmete vara, luues meile endile paremaid tingimusi vähehaaval säästetud raha pikaajaliseks investeerimiseks.

Artikkel ‹ Rubriik - Vikerkaar

. Liitumistasusid kasutame meie ühise ettevõtte arenduseks ja liikmete huvide eest seismiseks.

Tuleva tulundusühistu - Tuleva

. Tuleva asutajad leidsid, et just selline tegevusvorm on paljusid inimesi ühendavale ettevõttele kõige sobivam. Oli loomulik, et Kristo ja Taavet tahtsid toetada pensionisüsteemi paremaks muutmist ja olla osalised Eesti inimestele endile kuuluva idufirma üles ehitamisel. Loit Linnupõld Loit Linnupõld on Crowdestate’i asutaja. Teeme koostööd rahandusministeeriumi, riigikogu rahanduskomisjoni ja Uue eakuse rahvakoguga, et aidata teha paremaid seadusi. Pole mingi saladus, et rahaküsimused võivad suhet pingestada. Tuleva fondides pensioni kogumiseks ei pea olema Tuleva liige, aga liikmeks astudes saad Tulevast kõige rohkem kasu. Samal ajal aitame teha Eesti seadused paremaks, et pensionisüsteem oleks kasulik eelkõige inimestele, mitte pankadele ja kindlustusseltsidele.

Kui liige sel juhul keeldub üldkoosoleku otsusega kokku lepitud sihtotstarbelise makse tegemisest, arvatakse ta lihtsalt ühistust välja. Joosep Susi ja jalgpallist. Tuleva eesmärk on teenida oma liikmetele tulu. Annika Uudelepp Annika Uudelepp on kodanikuühiskonna ja riigivalitsemise ekspert mõttekojas Praxis

Märkused