Kasutaja vastutus on tutvuda taoliste muudatustega

Sellise sisu postitamine võib kaasa tuua konto viivitamatu sulgemise ning sobimatute postituste eemaldamise või muutmise. Sinu poolse kodulehe kasutamise kohta saame ka mõningast lisainfot. Teenuse pakkuja võib kahtluse korral nõuda Teenuse kasutajalt tõendamiseks täiendavalt isikut või esindusõigust puudutavat dokumentatsiooni. Teenuse kasutaja võib Oksjonikeskkonna Teenustest loobuda, kui ta muudatustega ei nõustu. Euroopa Liidul on õigus nõuda tõendeid kolmandate osapoolte nõusoleku kohta. Neist teavitustest saad samuti loobuda kas läbi vastava teavitusmeilis oleva lingi kaudu. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE Isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kuni see on nende eesmärgi täitmiseks, seadusest tulenevalt või Robby & Bobby OÜ õiguste kaitsmiseks vajalik. Enampakkumise tulemuse kohta esitab Teenuse pakkuja informatsiooni Oksjonikeskkonnas Teenuse kasutaja kasutajaonto all. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE Me kasutame sinu isikuandmeid ainult seadusega lubatud viisil ja ulatuses. Jätame endale õiguse vajadusel tingimusi muuta. Seega jätame omale õiguse võtta mis tahes meie arvates vajalikke meetmeid, mille abil vältida veebiteenuste häiritust või väärkasutust. Kui Teenuse kasutaja külastab Oksjonikeskkonda või selle alalehekülgi, tuvastavad Teenuse pakkuja veebiserverid automaatselt Teenuse kasutaja IP-aadressi. Teenuse pakkuja säilitab Teenuse kasutaja kohta kogutud Isikuandmeid kogu aktiivse kasutajakonto kehtivusaja jooksul. Kasutades robbybobby.ee veebilehte kinnitate, et olete siin kirjeldatud tingimustest aru saanud ja aktsepteerite neid täielikult. Teatud juhtudel saab Kasutaja neid protsesse läbi viia ka iseseisvalt. Loobumiseks vajalik link on iga meie poolt meilisüsteemi kaudu saadetud kirja lõpus olemas. Juhul kui tekib isikuandmete töötlemise kohta küsimusi, palub Teenuse pakkuja võtta ühendust aadressil [email protected] Kui sa liitud meililistiga Meililistiga liitudes saame lisaks muud infot, mille sa meile edastad – meiliaadressi ja nime. Isik, kes registreerib end Oksjonikeskkonna kasutajaks kinnitab, et on tutvunud ja nõustunud käesoleva Kasutajalepinguga ning kohustub seda igakülgselt täitma. Oksjonikeskkond ja selle sisu autoriõigused kuuluvad Teenuse pakkujale. Ärge ropendage ega kasutage solvavat sõnavara. Kasutajad peavad säilitama kõik nõusolekud, sest neilt võidakse nõuda nende esitamist. Meie seda teada ei saa, kas ja kellele Facebook meie sõnumeid lõpuks reaalselt kuvas. Me nõuame kõigilt kolmandatelt osapooltelt andmekaitse nõuete täitmist ja seaduste järgimist. Jätame omale õiguse jälgida veebiteenustes tehtavaid postitusi ning muuta või kustutada sellised postitused, mis ei järgi eeskirju ega portaali kasutamise standardtingimusi.  – kõik Robby & Bobby OÜ poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted või teenused. Isikuandmed – igasugused Kasutaja kohta käivad andmed. Selleks et veebiteenuseid kasutataks sõbralikus ja meeldivas keskkonnas, oleme kehtestanud mõned peamised käitumisreeglid, mida võime aeg-ajalt ilma ette teatamata ajakohastada. Automaatselt tehnoloogia abil – me võime koguda tehnilist infot sinu kasutatud seadmete, Veebilehe lugemise ja kasutusmustrite kohta. Valdava osa infost oled sa küll meile ise edastanud, aga sellegipoolest soovitame allolevaga tutvuda, et teaksid, mida teha, kui sa meile seda infot edastada ei soovi. Näiteks iga meililisti kaudu saadetud kirja lõpus on olemas link, mille kaudu saab Kasutaja ennast nimekirjast ära kustutada ja edasistest kirjadest loobuda ja küpsiste kasutamise puhul saab teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt. Muu tegevus, mida peame sobimatuks. Järgmist laadi sisu peetakse sobimatuks. Meil on olemas protseduurid kuidas käsitleda võimalikku andmeleket, seadusest tulenevatel juhtudel informeerime andmelekkest puudutatud isikuid ja regulaatorit.

Mis täpselt EKRE juures ei meeldi? - Perekooli Foorum

. Küpsiseid kasutame lähtudes õigustatud huvist tagada Veebilehe funktsioonide toimimine ettenähtud viisil. Kõik kasutajad vastutavad mis tahes kulude eest, mis tulenevad nende postituste sisust. Küpsised on vajalikud näiteks kasutajana sisselogimiseks, sotsiaalmeedia funktsioonide pakkumiseks ja Veebilehe kasutusstatistika analüüsimiseks. Siinsel veebilehel sisalduv informatsioon on mõeldud ainult juhisena. Registreerumine postitamiseks/toetamiseks/edendamiseks ainuüksi isiklikes huvides. Kasutaja võib enda veebilehitseja seadistustes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, kuid sellisel juhul ei saa Robby & Bobby OÜ tagada Veebilehe korrektset toimimist. Küll aga võid saada sellele aadressile teavitusi, kui oled artikli all kommenteerides vastava teavituse tellinud. Näiteks andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine. Liikmetelt eeldatav käitumine ja soovitused paremate postituste loomiseks Esitage oma postitused vastava huvivaldkonna raames. Kui sa külastad meie veebilehti Sellisel juhul kogume vaid anonüümset informatsiooni, mis aitab meil paremini sulle teenust pakkuda. Nende veebiteenuste omanik on ja neid haldab Euroopa Komisjoni hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat. Postitused või fotod, mis kajastavad või julgustavad käitumist, mida võib käsitada kuriteona või mis põhjustaks tsiviilvastutusele võtmist või oleks mingil muul moel seadusvastane. Eelneva, konkreetselt sinu poolt meile edastatava info kõrval kogume läbi meiliteenuse pakkuja infot meie poolt sulle saadetud kirjade kohta. Vaata ka meie Küpsiste poliitikat allpool. Veebilehe omanik on Robby&Bobby OÜ. PRIVAATSUSE LIHTSUSTATUD ÜLDINFO Privaatsuse lihtsustatud üldinfo eesmärk on anda sulle võimalikult lihtne ja arusaadav teave sellest, milliseid andmeid omapoolsete tasuta ja tasuliste teenuste pakkumisel töötleme ja kogume ning mil viisil neid kasutame. Näiteks saame turvalisuse tagamiseks teavituse olukorras, kus kasutaja muudab oma parooli või proovib liiga palju kordi vale parooliga sisse logida. Kasutaja vastutus on tutvuda taoliste muudatustega.

Kasutaja:PeeterT/e-kursusetest7 – Vikipeedia

. Kommentaarid Blogisse on igaühel lubatud postitada kommentaare ja arvamusi. Kui vajate juriidilist abi, pöörduge juristi poole. Kasutage postitamisel lühikesi ja täpseid pealkirju. Meiliaadressi võime lisaks kirjade saatmisele mõnikord kasutada selleks, et täpsemalt sihtida enda tegemiste kohta teavituskampaaniaid meie sihtgruppi kuuluvatele inimestele.

Privaatsuspoliitika - #kingitused #kingitus #kingitusmehele.

. Nimelt, sa ei tunnista endale, et ainult sina juhid oma käekäiku. Seda funktsionaalsust saad soovi korral Facebooki privaatsusseadete alt muuta või sootuks välja lülitada. Seda teevad enamik veebisaitidest. Kui sa kasutad meie tooteid ja teenuseid Sellisel juhul oled sa kindlasti külastanud meie veebilehti ja sinu e-maili aadress lisatakse ka meie meililisti. Veebilehe omanikul on õigus sobimatu sisuga kommentaare kustuda või nende sisu toimetada. Kasutaja vastutab vajaliku nõusoleku saamise eest. Me piirame ligipääsu sinu isikuandmetele ainult nendele töötajatele ja lepingupartneritele, kellel on vaja seda tööülesannete täitmiseks, vastavalt meie korraldustele. Seda infot kasutatakse vaid vastaval eesmärgil. ISIKUANDMETE EDASTAMINE VOLITATUD TÖÖTLEJATELE Robby & Bobby OÜ kasutab igapäevaseks tegevuseks, paremaks Teenuste osutamiseks, kasutajakogemuse parendamiseks ja turvalisuse tagamiseks Volitatud Töötlejate ehk kolmandate osapoolte teenuseid. Volitatud Töötleja – Robby & Bobby OÜ lepingupartner, kes Töötleb Isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil saame Kasutajale enda Teenuseid pakkuda ning seadusest tulenevaid nõudeid täita. See hõlmab ka postitusi, mis häirivad meie tehnilisi toiminguid või sekkuvad nendesse. Lisaks sellele aga annad meile raamatupidamise tarbeks ja mõnel juhul tellitud toote kohaletoimetamiseks vajaliku info, sealhulgas näiteks maksja ja saaja aadressi. Lisaks konkreetsetest teemadest loobumisele, saad sa meililistist alati soovi korral lõplikult lahkuda. See hõlmab kõiki sõnumeid või materjale, mis on rahvust, rassi, usutunnistust või seksuaalset sättumust silmas pidades ründavad, solvavad või halvustavad. Postitused, mis sisaldavad mis tahes materjale või avaldusi, mis on vastuolus teiste isikute avalike või eraõigustega või rikuvad neid. Kui arvate, et oleme teid kohelnud ebaõiglaselt, võite meile kaebuse esitada. See tähendab, et kui kasutad näiteks sama meiliaadressi Facebookis, siis selle abil saab Facebook aidata meil sinule huvipakkuva ürituse kohta teavitust kuvada sulle ja teistele sarnaste huvidega inimestele, kes veel meist isegi kuulnud ei ole. Samuti on võimalik Facebooki keskkonnas konkreetsed teated ära peita. Me ei saada sulle rämpsposti ega ei edasta kunagi sinu kontaktandmeid kolmandatele osapooltele nende turundusinfo edastamiseks. See ei sisalda anonüümseid andmeid. Teenust on võimalik kasutada registreerides end veebileheküljel oksjon.internet.eeOksjonikeskkonna kasutajaks. Kõik külastajad, kes kasutavad neid veebiteenuseid, peaksid tutvuma käesolevate eeskirjadega, nendega nõustuma ning neid mitte rikkuma. Teenuse kasutajal on õigus igal ajal Teenuse pakkujalt nõuda Oksjonikeskkonna kasutajakonto sulgemist.

Kui sa kommenteerid Sellisel juhul jõuab meieni kogu info, mis sa meile ise edastad alates meiliaadressist kuni sinu postituse sisuni. Veebilehe omanik ei väida, et siinse veebilehe sisu või viidatud veebilehtede sisu on täpne või täielik. SMS raha uus klient, ABC laenud as vaike laen. Me ei aruta portaali liikmete volituste peatamist avalikult. Ilmne toodete või teenuste reklaam meie eelneva nõusolekuta või kontekstiväliselt. See võimaldab meil näiteks veenduda, et me ei saadaks sulle sama kirja mitu korda ja vältida kirjade saatmist ettevõtmiste kohta, millest sa soovisid loobuda. Kui luba on antud, siis igale sisukoopiale peab olema lisatud siinsele veebilehele viitav link. andmeid, mis on füüsilisest isikust Teenuse kasutaja kohta tekkinud Oksjonikeskkonna kasutamise käigus - Teenuse kasutaja toimingud ja tehingud Oksjonikeskkonnas ja andmed Teenuse kasutaja seadme kohta. Veebilehe sisu kannab informatiivset eesmärki. MUUD SÄTTED Robby & Bobby OÜ-l on õigus käesolevaid Privaatsustingimusi ühepoolselt muuta, teavitades Kasutajaid sellest Veebilehel, meili teel või muul moel. Kui kasutajad esitavad materjali, mille avaldamiseks neil luba ei ole, võtavad kasutajad endale vastutuse kõigi sellega kaasnevate tagajärgede eest. Oksjonikeskkonna kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Teenuse kasutaja ja Teenuse pakkuja lahendada läbirääkimiste teel. Palun tutvuge Euroopa Komisjoni üksikasjaliku õigusteabega siin. Oksjonikeskkonna Teenuseid edasi kasutades Teenuse kasutaja nõustub muutunud Kasutajalepinguga. Sellisel juhul kaotad lõplikult ligipääsu enda ostetud toodetele ja teenustele ning seda taastada ei saa. Oksjonikeskkonna teenust saab kasutada isik, kes on registreeritud Oksjonikeskkonna kasutajaks ja avanud kasutajakonto. Veebileht ei tegele õigusnõustamisega. Kasutaja vastutus on tutvuda taoliste muudatustega. Sellisel juhul tasub aga arvestada, et see võib kaasa tuua probleeme veebilehe korrektses toimimises. Soovi korral saad enda veebilehitseja seadistustes näiteks küpsiste kasutamise ära keelata ja vastavate brauserilaiendustega ka analüütika jälgimise ära blokeerida. Lingid, mis viivad eespool loetletu juurde. Sul on õigus meie turundusinfost igal ajal loobuda, klikkides saadetud meilikirjas „unsubscribe“ linki või saates meili: [email protected] Teenuse pakkuja ei aktsepteeri isikut või esindusõigusttõendavaid dokumente, millest üheselt ei selgu Teenuse kasutaja kohta kehtivad andmed. Kiirlaen 370 €i, SMS raha. Kasutustingimused võivad aeg-ajalt muutuda, seepärast tutvuge nendega regulaarselt. Veebilehe omanik ei vastuta informatsiooni vigade või puuduste ega selle kättesaadavuse eest. Autoriõigus Kui pole märgitud teisiti, on kogu veebilehe sisu autoriõiguste valdaja Robby&Bobby OÜ. Näiteks artiklite lugemine, toodete tellimine, kommentaaride jätmine või meiega meili teel ühenduse võtmine. Kui otsustad meile kirjutada nt läbi Facebooki, siis see info ei pruugi meieni jõuda ja privaatsuse kohapealt leiad lisainfot juba konkreetse platvormi enda privaatsuspoliitika alt. Palun pühendage veidi aega, et viia end juhistega kurssi. Turundusinfo Sa saad meilt turundusinfot meili teel kui sa oled ostnud meilt teenuseid tellinud uudiskirja ja märkinud soovi saada meilt turundusinfot ja sa ei ole mõlemal juhul teatanud oma soovist turundusinfost loobuda. Robby & Bobby on andmetöötleja ja meie vastutame sinu isiklike andmete kaitsmise eest. Teenuse kasutajal on õigus teha.ee domeeninime eelisõiguse oksjoni kestvuse ajal üks pakkumine. ISIKUANDMETE KOGUMINE Isikuandmed tähendavad igasugust infot, mille alusel saab inimest tuvastada. Ebasündsad, laimavad, kuritarvitava iseloomuga, vulgaarsed, viha õhutavad, ahistavad, ebatsensuursed, rüvetavad või ähvardavad postitused. märgitud muudatused avaldatakse Oksjonikeskkonnas. Meiega ühendust võttes esitage see e-posti aadress, mida kasutasite oma postituse esitamiseks, või oma Euroopa solidaarsuskorpuses osaleja viitenumber. Reprodutseerimine on lubatud tingimusel, et viidatakse allikale, kui ei ole sätestatud teisiti.

- kõige lihtsam võimalus oma kodu müümiseks

. Püüdke esitada oma mõtteid võimalikult selgelt. Lisaks pakume meililistis olijatele võimalust määrata ära enda huvisid või märkida, kui sind mingi konkreetse teema või ettevõtmise kohta info ei huvita. ISIKUANDMETE TURVALISUS Robby & Bobby OÜ kasutab vajalikke meetmeid Kasutaja andmete turvalisuse ja säilivuse tagamiseks. Jätame omale õiguse vastavalt oma äranägemisele sulgeda või peatada viivitamatult ja kas ajutiselt või alatiseks mis tahes kasutaja konto ilma eelneva hoiatuseta. Kui soovid oma konto kustutada, siis tuleb selleks meie poole kirjalikult pöörduda. Meililistist lahkumine on automaatne ja nõuab kõigest ühte hiirenupu vajutust

Märkused