Juhul, kui seda privaatsuspoliitikat muudetakse, avaldab LaenMe sellised muudatused sellel lehel

Lähimaaketast on küll lihtne kontrollida, kuid selle lennupikkus jääb kaugmaa- ja keskmaaketastele alla. See on muidugi juhul, kui kogu test uurib ühte kindlat omadust. Pärast esimeste püsiradade rajamist Mäeotsale ja Jõulumäele on kettagolf teinud läbi suure arengu. Mäng toimus rajal, mille nad olid ise kooli territooriumile püsti pannud. Lähimaaketas on ümara servaga ja valmistatud haarduvamast materjalist, et paremini korvi kettidesse kinni jääda. Viieteistkümne aasta jooksul on Eestis tekkinud tuhandeid mängijaid ja loodud üle saja püsiraja. Küsimused jaotatakse psühholoogiliste testide puhul peamiselt paaris- ja paaritute arvude baasil, kuna jaotades keskelt pooleks võib testi täitmise väsimus ning sarnased aspektid põhjustada erinevust kahe testi poole vahel. Kaugmaaketta tunneb ära selle terava serva järgi. Testi tulemused jaotatakse kaheks poolikuks testiks ning leitakse saadud kahe pooliku testi vaheline korrelatsioon. Eesti kalmistuportaal koosneb  kõikide kalmistumajanduse infosüsteemiga  ühinenud kalmistute andmetest ja nende kodulehtedest. Viskab mängija, kelle ketas on korvist kõige kaugemal. Mängimiseks sobib pea igasugune matka- või spordiriietus. ehk kaugmaaketas on pikima lennuga ketas. Paljudel kalmistutel on kalmistukaart, kus saate leida Teid huvitava hauaplatsi. Vanemas eas jäi ketaste viskamine tagaplaanile. Visked jagunevad kauguse järgi tavajaotuse järgi kolmeks: puttimine, keskmaavise ja kaugvise.

Riigihangete seadus – Riigi Teataja

. ehk keskmaaketas on korvile kontrollitud lähenemiste sooritamiseks. Iga rada alustatakse spetsiaalselt alalt, mida nimetatakse tii-alaks. Kaugmaakettaid kasutatakse pikkadeks viseteks korvi suunas ja nende täpsus ei pruugi olla kõige suurem. Putt on mängu üks tähtsamaid osasid, sest halb putioskus tähendab visete kaotamist ka korvi lähedal. Selle asemel, et pesta korraga ära üks kahvel, pese nõusid korraga, ära lase käsi pestes veel niisama joosta ning käi pigem duši all, mis on tunduvalt veesäästlikum kui vannis käimine. Kettagolfis on kasutusel kaks põhilist visketehnikat – eestkäsi ja tagantkäsi. Mängus kasutatakse kolme tüüpi kettaid. Kettagolfivarustuse komplekteerimise keerukus ja hind sõltub mängija professionaalsuse astmest.

Kuidas tark inimene muru rajab? Õpime professionaalidelt: Reet Palusalu

. Võite täita ankeedi, kui Teil on õigus saada platsi kasutajaks valitud kalmistul. Maandunud ketta ette pannakse väike markerketas, mille tagant sooritatakse järgmine vise. Järgmistel radadel viskab esimesena mängija, kelle eelmise raja tulemus oli kõige väiksem. Mängijatel on rajal ketaste kandmiseks tavaliselt spetsiaalne kott. Ketastel on erinevad lennukiirused, hõljumis- ja pöördeomadused, mis annavad mängijale rajal rohkem võimalusi viske sooritamiseks. Loodusliku tii-ala puhul peab olema maastikule märgitud spetsiaalne joon, millest ei tohi avaviset sooritades ketta lahtilaskmise hetkel üle astuda. Nende põhiline vahe tuleb ketta lennutrajektoorist. Kaugvisked ehk pikad visked ehk 'id sooritatakse kas eestkäe või tagantkäe tehnikat kasutades. Juhul, kui seda privaatsuspoliitikat muudetakse, avaldab LaenMe sellised muudatused sellel lehel. Juhul, kui seda privaatsuspoliitikat muudetakse, avaldab LaenMe sellised muudatused sellel lehel. Haudi säilitab ja korrastab maetute andmed ning avalikustab need ajaloohuvilistele ja platsi kasutajatele. ehk lähimaaketas on mõeldud peamiselt korvi viskamiseks. Portaalist leiate iga kalmistu kohta andmed ja e-teenused, mida konkreetne kalmistu on pidanud vajalikuks Teile avada. Igalt kalmistult saate otsida informatsiooni Teid huvitava kalmulise kohta.

#20 „Kuidas edukalt eksportida loovust?” Paul Aguraiuja

. Kui kõik mängijad grupis on oma esimese viske teinud, minnakse ketta maandumiskoha juurde ja iga mängija otsib üles oma ketta. Vihmase ilmaga tuleb ilmtingimata kanda hästi pinnasega haakuvaid jalanõusid, et vältida viskamisel libisemist. Tii-ala võib olla valmistatud mitmesugustest materjalidest, näiteks betoonist, kummist, kunstmurust või puidust. Putti ehk lähiviset kasutatakse korvi viskamiseks ja korvile lähenemiseks. Enamikul mängijaist tuleb osta vaid kettad ja kott nende kaasaskandmiseks. Sa ei ole loonud plaani võlgadest vabanemiseks. Rada loetakse läbituks siis, kui kõik mängijad on oma ketta korvi visanud. Eestkäe tehnika korral kaldub ketas loomuliku pöörlemise tõttu paremale, tagantkäe puhul vasakule. Vasaku käega viskamisel pöörleb ketas teistpidi ja kaldub vastupidises suunas. aastal Vancouveris, mil rühm koolilapsi mängis üht mängu tinakaantega. Kettagolfi reeglid on üsna sarnased palligolfi reeglitega. Kogenud mängijatel on kotis mitu eri tüüpi ketast – mitu putterit, mitu keskmaa- ja kaugmaaketast. Kui ei, siis järelikult oli mõõtmisinstrumendis viga ning ei mõõdetud täpselt seda psühholoogilist aspekti, mida sooviti.

Esimene vise tiialalt tehakse järjekorras, mis on märgitud skoorikaardile. Sarnaseid juhtumeid oli ka hiljem. Eriti oluline on selline meetod psühholoogias, kus näiteks isiksuseomaduse uurimiseks kasutatud küsimustiku põhjal testitakse, kas mõlemad pooled annavad ühesuguseid tulemusi. aastal Mäeotsa, Jõulumäe ja Keila radadel. Maksimaalse summa suurus, mida võib ilma tagatiseta laenata, sõltub taotleja igakuistest sissetulekutest ja väljaminekutest. Lisaks avaldatakse portaalis  infot lähiajal toimuvate matuste kohta Loodame, et kalmistuportaal on suureks abiks kõigile, kelle jaoks minevik on oluline. Kalmistuportaali abil soovime eelkõige hoida, säilitada ja kaasajastada Eesti kalmistukultuuri. Kulub omafinantseeringu kokku kogumiseks üle nelja aasta. Mängu võidab mängija, kes läbib raja väikseima visete arvuga. Radadel mängimine on üldjuhul tasuta. Koos Ed Headrickiga leiutasid nad esimese kettagolfi korvi ja püüdsid mängu populariseerida. See on suurema täpsusega kui kaugmaaketas, kuid ei lenda tömbima serva tõttu nii kaugele

Märkused