Juhul kui samal ajal on laenutaotluse esitanud mitu inimest, kinnitavad laenupakkujad väiksemad taotlused alati esimesena

Korduma kippuvad küsimused - Kaitsevägi

. Esindaja osavõtt üldkoosolekust ei võta korteriomanikult õigust osaleda üldkoosolekul. SMS laen ID kaardiga tuvastamine, laenusumma kalkulaator.

D Päike -

. Ilma ettemaksuta kaupa tarnides võidakse hakata teenust kuritarvitama, näiteks saatma kaupa inimestele, kes ei ole seda kunagi tellida soovinud. Mõned lihtsad säästmisnipid aitavad aga kommunaalkuludelt pisut kokku hoida ning majandada ka talveperioodil mugavamalt. Projekti koondhinne kujuneb erinevate hindamiskriteeriumite järgi saadud hindepunktide liitmisel.

Kui taotluses esineb puudusi, siis teavitab rakendusasutus taotlejat puudustest kirjalikult ning annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Valikukomisjoni esimees on Sotsiaalministeeriumi esindaja.

KUULA | Rahakulutamise meistrid, kes ebaõnnestuvad 9 juhul.

. Korteriühistu registrikaardi võib sulgeda pärast korteriühistu likvideerimist. Pärast kinnistamisavalduse saamist edastab kinnistusraamatu pidaja avalduse korteriühistute registri pidajale. Rakendusasutus võib taotlejalt nõuda selgitusi ja lisadokumente esitatud andmete kohta, samuti taotluse täiendamist või muutmist. Võrdse koondhindega projektide korral arvatakse nimekirja suurema omafinantseeringu määraga projekt. Korteriühistut lõpetava majanduskava kehtestamise määruse peale võib määruskaebuse esitada ka korteriomandit koormava piiratud asjaõiguse omaja. Lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole kõigist häältest nende korteriomanike poolt, kellele kuulub üle poole selle kinnisasja kaasomandi osadest. Juhul kui samal ajal on laenutaotluse esitanud mitu inimest, kinnitavad laenupakkujad väiksemad taotlused alati esimesena.

Liiklusõigus -

. Kui põhikirja säte on vastuolus seadusega, kohaldatakse seaduses sätestatut

Märkused