Juhi ise oma rahakoti sisu ning ära lase sellel ennast juhtida

Бывают машины не совсем чистые, но водители всегда извиняются и не хамят, если с ними вежливо. Не могли бы вы сообщить, в каком именно автомобиле вам было так неприятно находится. Kaebaja leiab, et saade põhjustab tema lähedastele moraalset kahju. Pressinõukogu leiab, et vaatajate selguse huvides oleks võinud saatejuht pikemalt selgitada, mille kohta ta Hermann Kalmuselt kommentaari küsis. Samuti ei ole kaebaja rahul, et õpilase nimi avalikustati. Ime, et see venelane talutavalt eesti keeltki oskas. Kaebaja soovis artiklit täiendada kommentaariga, kuid see kustutati ja toimetus ei ole kommentaari taastanud. Pressinõukogu hinnangul on lehel kinnitusi filmitegijatele maksmata arvete ja töötasude kohta, et anda alust sellest kirjutamiseks. Pressinõukogu hinnangul ei ole piisav vaid rahandusministeeriumi koostatud eelnõule ja seletuskirjale viitamine. Nädal aega ette pinda sondeerides jäi sealpoolsest jutust mulje, et pole probleemi. Taksojuhtidel on küll keeleoskus vähene, kuid saavad hakkama. Pressinõukogu arvates ei esitle Delfi artiklit kui teaduslikku analüüsi, vaid kokkuvõtet Stolitsa lugudest, mis räägivad Mihhail Kõlvartist ja sõjaveteranidest. Samuti ei ole kaebajad rahul, et ajakirjanik vigu ei parandanud, kuigi kaebajad juhtisid neile tähelepanu. Äripäeva kinnitusel pärineb väide, et Ilona Saari hoiab kohtust kõrvale, prokuratuuri andmetel. Kaebaja ei ole rahul, et leht ei avaldanud parandust ega tema vastulauset. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artiklis on kirjeldatud väga täpselt ühe lapse tervislikku seisundit luba küsimata.

TAKSOD, TAKSO - Takso info, firmad, hinnad ja numbrid.

. Pressinõukogu hinnangul on lehe esikülje pealkiri eksitav, sest see ei toetu faktidele. aasta „Reporteris“ räägitut vaidlustanud ja seepärast puudus põhjus kaebaja kommentaari uuesti küsida. Leht püüdis kaebajaga ühendust saada ning selle puudumisel kasutas varasemat kommentaari. Lisaks parandas Äripäev maja numbri ja firma nime veebis olevas artiklis. Pressinõukogu hinnangul on Tõnis Haavelile pakutud võimalust kommentaariks. Просьба к Димону, если он работает у нас, объявится для разговора. Kõnealune lause käis saates hoopis teise teema kohta ning lause originaalkontekstist välja kiskumisega anti sellele artiklis eksitav tähendus. А когда приехали сказал,что мы обязаны заплатить по полному тарифу. Kõik osapooled olid artiklites sõna saanud. Samuti on eiratud tema süütuse presumptsiooni ja kahjustatud kaebaja au ja väärikust. Pressinõukogu hinnangul on artklis loodud kuriteost ühekülgne pilt ning uudisloosse on lisatud oletused. Kaebaja ei ole rahul, et talle ei jäetud piisavalt aega põhjaliku vastuse esitamiseks. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud leht olema täpsem kompromissi kokkulepete sõnastamisel. Samuti on artiklites esitatud valeandmeid. Pressinõukogu hinnangul toimus intervjuu küll avalikus ruumis, kuid hetkel, mil intervjuu toimus, oli tegu intervjuu toimumiskohaga. Oma kaebuses ei näita kaebaja, et kõnealuses saatelõigus oleks faktilisi eksimusi. Pressinõukogu hinnangul oli bussijuht konflikti osapool, kelle kohta esitati tõsiseid süüdistusi ja kuna tegemist ei olnud ajakriitilise materjaliga, siis oleks pidanud võtma kommentaari ka bussijuhilt ja kaebajalt. Soovisin sõita Tallinna lennujaamast Maardu linna. Kaebaja ei ole rahul, et artiklis nimetatud erakonna liikmetelt ei ole kommentaari küsitud ja neile on omistatud väide, mida nad ei ole väljendanud. Juhi ise oma rahakoti sisu ning ära lase sellel ennast juhtida. Samuti peab kaebaja artikli pealkirja eksitavaks. Kaebaja ei ole rahul, et ei saanud võimalust kommentaariks, kuigi tema kohta on avaldatud tõsiseid süüdistusi. vastu, mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas saates. Pressinõukogu hinnangul on ajaleht korrektselt käitunud nii uudist kui ka õiendit avaldades. Pressinõukogu ei pea eksitavaks artikli pealkirja, vahepealkirju ega ka fotoallkirju, sest need tuginevad faktidele ja on seotud artikli sisuga. KesKusi artiklis antud hinnangud on õigustamatult teravad, kuna artiklis neid õigustavaid fakte ei ole. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli pealkiri ja juhtlõik eksitavad, sest vastavad loo sisule. Tagatisega laen, interest free loans. Pressinõukogu hinnangul jätavad pealkiri, juhtlõik ja pildiallkiri mulje, et lahkumishüvitisega käis kaasas ka aastavanune auto, kuigi artiklis on öeldud, et kaebaja pidi selle eest maksma. Pressinõukogu leiab, et saates ei ole esitatud ühtegi tõendit, mis kinnitaks, et kaebaja soovitas blogijal lõpetada ravimite võtmise. Samuti ei ole ta rahul, et tema arvamust ei küsitud. Kaebaja leiab, et artikiga on Kaia Kanepile tekitatud põhjendamata kannatusi. Nii hakkad nägema, kust oleks võimalik koomale tõmmata ja kuidas paremini oma raha hallata. Teistes ajakirjanduseetika koodeksi punktides rikkumist ei ole. Samuti on artikli pealkiri kaebaja meelest süüdistava iseloomuga ega vasta ka täpselt artikli sisule. Pressinõukogu hinnangul on Piret Sarjast süüdistatud valetamises ja seega oleks talle pidanud sõna andma. Artiklis on avaldatud valeinfot üürisumma kohta, kuigi lehe käsutuses olnud dokumentidel oli märgitud teine summa. Pressinõukogu ei kahtle esitatud materjalide põhjal allikate usaldusväärsuses. Водитель сказал, что он был ближе, вот только взял с нас за проезд как в микроавтобусе, хотя в таких ситуациях обычно пересчитывается по тарифу легковой машины. Postimees jättis tekstist alles selle osa, milles sisaldus vastulauseline materjal. Samuti leiab kaebaja, et uudis ei põhine faktilisel infol, selle pealkiri on eksitav ja pildivalik süüdimõistev. Pressinõukogu hinnangul sisaldasid nii artikkel kui ka juhtkiri eksitavat infot segaolmejäätmete vedamise kohta. Pressinõukogu hinnangul oli kõigil kaebaja poolt nimetatud sõnadel antud artikli kontekstis halvustav tähendus. Lisaks filmiti ilma loata. vastu, mis näeb ette, et kui kellegi kohta esitatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda samas kommentaari võimalust. Pressinõukogu arvates on laps tuvastatav vaid piiratud ringis, kes lasteaias toimuvat juba niigi teavad. Pressinõukogu leiab, et ajakirjanik on võtnud endale ühe poole positsiooni, kuid see loob olukorrast moonutatud pildi. Materjalidest selgub, et ajakirjanik ei tutvustanud ennast ega andnud teada, et kogub materjali kohe ilmuva artikli jaoks.

Artikkel ‹ Rubriik - Vikerkaar

. Samuti on artiklis segamini uudised, oletused ja arvamused ning kaebaja ei ole saanud sõna. Pressinõukogu hinnangul ei ole väljaandel põhjust videot eemaldada, sest tegemist on turvakaamera salvestusega ja tegelikkuses toimunud. Счётчик всегда показывает двойной тариф.

Ajaleht ei ole kummutanud kaebaja väidet, et artiklis esitatud kirjeldus Riigikogu esimehe sekretäri vahetamisest ei vasta tõele. Samuti pole kaebaja meelest sobilik sellise artikli avaldamine jõululaupäeval. Samuti ei loodud kaebajast eksitavat kuvandit.

Eesti Ajalehtede Liit - Pressinőukogu

. Lisaks on avaldatud ebaõiget infot kollektiivlepingu kohta, sest saate ajaks oli see juba ligi aasta olnud sõlmitud. Antud juhul viibis laps saunaruumis üksi ning foto tehti luba küsimata. Samuti on artiklis faktiviga. Järva Teataja on andnud Indrek Naurile süüdistuste ümberlükkamiseks piisavas mahus sõna. Pressinõukogu leiab, et Oliver Kruuda oleks pidanud saama sõna tehase müügi ja vara osas. Pressinõukogu hinnangul on artikli pealkiri kooskõlas loo sisuga. Lisaks ei öelda saatelõigus, et Sven Kabanen müüb MMSi ja soodat, vaid et kõik ained viidi haigete juurde koos. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab tõele mittevastavat infot ja fakte. Pressinõukogu hinnangul ei saa kaebajat nimetada küberründajaks, sest kohus leidis, et Mart Pirita ei ole süüdi. Pressinõukogu leiab, et lehel ei olnud põhjust erinevate allikate väidetes ja kompetentsuses kahelda. Uudistelõigus kõlanud reporteri hinnangut Keskerakonna liikmete kohta peab Pressinõukogu eksitavaks. mai saatega „Kuuuurija“ eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Kui kriitika alla sattunud munitsipaalpoliitik leiab, et tema kohta on esitatud valeinfot või laimu, on tal võimalus taotleda ajalehelt omapoolse seisukoha avaldamist. Samuti on esitatud süüdistusi, kuid sõna ei antud. Abi kinnisvara laenu, tarbimislaenud. Еще есть забавный мужик, имя не помню. Уважительое отношение водителя. мужчина согласился везти нас так. Качество оказанной услуги зависит только!! от конкретного водителя. Ka avaldas leht kaebaja vastulause muutmata kujul. Lisaks ei ole kaebaja rahul, et tema vastulauset ei avaldatud. Intervjuust keeldumisel kasutati katkeid kirjavahetustest. Бесплатные лэнчи,мотивационный пакет, спортзал,бассейн, что-то должно быть.Либо просто поднять тариф,готов платить больше,за качественную услугу и водителя в хорошем настроении. Samuti ei ole kaebaja rahul, et nende kommentaar avaldati hiljem eraldi uudisena ning originaaluudist ei muudetud. Kaebaja erakondliku kuuluvuse ja kõnealuse lepingu sidumine on lugejaid eksitav. Pressinõukogu hinnangul on väljaannetel õigus kirjutada kohtuotsustest ja kuna antud juhul oli tegemist kokkuleppemenetlusega ja kaebaja tunnistas end süüdi, siis ei ole eetikakoodeksit rikutud. И да, Амиго Таксо стала дико лажать не по-детски. Pressinõukogu arvates ei ole artiklis Taastuvenergia Koja liikmeid süüdistatud ebaseadusliku riigiabi saamises. Pressinõukogu hinnangul on Järva Teataja võtnud Kaido Krassi loost idee ja põhifaktid ning teinud nende põhjal oma artikli. но это полный маразм выливать свой негатив на нормальную не дорогую фирму. Samuti oli leht eksitav, kui nimetas kompromissi salakokkuleppeks, sest tegelikkuses oli see avalikkusele veebis kättesaadav teave. Kaebaja leiab, et tema kohta on avaldatud eksitavat infot. Samuti leiab kaebaja, et artiklis ei ole kontrollitud info tõesust, artikli juures olev foto on eksitav ning kaebaja ei ole saanud võimalust vastulauseks. juulil ilmunud artikli esialgne pealkiri, sest seosed on liiga kaudsed, üldised ja tõendamata, et nimetada Vooglaiu sihtasutuse juhte ja Jakuninit istumas ühes paadis. Pressinõukogu hinnangul ei jäta artikkel ka muljet, nagu oleks kaebaja sooritanud uue kuriteo. Pressinõukogu hinnangul on artikkel kinnisvara müügi kohta ja seepärast ei olnud lehel põhjust küsida Väinamere Liinide kommentaari. Kaebaja leiab, et jahimeeste võrdlemine al-Qaedaga on ebaeetiline. Pressinõukogu hinnangul on pealkirjas sõna „valetab“ kasutamine liiga kategooriline ja see eksitab lugejaid. Mingi vana, väga julm Mersu ront sõitis maja ette. Nii saatelõigus kui ka uudises avaldatud info kaebaja kohta ei olnud Pressinõukogu hinnangul faktidega tõendatud. Вы вот поливаете говном фирму и водителей, а сами через пару дней с ними же опять едете. УЕХАЛ С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ. Kaebaja ei ole rahul, et ei saanud võimalust vastulauseks. Helistasin Amigosse ja uurisin, et kas neil käivadki asjad nii, kuid normaalse vastuse asemel pandi toru lihtsalt ära. Kuna artikli viimane lõik sisaldab süüdistust EASi aadressil, oleks pidanud artikkel sisaldama ka EASi seisukohti. Pressinõukogu hinnangul on kaebajast tehtud konflikti osapool sellega, et tema nimi on ainsana valla elanikest välja toodud. Samuti avaldas leht kaebaja kohta valeinfot, leiab kaebaja. Poolte kokkulepe: Pooled leppisid kokku ja kaebaja seisukohad said kajastuse. Paremat siiski interneti teel ei leidnud ja otsustasin ikkagi Amigo kasuks. Juhi ise oma rahakoti sisu ning ära lase sellel ennast juhtida. oktoobri artikkel räägib ühest teisest kinnistust, kus elavad kodutud kassid ning lehe juhtkirjad on üldistavad ja neis Kaljo Vinni mainitud ei ole. Lisaks sisaldavad lood alusetuid kahtlusi ja moonutatud fakte. По тем же тарифам лучше вызвать inter, sinu, q-taksо и без лишней нервотрёпки доехать до дома. Pressinõukogu hinnangul on Tallinna TV kohta avaldatud ebatäpset infot, sest juhtkirjas viidatud loengut ei kajastatud. Llisaks on info moonutatud ja hinnanguline, mis on kaebaja suhtes solvav. Antud vastulause kärpimist peab Pressinõukogu vajalikuks, sest oluline oli vaid faktide täpsustamine. Не советую пользоваться этой фирмой. Samas oleks olnud hea, kui leht artiklis toob selgelt välja, et teine osapool ei soovinud oma seisukohta avaldada. Kaebajad leiavad, et ebatsensuursete sõnade eksponeerimine on vastuolus EV vääkasvatuse programmiga. Võrumaa Teatajaartiklid Eesti Ema monumendist Kaebaja leiab, et artiklites on avaldatud valeinfot ja esitatud tema kohta alusetuid tõsiseid süüdistusi. Kuigi leht on peale artikli ilmumist avaldanud kaks korda täpsustusi, leidis Pressinõukogu eksitavat infot ja oletusi veel. Pressinõukogu ei tauni foto avaldamist kaebaja teadmata, sest pilt on tehtud avalikult territooriumilt. Laen eraisikult, kiirlaenud 1 päevaga. Ответ будет соответствующий. Pressinõukogu ei pea artikli pealkirja eksitavaks ega ebatäpseks, sest allkirjade võltsimist kinnitab toimetuse käsutuses olev info. Artiklis on kontrollimata fakte, mis kahjustavad kaebaja mainet. Antud juhul ei ole viitamine „viimasele võimalusele“ korrektne, see on auditooriumi eksitav. Kaebuses ei ole välja toodud ebaõigeid faktiväiteid, vaid on viidatud autori kriitilistele hinnangutele. Pressinõukogu hinnangul oli antud teema käsitlemine põhjendatud ja avaliku elu tegelasena on Paul Kärbergi vastu avalikkusel suurem huvi. Artikli pealkirjas ja tekstis võistluse nimetamine „dopinguvõistluseks“ ja ausa spordi põhimõtetega vastuollu minevaks on Pressinõukogu arvates põhjendamatult hinnanguline ja halvustav. Kaebaja ei pea õigeks nimede avalikustamist ja leiab, et foto, loo pealkiri ja alapealkirjad on eksitavad. Pressinõukogu hinnangul ei oma kohtumaja nimi pildiallkirjas kogu artikli seisukohast olulist tähtsust ja seega ei eksita lugejaid. Samuti ei ole kaebaja rahul, et järgmise päeva saates ei avaldatud parandust. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle ei antud sõna kommentaariks

Märkused