Jäta õppelaen viimaseks valikuks ning taotle seda ainult siis, kui summa on hädavajalik

Arvestuse pidamine Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud peavad arvestust oma teenistujate või töötajate kohta, kellel on seadusest tulenevalt õigus õppelaenu kustutamisele riigieelarve vahenditest. Samasugune teatamise kohustus laieneb ka laenusaajatele, kes juba on teenistuses või tööl riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses või töötavad avalik-õigusliku juriidilise isiku juures. Õppelaenu kustutamisel ei arvestata õppelaenu kustutamise alustamisele eelnenud riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses teenistuses või tööl või avalik-õigusliku juriidilise isiku juures tööl oldud aega. Kui laenusaaja õpib välisriigi õppeasutuses, kohustub ta laenuandjale viivitamatult kirjalikult teatama ka õppe lõpetamisest seoses õppekava täitmisega täies mahus. Jäta õppelaen viimaseks valikuks ning taotle seda ainult siis, kui summa on hädavajalik.

Eesti Maaülikool -

. Jõulud ja ostumöll – kuidas säästa raha pühade ajal?. Pooleli jäänud teenistus- või tööaastal kustutatakse õppelaenu proportsionaalselt teenistuses oldud või töötatud täiskuude arvuga. [käesolevast tekstist välja jäetud]  .

väga vaimukas: October 2008 -

. Taotlusele tuleb lisada soovitud maksegraafik. Eelarvet ei tohiks võtta kui kodust tööd, millega sa üritad kellelegi muljet avaldada. Õppe lõpetamisest teavitamine Laenusaaja kohustub õppe lõpetamisest muul põhjusel kui õppekava täitmine täies mahus laenuandjale viivitamatult kirjalikult teatama. Jäta õppelaen viimaseks valikuks ning taotle seda ainult siis, kui summa on hädavajalik. Haridus- ja Teadusministeeriumil on õigus teha taotluse rahuldamisel muudatusi taotleja esitatud maksegraafikus

Märkused