Isegi, kui sa ei ole rahaliselt kitsikuses, ei ole mõtet kulutada tarbetult palju

Täiuslik madrats paremaks uneks | Napsie

. Tüdruk on väike, aga tunneb juba tähti. Mati Erelt, Lause õigekeelsus. Koma ei panda selge võrdlussuhte puhul: Isa ei ole niisugune ~ seesugune ~ selline ~ säärane muretseja nagu ema. Võrreldes eelmise aastaga on tänavune saak parem.Lisaks lauselühendi koma kohta Koma ei panda kirja lõppu sõnade , , jõudu soovides vms järele: Tervitades Jüri; Ette tänades Mari Tamm. Kui omastavas käändes järellisand kuulub sihitise juurde, on koma mõlemapoolne: Leidsin üles Mihkli, oma kunagise klassivenna, ja kutsusin ta külla. Kui lause selgus nõuab, tuleb kindlasti koma panna: Värv imendus kiiresti, laiali valgumata. Argo Mund, Maire Raadik, Komaga ja komata. Erinevalt teistest läks Mari pärast kooli kohe koju. a ilmunud kooliõpetaja Adolf Linde raamatus „Kirja märkide ehk interpunktioni õpetus“ on öeldud: „Ei räägita hüidesõna mitte ülendatud healega ja seisab ta woolawas kõnes, siis kirjutatakse enamiste seda, nagu kiillauset, kommade vahele.“ A. – Lahkusin toast sõnagi lausumata. – Rohkem ostes säästad raha. – Meie aga vantsisime edasi. Kiri valmis kirjutatud, jäi tüdruk mõtlema. Teine küsimus, mis võib tekitada paaridele tülisid, on see, kui suur osa kummagi poole palgast läheb erinevate kulutuste alla. Sajab kõikjal, välja arvatud saartel. Kui sõnaga või algavas tarindis on öeldis, pannakse koma: Vaatas mind, nagu oleksin võõras. Söönud kõhu täis, viisin nõud kööki.

Club Privé – Ööklubi & Casino

. Osakonna juhataja, võttes arvesse alluvate esitatud andmeid, koostab koondaruande. Püsiühendis ilma komata: Valetab suu suitseb. , , jts kuuluvad sidendina kokku ja nende osade vahele ei panda koma. Trepile astunud peremees tervitas külalisi. Isegi, kui sa ei ole rahaliselt kitsikuses, ei ole mõtet kulutada tarbetult palju. Vrd ilma komata: Kassid nagu kõik koduloomad vajavad hoolitsust. eestäiendina Eesruumis istus paar arsti ootavat patsienti. Koma tuleb kindlasti panna, kui rindosalause järgneb kõrvallausele, järellisandile, kiilule vms, mis nagunii tuleb muust lausest komaga eraldada: Võid teha, mida tahad, minna, kuhu tahad. Öeldisverbita tarind ei ole kõrvallause ega nõua koma: Vaatas mind nagu võõrast. - ja -lühendi komastamisel võib soovi korral arvesse võtta ka lühendi asendit põhilause suhtes. Mati Erelt, Reet Kasik, Helle Metslang, Henno Rajandi, Kristiina Ross, Henn Saari, Kaja Tael, Silvi Vare, Eesti keele grammatika II. Komata kasutus on eelistatud -infinitiivide, komaga kasutus - ja -tarindite puhul: Seda on kergem öelda kui teha. -sõnaga algava loetelutarindi koma kohta vt järellisandi ja -täiendi jaotisest. Kokku võttes Ostes rohkem, säästad raha. , , , , , ei nõua harilikult koma: Päike paistab linnud laulavad. – Lossist on vaid varemed järel. kõht oli juba täis, sõime edasi. – Rabasime tööd teha, lõpuks olime kõik higised. Jooksin kogu tee, kuid jäin ikka bussist maha. Kirjandust koma kohta Mati Erelt, Lause õigekeelsus. Koostanud ja toimetanud Maire Raadik. Trükki toimetanud Mati Erelt peatoimetajana, Tiiu Erelt, Henn Saari ja Ülle Viks. Tulge siia, lapsed, vaadake, mis ma leidsin! ja võivad olla sidesõnad, mille ette tuleb panna koma, või rõhumäärsõnad, mille ette koma ei käi: Oled väike, aga tubli. Edu saavutamiseks on eluliselt oluline hakata mõistma, et sinu rahaline olukord on üksnes sinu kätes ning mitte keegi teine kogu maamunal ei saa mõjutada seda, milline on sinu elu. Komakasutus on vaba - ja -lühendi puhul, soovi korral võib järgida - ja -lühendi reegleid. Adolf Linde, Kirja märkide ehk interpunktioni õpetus. Komaga eraldatakse lühemad kiilud: Mina, tõsi küll, seda ei usu. Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross, Eesti keele käsiraamat. Ta tegi pikast tööpäevast väsinuna raske avarii. Päev tuleb päikeseline, aga külm. Ootasime kaua, kuid asjata. Pealausele eelneva kõrvallause algul võib koma panna või panemata jätta. Sidendi osade vahele pannakse koma, kui väljendatakse tegevusviisi. Korjasin seeni, nagu riisikaid ja pilvikuid, nautisin loodust. Ellen Uuspõld, Õpetusi ja harjutusi algajale keeletoimetajale. Oh sind küll! Kiilu eriliik on üte, mis näitab, kelle poole lausega pöördutakse: Tere, Tiina! Hei, sina seal, tule siia! Jüri ja Mari, teie ostate tordi. Sidendite sellepärast et, eeldusel et, , jts osade vahele pannakse koma, kui sidend paikneb lause keskel ja rõhutatakse põhjust, otstarvet vms. koma kasutamist arvukirjutuses ja otsekõne vormistuses. Ukse taga seisis noormees, lillekimp käes, ja naeratas. Taotluste esitamiseks oli piisavalt aega, , et tähtaega pikendati. Kui käed külmetavad, pane kindad kätte. Komaga ei eraldata olendit märkivaid laiendamata lisandeid, kui need ei ühildu oma põhisõnaga: rektor professor Mart Kalmule ~ Eesti Kunstiakadeemia rektorile professor Mart Kalmule. Öeldisverbist oleneb ka võrdlustarindi koma. Sõime edasi, kõht oli juba täis. Sõna võtsid Jüri Kask, Tartu ülikooli õppejõud, ja Mari Tamm, rahandusministeeriumi kantsler. Ma ei käinud mitte Prahas, vaid Viinis. järeltäiendina Kaup, osalt pakitud, osalt pakkimata, jäi riiulitele. Lahkusin toast, lausumata sõnagi. Mees, pikk, parimais aastais, otsib kaaslast; Omastavas käändes järellisand eraldatakse komaga ainult eestpoolt: See on Mihkli, minu kunagise klassivenna maja. Lapsel ei olnud salli kindaid. Koma paneku võib tingida ka rinnastava sidesõna kasutamine: täname lojaalse, kohusetundliku ja pühendunud tegevuse eest. Kokku võttes sellepärast et, , selle asemel et, eeldusel et, , , , , samal ajal kui jts Lõke ei süttinud sellepärast ~ selle pärast, et puud olid märjad. Tartu Ülikooli eesti keele osakond. is required to view this site. Tuul puhub loodest läänest. Tohoh, mis lärm see on! Komaga ei eraldata sõnu ja , kui neid ei toonitata esiletõstvalt, ega sõna ning hüüdsõnu, kui neile ei lange tunderõhk: Tulge palun siia

Märkused