Intressilt viivise arvestamine, soodsaim laen

Intressilt viivise arvestamine, soodsaim laen. Seega ei saanud näiteks pank, kelle müüdavaks kaubaks on raha, nõuda viivist selle kauba eest maksmisele kuuluva tasu ehk intressi maksmisega viivitamise eest.

Maksumaksja on kohustatud arvestama ja tasuma tähtpäevaks tasumata maksusummalt intressi. Intressi arvestatakse alates seadusejärgsele maksude tasumise päevale järgnevast päevast kuni tasumise või tasaarvestamise päevani, viimane kaasa arvatud. Sellest võlgniku kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe on tühine. Selle reegli kohaldumist ei saa kunstlikult vältida vaid näiteks maksetähtaja pikendamisega ehk sisuliselt olemasoleva lepingu muutmisega. intressimääraga Autori arvates on intressilt viivise arvestamise keeld käsitlemist väärt, mistõttu kajastab oma töö ühes alapeatükis intressi kapitaliseerimist. Intressitava laenulepingu puhul on lepingupooled vabad kokku leppima nendevahelisele.

PIIRANGUD INTRESSI JA VIIVISE ARVESTAMISEL KREDIIDILEPINGUTES

..

Viivisest ja intressist – mis neil vahet on.

.

Auto pantimine halva krediidi ajalooga; intressilt viivise.

. Jaapan Jaapan on üks maailma kõige urbanistlikumaid riike – enamus meie kasutuses olevast tehnoloogiast on pärit just selle idamaa rüppest. Mõned inimesed lähevad ülikooli ja omandavad erialahariduse. Mõnel puhul saab laenu ka nädalavahetusel, olenevalt laenuandja tööaegadest. Intressilt viivise arvestamine, soodsaim laen

Märkused