Individuaalsuse säilitamiseks tasub eelarves eraldada mõlemale partnerile rahasumma, mis on nende käsutada

Artikkel ‹ Rubriik - Vikerkaar

. Pärast teeninduspiirkonnas elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda, eelistades esmajärjekorras samas vallas või linnas elavaid lapsi, seejärel teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi. Individuaalsuse säilitamiseks tasub eelarves eraldada mõlemale partnerile rahasumma, mis on nende käsutada. See laen on hobidega seotud väljaminekute rahastamiseks kui ees ootavad uued väljakutsed ning eneseületused või soovid end rutiinist lahti murda. Lasteaia ja põhikooli ümberkorraldamise, kooli pidamise üleandmise, tegevuse lõpetamise ning hoolekogu koosseisu osas kohaldatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatut.

Aruandes tuuakse välja lasteasutuse tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad.

ÜLD ja SOBITUSRÜHMA LAPSE VAATLUS, ARENGU JÄLGIMISE JA.

. Individuaalsuse säilitamiseks tasub eelarves eraldada mõlemale partnerile rahasumma, mis on nende käsutada. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab valla- või linnavalitsus

Märkused