Ignoreerimine ei muuda asju paremaks, vaid võib tuua kaasa veelgi probleeme tulevikus, seega ükskõik, kui valus ja ebameeldiv see ka poleks, sa ei tohi ignoreerida olukorda

Kiusamine on kaasajal mitmete teadusharude teadlaste uurimisaines ja kuigi teadusprobleemi on pikalt uuritud ei ole uurijad teaduslikult päris kindlat definitsiooni kiusamisele välja kujundanud. Kiusamine liigitatakse ebaeetilise käitumise hulka. Laenuperioodi pikkus on 6 kuud kuni 5 aastat. Võib-olla on sul hoopis probleeme järjepideva säästmisega?. Kiusamise põhjuseks või ajendiks võivad olla kadedus, viha, madal enesehinnang, võimu kuritarvitamine, vale arusaam üldkäibivatest käitumisnormidest, asotsiaalsus jne. Vajadusel eristatakse kooli-, küber- ja töökiusamist jne.

Harta12 -

.

Ignoreerimine ei muuda asju paremaks, vaid võib tuua kaasa veelgi probleeme tulevikus, seega ükskõik, kui valus ja ebameeldiv see ka poleks, sa ei tohi ignoreerida olukorda. Ignoreerimine ei muuda asju paremaks, vaid võib tuua kaasa veelgi probleeme tulevikus, seega ükskõik, kui valus ja ebameeldiv see ka poleks, sa ei tohi ignoreerida olukorda. Kiusamise eesmärgiks võib olla ka soov saada kas ohvri või kellegi teise tähelepanu

Märkused