Hõlpsama valiku tegemiseks leiad alljärgnevalt 3 mugavat rakendust, mis aitavad raha säästa ja rahaasjad üleüldiselt kontrolli all hoida

Näpunäide.    Saate klõpsata nuppu Ahenda dialoogiboks nuppu ja valige vahemikus, mida soovite kasutada töölehel. Sildi ja telje vahelise kauguse suurendamiseks tippige suurem arv. Siltide joonduse ja suuna muutmine Nii horisontaal- ehk kategooriatelje kui ka vertikaal- ehk väärtustelje siltide joondust saate vajadusel muuta. Seejärel klõpsake telge, mille soovite valida. Näpunäide   . Kui valitud arvuvorming sisaldab komakohti, saate need määrata väljal. Kategooriatelje siltide teksti või väärtustelje arvude vormingut saate vajaduse korral muuta. Arvude ja töölehelahtrite vaheliste linkide säilitamiseks märkige ruut Lingitud allikaga. Klõpsake nuppu ja seejärel valige väljalt soovitav arvuvorming. Diagrammi sildi teksti muutmine Klõpsake diagrammil horisontaaltelge või valige telg diagrammielementide loendist järgmiselt. Klõpsake dialoogiboksis Telje vormindamineTekstisuvandid. Tehke jaotises Teksti paigutus ühte või mitut järgmistest. Nii horisontaal- ehk kategooriatelje kui ka vertikaal- ehk väärtustelje siltide joondust saate vajadusel muuta. Klõpsake tööriistaribal Avalehtsoovitud vormingusuvandid. Osavaim väikelaen, laenud ilma tagatiseta. Näpunäide.    Saate ka muuta teljesiltide horisontaaljoonduse, klõpsates nuppu telg ja seejärel klõpsake nuppu Joonda vasakule , või Joonda paremale Avaleht tööriistariba. Arvude vormindamine Klõpsake diagrammil telge, millel kuvatavaid arve soovite vormindada, või valige soovitud telg diagrammielementide loendist järgmiselt. Hõlpsama valiku tegemiseks leiad alljärgnevalt 3 mugavat rakendust, mis aitavad raha säästa ja rahaasjad üleüldiselt kontrolli all hoida. Klõpsake väljal Teksti suund soovitud tekstisuunda. Kategooriasiltide teksti muutmine Kategooriasiltide teksti saate muuta nii töölehel kui ka otse diagrammil. Näpunäide   . Sildi paigutamiseks teljele lähemale tippige väiksem arv. Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega , ja. Näpunäide   . Kategooria kõigi siltide kuvamiseks tippige väärtus , iga teise sildi kuvamiseks tippige väärtus , iga kolmanda sildi kuvamiseks tippige väärtus jne. Näpunäide.    Saate muuta ka teljesiltide horisontaaljoonduse telge paremklõpsata ja seejärel klõpsake nuppu Joonda vasakule , või Joonda paremale minitööriistariba.

   . Töölehel tehtavad muudatused kajastuvad automaatselt diagrammil. Määrake töölehel vahemik, mida soovite kategooriatelje siltidena kasutada. Näpunäide   . Võite ka valida telje, kus sildid on kuvatud, ja kasutada siis menüü jaotise vormindusnuppe. Siltide asukoha muutmiseks klõpsake ripploendis soovitavat suvandit. Klõpsake jaotises Vertikaaljoondus soovitud vertikaaljoondussuvandit. Klõpsake menüü jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Klõpsake menüü jaotises nuppu. Klõpsake dialoogiboksis Telje vormindamine nuppu. Tehke jaotises Teljesuvandid ühte või mitut järgmistest. Teljesiltide intervalli muutmiseks märkige jaotises Siltidevaheline intervall raadionupp Määrake intervalli ühik ja tippige siis tekstiväljale soovitud arv. Teksti vormindamine Paremklõpsake diagrammil telge, mille silte soovite vormindada. Seejärel klõpsake horisontaal- ehk kategooriatelge. Klõpsake menüü jaotises nuppu Vali andmed. Klõpsake telge, mille soovite kuvada või peita. Teksti ja arvude ilme muutmine Sildid Kategooriatelje siltide teksti või väärtustelje arvude vormingut saate vajaduse korral muuta. Klõpsake menüü nuppu Lisa diagrammielementide kõrval olevat allanoolt ja seejärel libistage kursoriga üle hüpikakna menüü. Paani telgede Suvandid jaotises Kriipsmärgiste, tehke ühte või mitut järgmistest. Klõpsake diagrammil telge, mille sildid vajavad teistsugust joondamist, või valige diagrammi elementide loendist telg järgmiselt. Kuvatakse menüü Diagrammiriistad alammenüüdega ja. Kategooriasiltide teksti saate muuta nii töölehel kui ka otse diagrammil. Klõpsake kuvatavat või peidetavat teljetüüpi ja seejärel soovitud suvandeid. Teljesildi asukoha muutmiseks tippige väljale Sildi kaugus teljest soovitav arvväärtus. Siltide või kriipsmärgiste vaheliste kategooriate arvu muutmine Klõpsake diagrammil muudetavat horisontaal- ehk kategooriatelge või valige telg diagrammielementide loendist järgmiselt. Klõpsake diagrammil muudetavat horisontaal- ehk kategooriatelge või valige telg diagrammielementide loendist järgmiselt.    . Enne arvude vormindamist protsentidena veenduge, et diagrammil leiduvad arvud oleksid lähteandmetes tõepoolest protsentidena arvutatud ja et need oleksid kuvatud kümnendvormingus. Valige soovitud pöördenurk väljal Kohandatud nurk. Kas SMS laenu saab peatada ajateenistuse ajaks, laen välismaalasele. Jaotises Teljesuvandid valige , ja seejärel klõpsake väljal , valige soovitud arvuvormingut. Näpunäide   . Kriipsmärgiste või nende siltide peitmiseks klõpsake väljal Teljesildid väärtust. Tehke jaotises Teljesuvandid ühte või mõlemat järgmistest. Kuvatakse menüü Diagrammiriistad alammenüüdega ,. Protsente arvutatakse töölehel võrrandiga summa / kogusumma = protsent. Telje kriipsmärgiste ja siltide kohandamine Klõpsake diagrammil telge, mille kriipsmärgised ja sildid vajavad kohandamist või valige diagrammi elementide loendist telg järgmiselt. Vahekriipsmärgiste kuvamisviisi muutmiseks klõpsake ripploendis Vahekriipsmärgiste tüüp soovitavat kriipsmärgise asukohta. Klõpsake diagrammil telge, mille kriipsmärgised ja sildid vajavad kohandamist või valige diagrammi elementide loendist telg järgmiselt. Kategooriasildi teksti muutmine töölehel Klõpsake töölehel lahtrit, mis sisaldab muudetava sildi nime. Klõpsake minitööriistaribal soovitud vormingusuvandeid. Põhikriipsmärgiste kuvamisviisi muutmiseks klõpsake ripploendis Põhikriipsmärgiste tüüp soovitavat kriipsmärgise asukohta. Klõpsake menüü jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.    . Kui tipite väljale Teljesildi vahemik sildi teksti, pole kategooriatelje silditekst enam töölehe lahtriga lingitud. Tehke dialoogiboksis Teljesiltide vahemik ühte järgmistest. Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu Laienda dialoogiboks. Kui kasutate diagrammis üksust mitme tasemega kategooriasildid saate muuta kõikide tasemete joondust. Muuta saate ka silditasemete vahekaugust horisontaal- ehk kategooriateljel. Tekstivälja, tehke ühte või mitut järgmistest. Sildid, jaotises asukoha muutmiseks klõpsake soovitud suvandit

Märkused