Hakka raha teenima põhitöö kõrvalt

Erinevalt inimese sünnikuupäevast, mis väljendab isiku võimeid ja iseloomuomadusi, on tema elutee seotud karmaga ehk eelmiste elude tegude tulemiga. Karmaõpetuste tähendused on järgmised: Isik satub olukordadesse, kus temalt nõutakse jõudu, julgust ja tugevat iseloomu. PYTHAGORAS JA ÜMBERKEHASTUMISTE ARV Siinkohal toon ära veel ühe arvutusvõimaluse, millesse mina isiklikult ei suhtu ei positiivselt ega ka negatiivselt. Leida usk, vabaneda hirmust. Eneseteostuse numbriks nimetatakse numbrit, mis saadakse sünnikuupäeva ja kuu liitmisel ja muutmisel ühekohaliseks numbriks. Taevas paistab lamedana ja jaaniuss tulukesena. Tuleb õppida headust ning andestamist ja mõista, et materiaalne heaolu kuulub kõigile, mitte isikule üksi. Ka maises ja materiaalses maailmas on palju seletamatut, kontrollimatut, tõestamatut. Karmasuhtete juurde tulen hiljem veel tagasi. Kas üks või mitu korda, sõltub inimesest endast.

On ka isiklikke, uurimise ja praktika käigus tekkinud teooriaid, kuid nende kontrollimine nõuab veel väga palju tööd. Tuleb õppida distsipliini ja vastutust igas olukorras, hoolitseda rohkem kodu ja perekonna eest, õppida teisi teenima. Kas need olid materiaalsed, vaimsed või füüsilised – samadesse olukordadesse satub inimene nüüd ka ise. Nendest näidetest ehk piisab. Kuid kui vastavaid külgi arendada, muutub elu palju lihtsamaks. Need aastad on, sõltuvalt isiku tegevusest, nagu omamoodi palga- või trahvipäevad. Absurdsete näidete hulk on võrdne arvutusvõimalustega nende tabelite järgi. Karmaõpetusi näitavad nimes puuduvad numbrid. Kõige tähtsam on mõistmine, et tegelikult “sööb inimene enda keedetud suppi”. Isiku elus tekivad olukorrad, kus ta satub silmitsi emotsionaalsete probleemidega. Isik satub olukordadesse, kus kannatlikkus, põhjalikkus ja töökus on olulised. Seega määrab elutee number inimese eluülesande ja –eesmärgi ning näitab võimalusi nende täitmiseks ja saavutamiseks. Isik satub olukordadesse, kus peab teistega koostööd tegema ja tugevalt arendama juba varemõpitud oskusi. Nii reinkarnatsioon kui ka numeroloogia kuuluvad siiski müstika valdkonda, kus piir reaalsuse ja fantaasia vahel mõne inimese jaoks nii laiaks, et pea olematuks muutub. Kuid need erinevused piirduvad enamasti sünniaegade mõningase kõikumise, iseloomutüüpide kirjelduste ning eluülesannetega. Paljudes numeroloogiaalastes materjalides loetakse tugevaimaks karmaga seotud numbriks “kaheksat”, mida enamasti seostatakse planeediga Saturn. Isik satub olukordadesse, kus kavandatud muutused tuleb hästi läbi mõelda. Samuti tuleks tähelepanu pöörata sellele, et vastaval isiklikul aastal kerkivad esile just vastava karma õpetuse probleemid. Ja nüüd siis konkreetselt eelmises artiklis mainitud tabelite juurde. Küllap see ongi põhjuseks, miks usk reinkarnatsiooni ehk hinge taaskehastumisse kuulub mingil kujul või tasemel paljude maailma rahvaste elukäsitlusse. Kuid võimalik, et mingil eluperioodil tuleb lihtsalt elada piiratud tingimustes või kellegi hirmuvalitsuse all. Selleks arvutuseks kirjutame välja isiku sünniaja, eelpooltoodud arvutuste tulemusena saadud eluteenumbri ja ka selle teise poole arvutuse koos kahekohaliste vahesummadega ühtlase numbrireana. Õppida raha- ja materiaalsete asjade korraldamist, oma aja kasutamist.

Hoiused - Inbank - Pankadest parim hoiuseintress

. Siiski tuleb tähelepanu pöörata ka saadud kahekohalisele numbrile, mis võib olla meister- või karma võla number. Tõeliselt huvitav oleks heita pilk ka originaaltabelitele. Nimest tuletatakse karma õpetused. Usun, et karmaga seotud numbrite väljaarvutamiseks on numeroloogias veel palju erinevaid võimalusi, kuid seni pole mulle enamat näppu sattunud. Lisada võib veel sedagi, et mõnede teooriate kohaselt näitab kaheksate arv Pythagorase ruudus karma võlgade arvu. Enamikes allikates on nende autoriks märgitud Howard Carter, kes väidetavalt olevat “tunduvalt lihtsustanud” mingit temale teadaolevat iidset meetodit. Juhul kui mõni neist aastatest on isikule raske, tuleks põhjuseid otsida eelnevatest aastatest ning enne uue tsükli alustamist sellest järeldusi teha ja õppust võtta. Üheksandal emotsionaalsete heategude või kahjude eest. Nende tabelite alusel on võimalik välja arvutada inimese eelmise elu ligikaudne sünniaeg ja -koht, sugu, tegevusala, iseloomutüüp ning ka tema eluülesanne parajasti elatavas elus. Ometigi sunnib miski meid teatud asju omaks võtma. Nii jõuavad kõik arvutused selle “üldarusaadava” meetodi abil ainult absurdideni. Eelpoolmainitud ja lisaks mõnedes venekeelsetes raamatutes avaldatud tabelites leidub väikesi omavahelisi erinevusi. Reinkarnatsiooniteema on tuntaval määral mõjutanud ka mitmeid Euroopa uusaja idealistlikke õpetusi nagu näiteks teosoofiat, antroposoofiat ja spiritualismi, samuti selliseidki tuntud filosoofe nagu G. India usundis ja traditsioonilises filosoofias on see mõiste kesksel kohal selliste mõistete kõrval nagu karma, sansara ja mokša. See number väljendab kõige eredamalt isiku iseloomujooni, näitab varjatud andeid ning võimeid. Järelikult on selle teooria põhjal kõnealusel isikul parajasti käsil kaheteistkümnes elu ning kolm korda tuleb tal siin maailmas veel kehastuda. Tuleb ära õppida muutuste õpetus, osata alustada uusi asju ning neid ka jätkata, mitte kohe küllastuda. Peale hulganisti tekkivate ja siiani materjali vähesuse või ebapiisavuse tõttu vastusteta jäävate küsimuste, kipuvad erinevad ajaarvamissüsteemid selle teooria lihtsalt ümber lükkama. Nimetatud tabelite tõepärasuses olen kahelnud juba aastaid. VANA-INDIA MÕTTETERA On üsnagi raske, isegi kurb uskuda, et inimese hinge eluiga on sama üürike kui tema füüsilise keha oma sünni ja surma vahel. NEED KUMMALISED EELMISTE ELUDE TABELID…. SUHTED JA KARMA Ka seda, kas kahe inimese omavahelised suhted on karmalised või mitte, võib vaadelda numeroloogia abil. Numeroloogiaga pole sel materjalil küll õigupoolest mingit pistmist, mistõttu tegelikult jääb arusaamatuks, miks neid tabeleid enamasti sellealastes raamatutes avaldatakse. Tuleb õppida kannatlikkust, kaastunnet, halastust. Tuleb õppida rahuldumist, asjade korda sättimist, süsteemsust, leida ühiskondlik rakendus, pöörata tähelepanu detailidele. Võimalik, et isik peab elama mõnda aega piiratud tingimustes või sõltuma kellestki. Unustada mõneks ajaks enese mina. Eelmises elus looderdamine; surmahirm või selle tekitamine, mille tulemusena võib isik selles elus vanglasse või mõnda muusse kinnisesse asutusse sattuda. Vahesummad ja lõplik nimenumber siinkohal arvesse ei lähe. Tuleb õppida loobumust, saavutada enesekindlus, otsustada iseseisvalt, planeerida enda tulevikku, kasutada enda initsiatiivi ja originaalsust. Isik satub olukordadesse, kus rahal ja ainelisel küljel on sõltumatuse loojana suur tähtsus. Isik satub olukordadesse, kus peab end väljendama, tooma esile oma tõelise MINA ja olema sõbralikum ning nautima seda, mida elu pakub. Erilise innuga ma selliseid materjale otsinud polegi, kuna selles osas pean astroloogilist materjali tunduvalt “vettpidavamaks”. Tegemist on ühisrahastusega, mida kutsutakse teisiti ka kui P2P-laenu (inglise keeles „peer-to-peer“), kogukondlikku laenu või inimeselt-inimesele laenu. Seda vähem, et tegemist on inglise, aga mitte mõne iidse või surnud keelega.

Vikerkaar

. Siinkohal ja praegu ei hakka ma loetlema ei teatmeteoseid ega ka lähemalt valgustama arvutusmeetodeid, mida ma kontrollimistegevuses kasutasin. Ja seda lisaks ööpäevasele sündide arvule. Isik peab olema äärmiselt töökas, südamlik ja kaastundlik, olema rahul sellega mis tal on ja mitte kadestama teisi. Inglismaal, Croydeni linnas. Need numbrid näitavad, milles on inimene eelmises elus teiste vastu eksinud ja millises laadis on need halvad teod, mis inimene on teinud eelmises elus teistele inimestele või elusolenditele ja mille eest nad selles elus tasuma peavad. Tuleb aidata nõrgemaid ja näidata oma armastust lähedaste suhtes. Need õpetused näitavad, milliste omaduste arendamise isik laokile jättis, mida tuleb selles elus õppida ja milliseid probleeme need tekitavad. Kummaline tundub seegi, et kirjeldatud iseloomutüübid on valdavas enamuses ülimalt positiivsed.

Töövõimetus ja lisa puhkepäevad -

. Kõnealuse meetodi vigu ja möödalaskmisi ei saa panna ka ei tõlkide, tõlgendajate ega kirjastajate süüks. See tähendab seda, et vastavad isikud on olnud eelmises elus lähedases füüsilises suhtes: mees-naine, vanem-laps, õde-vend. Otsustasin siis mõningaid oma kogemusi selles asjas veidi laiemalt tutvustada. Isik satub olukordadesse, kus vastutus, sugulased ja sõbrad nõuavad palju. Tuleb õppida eneseväärikust, pugeda välja “karbist”, rohkem kohtuda erinevate inimestega, võita häbelikkus. Võib sattuda ka piiratud tingimustesse.

Juhatuse liige -

. Kogu tabeliarvestuses ei muutu tulemused loogiliseks ega enamasti ka rahvastiku arvu suhtes ajaloole vastavaks ka siis mitte, kui aluseks võtta sündide arv Euroopas või koguni ainult Inglismaal. See on vajalik õnneliku abielu ja iga laadi koostöö jaoks. Ka erinevate süsteemide alusel koostatud sünnikaartide saamine pole tänapäeval interneti vahendusel probleem. Nimenumbrit nimetatakse mõningates allikates ka eneseväljenduse numbriks. Hakka raha teenima põhitöö kõrvalt. Tuleb arendada kainet mõtlemist, mitte karta muutusi, taltsutada vabadusejanu, võtta endale tihemini kohustusi ja vastutust, olla kannatlikum. Kus ja millal sündisid siia maailma mõrtsukad, diktaatorid, türannid, maniakid ja muud pahelised inimesed – selle kohta ei leidu sõnagi. Kaheksandal aastal materiaalsete heategude või kahjude eest. Isik saab läbi hingeliste kogemuste selgeks sügavuse ja rahu tähenduse elus ja inimsuhetes. Kahjuks tundub, et neid kõnealuseid tabeleid võib nimetada parimal juhul vaid elava fantaasia viljaks. Arendada loogilist mõtlemist, kannatlikkust ja mõistmist. Ka tema suhted vastassugupoolega katkevad, kuni õpivad mõistma, et püsivad inimsuhted nõuavad palju mõistmist, andestamist, tööd ja vaeva. Isik on eelmises elus oma vabadust kurjasti kasutanud, mistõttu võib püsisuhete loomine selles elus raskendatud olla. Vaid positiivne hingeline areng toob lahenduse. Viimane ei pruugi sugugi olla ainult negatiivne, kuigi enamasti nii kipub olema. Seitsmendal aastal saadakse tasu teistele tehtud hingeliste heategude eest või vastavalt makstakse hingeliste kahjude eest. Tuleb õppida teiste omakasupüüdmatut teenimist, saavutada enesekindlus, ohjeldada temperamenti. Isik on eelmises elus oma jõudu või võimu kurjasti kasutanud, mille tulemusena esineb nüüd oma võimete väljendamisel ja edu saavutamisel raskusi. Kuid kuna minult kui numeroloogilt tihti ja jätkuvalt küsitakse, kas ma arvutan välja ka eelmisi elusid või siis tahetakse teada minu arvamust kõnealuse meetodi kohta üldse, viisin läbi rea konkreetseid arvutusi. Pakun välja aadressid http://www.astro.com/ ja http://www.cyberastro.com/. Raskused kaovad, kui isik õpib märkama teiste tundeid. Tasakaalustdaa materiaalne ja hingeline. Kuid taevas ei ole lame ja jaaniuss ei ole tuli. MÕNED ARVUTUSED Kuigi arvan, et enamus lugejaid on numeroloogiliste arvutuste aluste ja enda põhinumbritega kursis, annan siiski esmalt mõned seletused ja näited arvutamiseks: Sünnikuupäeva nimetatakse ka tüve- ning india veda süsteemi järgi ka hingenumbriks. Tuleb õppida praktilisust, õppida õppima: kuidas omandada teadmisi ja kuidas neid kasutada. Erinevaid tähestikusüsteeme on väga palju, kuid siinkohal toon ära ühe enamlevinuma – nn universaalsüsteemi. Kui ühe isiku sünnikuupäev miinus teise isiku oma, annab vastuseks nulli, siis on see vaimne karmasuhe. See number saadakse nimes esinevate tähtede, mis on eelnevalt numbriteks teisendatud, kokkuliitmisel. Isikud on eelmises elus olnud mõttekaaslased või oponendid. Sünnikuu – sünnikuu, kui vastuseks on null, annab füüsilise karmasuhte

Märkused