Fakt on see, et iga kuu võib ette tulla midagi, mis lööb eelarve tasakaalust välja, olgu tegemist autoremondi või ootamatu sünnipäevaga, mille olid juba ära unustanud

Hea on teada, et mingi kodumasina hingusele minek ei tähenda midagi muud kui kerget pahameelt, et kurat! Muidugi häirib, kui asi läheb katki ja peab uue eest maksma, aga ma ei taha seda väljaminekut kuidagi tunnetada. Nõudest peab loobuma ikka isik, kellele võlgu ollakse ja kogu protseduur käib siis läbi kasumiaruande, ehk ettevõttele tekib lisatulu. Ma võin selle kokkuvõttes tagantjärele kulutada, aga mulle ei meeldi kohustus seda teha. Suur osa kulub ka kodulaenu enneaegsele tagasi maksmisele. Teen enne oma oste alati põhjaliku eeltöö, et veenduda, et ma ikka pügada ei saa. Juhatuse liige võib oma nõudest loobuda, misjärel kantakse vähenenud kohustuse summa tulusse ja alles seejärel, kui ettevõttel on piisavalt kasumit, võib sellest reserve moodustada. Põhikiri lubab moodustada reservi. Mida edasi teha, mainis veel, et asi läheb inetuks ja tuleb TVK. Isegi siis mitte, kui maksan pangale vabatahtlikult laenu tagasi. Palga maksmisega viivitamine ei olevat tema puhul pahatahtlik. Või sööb kõige odavamat toitu, restoranis kunagi ei käi ja reisil ega kusagil samuti mitte. Näiteks, et iga kuu panen kõrvale x eurot. Aga no kui sinu firma põhitegevus ongi kiusu pärast kohtute vahet käimine, no eks sa ise tea. Ja ma isegi ei tunne piinlikkust. Tundub, et ma vihkan kõige rohkem kohustust midagi teha. Säästmisel võiks ju seada endale mingi eesmärgi või piirid. Selline, kes kogub nõudepesuvett ja kasutab seda vetsus asjade allaloputamiseks vms. Eeldasin, et ka küsijale pole vaja nii elementaarseid asju seletada. Säästurežiimile, kus ma tarbiks hästi vähe, midagi ei koguks ja sööks Valla viinereid, võiks ju ajutiselt minna. Tegelikult on ÄS selle koha pealt üsna segane – sama § lubab reserve moodustada muudest eraldistest ja käsib ikkagi ka kasumit "revideerida". Töötaja oleks pidanud selle vastusega pöörduma TVK-i aga ta loobus. Mul ei ole praegu meeleheitlikult tarvis lisa teenida, aga ma ikkagi teen seda, ei oska teisiti. Võtan lihtsalt praegu aja, et endale ka kirjutada, muidu kirjutan iga päev kõigile teistele. TL lõpeb täpselt töötaja soovitud kuupäeval. Kui omanikust juhataja otsustab oma nõudest loobuda, siis võib selle arvelt moodustada reservi. Kusjuures mingeid kalleid firmariideid ma küll ei ostnud. Kõiki muid kohustusi kajastatakse pikaajaliste kohustustena. Ülejäänud raha ma lihtsalt lõin laiaks. Üks minu parimaid sõpru on Hinnavaatlus, kus ma alati enne surfan, et olla kindel, et maksan parimat hinda 🙂 See on kindel säästunärutaja mõtteviisi tunnus. vaidluse fakt peab olema tekkinud. Tekkis teinegi küsimus, ei teata oma tööandjale oma soovi pöörduda töövaidluskomisjoni. Ma ei võta reisile minnes kõige kallimat hotelli, aga kõige odavamat ka ei võta. Ma ju tean, et napakaid oste ma ei tee, usaldan ennast. Aga sellest mul pole kahju, sest see on üks suuri põhjusi, miks ma üldse säästan. Kas tuleb siis moodustada reservkapitali või mitte. Jah, nimelt tööandja peab pöörduma TVK-sse, kui ta pole nõus TL lõpetamisega töötaja poolt soovitud §-i alusel. Vaidluse fakt ongi tekkinud, kui tööandja pole töötaja soovitud §-i alusel lepingu lõpetamisega nõus. Mulle meeldib säästa niimoodi, et elan ja olen lahedalt ja pärast vaatan, palju alles jäi. Pole kahtlustki, et ta saab kõik, mida nõuab, kui tööandja on nii rumal, et jätab töötaja avalduse vaidlustamata ja lõpetab TL omal suval valitud §-i järgi. Kanne ei saa niisugune olla – deebet ja kreedit ei ole võrdsed. Sellest on muide TI inimesed mitmel koolitustel rääkinud, et väga paljud tööandjad ongi pidanud hüvitised välja mkasma ainult sel põhjusel, et jätsid "omast tarkusest" TVK-sse pöördumata.

Kas puhkusetasu võib olla väiksem kui igakuine töötasu.

. Just seepärast ongi mu meelest vajalik, et mingi varu alati olemas oleks. Mõnikord tegin haltuurat ka, siis sain natuke rohkem. Töötaja peab aga tõendama, et tööandjapoolne kohustuste rikkumine oli oluline ja seda olulisust tuleb ka põhjendada. Mulle meeldib see üllatusmoment kuu lõpus, et palju siis seekord säästuarvele kanda saan. Töötaja pöördub TVK-sse ja talle mõistetakse välja kõik hüvitised tema poolt soovitud §-i alusel, kuna tööandja ju pole töötaja avaldust seaduses ettenähtud korras vaidlustanud. Kui probleem lahkumise aluses, siis selles pöördud ning pead seda ka tõestama. Kui Te ei soovi reservkapitali, tuleb uus põhikiri teha. Mulle ei meeldiks absoluutselt see, kui mu kodulaenu kuumakse oleks suur summa. Tööandja vastab,et erakorralist lõpetamist ei tule ja rakendatakse korralist ülesütlemist. Ja ma ei suudaks iial nautida normaalset elujärge, kui ma ei oleks tulevastes sissetulekutes kindel. Astuge aga kolinal ämbrisse oma "tarkusega" ja loodan, et töötaja ei jäta TVK-sse pöördumata ja kõiki hüvitisi välja nõudmata. No ma siis ka kirjutan – nii hea põhjus korraks tagasi mõtlemiseks ja mõtete korrastamiseks. Jah, omanikud võivad tõesti ühe otsusega loobuda nii oma nõudest ettevõtte vastu kui ka suunata vabanenud raha otse reservi moodustamiseks. Aga võin vabalt ka restorani minna, sest lihtsalt ei viitsi süüa teha. Tööandja EI SAA omavoliliselt muuta töötaja poolt esitatud avaldust. Ja kui töövaidlusasjadel riigilõiv isegi oli, siis mitte märkimisväärne summa. Iga reservi moodustamisel tuleb paika panna ka see, milleks reservi kasutatakse ning kuidas ja kellele sealt väljamaksed toimuma hakkavad. Igasugune kohustus on võõrkapital. Kogumisarvet päris nulli lasta ka ei taha. Kui rahamuresid pole ja saab edukalt ära elada ka lihtsalt palgaga, siis muidugi. See, et juht ja omanik on juhuslikult üks ja seesama füüsiline isik, ei oma antud momendil tähtsust. Aga kui mul praegusi võimalusi poleks, siis ma ilmselt uuriks GoWorkaBiti ja selliseid võimalusi. Põhikuludeks oli tol ajal üür. Ja kui tal on põhikirjas ainult selline lause, mis siia kirjutatud, siis ei puuduta reservkapitali moodustamine kasumit üldse. Nõudeõigus tuleneb/tekib sissenõudja poolt, mitte vastupidi. Oleme seda isegi teinud, aga kuidagi hõre tunne jääb. Muhkuse arvamus on asjakohane. Aga eks igal oinal ole oma mihklipäev. Ma pole isegi aasta lõikes kokku löönud, kui suure osa ma oma sissetulekust säästan. Tegelikult sain vanematelt ka tol ajal raha. Tööandja ei KAEBA midagi! Sina ju kaebad! Ja NB! töölepingu kehtivuse ajal pead täitma oma tööülesandeid. Seejärel ei tohiks olla raske mõista, mille arvelt reserve üldse moodustada saab – kasum või täiendavad sissemaksed. Lause, mille siia kirjutasid, ei kohusta kasumist midagi reservi eraldama. Kõik ei saa võib-olla nii lihtsa vaevaga lisa teenida. Ma olen veendunud, et kui on huvi tõeliselt säästa, peaks otsima võimalusi ka igapäevasest tööst väljaspool. Pidutsesin ja käisin väljas. Tööandja peab igal juhul aktsepteerima töötaja soovi TL lõpetada. Ma ei pea raha enda eest ära peitma. Eriti veel, kui tegemist on ühe ja sama isikuga mõlemas rollis, nagu selles teemas. Ma ei torma ummisjalu esimesse elektroonikapoodi või rehvimüüki end vigaseks maksma. Omanik jääb alati omanikuks ja temal on alati ja igas olukorras võimalik otsustada rahade kasutamise üle omanikuna, kui ta ka on andnud oma raha firmale juhataja ja aruandva isikuna. Sel lausel oleks mõte ainult siis, kui omanikud firmasse raha paigutaks ja sellest reservi moodustaks. Kui kogu sissetulek on ainult palk töö eest, siis pole ime, et raha ei kogune. Ei pea sugugi kajastama läbi kasumiaruande. Mõnikord jääb vähem, mõnikord rohkem. Küll aga ei lase ma sellel rahal lihtsalt arvel istuda. Töövaidluskomisjoni tegevuse printsiip on eraõiguslike vaidluste lahendamine, st. Ja ma olen nõus selle nimel tööd tegema. Omanik ja juhataja ühes isikus otsustab nii omanikuna kui juhatajana ja vastutab samuti nii omaniku kui juhatajana. Vot selliselt mina ei oska ja ei taha säästa. Võtan sellise, mis tundub “hea diil”. Aga kui tööandja pole nõus töötaja valitud §-ga, siis just nimelt PEAB tööandja tegema avalduse TVK-sse, et saada võimalus lõpetada TL mingi muu §-i alusel, mitte selle §-ga, mis töötaja on avaldusse kirjutanud. Ei pea alati käima läbi kasumiaruande, kui niisugune otsus vastu võetakse, selleks pole mingit seaduslikku põhjust. Täiendavad sissemaksed ei ole keelatud. Tegelik asjade käik sinu soovituse alusel on selline: tööandja ütleb töötajale, et ta pole tema avaldusega nõus ja lõpetab TL mingil suvalisel enda valitud alusel. Ja eks elaks ka aastakese ära. Fakt on see, et iga kuu võib ette tulla midagi, mis lööb eelarve tasakaalust välja, olgu tegemist autoremondi või ootamatu sünnipäevaga, mille olid juba ära unustanud.

Eestlaste juhtimisel tuleb kuu aja pärast maailma.

. Ei saaks, sest ma ei kujuta ette sellist asja. Puhkamine on tore, aga kui raha on tarvis, siis ma pingutaks oma vaba aja arvelt. Aastaid tagasi ma seda enda kohta öelda ei saanud. Kustav Kaljurand - Part 3. Appi, ma ei taha mõeldagi, ilgelt piinlik on, sest ma ei pannud sentigi kõrvale. Seepärast kogun hea meelega auto ostmiseks mõnda aega raha ja ostan kohe välja, mitte ei võta seda liisingusse. Ja nii ta võib lühiajaline olla mitmeid aastaid järjest. Sõltus sellest, kui palju ma kuus tööd tegin. Kui kasumit polnud, siis pole millestki moodustada ju. Antud juhul tööandja rikkus ülesütlemise vaidlustamise korda ja töötaja lihtsalt leppis sellega. Kui juhataja soovib kohustuse arvelt reservi moodustada, siis võib ta seda teha. Äkki mul on lisatöö osas lihtsalt hea sõna võtta, kuna ma saan lisaraha teenida kirjutamisega. Loomulikult peab ta sellest ise loobuma. Kui ma hakkaks jõuga mingit summat välja punnitama, siis see piiraks mind ja ma ei tunneks enam end rõõmsalt. Töötaja avalduse muutmist saabki tööandja nõuda TVK-s. Kui ma valin välja mingi pesumasina või autorehvid, siis ma otsin, kust ma selle asja kõige odavamalt saan. Mulle on kindlustunne tuleviku osas liiga oluline. Fakt on see, et iga kuu võib ette tulla midagi, mis lööb eelarve tasakaalust välja, olgu tegemist autoremondi või ootamatu sünnipäevaga, mille olid juba ära unustanud. Sellisel juhul on tegemist omanike täiendava sissemaksega omakapitali. Kui reservkapital saavutab põhikirjas ettenähtud suuruse, lõpetatakse reservkapitali suurendamine puhaskasumi arvelt.

Et midagi muud selle tõttu tegema jääks. Mis puudutab kulusid, siis liisingu sõlmimine võib olla kulukam kui laenu võtmine, eriti, kuna tuleb tasuda ka ettemakse. Et ma PEAN maksma iga kuu summa x sinna või summa y tänna. Ei ole vahet, kas ettevõte on võlgu pangale, maksuametile, töötajale või omanikule. Tarbimislaenud võivad olla seejuures nii tagatisega kui tagatiseta – tagatisega tarbimislaenud on veelgi soodsamad, kuna laen on tagatisvaraga kindlustatud. Ettevõtte põhikirjas on aga kirjas, et osaühingul on reservkapital.

Saja kuuekümne kuues - Anonüümne -

. Seega, aastaaruande bilansis on eelmiste perioodide ja aruandeaasta kasum eraldi ridadel ja kanne kasumi jaotamise kohta tehakse omanike otsuse alusel järgmisel aastal. Enne tuleb töösuhtest tekkinud probleemid vaielda selgeks poolte vahel ja alles seejärel võtta ette tee kolmanda osapoole kaasamiseks. Kui tööandja TVK-sse ei pöördu, siis loetaksegi, et ta on töötaja avaldusega nõustnud ja on tekkinud kohtustus hüvitise välja maksmiseks. Kui tööandja keeldub töölepingu lõpetamisest töötaja poolt esitatud õiguslikel alustel, siis töötaja saab nõuda õigust töövaidluskomisjoni kaudu.

Säästuaasta | kuu aega süüa ei osta

. Loomulikult kulub reisimisele üksjagu. Mul oli ju korraga mitukümmend paari kingi… /Äkki ikka polnud see meenutamine hea mõte, sest mul läheb süda pahaks./ Igatahes fakt on see, et ajad muutusid ja minust on saanud Inimene suure i-ga. Inimene, kes mõtleb tulevikule ja säästab raha. Aga ma võin vabalt aasta lõikes nii palju laenu tagasi maksta, et kuude peale ärajagatuna tulebki selline kardetud suur summa. Ja kui mul on arvel kuu jooksul normaalselt raha, tunnen ma ennast hästi. Kas suudan ostu jaoks raha koguda?

Märkused