Et kui uurid seda meetodit kas või paarkümmend minutit, on su jaoks juba palju selgem, kuidas ühisrahastusega lisaraha teenida

Erialal töötamiseks läheb tarvis ka andmeanalüüsi oskusi. Praktikat ja erandjuhul ka lõputöö praktilist osa on võimalik sooritada ka välisülikoolides. Uute valdkondadena on lisandunud bioinformaatika ja mikrofluidika teadussuunad. Õppetöös on väga oluline osa praktilistel töödel: veedad palju aega laborites katseid planeerides, neid korraldades ja tulemusi mõtestades. Seejärel tuleb rakendada kindlaid andmeanalüüsi ja modelleerimise vahendeid, et saada vastuseid uuritavatele küsimustele. Õppejõudude tihedad teaduskontaktid kolleegidega Soomes, Rootsis, Taanis, Saksamaal, Šveitsis, Austrias, Hollandis, Suurbritannias, Iirimaal, Itaalias, USA-s ja paljudes teistes riikides lisavad välisõppe ja edasiõppimise võimalusi välismaal. Rakenduskeemia ja geenitehnoloogia peaeriala lõpetajana on sul võimalus sukelduda teadus- ja tehnoloogiasaavutuste ülipõnevasse maailma, et neid perspektiive praktiliselt realiseerida. Eriala keskendub endiselt kahele üksteisest lahutamatule valdkonnale: toidu tehnoloogiale ja toitumisele. Orgaaniline keemia Teoreetilises osas tutvud orgaaniliste ühendite funktsionaalsete rühmadega ja nende struktuuriga. Töö laboris eeldab tähelepanelikkust, organiseeritust ja käelisi oskusi. Samuti saad selgeks tootearenduse põhimõtted. sajand kujuneb bioloogiasajandiks. Toitumisõpetus Selle aines õpid, kuidas meie keha toitu kasutab. Näiteks uurivad meie teadlased neurodegeneratiivsete haiguste tekkimsie mehhanisme ja otsivad uusi ravimikandidaate ning uurivad, milliseid baktereid saab kasutada meie igapäevastes toiduainetes, et muuta need paremaks ja kvaliteetsemaks. Näiteks tehnoloogi, tootearendaja ja toiduteadlase ametid eeldavad aktiivset elustiili, palju suhtlemist ja väga head info analüüsimise oskust. Kui sa näed end tulevikus mõnele haigusele uut ravimit välja töötamas või hoopis DNA-analüüse tehes kriminaaluurimist lahendamas, uuri edasi, mida geenitehnoloogia peaerialal sulle pakkuda on. Uuemad teadussaavutused keemias ja molekulaarbioloogias on avanud täiesti uusi perspektiive nii erinevates eluvaldkondades kui seda on meditsiin, tööstus, põllumajandus ja keskkonnakaitse. Nii on sul tulevikus tööturul rohkem valikuvõimalusi ja suurem konkurentsieelis. Biotehnoloogia Õpid tundma, kuidas ensüümid ja mikroorganismid aitavad kaasa toidu ja jookide valmistamisele. Vaatame, milline on erinevate toitainete tähtsus toitumisel ja kuidas leida toitumisalast infot. Kinno minemise asemel võite teki alla kerra tõmmata ja telekat vaadata isetehtud näkside saatel. Tutvud tootmisel ja valmistamisel kasutatavate mehaaniliste, termiliste ja bioloogiliste protsessidega ning säilitamise- ja konserveerimismeetoditega. Selleks läbid orgaanilise keemia, analüütilise keemia, biokeemia ning raku- ja molekulaarbioloogia ja mikrobioloogia kursused ja täiendad teadmisi matemaatikas ja füüsikas. Ja kui selgub, et oled siiski rohkem arvuti- kui laboriinimene, siis on sul võimalus süveneda arvutuskeemiasse või bioinformaatikasse.

Akumulatsioonipaagid. - Ehitusfoorum

. Praktilises osas õpid tähtsamaid laboritehnika võtteid, orgaaniliste ühendite sünteesi ja ühendite ohutute, keskkonnasõbralike ja ressursisäästlike tehnoloogiate loomist. Loomulikult kuuluvad õppekavasse ka infotehnoloogia alused ning valikmoodul, kuhu saad ise valida aineid teistest valdkondadest: ettevõtlus, innovatsioon, filosoofia, õigus jne. Töökohad tootmises ning avalikus sektoris eeldavad aga pingetaluvust ja täpsust. Geenitehnoloogia Õpid tundma molekulaarbioloogias ning geenitehnoloogias kasutavaid kaasaegseid meetodeid ja saad ülevaate, milliseid probleeme teadus uurib. Toidu tehnoloogia alused Saad teada, kuidas muutub toit töötlemisel ja säilitamisel, mis määrab toidu kvaliteedi, maitse ja aroomi. Et kui uurid seda meetodit kas või paarkümmend minutit, on su jaoks juba palju selgem, kuidas ühisrahastusega lisaraha teenida. TalTech annab tulevasele geenitehnoloogile lisaks ka tugeva keemiateadmiste vundamendi, mis tõstab oluliselt konkurentsivõimet tööturul ja annab parema võimaluse tööks erialadel, mis vajab teadmisi nii keemiast kui molekulaarbioloogias. Looduskaitses, võimaldab geenitehnoloogia uurida metsikute liikide ja populatsioonide omavahelisi täpseid seoseid DNA vahendusel. TalTechi geenitehnoloogia laborites uuritakse inimesi, hiiri, äädikakärbseid, koralle, nisu, tubakat, pärme, baktereid, viiruseid jne. Kui sa valid peaerialaks toidutehnoloogia, siis ootab sind Eesti innovaatiline ja kõrgtehnoloogia toiduainetetööstus, pakkudes tulevikuks kindlaid töökohti. Saad ülevaate keemilisest sidemest, selle elektronstruktuurist, geomeetriast ja hakkad selle alusel mõistma orgaaniliste ühendite omadusi ja keemilisi reaktsioone. Keemiat nimetatakse sageli keskseks teaduseks, sest just keemia ühendab omavahel bioloogiat, füüsikat, keskkonnateadust, geoloogiat, biomeditsiini jt.   TalTechi modernsed laborid sisaldavad kõike vajalikku kaasaegseks uurimistööks. Tunned nende liike ja ehitust, tead rakkude koostisse kuuluvate biomolekulide keemilist koostist, struktuure ja mõistad nende bioloogilist rolli.

Rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia.

. Rakenduskeemiat õppides on oluline huvi tunda eeskätt keemia, bioloogia ja nendes valdkondades kasutatavate tehnoloogiate vastu. Tulevikus on sul võimalik valida väga erinevate töökohtade vahel.   Tihe koostöö keemikutega annab meie lõpetajatele parema ettevalmistuse ka  seotud valdkondades. Biomolekulid ja bioinformaatika Selles mahukas aines tutvud nii DNA kui ka valkudega lähemalt ning õpid nende uurimiseks kasutama bioinformaatilisi meetodeid, mis avavad sinu jaoks ligipääsu tohutule hulgale andmetele. Selles aines saad kõike teada rakkudest. Esiteks saad teadmised sellest, kuidas toitu  ning milliseid erinevaid tehnoloogiaid ja valmistusviise selleks kasutatakse. Peamised õppeained Molekulaar- ja rakubioloogia Uurid katseklaasis ning läbi mikroskoobi, millest molekulid ja rakud koosnevad ning kuidas toimivad. Põllumajanduses on DNA markerite või uute geenide abil võimalik aretada nii külma- ja põuakindlamaid taimesorte kui ka sorte, mis oleksid vastupidavad viirus- või seenhaigustele või toodaks suuremas koguses mõnd inimesele vajalikke vitamiine. Rakenduskeemia tegeleb nii nende ainete määramise ja analüüsiga kui ka uute ainete ja materjalide sünteesiga. Reaalsed võimalused jäävad küll CSI seeriates näidatud ulmele esialgu kõvasti alla, kuid on siiski üllatavalt võimsad – saad teada, mis on NMR, ESI MS, CE, HPLC ja palju teisi huvitavaid meetodeid ja saad neid ka reaalselt proovida. Instrumentaalanalüüs Tutvud tänapäevaste seadmetega, mille abil on võimalik keemilisis aineid kindlaks teha. Toidu sensoorne analüüs Põnev õppeaine, kus saad teada, kuidas inimesed tunnevad toidu maitset ja lõhna ning mis on sensoorne analüüs. Tutvud töövahenditega, mis on vajalikud toitumiskavade koostamiseks. Peaeriala sees on valikuvõimalusi kvantkeemiast mikrofluidikani. Õpid, kuidas hinnata toidu sensoorseid omadusi ning seeläbi toidu kvaliteeti. Juhul kui sinu eelarve seda võimaldab, ei tohiks neid pakkumisi ignoreerida. Seetõttu tuleb arendada head suhtlemisoskust ning tulevikus ka juhioskusi. Ainete muundumise ja omaduste üldisi seaduspärasusi käsitleb . Geenitehnoloogia muudab sordiaretuse teaduspõhiseks tegevuseks. Meeskonnatöö on sellel alal määrava tähtsusega, laboris töötavad mitmed inimesed alati ühise suurema eesmärgi nimel, kus kõik vastutavad oma kitsama töölõigu eest. Hindad ka enda maitsemeelte tundlikkust. Õpingud lõppevad teadusliku lõputööga, mis enamasti sooritatakse uurimislaboris. TalTechi keemia ja biotehnoloogia instituudi tugevamad teadusvaldkonnad on neurobioloogia, metalloproteoomika, struktuuribioloogia, DNA diagnostika, taimede molekulaarbioloogia ja viroloogia.

Pärast esmatutvustust eriala põhisuundadega õpid esimese kolme semestri vältel tunnustatud õppejõudude käe all loodusteaduste aluseid. Teisel õppeaastal tuleb sul valida kolme spetsialiseerumise vahel - õppima rakenduskeemia, toidutehnoloogia või geenitehnoloogia ja kujundad oma viimase kolme semestri tunniplaani juba ise. Rakenduskeemia õppimine annab lisaks elukutsele ka oskuse vastata väga paljudele igapäevaelus ette tulevatele küsimustele ja varustab sind analüüsioskuse ning teadusliku meetodi valdamisega, millest on kasu paljudes eluvaldkondades. Rakenduskeemia Keemia ümbritseb meid kõikjal – toit, mida me sööme, riided mida me kanname, vesi mida me joome, õhk, ravimid, puhastusvahendid. Uurimistööga kogutakse valdavalt numbrilisi andmeid, kasutades erinevaid meetodeid. Kuna praktiliselt kõik lõputööd on suuremate teadusprojektide osad, saad varakult töötada tippteadlaste teadusgruppides. Kohe esimesest semestrist alustad ka praktiliste oskuste omandamist hästisisustatud õppelaborites. Geenitehnoloogia õppimisel on oluline osa praktikal, milleks pakuvad sulle võimalusi nii ülikool kui ka erinevad Tallinnas paiknevad teadus- ja arendusasutused. Igal juhul tuleb erialal läbilöömiseks kasuks iseseisev mõtlemine ja hea tehniline taip ning kahtlemata ka füüsika, keemia ja bioloogiaga põhitõdede tundmine. Isegi maheporgand koosneb ju ainult keemilistest ainetest. Me ei piirdu ainult teooriaga

Märkused