Elatakse üle oma võimete

Erivajadustega inimeste elujärje tõstmine. Haridus oleks laiapõhjaline, haridustöötaja väärtustatud ja haridussüsteem erinevusi ning innovatsiooni soosiv. Peaksime olema uuenduslikud – digilahenduste ja teadusega võiksime olla kogu maailmas esirinnas. LGBT õigused ja naisteõigused prioriteediks. Keskkonnakultuur, tervishoiukultuur, poliitiline kultuur, majanduskultuur, traditsionaalne põliskultuur, regionaalpoliitiline kultuur, hariduskultuur, militaarkaitse kultuur, toitumiskultuur, liikluskultuur, kogukondlik kultuur, spordikultuur, ärikultuur jne. Naine ei pea kusagile minema. Samuti luua kanepiistandused, mida toetab riik sarnaselt kõikidele põllumajandussaadustele. Muutuma peab suhtumine – keskkonnahoid pole mitte formaalne seadusetäitmine vaid meie tuleviku eluküsimus. Üheks osaluse võimaluseks on rahva algatatud siduv rahvahääletus. Olen kahe viimase asutaja ning loomapäästegruppi juhin ka praegu. Selleks toetan uusi loovaid lahendusi. Olen selle poolt, et rahvas saaks läbi otsedemokraatia rohkem otsuseid vastu võtta. Elatakse üle oma võimete. Eestis elab ka teise rahvustaustaga inimesi. Säästlik ja säästev areng ning tagajärgede ennetamine peavad saama tavaliseks praktikaks. Tuleviku Eestis on investeeritakse senisest enam tervishoidu, teadusesse, haridusse ja sisejulgeolekusse. Vähendada koolitundide arvu ning eemaldada mõned nüüdseks oma aja ära elanud õppeained. Kõigil Eestimaa elanikel on õigus väärtuslikule ja tervislikule elukeskkonnale, kuid paraku selle valdkonna küsimustega ei tegeleta meil ei piisavalt ega sisuliselt. Kõik riigi palgal olevad inimesed seaksid ühiskonna hüved kõrgemale enda omadest. Selleks – otselepingud antud piirkonna konkreetsete talupidajatega. Kaotada kilekotid ja kilepakendid. Maavarade tarbimisel lähtutakse ühe ühiku maksimaalsest väärindamisest ekspordivõimekuse ning tööhõive eesmärgil. Viis aastat tagasi müüs Jantson maha oma osaluse kolmes butiigis. Erinevad riigipoliitikad ja -kavad ei moodusta täna tervet ja terviklikku tervist edendavat programmi ning pean seda üheks tähtsamaks riigi ülesandeks. Eestlaste rahvatervise eest. Samuti olen vastu igasugusele raiskamisele, sealhulgas ka sellele, kui inimestele ei anta võimalust oma potentsiaali avada. tingimusteta sissetulek, ehk “kodanikupalk” Narkoreform: aitame rohkem, karistame vähem. Diskussioonita ülevõetud keeldudel ja karistustehirmul rajanev uimastipoliitika peab asenduma ühiskonnale ja indiviidile tajumuutvatest substantsidest reaalselt tuleneva kahju ja kasu hindamisega. Mitte keegi teine seda meie eest ei tee! Eestimaa Roheliste meeskonnas on professorid ja oma ala tipp-spetsialistid, kelle teadmisi ja kogemusi rakendades saame alustada oma parima võimaliku tuleviku planeerimist juba täna. Venelane ei tohi olla getosse surutud ja pidevalt kahtluse all olev alamklassist poolkodanik. Mahetootjatele kui terviseedendajatele maksusoodustused. Toetan entusiastlikult Roheliste missiooni lõimida loodusväärtused, keskkonnahoiu põhimõtted ja loodusest hoolimine kõikidesse haridusastmetesse. Inimestel peab olema võimalus oma vigu parandada. Rohelised hoolivad ja Puhas Eesti on võimalik ka päriselt! Maigi Käige Tahan, et meie lastel oleks kasvamiseks puhas keskkond, puhast toit ning läbipaistev, innovatiivne ja aus Eesti riigi juhtimine. Tolereerin jahipidamist, aga metsloomade püüdmisel ja tapmisel tuleb kasutada ainult selliseid vahendeid, mis ei seostu julmusega, ei kahjust mitteplaneeritud loomi ega kahjusta looduslikku biokooslust. Samal ajal Aafrika ja pool Aasiat nälgib. “Loomateadus” lastele – uuele põlvkonnale peaks olema koolides loomade kohta natuke rohkem õpet. Rail Balticu uustrassi rajamine praegustel vigastel ja majanduslikult põhjendamata alustel tuleb peatada! Eesti vajab olemasoleva raudtee korrastamist viisil, mis tagaks nii toimivad keskkonnasõbralikud kiired ühendused erinevate Eesti piirkondade vahel. Samuti lõpetaks Eesti kultuuri pealesurumise. Fideelia-Signe Roots Seisan loomade õiguste eest! Mahatma Gandhi on öelnud: “Rahva  moraalset arengut saab hinnata selle järgi, kuidas ta kohtleb oma loomi”. Kanepist abi leidvate inimeste karistamise peab lõpetama ka Eesti. Palgalõhe pannile, selle tarvis töötasude läbipaistvaks muutumine, seadusandluse vastav muutmine. Ravikanepi kasutamine Taju muutvate ainete turgu tuleb reguleerida tõenduspõhiselt. Sellised inimesed ei tohiks langetada olulisi otsuseid. Toetan mahetootmise laiendamist suuremate toetuste abil, et pakkuda Eesti inimestele paremat toitu ja vähendada veekogude kinni kasvamist. Ühtki looma ei tohi mõjuva põhjuseta tappa ega allutada inimese julmale kohtlemisele. Eestil peab olema enamat pakkuda kui rahvuslikku ideoloogiat. Eesti ülene integreeritud transpordivõrgu loomine, et sõit punktist A punkti D või E oleks ühistranspordiga lihtne, loogiline ja mugav. Usu või mitte aga maksud pole esmajärguline probleem. Teeme vana raudtee korda! Otsedemokraatia ehk siduv rahvahääletus KOV tasemel. Eales ei tule sealt midagi tagasi,” sõnab endine äripartner. Ajakirjanduse väitel oli Eke narkosõltuvuses ja oma surmapäeval doseerinud ta üle.

Tiina Jantson elab üle oma võimete - Päevaleht - Delfi

. See taaselustab ajalooperspektiivi tunnetamise ja annab elanikele kindlustunnet tuleviku ees. Viia sisse algaja lemmikloomapidaja õppeprogramm. Vähendada spordi rahastamist. Elatakse üle oma võimete. Eestil on tohutu potentsiaal meie looduse ja inimeste näol ja seda saame rakendada vaid targalt, koos hoolides ja arenedes. Toetada üksikemasid rahaliselt ning Pätsu monumendi asemel püstitada pronksskulptuur kolme last üksi kasvatav kolme koha peal töötav keskealine naine. Keelustada keskkonnamürkide kasutamine. Kui määrata igale probleemile hind, mida riik on nõus maksma ja mitte üritada ise kõike lahendada, siis saadaks paremini aru ka võimalike lahenduste vajalikkusest. Kliimamuutus ei ole sõnakõlks, vaid kõige tõsisem tuleviku julgeolekuprobleem, millega tuleb tegeleda kohe. Olen selle poolt, et kohalikele väiketootjatele kehtiksid soodusmaksumäärad. Tuleviku Eestis on puhas, innovatiivne ja kõrge lisaväärtusega majandus. Demokraatiat tuleb hellalt hoida ja väetada tema kohatiste puuduste ja ebaefektiivsuse kiuste. 6000 € laenu, kiirlaenud firmadele. # Võimu kese peab parlamentaarses riigis olema parlamendi, mitte valitsuse käes. Sellest saadud raha paisata teaduse arendamisesse.

Poliitikute ja pankurite ühine häbi | Tavid Kuld ja Valuuta

. Liikuda roheliste energiaallikate arendamise poole. Riigikogu on aegunud poliittehnoloogia, läheme järk-järgult üle toimivale digidemokraatiale, kus ükski hääl ei jää kuulmata. Abort teha nii turvaliseks kui võimalik. Tervisespordiga seotud tegevusi toetada alkoholiaktsiisist. “Ma ei tea, kuivõrd see sõprus nüüd seob.” Teada-tuntud on Loigomi nõrkus noorte naiste vastu. Ruth Tammeorg Tartu Ülikooli Ametiühingu esimees Igaüks on oluline. Inimkond on vaatamata hoiatajatele samal kursil jätkanud. Metadooniravi kaotada või vähendada drastiliselt, asendada kratomi ja psühhedeelikumidega. aastatel ilmunud revolutsioonilise raamatu “Hääletu kevad” tulevikuvisioon on reaalsuseks saanud. Ühiskonna areng ja heaolu sõltub suuresti empaatiast nii kaaskodanike kui teiste liikide esindajate vastu.. Energiaühistud ja pensionisüsteemi muutmine. Lasteaedade ja koolide üleminek täielikult mahetoidule, tasuta huvi ning spordiringid. Lapsed peavad nägema, kuidas elus loomi tapetakse ja mis tingimustes nad elavad. Eesti ei vaja veel rohkem luulekogusid, vaid alkohoolikute ja suitsetajate rehabiliteerimist. Riigiarhitekti institutsiooni loomine vastavalt Eesti Arhitektide Liidu juhistele. Enne seda elasime suitsutares vingugaasi käes korisedes, räpased ja rumalad. Üks selle tulemitest asub siin. Eestimaise toidu- ja käsitöökultuuri edendamine. Pühadus on inimlik kontsept, mis ei aita kuidagi loodushoidu. Inimese raviraha käigu temaga kaasas. Eesmärgiks on tapmist mitte ilustada. “Meedikuna on ta harjunud, et see, mida ta ütleb, kuulub täitmisele,” on Tiina Aivot iseloomustanud. Elavdada majandustegevust ja kaitsta eestlaste huve rahvusvahelisel areenil, astuda vahele ebaõiglusele ja muuta maailm paremaks paigaks. Kiire rongiühendus Tartust Riiga enne Rail Balticut. Lõpetada lageraie kaitsealadel ja nende lähedal, audit RMK tegevusele,  keelustada igasugune raie lindude pesitsusajal. Leian, et Eesti riiki tuleks valitseda roheliselt – see ei tähenda mitte radikaalsust, vaid vastutustundlikku ja teaduspõhist lähenemist. Seadusega tuleb tagada raierahu lindude pesitsusajal. Enamuse sellest ajast, üle kahe miljardi aasta, kujutas elu enesest prokarüootset, eeltuumset bakterimassi. Tiina eitas seda kategooriliselt, väites sealjuures: “Narkootikumid olid üks põhjus, miks ma tahtsin, et me läviksime teise seltskonnaga. Tuleviku Eestis majandatakse metsa säästlikult. Riina Pernau Taavo Savik Vähem tühjade asjade üle vaidlemist, rohkem keskkonda säästvat poliitikat. Me ei poolda eestikeelsete bakalaureuseastme õppekavade asendamist ingliskeelsetega, säilima peavad mõlemad. Energiat tuleb säästa, haigusi ja õnnetusi peab ennetama, raha peab investeerima tulevikku silmas pidades jne. Muuta praegune suurhaiglakeskne haigekassasüsteem patsiendikeskseks. Kaks miljardit aastat hakkasid mõned ürgbakterid omavahel koostööd tegema ja sellest koostööst kujunesid ajapikku raku organellid, mitokondrid ning tuum. Kodanikupalk tuleb tänase tehnoloogia arengu juures niikuinii lähima viieteist aasta jooksul. “Minu kaotused polnud suured. Koolivägivalda on vaja vähendada. Helle Kaasik Tartu Ülikooli teadur Psühhedeelsete loodussaaduste rituaalne kasutamine tuleb mõistlikult reguleerida. Kanepi on juba legaliseerinud Kanada ja mitmed USA osariigid, seda on tegemas veel mitmed riigid. Tagada inimestele võimaluse end täiendada arvestades muudatustega tehnoloogias ning nende rolliga ühiskonnas. See ei ole isegi debateerimise küsimus. Selleks, et Eesti ei oleks aga ainult üks suur looduspark, peame toetama ka maal elamist. Samuti pooldan liikumist ajateenistuskohustuse kaotamise suunas, kuivõrd kaitsevõimet ei tohiks tagada vaevu täisealiseks saanud noortelt nende vabaduse võtmise hinnaga. Üheks lähtepunktiks on tõdemus, et poliitik pole inimelu kvaliteedi parandamise ekspert vaid bürokraadi alajaotus ja suuresti alaharitud lapsmees. Teaduspõhine probleemikäsitlus kõikides eluvaldkondades. Tiinal endal ei tule ka kangekaelsusest puudu. Kui kõik läheks suure plaani kohaselt, koloniseeriksime lähema viiekümne tuhande aasta jooksul ära Linnutee galaktika kohaliku spiraalharu ning meie liigi arvukus võiks kasvada kvadriljonini. Tuleb vähendada bürokraatiat, millega puutub kokku üliõpilane, kui soovib väliskõrgkooli õppima asuda.   Õppelaen intressivabaks. Eesti mets ei tohi olla kehva eelarvepoliitika tagajärgede likvideerimine ja riigikassa aukude lappimine. Kaitsta kõike elavat tähendabki ju, et kedagi ei jäeta kõrvale. Tervis toob heaolu! Rene Kuulmann Helina Tilk Eesti metsade ja nende liigirikkuse säilimise eest. Rail Baltic tuleb peatada, plaanitaval kujul rajamine on katastroofiliselt ohtlik loodusele ning majanduslikult põhjendamata projekt, mille eest ka järeltulevad põlvkonnad peavad tasuma. Toetada õpetajate spetsialiseerumist ja teadustegevust.

Eestlane peab mõistma, et kuna talle miski ei meeldi siis ei ole see alus selle teistele keelamiseks. Kõikides haridusasutustes lastele/õpilastele/üliõpilastele peab olema tagatud mahetoit. Seepärast on poliitik üldiselt selline pedofiili maine tasemel inimene, kes on võimu nimel maha müünud oma empaatia. Sellega seoses tuleb läbi viia emakeeleeksam kõigile elanikele. Ta peaks sööma tanguputru ja elama külmas korteris. Võttis ära kõik Sixtina õpilased, kes minu nime ja reklaami peale kooli olid tulnud,” kurtis Tiina tookord. Eestis võivad elada kõik kes austavad siinseid seadusi. Igasse hooldekoduse vähemalt kord nädalas arstivisiidi korraldamine

Märkused