Ei olegi lumehelbekesed: 5 viisi, kuidas Eesti noored tagavad endale majandusliku edu

Nad tunnevad, et nemad juhivad oma tööelu. Tema IT-alased teadmised olid väga väikesed ja nii läks ta kõigepealt algtaseme arvutikoolitusele, et oskaks igapäevaselt arvutit kasutada. Nappis aga teadmisi internetiturundusest. Ei olegi lumehelbekesed: 5 viisi, kuidas Eesti noored tagavad endale majandusliku edu. Paljud tööpakkujad kaebavad, et pole töötajaid, aga töökuulutusi pole ka kusagil näha. Tema varasemad töökohustused olid pakkunud võimalust arvutiga lähemalt sõbraks saada ja tekitanud huvi ennast täiendada. Me teame oma võimeid ning väärime ka selle eest häid töötingimusi ning palka.“  „Vähem eelarvamusi noorte suhtes - kõik ei ole lumehelbekesed, kes ei taha tööd teha. Kindlasti on raske leida aega, julgust ja võimalusi, et midagi uut õppima minna, siinkohal on tarvis tööandja, pere ja sõprade tuge ja julgustamist ning spetsialistide nõuandeid.

Tööl käivale inimesele on koolitusel osalemine lihtsaim ja kättesaadavaim viis oma oskuste täiendamiseks ja töötukassa pakub tasuta koolitusi ka töötavatele inimestele. Sellest tuleb tegutsemisind ja töörõõm!“  „Oma meeskonna loomisega tuleb vaeva näha ja ei juht ei saa liialt oma võimu ära ka kasutada. Eesti noored soovivad oma töötasu eest pakkuda endale kõike, mida nende hing ihaldab ning seetõttu seatakse ka siht kõrgemale, et tagada endale kõik soovitu. Hirm tehnoloogia ees võib just vanematel inimestel tekitada tunde, et neid pole tööturul enam tarvis, mis ei ole aga tõsi. Kui aga rääkida kandidaadiga ning otsida koos sobivaid lahendusi, siis saab ta kindlasti oma võimaluste piires hakkama teistega võrdselt.“  „Võtke rohkem vastu puudega inimesi/isikuid. Taotluse tegemine on samuti ülimalt lihtne ning täita tuleb kõigest vajalikud lahtrid. Ja mitmekülgne ja kannatlik õpetamine enne tööle asumist on kindlasti ülioluline. Lisaks on noortel palju ideid ja nende piiramine tekitabki vaid trotsi ja konflikte. Arvutit ei olnud Viktor oma nooruses õppinud, kuid arvutikoolitust oli väga vaja, sest tööotsingud on läinud üha enam arvutipõhiseks ja tööturg nõuab arvuti tundmist. Ja nii saab ka rohkem inimesi tööle ja ettevõte/organisatsioon võib olla isegi edukam kui enne!“  „Noori, kes alles õpivad või tulevad koolist, ei tasu karta. Koolituse lõpuks olid selged nii e-posti, internetipanga kui tööportaalide kasutamise nipid ja ta sai ka kandideerimisdokumente elektrooniliselt saata. Me tahame ettevõttele tõelist väärtust luua ja panustada selle arengusse.“  „Noorte kätes on Eesti tulevik.

Vaadake ette, lumehelbekesed! IT tõmbab järjest vanemaid.

. Maailm muutub tohutu kiirusega ja töökultuur peab ajaga kaasas käima, konservatiivselt vanadest dogmadest kinni pidamine ei vii edasi.“  „Tööandja, palun ära otsi täiuslike oskustega töötajat. Ja kui ma tunnen end tööl hästi, siis ma olen ka palju produktiivsem töötaja, kellest organisatsioonile ka kasu on. Kui oleks vaid rohkem neid juhte, kes võtaksid eesmärgiks oma inimeste talendid üles leida, ei paneks pahaks proovida oma töötajaid organisatsioonis ringi liigutada, anda neile ülesandeid, mis toovad nii ettevõttele rohkem kasu kui ka töötajatele rohkem rõõmu. Inimlikkus kaalub igasuguse palganumbri üles. Mida varem neid õigele teele suunata, seda parem.“  Ma olen Sulle lojaalne, kui lubad mul areneda  „Eesti tööandjad võiksid praktikantidele pakkuda reaalset praktilist kogemust, mitte panna neid täitma lihtsaid mitte karjääri mõttes arendavaid ülesandeid. Lihtsamaid protsesse tuleb arvutiga täna teha juba pea igal töökohal, olgu selleks siis laohoone või kaupluse kassasüsteem. Tudeng saab kogemuse võrra rikkamaks ja neil on võimalus leida omale tulevikuks häid töötajaid.“  „Tööandjad peavad mõistma, et mitte ainult tööle kandideeriv inimene ei pea ennast ja oma oskusi neile müüma, vaid ka nemad peavad seda samamoodi tegema. Neid on võimalik suunata, õpetada ning voolida endale vajalikud töötajad.“  „Võtta julgemalt tööle äsja ülikooli lõpetanud inimesed“  „Tuleb anda ka noortele võimalust ennast näidata. Soov oli alustada ettevõtlusega ja oma tehtud toodetele oli vaja leida loomingulisemaid reklaamimisevõimalusi. „Kui inimene saab vanaks, siis ta jääb paljudest asjadest ilma – juuksed hõrenevad, silmanägemine läheb viletsamaks, sotsialane elu kaob. Maie läbis AutoCAD baaskoolituse ja sai juurde joonestusoskusi. Sellises vanuses on aina enam muutumas tähtsamaks võimalused enesearendamiseks ja karjääriredelil edasi pürgimiseks. Selle tõttu ei saa omale noored tööd, sest töökogemust pole veel nii palju ja tööandja jääb ilma ka töötajast.“  „Riskige ja võtke noori inimesi tööle. Üliõpilased on VÄGA motiveeritud tööd tegema.“  „Värvake noori praktikakohtadele, kus teil on neid ka tegelikult vaja ning andke reaalseid ülesanded. Paljud on võimelised teid kindlasti aitama. Tudengil ei ole soovi minna praktikale, kus ta on lihtsalt selleks, et kohvi tuua. Tänapäeva noori võidakse küll kutsuda “lumehelbekesteks”, viidates noorte nõrgemale natuurile, kuid kõik märgid viitavad tegelikult sellele, et Eesti noored on palju tugevamad kui arvata võib. Ei olegi lumehelbekesed: 5 viisi, kuidas Eesti noored tagavad endale majandusliku edu. Noor ei kogu kogemusi kui talle selleks võimalust ei anta.“  „Soovitan võtta tööle ka erivajadusega inimesi. Pere loomine lükatakse tahaplaanile, kuna Eesti noored väärtustavad esmajärgus majanduslikult stabiilse elu loomist ning keskenduvad oma varastes täiskasvanuaastates pigem karjäärile, reisimisele ja enesearengule. See, et meie, noored, ei lase endale pähe istuda ei tee meid lumehelbekesteks. Selgitada, miks on asjad nii või miks otsustati nii. Et aga süües kasvab isu, siis on Maie tulevikuplaanides juurde õppida ka  veebilehtede tegemist ja haldamist. Põhjused ja vajadused, miks õppima minnakse, on erinevad, kuid kõik neli oma loo rääkinud inimest rõhutasid, et nüüd on neil oma elu üle suurem kontroll ja paremad võimalused. Tööandjad peaks olema avatud ka neile, kes on äsja lõpetanud ja puuduva töökogemusega, sest kuskilt ikkagi peab see kogemus tulema.“  „Kindlasti anda võimalus ka nendele noortele, kellel töökogemus puudub. Viktoria Krusenvald Financer.com Eesti toimetaja. Selleks, et uuesti meelepärases valdkonnas tööd leida, oli vaja läbida projekteerimistarkvara koolitus. Töötajad oleks palju mõistlikumad kui nad teaks kuidas organisatsioonis otsuseid vastu võetakse ja kuidas juhtimine käib. On väga palju noori, kes on valmis arenema ja panustama suurelt organisatsiooni arengusse.“  „See "lumehelbekeste" generatsioon omab suurt soovi iseend arendada. Õige juht on eestvedaja, mitte ähvarduse ja karistusega juhtija. Lisaks tooksin välja ka töötajate tunnustamise motivatsiooni tasuga.“  „Mul on tugev välisorganisatsioonide kogemus ja selle pealt on sageli näha, et Eesti organisatsioon elab oma pisikeses konnatiigis ja näeb ainult oma vesiroosi lehekese servani.

Priit «Brad» Jürjens: ainult lumehelbekesed ei tule toime.

. Seega on tarvis õppida midagi uut, et kaotused võitudeks keerata,“ on jaapanlanna öelnud. Eesti noored otsivad võimalusi raha kasvatamiseksKui vanemaid generatsioone iseloomustas uskumus, et rikkaks saab vaid töö ja palgaga, siis tänapäeva Eesti noored otsivad pidevalt alternatiivseid lahendusi ja vaatavad nö kastist väljapoole. Väga palju on Eesti tööturul suhtumist, kus eeldatakse, et töötaja peaks olema tänulik juba ainuüksi võimaluse eest ühes võis teises firmas töötamast. Esimene samm – tuleb minna töötukassasse karjäärinõustamisele, et leida sobiv koolitus, nii nagu tegid Viktor, Maie, Helle ja Aleksander. Muidugi on nende kogemused oluliselt väiksemad, kuid samas on nad väga õpihimulised ja valmis uusi teadmisi ja oskusi omandama. Arvutioskus on muutunud tööl aina olulisemaks, mis paneb just vanemad inimesed ka Eesti tööturul keerulisemasse olukorda. Kui ambitsioonikas töötaja tunneb, et praegusel ametikohal ta ei kasva ega arene, siis muutubki ta õnnetuks ning lojaalsust firma vastu ei tasuks loota.“  „Näidata üles initsiatiivi lojaalsete töötajate väärtustamisega ning koolitamisega. Aleksander ei salanud, et õppimine polnud lihtne, samas pakkus eduelamusi, ja mis peamine, aitas kaasa tööalaste eesmärkide saavutamisele. Kui on hinnatud töökeskkonda, kus soodustatakse õppimist ja arengut.“  Kui tahad teada, millele peaksid noorte värbamisel rõhku pöörama, võta meiega ühendust aadressil [email protected] . Nad võivad küll teha asju teistest erinevalt, näiteks kasutades spetsiaalseid abivahendeid. aastal oli ärindus taaskord üks Eesti ülikoolide populaarsemaid erialasid, jäädes vaid napilt maha arstiteadusest.. Koolitus andis vajalikke töövõtteid nii jooniste loomiseks, lugemiseks, kui ka töötlemiseks. Kui inimene on ametikohal, kus ta peab inimesi juhtima, siis on äärmiselt oluline, et tal oleks selles kogemus või et teda koolitataks selleks! Inimesed on nõus väiksema palgaga, aga mitte kunagi kohutava juhiga.“  „Töötajad kohelda austusega. Hoian finantsteemadel kätt pulsil ning jagan oma teadmisi ka sinuga, et sa saaksid saavutada parema rahalise olukorra ja teha parimaid otsuseid. Praktikakogemus on töö leidmisel oluline, mitte vaid paberil kirjas olev formaalsus. Kui tööandja mind tundmatus kohas vette viskab ja nõuab, et ma ise välja ujuks, siis ta võib kindel olla, et ma ujun vastassuunas

Märkused