Eelarvet ei tehta

Ansip väitis ju ennast haldussuutmatuks, kes esimehena ei kontrolli erakonnas toimuvat ja peaministrina ei juhi valitsuse tegevust, sest ta ei tea, kui täidab kinnimakstud tellimustööd. Aga see oli nii ammu, et keegi ei mäleta, kes ta oli ja millisesse fraktsiooni ta kuulus. Silver Meikari tõehetk siiski meenutas ütlust, et eesti mees su mehemeel pole mitte surnud veel. Isegi juhul, kui Ansip ei valetanud, peaks puhkema tõsine skandaal. Rahvakiri on üks võimalustest erakondadele meelde tuletada, et võim on rahva käes ja rahvas pole rahul erakondade, parlamendi ega valitsusega, andes samas nõu, mismoodi olukorrast väljuda. Eesti poliitmaastik on muudetud Buratino muinasjutust tuntud Lollide maaks, kus seemneks pandud mündist pidi kasvama rahapuu. Muinasjutus nii ei juhtunud, aga Eesti poliitikas on juhtunud päriselt. Ansip juba teatas, et parteide rahastamises tuleks seadustada tegelik olukord. Teiseks suunaks peaks võtma praeguste poliitiliste tavade muutmise uute poliitiliste jõudude toetamisega rohujuure tasandilt Riigikokku. Eelarvet ei tehta. Et siis tuleks ja võidaks erakonnad, kes on senistest riugastest vabad. Ausalt öeldes arvasin, et Eesti poliitikas polegi enam ühtegi ausat riigimeest ega -naist. Vaesed üliõpilased ja õpetajad oleks vist pidanud tegema korjanduse ja samuti parteidele maksma, siis oleks ehk nemadki oma tahtmised saanud. Millised on teised tellimustööd, see peaks selguma, kui prokuratuur menetlust tõsiselt võtaks ja kõrvutaks sularahavoogusid Reformi kontole Riigikogu ja valitsuse tööplaanidega. Võimule enam ei mindagi, enne kui valijatel näod täis valetatakse.

Laen kuni 10000, laenu autentimine ID kaardiga. Kui suures ulatuses on skeemitamine tegelikult levinud, näitab opositsiooni tegutsemine Riigikogus. Ta ei tea ju üldse, kust raha tuleb ja mis tema parteis toimub. Suuremat selgust ja kontrolli erakondade rahastamises on nõutud juba aastaid. ACTA, õpetajate üldstreik, transporditöötajate streik, rahvaliikumine avalik kiri peaministrile, õiguskantsler versus valitsus Riigikohtus. Kuna järelmaksu korral maksab firma otse müüjale, tähendab see, et sina seda raha endale ei saa. Äri on vaba ja lollikindel, sest peaministri enda väitel ei ole ta kursis, mis toimub ja mida ta teeb, kuid teeb kõike, mille eest maksti. Kui mõni aeg tagasi tuli uudis, et Siberis nähti mammutit, siis kirjutasin kommentaariks, et Toompeal nähti ükskord ausat riigimeest. Praegu oleks ju ideaalne võimalus vastanduda võimule, nõudes seadusi, mis muudaksid olukorda kapitaalselt. Vale on saanud eesti poliitika lahutamatuks osaks. Nii nagu äike valgustab öist maastikku ja pärast äikest lööb õhu klaariks, niisamuti on loota, et ka erakondade ebaseadusliku rahastamise skandaal mõjub kuumal poliitmaastikul äikesena. Sama hästi võiks ta peaministrina öelda, et ta ei tea, mis seisus on riigieelarve. Ootamatu äikesena puhkenud skandaal saab Eesti riigile ja rahvale mitmes mõttes proovikiviks. Sven Kivisildnikul on õigus, kui ta määratles eesti poliitika organiseeritud kuritegevuse liigiks. Valimiskuludele piirangu panemine on seni ainus kord, kus toetan peaministrit, kuid järgnevas peaminister kahtlemata nõus ei ole. Kui nad peaksidki soovima ideoloogiaid tutvustada, siis selgitagu kõigepealt oma poliitboileritele, et lisaks karjäärile, pugemisele ja saamahimule peaks olema ka mingid ideoloogiad. Kui opositsioon võimaluse kasutamata jätab, tekib kahtlus, et pada hoidub katelt sõimamast, sest ühed auklikud mõlemad. Opositsiooniparteid peaks avalikustama kahtlused kõigi parlamendiseaduste ja valitsuse otsuste suhtes, millel on sponsorite hais küljes.

Läti koalitsioon toetab eelarvet suuremate muudatusteta.

. Aga ugrimugri demokraatiaga Eestis sai oravast peaminister väita silmagi pilgutamata, et tema on kogu aeg puu otsas olnud, öeldes, et “Reformierakonnas ei ole ministrid ning eriti peaminister ja erakonna juht partei rahastamisküsimustega kursis”. Nüüd on saabunud hetk, mil ühiskonna survel ja avalikkuse valvsa pilgu all saaks tugevama kontrolli lõpuks seadustada. Kristen Michal ja Kalev Lillo ajasid teleintervjuus selge silmavaatega segast juttu. Kas tõesti Riigikogu muudab seadust, et kuriteokahtlusega justiitsminister pääseks kohtu alt, seda näitab aeg. Ja et nende käed oleksid vabad, mitte aheldatud võimuparteide rahakohvrite külge. Tule taevas appi ja näita Ansipile teed erakonna tagatuppa, kus raha loetakse. Olari Taal ja teised teadjamad on nimetanud elektrihinda tõstnud taastusenergia toetushindu tellimustööks. Augeiase tallide puhastamisel on tehtud väga tugev algus. Tegelikult peaks kõik skeemitajad võtma juriidilisele vastutusele ja seebitajad võtma endale poliitilise vastutuse varjamise ja rahvale valetamise eest. Kui Riigikogu asub kiirendatud korras dekriminaliseerima ettevõtete sponsorlust, siis selleks ajaks, kui süüdlased kohtu ette jõuaksid, on nad seaduse väänamisega juba süütuks tembeldatud. Neile mõeldes meenub anekdoot. Rahulikumal ajal saaks peaministrile valetamine saatuslikuks, aga praeguse skandaali uudiste laviinimühin matab hädise hädavale enda alla. Reformierakonnas pole sellist võimuvõitlust olnud, sest aatelisi riigimehi pole seal enam ammu. www.DELFI.ee Riigijuhid peavad lõpuks mõistma, et Eestis on tekkinud klassikaline revolutsiooniline situatsioon, mis teatavasti seisneb selles, et valitsejad ei saa enam vanaviisi valitseda, sest kodanikud ei taha endist viisi elada. Esimesed märgid seaduse ümbertegemiseks on antud. Kuid samas on kartus, et jällegi tahetakse kõige paremat, aga välja kukub nagu alati. Need ei ole stiihilised loodusõnnetused, need on Reformi valitsemise tulemused.

Heimari Blogi -

. Siis selguks ka, millised on tellimustööd, sest tellimustöödena tehtud seadused on vastuolus õigusriigi põhimõtetega vastuvõtmise hetkest alates ja need tuleks ümber teha. Plats puhtaks, õhk klaariks, ainult nii saaks minna edasi. Olles sattunud olukorda, kus ei suuda enam laenu tagasi maksta, pöörduge otsekohe krediidiettevõtte poole, et üheskoos võimalik lahendus leida. Parlament peaks tõsiselt mõtlema poliitilise kultuuri taandarengu peatamisele ja ugrimugri demokaatia arendamisele arenenud demokraatiaks riigi toetusel. Nii nagu on loodud kultuuri arenguks, ettevõtluse arenguks, Pria põllumajanduse toetuseks, Kredex ekspordiks ja elamuehituse viljelemiseks, tuleks kodanikuühiskonna arendamiseks ja tegevuse toetamiseks luua Poliitkapital. Kui olete eeltooduga nõus, siis , mille algatasid Sven Kivisildnik, ja siinkirjutaja. IRLi pintsakud kõrvaldasid Riigikogust ja valitsusest kampsunid nagu riidekapist. Riigiprokurör Heili Sepa resoluutsus, millega ta läheb justiitsministri vastu, näitas, et Riigiprokuratuuris on üks naine kangem kui tema meeskolleegid kokku. Kuidas sa selleni jõuaksid?. Praegustes erakondades uut riigimeeste põlvkonda ei kasva, sest erakondade sisemised jõud selekteerivad tulevased riigimehed parteidest välja. Laulva revolutsiooni idealistid asendusid pragmaatikutega, pragmaatikud on asendumas poliitboileritega, aga poliitboilerid asenduvad selgrootute klassiga. Tegelikult peaminister valetas. Seega kannatavad korruptsioonist sündinud hinnatõusu all terve riik ja kogu rahvas.

Kõik pakendid ühest kohast - usaldusväärne Eesti.

. Kui olete eeltooduga nõus, siis palun toetage oma allkirjaga rahvakirja erakondade rahastamise kohta, mille algatasid Sven Kivisildnik, Ivar Raig ja siinkirjutaja

Märkused