Eelarve on omamoodi nagu moraalne kompass, mis juhib sind õiges suunas ja hoiab rajal

Sõja rõhutamine on meeste nõrkus ja vajadus enda kangust näidata. Kuid kui Eestis enam tuimalt mittekedagihuvitavat surnud kultuuri ei toodeta siis annan südamerahuga ka enda käsikirjadele pausi. Andres Meesak Kalle Olumets Aul Pedajas Inimene on looduse osa, kellest sõltub, kui kauaks seda meil on ja sama kehtib ka meie riigi kohta. Luua natsionalismiohvrite memoriaal Tammsaare kodumuuseumi kõrvale.

Kaasav eelarve - Kohila Vallavalitsus

. Samuti olen kahe käega kodanikuühiskonna ja otsedemokraatia poolt. “Loomateadus” lastele – uuele põlvkonnale peaks olema koolides loomade kohta natuke rohkem õpet. Dekriminaliseerida kanep ja mitmed psühhedeelikumid ja need paisata meditsiini, mitte politsei kätte. Seepärast on poliitik üldiselt selline pedofiili maine tasemel inimene, kes on võimu nimel maha müünud oma empaatia. Sellistest last kahjustavatest peredest võetud lapsed saavad eelisjärjekorras tasuta kõrghariduse. Samuti hakata varases eas harjutama lapsi homoseksualismi normaalsusega ning vähendama seksuaalkäitumise ümber olevaid häbipunkte mis kaasas nõuka-aegsel põlvkonnal. Munad on senini kõik ühes korvis ja Marsi koloonia või siis vähemalt Kuu baasi asemel on meil siin hoopis omavahel ärplevad sõjapealikud ning selline kuhi tuumarelvi, millest piisaks tervele Päikesesüsteemile. Energiataristu uuendamine rohelisele energiale üleminekuks on kõige olulisem asi, millega Ida-Virumaa ülejäänud Eestit mõjutab. Seadusandlusega tegelev inimene peab olema haritud inimene. Kodulaenu sissemaksu ajatamine, laenusid refinantseerivad pangad.

Artikkel ‹ Rubriik - Vikerkaar

. Kui iga eestlane suudab hakkama saada, siis suudab seda ka Eesti. Seetõttu alustaksin ilma rahvusliku ideoloogiata terminoloogiate õpetamist inimestele kes pole mugavustsoonis kunagi viitsinud õppida ega aru saama. Selleks toetan uusi loovaid lahendusi. Viimase aja  loodusvaenulikud riiklikud otsused on need väärtused ohtu seadnud ja näidanud, kui väga on vaja valitsusse ja riigikokku rohelist mõtteviisi kandvaid inimesi. Meil seisavad ees väga suured väljakutsed, aga õnneks on olemas ka potentsiaalsed võimalused need lahendada. Venemaaga piirileppe ülesütlemine. Vabadus näljast ja janust. Sest ainult nii säilib šanss, et loodus võidab ning kui loodus võidab, siis võidame me kõik- nii liberaalid kui konservatiivid, nii vanad kui noored, nii parem- kui vasakpoolsed, nii euroopameelsed kui -vastased ja kõik teised. Riigiarhitekti institutsiooni loomine vastavalt Eesti Arhitektide Liidu juhistele. Eestis peab olema kõigil õigus püüelda õnne poole seni, kuni see ei piira  sama võimalust teistel, nii praegustel kui tulevastel inimestel. Sest rikkuse loovad terved inimesed, inimeste tervise tagab keskkonda hoidev majandus ja olme. Samuti lõpetaks Eesti kultuuri pealesurumise. Paljud poliitikud ja erakonnad mängivad aastast aastasse inimeste hirmul ja ärevusel tuleviku suhtes. Metadooniravi kaotada või vähendada drastiliselt, asendada kratomi ja psühhedeelikumidega. Tähtis on mõista, et Eestisse sündinud inimesed ei ole odav tööjõud, mis elab ja hingab üksikute rikastumise nimel. Tagada inimestele võimaluse end täiendada arvestades muudatustega tehnoloogias ning nende rolliga ühiskonnas. Nii peab see laienema üle Eesti. Efektiivne infovahetus soosib tõhusat koostööd ja seeläbi integratsiooni, samas kui erikeelne haridus soosib paralleelühiskondade teket ja segregatsiooni. Sama käib ka tarbimise kohta. Riina Odnenko Minu “roheline” teema on säästlik areng ehk tervislik suhtumine meie varadesse: maa-, riigi- ja inimvarade tervise tagab nende mõistlik majandamine ja hoidmine.

Riigikogu roll riigieelarve kujunemisel Olev Raju (RiTo 3), Riigikogu.

. Perevägivallas süüdi jäänud inimestele lähenemiskeeld ohvrile ning varadest võõrandamine. Pool miljardit aastat tagasi toimus nn. Keelekümblus peab olema võimalik alates lasteaiast ja varustatud spetsialistide toega.

Avaleht - Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

. Samuti pooldan liikumist ajateenistuskohustuse kaotamise suunas, kuivõrd kaitsevõimet ei tohiks tagada vaevu täisealiseks saanud noortelt nende vabaduse võtmise hinnaga. Tervikliku organismi eest. Viia sisse algaja lemmikloomapidaja õppeprogramm. Peatada koolikiusamine, keelekümblusega alustada lasteaias ning luua metoodika teise emakeelega õpilaste õpetamiseks eesti keeles. Inga Ploomipuu Psühhiaater, psühhoterapeut ja hüpnotisöör, omaaegne tippkorvpallur ning spordiorganisaator Ravijärjekordade vähendamine. Valdade asemel taastada ajaloolised kihelkonnad, mis suudavad end suuremate üksustena ära majandada. Tulen ema üsast, planeedilt Maa. See võiks jääda ka lahutussummaks, millele ei järgne enam mingeid kirikute või kultuste rahastamist. TERVIS – KALLEIM VARA Eestimaa Roheliste keskseks eesmärgiks on eestimaalaste tervelt elatud aastate tõus. Selle asemele peab tulema inimlikkus ning praegu liigub EV Venemaaga sarnanemise kursil. Olen karusloomakasvanduste vastu. Traditsioonilist perekonda pole olemas, see on meeste müüt naiste ajude manipuleerimiseks. Eesti riigi põhiseaduslik eesmärk – eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade – tähendab ka eesmärki säilitada siinse elukeskkonna tervis. Käesolevaid teemasid tuleb kogu aeg taguda, meelde tuletada ja esile tõsta. Olulised on ka allikad ja lohukivid. Kustutada karistusregistrist kanepiga seotud kuriteod. Üks selle tulemitest asub siin. Erivajadustega inimeste elujärje tõstmine. Alternatiivid senisele keskkonda kahjustavale tööstusele on võimalikud – muidugi vastavalt kohalikele tingimustele ja looduslikele omapäradele. Loomi lõbu pärast lasta on perversne. Minu ja paljude teiste jaoks on olulised hoopis need teemad. Lõpetada riiklik lageraie. Teeme vana raudtee korda! Otsedemokraatia ehk siduv rahvahääletus KOV tasemel. Seetõttu seisan ma kõige ja kõigi eest, kes oma tervisest, sotsiaalsest staatusest, rahvusest, nahavärvusest või mõnest muust erinevusest hoolimata meie loodust, keelt, kultuuri, traditsioone ja kõiki muid väärtusi hindavad. Ületoodang kultuuris ei leia sihtmärki. Uus vaimsusõpe oleks segu psühholoogiast ja meditatsioonipraktikast. Surnud inimesi ei koti kultuur – kas siis kehaliselt või vaimselt. Sotsiaalmaksuraha kulutamine reklaamkampaaniatele asendada terviseteadlikkuse õppe kättesaadavuse parandamisega. Erinevad riigipoliitikad ja -kavad ei moodusta täna tervet ja terviklikku tervist edendavat programmi ning pean seda üheks tähtsamaks riigi ülesandeks. Meie mahetoidu kasvatamise meetodid tuntuks üle maailma. Planeedil Maa on miljoneid meiesuguseid, meid on aina rohkem ka Eestis ning meie võimuses päästa maailm, sest teadus on meie poolel ja tõde on meie teenistuses. Enamus inimesi teevad orjatööd, et vaeval ots-otsaga kokku tulla. Eesti rahvana peame sellega alustama koheselt. Eesti mets ei tohi olla kehva eelarvepoliitika tagajärgede likvideerimine ja riigikassa aukude lappimine. Revisjoni  tulemusel leida kohad, kus vähendada bürokraatiat, st kus vähendada riigi – ja omavalitsusaparaati. Olen kuulunud doonorite seltsi ja rohelistesse, viimases lõin kaasa puuetega inimeste töögrupi töös, olin roheliste riigikogu fraktsiooni nõunik loomakaitse ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamise küsimustes. Hannes Liitmäe Minu kõige lähedasemaks teemaks on puhas elukeskkond. Ühtki looma ei tohi mõjuva põhjuseta tappa ega allutada inimese julmale kohtlemisele. Eddie Murphy ja Dan Aykroyd säravad naerutavas filmis, kus peategelased lepivad kokku kihlveona, et vahetavad oma kohad: üks neist on pettur ja teine börsimaakler.

Riigikogu on aegunud poliittehnoloogia, läheme järk-järgult üle toimivale digidemokraatiale, kus ükski hääl ei jää kuulmata. Õnnestumisel hiljem ka riigi tasandil. Aga vähemalt jääb internetti jälg sellest mida ma kavatsen ja pimeduse varjus plaanin. Me ei poolda eestikeelsete bakalaureuseastme õppekavade asendamist ingliskeelsetega, säilima peavad mõlemad. Olen selle poolt, et kõigi inimeste tulusid maksustataks võrdselt, seevastu tarbimist erinevalt. Liidu okupatsiooni aegsete kahjunõude esitamine. Muidugi vajab see veidike lisainvesteeringuid. Õigus sünnitada soovitud hulgal lapsi ilma vaesust kartmata. Meditsiiniteenuse kättesaadavus peab olema tagatud kõigis Eesti osades igale inimesele. Mattias Turovski Eesti on suurepärane paik elamiseks – siin on mitmekesine loodus, hea kliima, piisavalt metsa, puhast vett ja maavarasid. Eestlane peab mõistma, et kuna talle miski ei meeldi siis ei ole see alus selle teistele keelamiseks. Selle asemel luua ühing, mis kaitseks selle riigi kultuuriloojaid ühtemoodi. Kõiki tuleb käsitleda võrdväärsetena. Usuõpetus koolidest minema, kaasaegne seksuaaltervise/gender õpe asemele. Nende teosed ei saa olla ühiskondlikult tõsiselvõetavad. Eestlased on alati ajanud oma asju tasa ja targu ning lähtunud talupojamõistusest. Selleks peame oluliselt suurendama teaduse ja hariduse rahastamist. Eesti koolisüsteem vajab põhjalikku ülevaatamist. Me teame, kuidas teha nii, et kõik Eesti elanikud saaksid ravikindlustuse. Sinu emotsioon ei võrdu tõega. Tselluloositehase osas peame olema valvsad, et selle ehitust uuesti päevakorda ei võetaks. Edasi tulid juba ratas, põllumajandus, metallurgia, aurumasin, püssirohi, elekter, sisepõlemismootor, raadio jne kuni arvutite ning aiföönini välja. Varanduslik künnis esindusorganitesse kandideerimisel peab kaduma. Lapsed peavad nägema, kuidas elus loomi tapetakse ja mis tingimustes nad elavad. Loodan näha oma kodumaad, kui väikest aga tubli; omamoodi kummalist, kuid südantsoojendavalt õdusat kohta – kus meil on hea koos olla ja kus me ahnusega üksteist õnnetuks ei tee. Toetan entusiastlikult Roheliste missiooni lõimida loodusväärtused, keskkonnahoiu põhimõtted ja loodusest hoolimine kõikidesse haridusastmetesse. Tselluloositehase asemele kanepi kasvatamine, mille kiust saab paremat paberit. Kui usklike arv pole piisav enda maise struktuuri ülevalpidamiseks siis ei ole seda struktuuri ka vaja kunstlikult elu hoida. Enne seda elasime suitsutares vingugaasi käes korisedes, räpased ja rumalad. Pühadus on inimlik kontsept, mis ei aita kuidagi loodushoidu. Eestlaste rahvatervise eest. Eestis elab ka teise rahvustaustaga inimesi. Komparteis oli sama teema. Venelane ei tohi olla getosse surutud ja pidevalt kahtluse all olev alamklassist poolkodanik. Mingis mõttes tahaks sellele kajastust, sest ma ei tee ise mingit promo ja ega mind kuskile kõnelema ka just ei kutsuta. Riik ja teadus saaks ja peaks efektiivselt meie inimeste elamiste kaasajastamisse panustama, aidates leida ja tutvustada keskkonnasõbralikke lahendusi. Kool peab arendama kriitilist mõtlemist. Mahetootjatele kui terviseedendajatele maksusoodustused. Kõik toodetav tekib omakorda surevate inimeste verest. Iga kodanik võib omal käel kasvatada vähemalt ühte. Tehnoloogiad selle kasutamiseks on juba täna olemas. Eelarve on omamoodi nagu moraalne kompass, mis juhib sind õiges suunas ja hoiab rajal. Et pakkuda järeltulijatele kvaliteetset elu, peame alustama iseenda muutmist. Samas mitte toetada ‘pühakohtade’ määramist. Peame end kokku võtma ja koonduma ühiste põhimõtete nimel. Me ei tohiks enam mõtlematult kasutada energia saamiseks põlevkivi või puidu põletamist. Eesti peab liikuma edasi ja tunnistama et sellel territooriumil on elanud tohutult rikkalik inimrühm. Sama oluline on minu jaoks mets, mis peaks olema arenev organism, keeruline ökosüsteem, mitte nn. Rail Baltic tuleb peatada, plaanitaval kujul rajamine on katastroofiliselt ohtlik loodusele ning majanduslikult põhjendamata projekt, mille eest ka järeltulevad põlvkonnad peavad tasuma. Olen Eestimaa kodanik ja hoolin kohast kus ma elan. Loomade ja lindude eetilise kohtlemise eest. Vabadus loomuomasele käitumisele. Milline on tuleviku Eesti, otsustad just Sina. Tolereerin põllumajandusloomade pidamist, aga vaid siis, kui neile tagatakse liigiomased tingimused, hoolitsus ning nad hukatakse minimaalseid kannatusi kaasa tooval viisil: Loomade tapmist on vaja korraldada võimalikult lähedal nende kasvatamise kohale. Mina alustan oma teekonda nüüd ja praegu. Kaks miljardit aastat hakkasid mõned ürgbakterid omavahel koostööd tegema ja sellest koostööst kujunesid ajapikku raku organellid, mitokondrid ning tuum. Lähtudes Eesti looduse tüüpilise mosaiiksuse  ja puisniitude  säilitamise ning  taastamise vajadusest võtta metsade  lageraie tõhusama riikliku kontrolli alla, suurendades selleks riiklikku regulatsiooni ja järelevalvet. Põlevkivist tuleb elektri tootmisel loobuda. Uusarendusi puudutavate otsuste tegemisse tuleb kaasata kohalik kogukond, erialaeksperdid ja kodanikeühendused. Neile peaks antama see võimalus ilma karistuse ohuta. Ta peaks sööma tanguputru ja elama külmas korteris. Kõik riigi palgal olevad inimesed seaksid ühiskonna hüved kõrgemale enda omadest

Märkused