7 sammu, kuidas sügiseks rahaasjad korda saada

Õpime kuude nimesid kirjutama. Plakatile kirjutades peab lõppu lisama hüüumärgi. pikem, lühem, paremal, vasakul. „Herneste puhastamine“ Sõnade arv lauses. Imetajate jalajälje määramisel vaata jälje suurust ja seda, kas see on sõrg või käpp. „Detektiivid“ Töö lugemispala tekstiga, lünkharjutus. Kordame liitmist üleminekuga ühest kümnest teise. 7 sammu, kuidas sügiseks rahaasjad korda saada. Ruutude põhjal nelja võrduse koostamine. PUUDUVA ARVU LEIDMINEPuuduva arvu leidmine võrdusest proovimise teel oma arvutusoskuse piires.Järgarvud tekstis. Soojenenud aluspind soojendab enda kohal olevat õhku. Küsimustele vastamine pildi järgi. Need sõnad on vasar, ketas, kuul ja pall. Orava joonistamise õpetus. Esimese koolipäeva muljed. Meeldetuletuseks liitmist hõlbustav võimalus. Toredad tegevused õues ja toas. Tekstülesannete koostamine ja lahendamine paaristööna. Pala lugemine koos osatäitmistega.Küsimuste koostamine rühmades. Pildi joonistamine jutu põhjal. haistmine, haistmiselund Nina on haistmiselund, millega tunneme lõhnu. Loovtöö „Naabrid meie koduaias“ kokkuvõte.. Pikalt soojendades veetase klaasis alaneb. Kaetud taldrikutel on erinevate puuviljade tükikesed. Korraldada klassis seenenäitus. Etteantud tähtedest sõnade moodustamine. reas kolmandas kastis tähekese asemel lumememm. Planeerida õuetund matemaatikas. Lugemisraskusega laste jaoks on koostatud abimaterjal, töölehed koos metoodilise juhendiga on leitavad vastavate nädalate lisamaterjalidest. Võrdlemine, sarnasuste ja erinevuste leidmine. Jutustamine pildi järgi „Pööningul on põnevad asjad“. Vesi on erinevates olekutes. Meeldivad tegevused lastel ja täiskasvanutel. Teeme makaronisalatit ja pannkoogitainast. Lause lugemine paremalt vasakule. – harjutame vastuste kirjutamist sõnadega. Mõistekaardi koostamine ja jutustamine. Pala põhjal ookeani kirjeldamine. Mängime nii, et sina oled üks rändavatest pingviinidest ja kohtad lobisemishimulisi delfiine. Hulkade ühiste tunnuste leidmine, hulkadele nime andmine. Pilt "Olen koolilaps", "Kajamäng".

Blogi / Biomarket

. all, ülal, keskel, alumine, ülemine, keskmine. Päiksesoojuse hulk määrab, kumb nähtustest on hetkel ülekaalus. VÕÕRTÄHED F, C, Š, Z, Ž, Q, W, X, Y. Puuduva arvu leidmine võrdusesse. Kuuse- ja männikäbid – pole viljad, sest seemned on lahtiselt käbisoomuste vahel. Diagrammi täitmine, tulemuste võrdlemine. Nimekiri putrudest, mida klassi lapsed söövad. Kui sul on südamesoov, ei tohiks eales selle teostamist edasi lükata või muidu ei teegi sa seda kunagi. Kaladel on keha külgedel küljejoon, mis aitab vees ohutult liikuda. Soojenenud aluspind, kehad ja õhk mõjutavad vee aurustumist. Jõuluootuses Leiutajateküla. Tabeli täitmisel selgitame välja, mis on rida ja mis on veerg. Pildi-vanaisa ja enda vanaisa kirjeldamine.Paaristöö: Lausete koostamine pildi järgi. sellesse tundi sobiks õunte maitsmine, seemnete vaatlemine jm. Sõnade eraldamine lauses, ärakiri. Kehade ja kujundite kuju, asukoha ja suuruse kirjeldamine ja võrdlemine. Savi saab osta ehitusmaterjalide poest. Piltide põhjal ülesannete koostamine. Lottemaa koolis õpetab Lotte ema Anna matemaatikat pannkookide abil. Uurime teraviljade seemneid. Munadeks võib otsida vastava suurusega kive, mida saab värvida ja meisterdatud pesasse panna. Loendamine ja järjestamine, arvude võrdlemine; lihtsate ülesannete lahendamine ja koostamine. Sobiva sõna valimine lausesse. Asjad, mida Klaus reisile kaasa võtab. 7 sammu, kuidas sügiseks rahaasjad korda saada. Kirjalikult: joonista veepiisa kuju, joonista muutused, näita noolega, kirjuta noole juurde joonele, joonista veepiisad, kirjuta oma küsimus vallatu veepiisa kohta. Kuula ja leia, kellest õpetaja jutustab.Tahvlijutu kirjutamine.S-täht sõnas. Rooma numbrite tutvustamine: I, II, III, IV, V Liitsõnade moodustamine ja kirjutamine. „Jõuluvana ütles“ Veepiisa aurustumise katse: pane mõlemasse keeduklaasi ühepalju vett ja märgista veetase markeriga. Tähed on taevakehad, mis kiirgavad valgust. „Leige või jahe“Õpetajale: kuum, soe, leige, jahe, külm näitavad erinevat soojuse hulka. Võimaluse korral mängimine. Ette antud sõnast uute sõnade moodustamine. Eksklikult arvatakse, et kooli lõpetamine tähendab õpingute lõppemist, aga reaalsuses hakkad sa õppima alles siis, kui asud tööle. Päeviku uurimine, nädalate ja nädalapäevade leidmine. Mängimine: „Kuum kartul“, „Värvid“, „Ringi sees, mis teed seal sina, võime meie korrata“ jt tubased mängud Mängud toas ja õues. Lisatoit kergendab lindude elu. Internetiturvalisus ja PIN-koodide salastatus. Nii mõjutab päikesesoojus lakkamatult toimuvat veeringlust. Õpetaja räägib koolinalju.

Tervislik toitumine ja hügieen puu- ja juurviljade tarvitamisel. Lühike ja pikk suluta kaashäälik sõnades. Märguande peale tehakse vastava linnu häälitsust ja leitakse laulukaaslased.

Töökava | Lotte Õppekomplekt

. TERVE JA POOL „terve“ ja „pool“. anna nõu, kuidas Muri võiks vestlust alustada. neid ei tohi panna olmeprügi ega pakendite konteinerisse. Jutusta piltide põhjal, kuidas Lotte külalisi kostitas. Söödavad ja mürgised seened. Lepatriinude mustriülesandes on vaja lugeda lille õielehti. KORDAMINE Kümnelised ja ühelised. On hakanud ühisrahastuse vahendajad paljusid taotlusi tagasi lükkama või suurema riskiga taotleja käest laenuavalduse heakskiitmisel kõrgemat intressi küsima. Põhjataevas on kõige heledam täht Põhjanael, mis näitab põhja suunda. talvituvad linnud „Oma silm on kuningas“. Jutustamine piltide järgi. Tähesegadikust nimede otsimine. „Spordireporter Bruno“ Pikk täishäälik sõnas. Linnud teatavad oma lauluga teistele lindudele pesakoha ja liigikaaslase valikust. Nii võetakse sinu õlult sellised mured. Et teha suurt teadust, peab tundma tähestikku. Vanast ajast pärit head ja lihtsad retseptid. Alati on näha Suur ja Väike Vanker. Lause lõpetamine.Töö sõnavaraga: laas, laaned, iidne, õrnMõistekaart: PÕHJAMAA. Mida teha toidu maitse muutmiseks. Sügisesed aiatööd ja aiasaadused. kõrgem-madalam, pikem-lühem, laiem-kitsam, paksem-õhem, ühesuurused, võrdsed. Jõululuuletuse valimine ja õppimine

Märkused