Kõige olulisem on meeles pidada, et edu ei tule õuele üleöö ning see nõuab tööd

Arvata võib, et tugiisikuteenus nõuab arenedes suuremaid väljaminekuid. Võib ju olla, et ka kõige raskem probleem on tegelikult üsna väike ja selle lahendamiseks on vaja väga vähe: mõnd sõbralikku nõuannet, küsimust, näidet sellest, kuidas on võimalik hakkama saada. Uksed avab hüpleva silmavaatega noormees. Ta on aga kohal, kui puudega inimene on üksi, kui ta püüab endale selgitada, mida puue/haigus talle ja tema elule tähendab. Rehabilitatsiooni algetapil ja abivahenditest tuleneva kasu tajumisel vajatakse lähedaste toetust. Juhtunu tähtsust on raske tajuda. Pöördumine iseseisvasse ellu võib kulgeda tasapisi, veidi viivitamisi. Uskumatu ja valus sõnum jõuab lähedasteni aeglaselt, pikkamööda. Tugiisik käitus rahulikult ja sai paari osava küsimusega ülevaate minu olukorrast. SMS-laenud on tänapäeval seadustega väga konkreetselt piiritletud ja seetõttu ei ole vaja karta, et sms-laenu näol on tegemist laenutaotleja andmete ärakasutamisega. Kui ümbruskond on valmis toetama puuetega inimesi ja looma neile sobivaid töö- ja elutingimusi, suureneb puuetega inimeste tegutsemisvabadus tunduvalt. Kaotusekogemus on haiguse ja invaliidistumise puhul väga sügav ja lai. Kohtumisel selgub, kas osapooled soovivad suhelda või ei. Igaühel meil on oma mõtlemisviis ja oma tähtsad asjad;- pea meeles, et me kõik olema samaväärsed. Nad on jäänud ilma perekonna tugisambast, abikaasast, vanemast. Näiteks aktiivne, sportlik juhtimisstiil lühendab rehvide kasutusiga, kuna sellise sõiduga kuumenevad rehvid kiiremini ja hakkavad kuluma. Soomes on pikka aega korraldanud tugiisiku- ja sõbrateenust - just nimelt sõbrasuhtena - Punane Rist. On soovitav kaardistada ka tugiisikuid vajavad haiglad ja muud asutused. Õppides sobitatakse teooria praktikaga. Ta suudab näha puuet või haigust osana oma isiksusest - mitte aga nii, et puue valitseks tema mõttemaailma ja kõigi tegemiste üle, vaid nii, et kõige tähtsam on inimene ise. Tuleb aga üles leida ka need olukorrad, kus pikaajalise haiguse tagajärjel tekkinud kriis vajaks kestvat toetust. KOPSUHAIGETE LIIT, kus antakse abi nii äkiliselt haigestunud kui ka pikaajalist haigust põdevatele inimestele, on leidnud sobiva kompromissi individuaal- ja rühmatöö vahel. Tugiisikud on erilised, tavalised inimesed. Kõige olulisem on meeles pidada, et edu ei tule õuele üleöö ning see nõuab tööd. Aidates:- anna teisele aega! Valusate asjadega ei harjuta väga kiiresti. Iga inimese elu on omalaadne ja ainukordne. Puudega inimene puudega inimesele ja haige haigele - tugiisikutegevuses antakse oma kogemused teise käsutusse. Töö käigus olen mõtisklenud paari asja üle, millele peaks ehk rohkem tähelepanu pöörama: haigla personal kasutab tugiisikuid liialt ametlikult ja konservatiivselt, oodatakse liiga kaua, enne kui pakutakse haigele tugiisiku abi. See võib tähendada proteese ja tehisliigeseid, abivahendeid, uut elurütmi. Kõike seda arvesse võttes peab siiski meeles pidama, et kiiver ega kaitsmed ei ole garantii õnnetusest vigastusteta pääsemiseks. Järgnevalt mõned näited neist. Kui nende ühistöö tulemusena saab alguse hästi edasiarenev taastusprotsess, väheneb vajadus tugiisiku järele. Sotsiaal- ja tervishoiuala töötaja on kohustatud hoidma klientide probleemid saladuses. Tugiisikut vajatakse erinevates olukordades. Peeti ühendust ka haigete peredega. Nad õpivad puuet/haigust tundma vaid puudega inimesega/haigega suheldes. Introvert elab oma maailmas, ekstravert ei peatu, et teisi kuulata. LÄHEDANE ON KURVASTAMISE AJAL VAIKNE, TURVALINE MÕISTJA, TAAS JALULE TÕUSTES - AKTIIVNE TUGI. See aga eeldab rehabilitatsiooni, järjepidevat treeningut, lihaste ümberkoolitamist ja uute, asendavate liigutuste õppimist. Need ei kaitse üksnes kätt kukkumise korral, vaid hoiavad ka sooja ja tagavad libisemisvastase haarde lenkstangist. Kõige olulisem on meeles pidada, et edu ei tule õuele üleöö ning see nõuab tööd. Abistatav ei vaja haletsust.

Korduma kippuvad küsimused,

. Invaliidu tugiisikud teevad tööd kõikjal üle Soome. Tänu sellele lootusele saab hakata tegema plaane olukorra parandamiseks, otsitakse võimalusi tõsta oma füüsilist vormi, mõeldakse perekonnale, kogu oma elule. VAIMSETE PUUETEGA ISIKUTE TUGILIITon moodustanud vanemate tugiühinguid, mis tegutsevad kõikjal üle Soome. Käitumismudelid, mida oleme õppinud erinevates olukordades tulevad meiega kaasa ka töökohta. Pärast tugiisiku külaskäiku püüan alati leida võimaluse vestluseks haigega. Soomes teatakse juba, et kriisisituatsioonid tekitavad üksindustunde ja vajaduse abi järele. See annab ka elutahte - mõtte, et minagi võin üritada. Mõnikord võtab toibumine inimesel kauem aega. Tugiisikutöö lähtub abistatava seisukohtadest. Kui kohtusime Jussiga teist korda, tundus ta rõõmsa ja innustununa, küsides infot eesootava rehabilitatsiooni kohta ja tundes huvi kõige puuetega inimeste eluga seonduva vastu. See eeldab osapoolte paindlikkust ja valmisolekut ühistööks nii, et kumbki pool ei tunneks end oma õigustes ahistatuna. Vaid inimese enda soovil ja algatusel - mitte küll üksinda tegutsedes - on võimalik taastada terve maailmakäsitus ja elutahe. Igas piirkonnas ja ka ühistöös eri organisatsioonidega kujuneb tugiisikutegevus välja omal moel. Delikaatsus välistab tänuvõlglase tunde tekkimise. See mõjutab jälle seda, et igaüks saab just temale sobiva abistaja. Uued rehvid paigaldatakse transmissiooniga ühendatud telje ratastele, et kogu rehvikomplekt kuluks ühtlasemalt. Haiguse ja invaliidistumisega kaasnev shokk viiks justkui pinna jalge alt. Nüüd käivad nad haiglates vestlemas parajasti ravil olevate haigetega. Mul on olnud võimalust jälgida oma sõbra uut kurssi". Kui töö ei tundu sujuvat, pea paus ja proovi hiljem uuesti. See ei hõlma vaid tegevusvõime ja võib-olla mõne kehaliikme kaotust, küsimuse all on inimväärikuse, inimsuhete, töö ja üldse tegevusvabaduse kaotus. Haige või puudega inimese abistamiseks ei ole alati vaja suuri meditsiinilisi, psühholoogilisi või muid teadmisi, piisab lihtsalt inimlikest kogemustest ja soovist aidata. Esitatud töömall on vaid põhimall. "On pisut raske minna võõra inimese juurde: kuidas ta minusse suhtub, millest rääkida, oskan ma talle läheneda Tegevusena väga vajalik, ühekordne kohtumine peaks üle kasvama pikemaajaliseks kontaktiks, kui toetatav seda vajab. Seepärast tuleb konkreetsete talverehvide valikul hoolikalt hinnata nende vastavust oma vajadustega, ka on sobivamate rehvide väljavalimiseks soovitatav pidada nõu asjatundjatega. Ta teatab mulle, et on valinud uue tee uute sõprade seltsis. OLEMASOLEVAD VÕIMALUSED MEIS ENDIS JA ÜMBRUSKONNAS LUBAVAD LUUA TEGEVUSTINGIMUSI KA PUUETEGA INIMESTELE. Puudega inimese/haige hinges pöörlevad mitmesugused tunded: kartus, ootus, uudishimu. Üheks lahenduseks võiks olla tugiisikuterühma moodustamine. Aastaringselt kasutatavate rehvide protektori mustris on rohkem sälke ja sooni, protektor on segmenteeritum – et see võiks täita oma ülesandeid ka lumistel teedel. Osakonna personal soovib, et tugiisikutegevuse abil saaks haige tõepärasema käsituse puudega inimeste elust ja et see vestlus toimuks n-ö samal tasandil. Ka tugiisikud on erinevad. Neil igaühel on oma, teistest veidi erinev koolitusprogramm. SOOME VÄHILIIDUsõbrateenus sarnaneb üksikute vanurite abistamisprogrammiga. Siis lepime kokku, et läheme üheskoos välja. On vaja selgitada kontaktisiku tähtsust. Kaalutlen, kas mitte loobuda kogu jutust. Võrdväärne üheskoos olemine, ühised nõupidamised ja tegemised on mõlema suhte aluseks.

Seetõttu on töö juhendamise korraldamine ja kontaktisikute määramine hädavajalik. Ära võta liialt mitut "klienti" ühekorraga. On oluline määratleda, millised on tugiisikuteenuse eesmärgid ja millistes olukordades on tugiisiku abi vajalik. Mootorratta kiiver Kiiver on kohustuslik sõiduvarustuse element nii igapäevases liiklemises kui ka autokoolis. Kui sa ei tea päris täpselt oma väljaminekuid, võta ette viimaste kuude pangakontode väljavõtted ning vaata, millele on raha kulunud. Tugiisikutegevust organiseerides on kõige õigem lahendada tegevusmall kohalikest vajadustest lähtuvalt. Tugiisikutegevuse alguses tuleb määratleda tugiisikuteenuse ja riikliku hooldussüsteemi omavaheline suh. Sündmuste käik tugiisikutöös ei järgi alati üht ja sama. Vaadake auto kütusepaagi kaanel või juhipoolsel uksepostil näidatud mõõte. Objektiivsus ja empaatia nõrgenevad, kui meie isiklikud probleemid saavad meile kõige tähtsamaks. Helistan talle ja vestleme kaua. Ka meditsiini- ja sotsiaaltöötajate töö keskpunktis on inimene. märtsini avalikel teedel liikuvad autod olema kohustuslikus korras varustatud talverehvidega. Kui koguneb rohkem teavet ja kogemusi, suureneb ka tööoskus ja leidub lahendusi erinevatele olukordadele. Protsessi algataja võiks olla haigla. Loobumine on alati valus ja piinarikas protsess. Kannatanu võib olla masendunud, agressiivne ja kibestunud. Proovi valitud mootorratta riietega istuda mõne tsikli selga ja veendu, et püksisääred ja jope varrukad ei oleks liiga lühikesed. Paindlikkust ülesannete määratlemisel ja ühistöös. Üks tähtsaim asi, mis takistab tugiisikuna töötamist, on see, et sa ise oled oma probleemidega hädas ega suuda kuulata teist inimest. Kui suur keskhaigla kasutab tugiisikuid, on sageli nii, et teatud haigusele spetsialiseerunud osakonnad loovad otsesed kontaktid vastava organisatsiooni kontaktisikuga. Samuti peaksid kõik teadma, millal tugiisiku abi kasutatakse. Ka kõige halvemast võib jagu saada." Siinkohal ongi hea meenutada, et puuetega inimeste organisatsioonid sündisid vajadusest leida samasuguseid inimesi, kes toetaksid ja mõistaksid. Solvun päris tõsiselt ja otsustan, et kui too tüüp mind vajab, helistagu mulle ise. Ka hoolealuste kogemused on olnud ainult positiivsed. Toetatava probleem on taas selles, et ta ei ütle piisavalt selgesti, mida ta tõepoolest tahab. Ta aitab vaid teisel leida oma jõuvarud ja ületada rasked hetked. Ka haige rehabilitatsiooniprogrammi koostamisel peaks arvestama infoga, mida ta saab tugiisikult. Kõik osapooled peavad teasdma, mis on tugiisikuteenuse eesmärk, sisu, selle plussid.Kuna küsimus on paljunõudvas töös inimestega, vajavad tugiisikud kindlasti vastavat koolitust. Vajatakse kannatlikkust, loomulikkust, erinevuse ja ka nõrkuse mõistmist.

Rehvid, talverehvid, suverehvid -

. Kontaktisikud ja vastav koolitus aitaksid luua toimivat tugiisikusüsteemi. Selgitatakse ka, mis on tema ametieetika ja milline on tema eetiline vastutus abistatava ees. Ei tohiks aga olla jäik konkreetsetes olukordades. Haiglas saadava taastusravi ajal kutsub tugiisiku kohale haigla personal juhul, kui asjaosaline ise on andnud selleks oma nõusoleku. Kohe algul tajusin, et ta on inimene, kes ei tekita endale erilisi probleeme ainult sellepärast, et ta on puudega. Mida suurem on veeretakistus, seda suuremaks kasvab kütusekulu. Kindlasti säästetaks sellega nii vaimseid kui ka materiaalseid ressursse ja välditaks tegevuse kattumist. Vajame selget pilti konkreetse inimese olukorrast ja vajalikest abitoimingutest. Võrdlusrühm eneseväärikustunde tugevdajana. Seepärast vajab ka pere lähedaste toetust. On oluline, et tugiisikuteenus on paindlik ega ole bürokraatlik. Kohvilaud või mõni muu väike tähelepanuavaldus kuuluvad normaalse suhtlemise juurde. Alles seejärel võib ta hoolitseda oma puude eest ja suhtuda sellesse rahulikult. Seetõttu väidan, et kriisis leidub lisaks valule ja piinale ka lootust, ehkki invaliidistumisega seotud tusk ja masendus võivad esialgu peita kõik positiivsed, lootustandvad võimalused. Asjade korraldamist võiks kergendada see, kui eri organisatsioonide kontaktisikud ja koolitajad teeksid ühistööd, luues tugiisikute tarvis ühise koolitus- ja tööjuhendamissüsteemi. Tugiisikutele lisaks on vaja ka "sõpru", kes toetaksid pikaajalist haigust põdevaid inimesi mitte ainult kriisi ajal, vaid ka hiljem. Kindlasti tõdevad paljud meist, et tegelikult oleme enese teadmata tugiisikuteenust saanud ja ka seda ise osutanud - lähedasena, omaksena või lihtsalt tuttavana. Igat rehvi mudelit ja igat mõõtu testitakse eraldi, klassifitseeritakse ning seejärel see sertifitseeritakse. Kui tugiisikusuhe ei toimi, peab tugiisik olukorraga leppima. Sellist teavet ei olnud ma haiglas saanud. Kokkuvõtteks võime tõdeda, et süstemaatilist ja põhjalikult välja arendatud tugiisikuteenuse-malli ei ole organisatsioonidel praegu veel välja pakkuda. KUIDAS HAIGUSE/INVALIIDSUSE KRIISIPROTSESS ÕIETI KULGEBOOTAMATU LÖÖK MURRAB MAHA, TASAPISI LIGIHIILIV - MASENDAB. Täiendkoolitusega peaks liituma töö juhendamine. Küsimuse all on toetus ja ühistöö, mitte hooldustöösse sekkumine. Esmane eesmärk on aidata invaliidistunud inimene võimalikult kiiresti ja iseseisvalt oma asjadega toime tulema. Tugiisikukoolitus peab arenema lisakoolituse/ümberõppimise kaudu. Tahaksin ringi pöörata ja põgeneda, aga jään, sest tean, et see noormees on ise minuga kontakteerunud.

Selge pilt – Kristjan Otsmann / Koolitus ja coaching.

. On kaunis kevadtalvine päev. Invaliidistumine ja haigus ei puuduta neid aga konkreetselt, nad ei suuda seda kogeda puhtfüüsiliselt. Tema abiga lõhutakse kaitsemehhanismid, mida kõik raskustes olevad inimesed enda ümber ehitavad. Sotsiaal- ja tervishoiuasutused pakuvad ravi ja rehabilitatsiooni. Tingimata tuleb hoida suuremat pikivahet kui suvistes tingimustes. Nende jaoks on igas vallas olemas kontaktisik, kes on haigete ja ametnike vaheliseks nõuandjaks. Paaril viimasel aastal on Vaimse Tervise Selts koolitanud nn. Käisin tema juures vaid korra. Sellele osutab tähis rehvi külgkattel – lühend «E» või «e». Hoolitse selle eest, et sul oleks oma kontaktisik, kellega võid probleemsituatsioonide tekkides nõu pidada ja kelle kaudu võid ka leida "kliente" - inimesi, kes vajavad tugiisikut või sõpra. Vähemalt sama oluline on õppida tegema ühistööd avatult ja võrdse partnerina

Märkused